7 Ekim 2013 Pazartesi

Q, W, X harfleri ve Atatürk Alfabesi'nin eşsizliği

"Kürtçe Harf" diye bir şey yok
+++++++++++++++++++++++++

Q, W ve X harfleri kastedilerek: "Kürtçe Harfler alfabeye alınıyor" deniliyor. "Kürtçe Harf" diye bir şey yok. Bu üç harf de Kürt Harfi değil, Latin Harfi.


İşte Latin Harfleri ve Latin Alfabesi:

Atatürk, bu alfabenin bazı harflerine noktalar ve çengeller koyarak Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü harflerini oluşturmuş.
Q, W ve X harflerini de almamış.
İşte böylece Türk Alfabesi veya Atatürk Alfabesi oluşmuş.

Ö ve Ü harfleri Alman Alfabesi'nde de var. Tıpkı bizim Ö ve Ü gibi okunuyor.
Ç Fransızca'da da var ama S okunuyor.

Latin harfleri Türk, Azeri, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol, İsveç, Norveç gibi ülkelerin alfabelerinde kullanılıyor. Ancak bunlara Türk, Azeri, İngiliz, Fransız, İspanyol Harfleri denmiyor. Latin Harfleri deniyor.

Azeriler ə şeklinde bir harf (ters e) eklemişler alfabeye. Belki sadece bu harfe Azeri Harfi denilebilir. Azeriler X harfini kalın H, Q harfini de kalın K olarak kullanıyorlar.
İşte Azeri Alfabesi:
(Her harfin altında Azerice okunuşu ve onun altında da İngiliz fonetik işaretleri var)


Türkiye'de Kırmanci Lehçesi'ndeki Kürtçe Alfabe de Latin Harfleri kullanılarak yapılmıştır, dolayısıyla Kürt Harfi diye bir harf yoktur.

Suriye, Irak ve İran Kürtleri kendi lehçelerini (Sorani, Lorani gibi) Arap Harfleri kullanarak yazıyorlar. Oralarda da Kürt Harfi diye bir şey yok.

Q, W ve X harflerinin gereksizliği
+++++++++++++++++++++++++++

Q harfi kalın K, yani genizden gelen K için kullanılıyor. Osmanlı kalın K için KAF, ince K için de KEF harflerini kullanırdı. Sonuçta her ikisi de K sesidir. Atatürk, her türlü K sesi için K harfini kullandı. Bir karışıklık ya da terslik olmadı, tersine olay sadeleşti. QALEM yerine KALEM yazınca, bu kelimeyi yanlış mı okuyoruz? Hayır. K harfi varken Q harfi tamamen gereksizdir.

W harfi tamamen gereksizdir. V harfi varken aynı sesi veren W harfine gerek yok. Arap Alfabesi'nde V sesi veren tek bir harf var: VAV. Şimdi Arapça'dan Kürtçe'ye geçen kelimelerdeki V sesini bazen V bazen W yazmak neyin nesi? Irak, İran ve Suriye'deki Kürtler Kürtçeyi Arap harfleri ile yazıyorlar ve sadece VAV harfini kullanıyorlar. Onlar 2 ayrı V harfine gereksinim duymuyorlar da Türkiye'dekilere ne oluyor?

X harfi kalın H için kullanılıyor. Arapça'daki HI harfi yerine. Ama Arapça'da 3 tane H harfi var. İnce H için HE, orta H için HA, kalın H için HI. Bir tane daha H harfi mi icat edelim şimdi? XALI yerine HALI yazsam, bu kelimeyi yanlış mı okurum? Hayır. H harfi varken X harfi tamamen gereksizdir.

Genizden, burundan, dişler arasından ve damaktan çıkarılan sesler ilkel seslerdir. Uygarlık ve konuşma dili geliştikçe, bu ilkel sesler kaybolur ve kaybolmalıdır. Atatürk Alfabesi, bu konuda, yani ilkel seslerin elenmesi konusunda en büyük yardımcıdır. Arapçada 2 tane D, 2 tane T, 3 tane S, 3 tane H, 2 tane Z harfi var. Bizde ise hepsinden birer tane var. İlkel sesleri Atatürk elemiş. Q, W ve X harfleri ilkel sesler içindir.

Eskiden bizde de ilkel sesler vardı, Anadolu'da yerel ağızlarda halen ilkel sesler vardır. Ancak Atatürk, bu ilkel seslerin kaybolduğu, Türkçenin en incelmiş biçimi olan İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki sesleri esas alarak bu alfabeyi meydana getirdi. Okullarda okuduğumuz, radyolarda televizyonlarda sunuculardan duyduğumuz bu sesler incelmiş, uygarlaşmış seslerdir. Hala daha ilkel sesler için zorlama harfler koyarak uygarlaşmaya, dilin incelmesine karşı koymak neden?

