31 Aralık 2016 Cumartesi

Ayaz Ata'dan yeni yıl kutlaması

Ayaz Ata Türkmenistan'dan seslendi:
Ýetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun!

Yetişip gelen taze yılınız kutlu olsun!

Ayaz Ata Türkmenistan'ın başkenti Aşkabad'da yeni yıl kutlamasında


**********
arşiv:
Türklerin Nardugan bayramı - Noel ilişkisi   31 Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/turklerin-nardugan-bayram-noel-iliskisi.html

**********

Türklerin Nardugan bayramı - Noel ilişkisi

25 Aralık günü İsa'nın doğumunun kutlandığı bayrama Noel deniyor.
Ancak bazı Ortodoks kiliseleri Noel'i 6 Ocak günü kutluyor. Çünkü
Miladi takvimdeki 25 Aralık Jülyen takviminde 6 Ocak'a denk geliyor.
Bu Ortodokslar, Katolik Papa 13. Gregori tarafından düzenlenmiş
olan Miladi (Gregoryen) takvime uymak istemiyorlar.

Noel sözcüğünün kökeni Latince natalis (doğum) sözcüğüdür.
Fransızcaya
Noël olarak geçmiş.

İsa'nın doğum günü olan Noel'e İngilizcede
Kristmıs (Christmas)
deniliyor. Bu da, Yunanca
Hristos (Mesih = İsa) sözcüğü ile Latincemessa (Efkaristiya ayini) sözcüğünün birleşmesinden oluşmuş.

Eski İngilizcede
Yule denirdi. Bu da Nors dilindeki jöl sözcüğünden
gelmiş olmalı. Hıristiyanlıktan önce 12 gün boyunca kutlanan gündönümü
bayramına jöl deniliyordu. En uzun gece 21 Aralıktadır. Bundan sonra
geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Buna kış gündönümü
deniliyor.
Hıristiyanlık gelince bu bayram Noele, İsa'nın doğum günü
kutlamasına dönüştü.

Muazzez İlmiye Çığ'ın Nardugan açıklaması

Sadece Kuzey Avrupa'da değil, bütün dünyada kış gündönümü bayram
olarak kutlanırdı. Sümerler ve Türkler de bu bayramı
Nardugan adı ile
kutlardı. Türk inanışına göre gece ve gündüz sürekli savaşırlar. En uzun
gece olan 21 Aralık'tan sonra günler uzamaya başlar.
Gündüz savaşı
kazanmış ve
gece gerilemeye başlamıştır. Hayat yeniden doğmaktadır.
Kutlanan budur: Yeniden doğuş bayramı.

Ay takvimi kullandıkları için de, 21 Aralık'tan sonraki ilk dolunayın çıktığı
gün yeni yılın ilk günü olurdu.
Nardugan sözcüğü Moğolca nar (güneş) ve Türkçe tukan (doğan) söz-
cüklerinden oluşmuştur. Tatarcada
Koyaş Tuğa (Güneş Doğan).

Muazzez İlmiye Çığ'ın Nardugan açıklaması

Türkler, gündüzün geceye karşı üstün geldiği bu günü insanların türediği
ağaç olarak bildikleri
Akçam ağaçlarını süsleyip altında kopuz eşliğinde
şarkılar söyleyip oyunlar oynayarak kutlardı.
Çam ağacı süsleme geleneği
Orta Asya'daki Türklerden Sümerlere, oradan da Anadolu üzerinden Eski
Roma'ya kadar uzandı. Kuzeyden de Hunlar tarafından Avrupa'ya taşındı.


Ayaz Ata (Ayas Han) Türklerin Soğuk Tanrısı'dır. Ren geyiklerinin çektiği
bir araba ile dolaşır. İnsanları soğuktan korur.


Orta Asya Türklerinin Ayaz Ata ve Ren geyikleri canlandırması

Ayaz Ata, Batı dünyasına Noel Baba olarak geçti.
Noel Baba da Ayaz Ata gibi Ren geyiklerinin çektiği araba ile dolaşır.

http://mygazete.com/icerik_detay.php?url=turklerin-noel-babasi-ayaz-ata 


Noel Baba'nın hediye getirme geleneği de İskandinavların tanrısı Odin'e
dayanır. Zaten Odin de İskandinavya'ya Turkland'dan (Türk Ülkesi'nden)
gitmişti. Yani Odin de aslında Türk tanrısıdır.


Ayaz Ata Orta Asya Türk çocukları ile birlikte Nardugan kutlamasında

Noel Baba Tanrı Odin'in ülkesi olan İskandinavya'da oturur.

Antalya Demre'de 4. yüzyılda yaşamış olan Hıristiyan Azizi Piskopos Nikola
(Klaus) da çocuklara hediyeler verirmiş. Onun adı Santa Claus (Aziz Klaus)
olarak Noel Baba ile eşleştirildi. Böylece çeşitli efsaneler birleştirilerek Noel
Baba haline geldi günümüz dünyasında.

Ayaz Ata + Tanrı Odin + Santa Klaus = Noel Baba

Peki, bütün bu gündönümü, Nardugan, yeni yıl gelenekleri ile İsa'nın doğumu
arasında ne gibi bir ilişki var?

Hıristiyanlığı çok tanrılı pagan inanışlarına sahip Anadolu ve Avrupa insanları
arasında yaymak isteyen havariler ve onların öğrencileri, İsa'nın doğum günü-
nün 25 Aralık olduğunu öne sürerek gündönümü törenleri ile birleştirdiler.
Zamanla bu törenlerin aslında gündönümü kutlaması olduğu unutuldu, Kilise
baskısı ile Noel kutlaması haline geldi.

Tıpkı babasız çocuk doğuran Tanrıça Kibele'ye inanan Anadolu insanına Hıris-
tiyanlığı kabul ettirebilmek için Meryem Ana'nın da Kibele gibi bakire olduğunu,
İsa'yı babasız doğurduğunu öne sürmeleri gibi.**********
Her ne kadar kış gündönümü bayramı tüm insanlığın binlerce belki de onbin-
lerce yıldır kutladığı ortak bir bayram olsa da, bu bayramda çam ağacı süsle-
me adeti ve Ren geyiklerinin çektiği araba ile dolaşıp hediye dağıtan Noel
Baba inanışının kökeninde Türk geleneklerinin yattığı da tartışmasız bir ger-
çektir. Hıristiyanların bu bayramı İsa'nın doğum günü olarak pazarlamaları ve
bu bayramın kökenlerini unutturma çabaları bu gerçeği değiştirmez.

Önce İslamiyet bize Nardugan geleneğini unutturdu, ardından Batı emperya-
lizmi bize Noel Baba'yı dayattı.


Atlantik'ten koparak Avrasya'ya yanaşma sürecimizde Nardugan bayramını
hatırlama ve Noel Baba'nın yerine Ayaz Atamızı ikame etme yönünde çalışma-
lar başlamıştır.


Ancak bu Noel Baba'ya düşman olmak anlamına gelmez. Noel Baba ve Ayaz
Ata birlikteliği kültürler arasında köprü olabilir. Ayaz Ata insanları soğuktan
korurken Noel Baba da çocuklara hediye dağıtır, gül gibi geçinip gideriz.
**********

28 Aralık 2016 Çarşamba

Obama askeri vesayet mağduru

Ergenekon Balyoz tertipleri döneminde AKP kodamanları ve Fettoşçular hep
bir ağızdan "Askeri vesayeti kaldırıyoruz" şarkıları söylüyorlardı.

Askeri vesayet öyle olmaz, böyle olur. Buyurun buradan yakın:

Önce CIA ve Pentagon (Savunma Bakanlığı), sonra da  Merkez Kuvvetler
Komutanlığı (CENTCOM) Obama'yı oyun dışı bırakıverdiler.

Obama bir anda YALOVA KAYMAKAMI  durumuna düştü. Trump bile şimdi-
den devre dışı kaldı. Asker durumdan vazife çıkardı, olaya el koydu.

