30 Kasım 2018 Cuma

Meis Adası civarında Navtex: Hedef Doğu Akdeniz

Türkiye, Yunanistan'a ait Meis Adası civarında Navtex ilan etti.

Aydınlık, 30 Kasım 2018

Navtex, gemilere tehlike uyarısı anlamına geliyor. Denizlerde askeri veya sivil
bir faaliyette bulunmak isteyenler, Navtex yayınlayarak deniz trafiğini uyarıyor,
bu bölgede faaliyet yapıyoruz, dikkat edin diyor.

Türkiye yayınladığı bu Navtex ile "Bölgede hak sahibiyim, deniz alanlarında
faaliyet gösterebilirim" demiş oluyor.

Kaş İçemizden Meis Adası'nın görünümü


Meis Adası Kaş'a 2000 m uzaklıkta, alanı 7 km2
Yunanistan, Meis'in yakınındaki egemenlikleri tartışmalı Kara Ada
ve FenerAdası'nı da işgal etmiş durumda. Hükumetlerimizin sessiz-
liğinden faydalanarak...


Türkiye'nin Akdeniz Kıta Sahanlığı alanı 234.814 km2
Mavi okla gösterilen noktadaki Meis Adası'nın deniz yetki alanı ancak
etrafındaki en fazla 500 metrelik küçük bir bölge olabilir.

+

Yunanistan bu ufacık adayı bahane ederek Türkiye'nin kıta sahanlığı
üzerinde hak iddia ediyor. Yunanistan'ın yayınladığı Doğu Akdeniz Kıta
Sahanlığı Haritası kıta sahanlığımızın 58.715 km2 lik bölümünü yani
dörtte birini Meis ve Rodos bahanesiyle Yunanistan kıta sahanlığı içinde
göstererek Türkiye'nin Akdeniz'e çıkışını engelleme girişiminde bulunuyor.

Bu Navtex ilanı ile Türkiye bu girişimleri kabul etmediğini göstermiş oluyor.

+

Ülkeler arasındaki deniz yetki alanı sınırları ikili anlaşmalarla yapılıyor.
Anakara dışındaki adalar çoğu zaman esas nokta olarak seçilemiyor.

Aydınlık'a konuşan Akdeniz Üniversitesi Deniz Hukuku Başkanı Doç. Dr.
Gözügüzelli'ye göre Meis Yunanistan'ın ters tarafında olduğu için ve
anakaraya çok yakın olduğu için Uluslararası Adalet Divanı Türkiye le-
hine karar verecektir.

Bu durumlara ilişkin pek çok mahkeme kararı var. Mahkeme, 1969 Kuzey
Denizi davalarından beri vermiş olduğu bütün kararlarda "eşit uzaklık"
ve "yatay hat" ilkelerini ilk sırada dikkate almamış, ters tarafta bulunma
durumunu ve "anakara belirleyicidir" ilkesini ilk sıraya almıştır.

Meis Adası'na ne kıta sahanlığı, ne 12 mil karasuyu, ne de MEB hakkı
verilemez.

Geniş bilgi için bakınız:
https://www.ulusal.com.tr/gundem/turkiye-meis-adasi-civarinda-navtex-ilan-etti-h217713.html


Ayrıca Kıbrıs'ın tümünü Rum kesiminin temsil ettiği iddiasına dayanarak
33.705 km2 lik kıta sahanlığımızı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne veriyor.

Böylece Türkiye yukarıdaki haritadaki kırmızı bölgeye kıstırılıyor.
234.814 km2 lik kıta sahanlığımız böylece 64.191 km2 ye düşürülmek
isteniyor.

Meis Adası çevresinde Navtex ilan ederek bu harita ve benzeri iddiaları
kabul etmediğimizi göstermiş oluyoruz. Ancak bu yetersiz.

1986'da Karadeniz'de 200 millik Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan
ettik. 2011'de KKTC ile Kıta Sahanlığı Anlaşması imzaladık.

Ancak Ege ve Akdeniz'de MEB ilan etmedik. Bundan faydalanan Avrupa
Birliği habire Yunanistan'ın yaptığı haritaları AB haritası olarak yayınlıyor.

Bu saldırılara kesin yanıt vermek için Ege ve Akdeniz'de MEB ilan etmemiz
gerekiyor. Hükumetimizin bunu niçin hala yapmadığı bilinmiyor.

Antlaşmalara göre Girit Adası çevresindeki kıta sahanlığımız
Yunanistan'ın ilan ettiği 13,14, 15, 17, 18, 19 ve 20 numaralı
parseller Türkiye kıta sahanlığı içinde bulunuyor.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün önerileri şöyle:
- 234.814 km2 lik Kıta Sahanlığımız ve MEB derhal ilan edilmelidir
- Libya ile MEB anlaşması yapılmalıdır
- Girit'in güneyinde ve Kıbrıs'ın batısında petrol ve doğalgaz aramaya
  başlanmalıdır.

Haritalar ve konu hakkında geniş bilgi için bakınız:

++++

arşiv:


++++