Bütün dilleri incelememe olanak yok, ama Avrupa dillerini, Arapçayı, Farsçayı, Çinceyi biliyorum (Bu dillerdeki konuşmaları anlamasam da dikkatle dinledim demek istiyorum). Gördüğüm kadarı ile, dünyada en incelmiş, ilkel sesleri içinden atmış olan dil Türkiye Türkçesidir. İkinci sırada Japonca geliyor.

Atatürk Alfabesi'nin eşsizliği
++++++++++++++++++++++++

Atatürk Alfabesi, daha doğrusu Abecesi, dünyada bugüne kadar yapılmış olan en mükemmel alfabedir. Eşsizdir. Günümüze kadar hiç bir ülkenin yapmaya cesaret edemediği büyük bir devrimdir.

İşte özellikleri:
1
Atatürk Abecesi'ndeki harfler, her zaman ve her yerde aynı sesle okunur. Her harfin sadece bir tek ses değeri vardır.
Örnek:
A harfi her yerde a sesi verecek şekilde okunur. Her harf için bu kural geçerlidir.
2
Her ses, sadece tek bir harfle karşılanır.
Örnek:
A sesi her zaman tek harfle, A harfi ile yazılır. Her ses için bu kural geçerlidir.
Bir ses, bir tek harf olarak yazılır. Bir sesi yazmak için birkaç harf bir araya getirilmez.
3
Yazılan her harf okunur. Bir kelime içinde yazılıp da okunmayan harf olamaz.

Şimdi doğal olarak şaşıracaksınız. "E, ne var bunda? Bunun neresi mükemmel? Devrim bunun neresinde?" diyeceksiniz.
Atatürk Abecesini küçük yaşınızdan beri kullandığınız için mükemmelliğinin farkına varmamış olmanız çok doğal.
Diğer alfabelerle karşılaştıralım, o zaman göreceksiniz mükemmeliyeti.

A harfini ele alalım:
İngilizce bir yazıdaki A harfi yerine göre A, O, EY veya E olarak okunur.
AT yazılır, ET okunur. SAY yazılır SEY okunur. NATURE yazılır, NEYÇIR okunur. TAXI yazılır, TAKSİ okunur. WATER yazılır VOTIR okunur.
KAT olarak okumak için de, CUT yazmalısınız. Yani A sesini vermek için U yazıyorsunuz.

E harfine bakalım:
İngilizce bir yazıdaki E harfi yerine göre İ veya E olarak okunur.
He yazıp Hi ; Sheriff yazıp Şerif okuyorsunuz.
TENK olarak okumak için de THANK yazıyorsunuz.

İ harfine bakalım
ice yazıp ays okuyorsunuz. i harfi burada ay olarak okunuyor.
sit yazıp sit okuyorsunuz. Haydaa. Şimdi de i harfini i olarak okudunuz.
Tri olarak okumak için de TREE yazdınız. Yani İ sesini okumak için 2 tane E harfini yan yana yazdınız.

O harfine bakalım:
Fransızca EAU yazıp O okuyorsunuz. Bir tek O sesi çıkarmak için 3 ayrı harfi yan yana dizmek zorundasınız.
Yine Fransızca BORDEAUX yazıp BORDO okuyorsunuz. Önce O harfini O olarak, sonra da EAUX harflerini O olarak okuyorsunuz. 4 harf bir O ediyor...

Ö sesi
Fransızcada JE yazılıp JÖ, PETİT yazılıp PÖTİ okunuyor. E yazıp Ö okudun, sondaki T harfi ise uçtu gitti.

Ş harfi
İngilizce SHE yazıp Şİ okuyorsunuz. Ş sesini ancak 2 harf kullanarak yazabiliyorsunuz: SH
Almanca daha da berbat. Ş sesini yazmak için 3 harf kullanmanız gerek: SCH. Yani BOŞ okumak için BOSCH yazmanız gerekiyor.
İngilizcede Ş sesini her zaman SH ile yazamıyorsunuz. Neyşın okumak için Nation yazmalısınız. Yani burada T yazıp Ş okuyorsunuz.
Ş sesini vermek için bazen de C kullanılıyor: Precious yazıp Preşıs okuyoruz.

Ç harfi
Almanca Ç yazmak için 4 harf gerekiyor: TSCH. Yani ÇEK okumak için Almancada TSCHEK yazıyorsunuz. İngilizcede CHECK yani 2 harf: CH
Fransız Ç harfini bulmuş ama alfabede ayrıca bir S harfi olduğu halde, Ç'yi de S okuyor. GARÇON yazıp GARSON okuyor. Akıl mı bu?

