10 Ekim 2013 Perşembe

Mevlana'nın Mesnevi'sinde Hac bölümü

Mevlana, Mesnevi Cilt 2

Bölüm başlığı:
"Bir şeyhin Ebu Yezid'e (Bayezid'e) "Kâbe benim, benim etrafımda tavaf et" demesi"
Mısra 2231 - 2251
***********
Bayezid, seferde vaktin Hızır'ı olan kişiyi bulmak için uğraşmakta, böyle bir er araştırmaktaydı.
Vücudu hilâl gibi incelmiş bir pîr gördü; onda erlerin halini, kalini buldu.
Pîrin gözü görmüyordu, fakat gönlü güneş gibiydi. Âdeta rüyasında Hindistan'ı görmüş bir file benziyordu.
Gözünü yummuş, uyumakta... fakat yüzlerce zevk ve neşe alemi görmekte. Gözünü açarsa nasıl olur da görmez? Şaşılacak şey.
2235 Rüya deyince şaşılacak şeyler açığa çıkar. Gönül, uykuda pencere kesilir.
Uyanık olduğu halde güzel rüya gören âriftir. Sen onun bastığı toprağı gözüne sürme gibi çek.
Bayezid, o pîrin huzuruna varıp oturdu, halini sordu; onun hem fakir, hem de aile efradı çok olduğunu anladı.
Pîr, "Ey Bayezid, nereye gidiyorsun, gurbet pılı pırtısını nereye kadar çekip sürüyeceksin?" dedi.
Bayezid, "Hac mevsimi... Kâbe'ye gidiyorum" diye cevap verdi. Pîr dedi ki: "Yol masrafı olarak yanında ne var?"
2240 Bayezid, "İki yüz dirhem gümüşüm var. Ridamın ucuna sımsıkı bağladım işte" deyince,
Pîr, "Etrafımda yedi kere tavaf et. Bu tavafı hac tavafından daha makbul bil.
O dirhemleri de, ey cömert kişi, bana ver. Bil ki hac ettin, muradın hâsıl oldu,
Umre ettin, ebedi ömre nail oldun, sâf bir hale geldin, Safa'ya koştun, Saiy erkânını yerine getirdin.
Canının gördüğü Hak hakkı için ki o, beni kendi evinden daha üstün, daha makbul etmiştir;
2245 Kâbe her ne kadar onun lûtuf ve ihsan evidir ama benim vücudum da onun sır evi.
Tanrı, Kâbe'yi kurdu ama, kurdu kuralı ona gitmedi. Halbuki bu eve, benim vücuduma o ebedi diri olan Tanrı'dan başka kimse gelmedi.
Beni gördün ya, bil ki Tanrı'yı gördün; doğruluk Kâbesinin, hakiki Kâbe'nin etrafında tavaf ettin.
Bana hizmet, Tanrı'ya itaat etmek, onu övmektir. Sakın Hakk'ı benden ayrı sanma.
Gözünü iyi aç da bana öyle bak ki, beşerde Tanrı nurunu göresin" dedi.
2250 Bayezid, o nükteleri dinledi, altın bir küpe gibi kulağına taktı.
Bu yüzden derecesi yükseldi, fazileti arttı. Hakikat yolunun sonuna erişmiş olan Bayezid, artık ondan sonra bir son tasavvur edilemeyecek olan bir makama vardı.
***********

 ***********
arşiv:
Hacca yaya olarak veya deve ile gidilir      9 Ekim 2013


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder