30 Ağustos 2021 Pazartesi

Orada Atatürk yok, Taliban var. Afganistan'a Atatürk atayabilir misiniz?


Geçenlerde Vatan Partisi'nden istifa eden Yıldırım Koç arkadaşımız
"Atatürk ile Taliban aynı cümle içinde kullanılamaz" demiş. Farkında 
değil ki, kendisi kullanmış aynı cümle içinde. Doğu Perinçek'in her
sözüne karşı çıkma zorunluluğu duyulunca işte böyle oluyor.

Kendisi çok iyi bir araştırmacıdır. Parti üyesi iken böyle değildi.
Görelim bakalım Perinçek nasıl kullanmış bu iki ismi aynı cümlelerde,
nasıl sözde "Taliban ile Atatürk aynıdır" demiş:

+++

ULUSAL KANAL  ÇIKIŞ YOLU programı 17 Ağustos 2021

Doğu Perinçek:
"2001'den beri 20 yıldır savaş devam ediyor ve Afgan Milleti,
Taliban'ın önderliğinde - onu da biz tayin edemeyiz -  'Afgan
Milleti'nin önderi falanca devrimci örgüt olsun, falanca çağdaş
örgüt olsun'. Biz tayin edemeyiz ki.

Afganistan kurtuluş savaşına kimin önderlik edeceğine Afganis-
tan'daki kuvvet ilişkileri ve Afgan Milleti tayin eder.

Nasıl biz Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşımızı verdik,
her millet kendi boyuna bosuna, tarihsel birikimine 
sosyal - ekonomik ilişkilerine göre kendi önderliğini çıkarır.

Yoksa, sen oraya dışarıdan önderlik tayin edemezsin, önderlik
ihraç edemezsin. Afgan Milletinin bulunduğu konum da buymuş 
ki Taliban önderliğinde bu savaşı verdi. 

Sonuç itibariyle bir gerçek var: Taliban ABD emperyalizmini yendi.
Gerçek bu. İstedikleri kadar beğenmesinler, aşağılasınlar, sövsünler,
saysınlar, Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı gibi, kurtuluş
savaşını başardı.

Afganistan'dan Mustafa Kemal çıkmadı da, Taliban çıktı.
Herkes kendi tarihsel birikimine, çağdaşlık birikimine göre,
önderliğini o birikimin içinden çıkartıyor."

2 dakika 17 saniye süreli video kaydı

ABD emperyalizmini Taliban yendi. Afganistan’dan Mustafa Kemal çıkmadı da Taliban çıktı. Afganistan’ın Kurtuluş Savaşına kimin önderlik edeceğini Afgan milleti tayin eder. Herkes kendi birikimiyle önder çıkarır. Afganlar Taliban önderliğinde bu savaşı verdi. Helâl olsun!


+++

HABER TÜRK PROGRAMI, 18 Ağustos 2021

Doğu Perinçek:
"Sizi Afganistan zemininde alternatifleri ile düşünmeye davet ediyorum.
Afganistan'da bir Atatürk var, bir de Taliban var. O zaman hepimiz Ata-
türk'ten yanayız tabii. Ama Afganistan'da Atatürk yok.

Afganistan'da 2 seçenek var: Ya Taliban, ya Amerikan köleliği.
Ha, şimdi önümüzde yeni seçenekler çıkar, o ayrı mesele. 
Ama şu anda Afganistan'da çarpışan 2 güç var."

40 saniye süreli video kaydı

"Afganistan'da Atatürk ile Taliban arasında kalsaydık, tabi ki Atatürk'ü seçeriz. Ama Afganistan'da Atatürk yok. Taliban var Amerika var. Ya Taliban ya Amerikan köleliği! Bunlardan birini seçeceksiniz."

+++


TV100 programı, 20 Ağustos 2021:

Perinçek:
"Afganistan'ın savaşını alkışlıyorum. Kahramanca bir savaş. 40 yıl
savaşan bir halk. Onları küçük görmeye, hor görmeye karşıyım.
Kibre karşıyım.

Hiç bir yere Atatürk ihraç edilmez. Türkiye'de böyle sözde sahte
Atatürkçüler var. Brezilya'ya, Afganistan'a Atatürk gönderiyor, 
Hindistan'ı beğenmiyor, oraya Atatürk gönderiyor. 

Yok böyle bir şey. Atatürk bir tek Türkiye'den çıkar. 

Bir tarihte Vedat Nedim Tör bir derste "Arkadaşlar, hayret ediyorum,
bu Türk Milleti'nin içinden bu Atatürk nasıl çıktı."

Yani Türk Milleti'ni hor görüyor. Ben de diyorum ki: Atatürk yalnız
Türk Milleti'nin içinden çıkar. Türk Milleti büyük olduğu için o büyük
devrimciyi çıkarttı.

Atatürk Uganda'dan çıkar mı? Afganistan'dan çıkar mı? Çin'den de
çıkmaz. Çin'den Mao çıkar, Türkiye'den Atatürk çıkar. Hepsi kendi
tarihsel, kültürel birikimlerinin, sosyo-ekonomik..."

Sunucu Ertan Özyiğit:
"Her toprağın lideri o toprağa aittir diyorsunuz"

Perinçek:
"Evet, Atatürk de Türk toprağına aittir ve Türk toprağından başka bir
yerde Atatürk çıkmaz. 

'Atatürk büyük adam ama Türk Milleti on para etmez' diyorlar.
O Türk Milleti'ni hor görenler Afgan halkını da hor görüyor, Asya ve
Afrika halklarını da hor görüyor. Bir tek beğendikleri Amerika."

Video kaydı 2:20 dakika:
https://twitter.com/tv100/status/1428796967627415556

💬: Atatürk bir tek Türkiye'den çıkar. Çin'den Mao, Türkiye'den Atatürk çıkar hepsi kendi kültürel tarihsel birikimlerinden çıkar. Atatürk de Türk toprağına aittir ve Türk toprağından başka bir yerde Atatürk çıkmaz.


+++

HABER TÜRK PROGRAMI, 18 Ağustos 2021

Doğu Perinçek:

"20 sene savaştılar. Siz niye küçümsüyorsunuz?
Siz oraya bir Atatürk atayabilir misiniz?
Başka milletlerin önderliğini Türkiye'den atayalım. 
Bu ne kibir?

Herkes kendi etine göre, buduna göre, 
kendi tarihsel birikimine göre (önderlik çıkarır)

Türkiye'nin arkasında bir İskitler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar,
Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar... 
Yukarıya gidelim: Altınordular, Kıpçaklar... Aşağıda Memlûkler...
Arkasında muazzam bir imparatorluklar birikimi var.
Bir de son 200 yılın devrimleri var (Meşrutiyetler vs...)

Afgan halkının da kendi tarihi, kendi birikimi var. Sosyo-ekonomik
durumu var... Daha çok keçi otlatan bir halk... Geleceği sokaklarda
değil, kırsal alanlarda belirleniyor. Farklı bir coğrafya ve toplum.

Ama bu toplum, o koskoca nükleer silahları olan Amerikan emper-
yalizmini dize getirdi ve kaçırttı."

1:46 dakika süreli video kaydı
Afgan halkını, o kahramanları, Asya'nın ayağa kalkışını alkışlıyorum. Afganistan'a Atatürk atayabilir misiniz? Bu ne kibir!
Afganlar o koskoca nükleer silahları olan ABD emperyalizmini dize getirdi ve kaçırttı.

+++

HABER TÜRK "NEDİR NE DEĞİLDİR" programı

Perinçek:

"Taliban önümüzdeki süreçte pırıl pırıl olacak diye bir şey söylemiyorum.
Afgan halkına bir güvenelim. Bir başarı kazandı. Önümüzdeki süreçte
Afganlar bu sorunlarını çözmek için içlerinde de mücadeleler yapacaklar.

Amerika'ya karşı savaşta Taliban sivrildi. Başkası sivrilse, o kazansaydı..."

Mehmet Akif Ersoy:
"Taliban değil de başkası kazansaydı o zaman da tartışacak mıydık?"

Perinçek:
"Tartışacaktık. hem de daha beterini tartışacaktık.
Kim kazanırsa kazansın, Amerika yenildiği için, Amerika taraftarları
kazananı daima karalayacak. Bu kadar basit. Vatan Partisi kazansa
onu karalayacak. Zaten karalıyor."

2 dakika 15 saniye süreli video kaydı

"Ben Taliban önümüzdeki süreçte pırıl pırıl olacak demiyorum, dünyada mükemmel ve pür ü pak olan Allah dışında hiç bir şey yoktur. Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan bir Taliban'ı Amerika destekler, Amerika'ya karşı savaşan Taliban'ı da Rusya destekler."

Perinçek (devamla):

"Amerika'ya karşı savaş kazanırsanız ister Taliban olun, ister Çin 
Komünist Partisi olun, ister Putin olun, ister Beşar Esad, Saddam
Hüseyin, Kaddafi olun, sizi karalayacaklar.

Biz bu lafları yeni duymuyoruz. Beşar Esad'a hala katil denmiyor mu?
Beşar Esad vatanı için Amerika'ya karşı savaşıyor, Amerika yanlıları
devamlı ona katil diyor."

47 saniye süreli video kaydı
https://twitter.com/Vatan_Partisi/status/1428431225719562242

"Savaşı kim kazanırsa kazansın ABD yenildiği için ABD taraftarları kazananı daima karalayacak. ABD'ye karşı zafer kazanırsanız karalanırsınız."

+++

arşiv:

Taliban - ABD - Pakistan ve Taliban - Aydınlık ilişkileri tarihçesi  

ABD'nin Afganistan planı kaçmak: Haçlı Seferi'nin bozgunu 

Süper güç Amerika kaçmayı bile işte böyle beceremedi 

Afgan ve Suriyeli sığınmacılar: Afganistan Kararı: 3. Bölüm 

Vatan Partisi şeriatçı mı oldu: Afganistan Kararı: 2. Bölüm 

Vatan Partisi'nin 14 Maddelik Afganistan Kararı: 1. Bölüm 

+++