I harfi
İngilizcede I (ı) harfi yok. I sesini yazmak için e, io veya u yazıyoruz. Water yazıp Votır, Nation yazıp Neyşın okuyoruz. LECTURE yazıp LEKÇIR okuyoruz.

M harfi
Fransızcada M harfi bazen N okunuyor. Champs-Élysées yazıp ŞANZELİZE, COMTE yazıp KONT okuyorsunuz.

T harfi
İngilizce CULTURAL yazıp KALÇIRIL okuyoruz. İlk U, A olarak, ikinci U I olarak, T de Ç olarak seslendiriliyor.

Bir de heceler var. Onlar daha berbat:
Almanca EU yazıp OY, AE yazıp E, UE yazıp Ü, OE yazıp Ö, Eİ yazıp EY okuyorsunuz.
DOYÇ olarak okumak için DEUTSCH yazıyorsunuz.
Fransızcada ROI yazıp RUA, LOUIS yazıp LUİ okuyorsunuz.

Bir de yok olan harfler var.
Fransızca ELLE yazıp EL, FILLE yazıp FİY, L'HOMME yazıp LOM, QU'EST yazıp KES, CETTE yazıp SET, MONT BLANC yazıp MON BLAN, DON QUICHOTTE yazıp DON KİŞOT, JULES VERNE yazıp JÜL VERN, PARIS yazıp PAĞİ okuyorsunuz.
Bir sürü harf okunmuyor, boş yere yazılıyor yani.

Yer değiştiren harfler:
İtalyanca MIGNON yazıp MİNYON okuyorsunuz.

Y harfi
İspanyolca MALLORCA yazıp MAYORKA.. Fransızca FILLE yazıp FİY, VERSAILLES yazıp VERSAY okuyorsunuz. LL= Y oluyor!

Bunlar birkaç örnek yalnızca. Daha ne gariplikler var.

Atatürk Alfabesi'nde, seslerin karşılığı olan harfleri öğrenen herkes ağzından çıkan kelimeyi yanlışsız yazmayı ve gördüğü her kelimeyi okumayı çabucak öğrenebilir.

Bir İngiliz çocuğa harfleri öğret, hiç bir şey yazamaz. Su (votır) yaz diyorsun. Çocuk WATER yazmalı. V sesini V ile mi, W ile mi yazacak? O sesinin A harfi ile yazılacağını nereden bilebilir ki? T harfini yazabilir, geçelim. I harfine geldik ama İngilizcede böyle bir harf yok ki. I sesini E harfi ile yazmalı ama bilmesi olanaksız. İngiliz çocuk, harfleri değil, KELİMENİN TÜMÜNÜ AYNI ANDA GÖREREK nasıl okunacağını görür ve ezberler: WATER. Ancak bu kelimeyi ezberledikten sonra yazabilir. 

Türk çocuk ise S ve U harflerini arka arkaya dizerek SU yazabilir. İşte en büyük üstünlük bu. Ama bu üstünlüğü elimizden almak için, harflerle değil, hece ezberleterek okumayı öğretmeye başladılar ilkokullarımızda. Gayrı milli iktidarlar Amerikalı eğitimcilerin zorlaması ile bu ihaneti de yaptılar.

Atatürk Alfabesi ile biz hangi dilde olursa olsun her kelimeyi yazabiliriz, ama onlar yazamazlar.
Bir Avrupalıya veya Amerikalıya KILIÇ, CACIK yazdıramazsınız. Arapça sesleri de yazamazlar. EL MISR EL YEVM yazamazlar örneğin. AL MASRI AL YOVM yazıyorlar, aynı sesi vermiyor. Halbuki Atatürk Alfabesi ile El Mısr El Yevm yazdım gitti işte...

İşte bu kadar basit bir şeyi, yani her sesi yalnızca tek bir harfle yazmayı ve yazılı her harfi yalnızca tek bir sesle okumayı akıl edememişler. Şimdi görüyorlar, itiraf da ediyorlar, ama bu devrimi yapmaya cesaretleri yok. Onların bir Atatürkü yok çünkü.

Atatürk Alfabesinin Osmanlı Alfabesine üstünlüğü
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bir örnekle bu üstünlüğü kanıtlayalım:
Aşağıdaki Osmanlıca yazı fotoğrafının aşağısına, bu yazının okunuşunu koydum. Oraya bakmadan, bu yazıyı okumaya çalışınız. Bakalım okuyabilecek misiniz.
Bu fotoğraftaki Arapça harfleri yan yana dizersek şöyle oluyor:

anatvly asmanly tymvr yvly
aykyncy mvka
hydrpaşadn bvstancyyh
v yahvd
bvstancydn hydrpaşayh


Deli saçması değil, hayır. Bu bir tren bileti. Okunuşu işte şöyle:


anatvly asmanly tymvr yvly (Anadolu Osmanlı Demir Yolu)
aykyncy mvka (İkinci Mevki)
hydrpaşadn bvstancyyh (Haydarpaşa'dan Bostancı'ya)
v yahvd (veyahut)
bvstancydn hydrpaşayh (Bostancı'dan Haydarpaşa'ya)

Açıklaması:
V olarak yazdığım VAV harfi V - O - U - Ö - Ü olarak okunur. Yani bir harf 5 ayrı ses için kullanılıyor.
A olarak yazdığım AYIN harfi A veya İ olarak okunur.
H olarak yazdığım HE harfi H veya E olarak okunur.
Y olarak yazdığım YE harfi Y - İ - I - A olarak okunur.


Örnek:
Mustafa yazarken, kelimenin sonundaki a harfi y olarak yazılır. Bilmeyen kişi Mustafa kelimesini müstafi (istifa etmiş) olarak okuyabilir.

Örnek:
Şunu okuyunuz bakalım: asy (ayın - sat - ye) . "Asi" dediğinizi duyar gibi oluyorum. Yanıldınız. "İsa" okunuyor. Yaa işte böyle.

Örnek:
Mevki mvka olarak yazılıyor, sondaki a (ayın) i olarak okunuyor.
Cami kelimesinin cama (cim elif mim ayın) yazılıp sondaki a nın i okunması gibi.

Mürekkep yalamışlar bile yalan yanlış okurlardı. Örneğin, şiirde geçen "Heraklit" kelimesini "Her ekalliyet" olarak okuyan müddeiumumi (o zamanki savcı) Nazım için tutuklama emri kesmişti.

Atatürk Devrimi'nin değerini şimdi anladınız mı?


***********

15 yorum:

 1. Bu güzel ve çok yararlı yazınız için teşekkür ederim. Keşke , yakın zamana kadar, "a" ve "u" harfelrinin üzerine konulan inceltme-uzatma işaretine de değinseydiniz. Bu işaretleri (şapkaları) kullanmanın yararına inanmaktayım.
  Ayrıca Japonca'nin "ilkel sesleri" içermediği konusunda da, affınıza sığınarak, size katılmıyorum. Filmlerden ve Japonca konuşanlardan duyduğum kadarıyla, bu dilde de bol miktarda gırtlaktan gelen, "ilkel" sesler mevcut. Ayrıca Türkçemizde bulunan gramer ve "ses müziği" bu dilde bulunmadığından, Japonca, bir şiir, edebiyat ya da müzik dili olamamıştır. Bilenler, bilimsel dilde Japonca'nın üstünlüğünü savunurlar, fakat edebiyat dilinde değil.
  Ayrıca, -de, -da, -mi, -ki gibi eklerin ne zaman ayrı , ne zaman kelimeye bitişik ya da virgülle ayrıldığının okumuş insanlarımızca bile bilinmemesi
  üzüntü konusudur. Bu eksiklik de yeni nesil ilk okul öğretmenlerinin bu konuya önem vermemesinden kaynaklandığı kanısındayım.

  Konuşme dilimizdeki "şimdiki zaman" fiillerinin sonundaki "R" harfinin düşürülüp, "geliyo" "yapıyo" gibi seslendirilmesi, hatta bunun sinema ve televizyon spikerlerince de bu şekilde seslendirilmesi ayrı bir üzüntü kaynağı.

  Saygılar sunarım.
  Timur Sumer

  YanıtlaSil
 2. Sayın Timur Sümer
  Evet, Japonca yerine İtalyanca yazmalı idim. Yeri gelince düzeltirim.
  Şapkalar hakkındaki görüşünüze katılıyorum. Radyo ve TV sunucuları bu konuda bol bol hata yapıyorlar.
  Ekler için de ayrı bir yazı planlıyorum.
  Değerli eleştirileriniz için teşekkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Ali Serdar Bolat, elinize ve emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz.

   Sil
 3. Ali Bey,
  Elinize sağlık,bu güzel yazı için çok teşekkürler.
  İyi günler dilerim.
  Halit Toprak

  YanıtlaSil
 4. Atatürk'ün yaptığı devrimler Türk Ulusu içindi. Şimdi de devrim yaptıklarını söylüyorlar ama kim için yaptıklarını açıkça bildirmiyorlar. Yapılan bir " karşı devrim"dir. Sayın Ali serdar Bolat'a, verdiği bilgiler için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 5. Teşekkürler, çok faydalı bir bilgilendirme.
  Not : Sitenize katılmayı denedim ama beceremedim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değerli arkadaş,
   Teşekkür ediyorum. Ancak siteye katılmak önemli bir şey değil. Her zaman için eleştiri yazabilir, kendi fikirlerinizi açıklayabilirsiniz.
   Saygılar...

   Sil
 6. Merhaba,

  Öğretici ve güzel bir yazı. Aklınıza elinize sağlık. İki hususa değineceğim. İlki X harfi doğu toplumlarında gırtlağı yırtarcasına çıkan He sesine karşılıktır. Sadece Kürtçe ya da Arapçada değil birçok dil ve Türkçenin ağız ve lehçesinde kullanılır. Anadolu Türkçesinde de çok yaygındır. Keşke Cumhuriyetin ilk yıllarında bu sesi ihmal etmeseydik diye düşünüyorum.
  Alfabeye demokratik açılım paketi içinde giren QXW harfleri 1981'de Türkçe müfredatıyla girmişti. 1997'de 2282 sayılı Tebliğler Dergisinde de ilkokuma yazma öğretilecek harfler arasında vardı. O zaman da tartışıldı ve Türk dünyası alfabelerinde var, biz de öğretmeliyiz, ayrıca internet vb diye açıklandı. Yani bu harfler sessizce eğitim sistemine girmişti. Ancak H. Çelik döneminde 2004 yılında sessizce kaldırılmış! Bunların Türkçeyi bozacağı kanısında değilim.
  İnceltme-uzatma işaretinin (şapka) hiçbir zaman kaldırılmadığını, bunun öztürkçecilere atılmış ve iyice yerleştirilmiş bir iftira olduğunu düşünüyorum.

  Saygıyla
  İkram Çınar

  YanıtlaSil
 7. Kusura kalmayin ama yazi o kadar sacma sapan ki gulmekten kendimi alamadim.
  Harflere kendi basiniza ilkel demissiniz, su harf varken bu harfe gerek yok demissiniz.
  Her dil kendisine ozgudur, sirf x harfi var diye ilkel denilip asagilanamaz.

  Ingilizce dunyada en cok konusulan dildir, her ulkede ogretilir.Nasil ilkel bir dil ise, her ulke ogretiyor, keske cok modern olan turkce ogretilse degil mi zaten dunyanin yarisi (! ) konusmakta.

  Sene olmus 2013, daha yararli islerle ugrasmanizi oneririm dillere laf etmekten ziyade.

  YanıtlaSil
 8. Şimdi diğer diller ne kadar zormuş anladım ☺ Hele hele fransızca ve lehçe bide almanca ☺☺Ama nedense türkçeyi zor konuşan turistler var. Hiç anlamıyorum kolay bir dili nasıl kolay konuşamazlar ki?!

  YanıtlaSil
 9. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 10. Serdar Bey, size hak vermekle beraber, bazı konularda katılmıyorum. Q, é, x harfleri alfabede yer almalıdır. Bu harflerin olmaması durumunda Azeri Türkleri ve Türkmenlerle Türkiye Türkleri arasında makas açılmaya başlayacaktır. Siz konuya semantik açıdan bakıyorsunuz ancak insanların anlaşması, lehçeleşmenin farklı bir dile evrilmesini engellemek açısından bu harfler gereklidir.

  YanıtlaSil
 11. Kürt harflerinde arapçadaki vav harfi w şeklinde yazılır. W harfi v harfinden farklı olarak diş dudaklara değmeden telaffuz edilir. Bir türke göre iki harf aynı gibi duyulur ama onlara göre çok fark ediyor. V sesini ise daha ziyade farsçadaki b ve m seslerinin evrimleşmesi neticesiyle oluşmuştur.
  Ab=> av (su) nam=> nav (isim).
  Arap alfabesinde ise w harfi و v harfi ڤ şeklinde yazılır ve ڤ harfini arap alfabesine kürtler eklemiştir

  YanıtlaSil
 12. Çok mükemmel çok yardımcı oldu teşekkürler! Ama genelde ispanyolca da yazıldığı gibi okunuyor örneğin tan hermosa tan ermosa diye okunuyor bazı durumlarda kelimenin başındaki h harfi düşüyor ve bazı kuralları daha var ama genelde ispanyolca da yazıldığı gibi okunuyor

  YanıtlaSil
 13. Çok mükemmel çok yardımcı oldu teşekkürler

  YanıtlaSil