E. Amiral Soner Polat'ın Aydınlık gazetesinde ayrıntıları ile anlattığı olayların
özeti şöyle:


ABD emperyalizminin sözcüsü New York Times gazetesi feryadı bastı:

"Moskova'daki görüşmelerde bizi resmen dışladılar.
Türkiye, İran ve Rusya
bizi Suriye'de taca çıkardı
. Bu nasıl dış politika? Ne Dışişleri Bakanımız
Kerry'i davet ettiler, ne de Birleşmiş Milletler'i  işin içine soktular. Suriye
Ordusu'nun Halep zaferini sineye çekmek zorunda kaldık"


**********

Yenilgiden dolayı kendisinin suçlandığını anlayan Dışişleri Bakanı Kerry
suçun kendisinde değil, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon'da) olduğunu
açıklayan şu demeci patlattı:

"Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile anlaştık. Obama da uygun buldu. Önce
ılımlı muhalefeti El Nusra'dan ayıracaktık. Sonra da El Nusra'ya karşı Rusya
ile ortak hava harekatı düzenleyecektik. Anlaşmayı bozan Savunma Bakan-
lığı (Pentagon) oldu. Savunma Bakanı Ashton Carter ile anlaşmazlık içine
düştük. Uygulanabilir olan plan bozuldu, bu da bizi resmin dışına çıkardı."

"Pentagon bilerek, isteyerek ve kötü niyetle Suriye Ordusu'na saldırarak
anlaşmayı sabote etti."


**********

Kerry'nin anlattığı süreç şöyle gelişmişti:

Rusya ve ABD Cenevre'de şöyle anlaşmıştı: IŞİD ve El Nusra terör örgütü
olarak kabul edilecekti. CIA ve Pentagon, denetim altında tuttukları sözde
ılımlı aslında silahlı olan muhalifleri El Nusra'dan ayıracaktı. El Nusra'ya hava
harekatı yapılabilmesi için ılımlı muhaliflerin ayrı bir yerde bulunmaları, yani
El Nusra ile aynı mekanda bir arada bulunmamaları gerekiyordu.

El Nusra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ile terörist
örgüt listesine alınmıştı. ABD de bunu kabul etmişti.

Ama CIA ve Pentagon, anlaşmayı uygulamak istemedi, ayak diredi, ılımlı
muhalifleri El Nusra'dan ayırmadı. Aylar geçmesine rağmen bundan dolayı
El Nusra'ya yapılması gereken ABD-Rus ortak hava harekatı yapılamadı.


**********

Eylül 2016'da Cenevre'de anlaşma gözden geçirildi, ortak icra komiteleri
kuruldu. CIA ve Pentagon pasif direnişle anlaşmayı engelleme olanağının
kalmadığını gördü ve aktif direnişe geçme kararı aldı.

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Hava Unsurları Komutanı
Korg. Harrington
aktif direnişin başladığını basın toplantısında şöyle ilan etti:
"Bizim bu anlaşmaya hemen atlayacağımızı söylemek için henüz çok erken"
(It would be premature to say that we're going to jump right into it"

Yani ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın imzala-
dığı ve ABD Başkanı Obama'nın onayladığı anlaşmaya uymayacağını ilan
ediyordu.


**********

Komutanlık, anlaşmaya uymamakla kalmıyor, anlaşmayı sabote etmek için
eyleme geçiyordu.

Üç gün sonra ABD ve Danimarka uçakları Deyr ez-Zor'da Suriye Ordusu'na
beklenmeyen bir hava saldırısı yaptı. IŞİD'in kuşattığı bu şehirdeki Suriye Or-
du mevzilerine bir saat içinde 37 hava hücumu yapıldı. En az 62 Suriye as-
keri öldürüldü, yüzlercesi yaralandı. IŞİD eş zamanlı saldırıya geçerek stra-
tejik bir tepeyi ve şehrin bazı kesimlerini ele geçirdi.

Rusların direkt kırmızı telefon devresinden yaptığı çağrılara ABD tarafı yanıt
vermedi. Sonunda biri telefonu açtı, Rus görevli Amerikalı'ya "Sizin uçaklar
IŞİD'i değil, bizi vuruyor" dedi ama zaten olan olmuştu.

Böylece ABD Ordusu, ABD ve Rus devletleri arasında yapılan ateşkes an-
laşmasını resmen çöpe atmış oldu. Pentagon sözde bir araştırma başlattı.
Yayımlanan raporda bir suçlu bulunamadığı görüldü. 29 Kasım 2016.

Kazıklandığını anlayan Danimarka, Suriye ve Irak'taki uçaklarını geri çekti.

Obama askeri vesayete karşı ağzını bile açamadı. Sus pus oldu. 
Şu anda Obama da, Trump da devre dışı.
ABD Anayasası'ndan yetki almayan karanlık bir gurup ABD yönetimini ele
geçirmiş durumda ve en iğrenç yöntemlerle kirli bir savaş yürütüyor.


**********

"ABD ve Avrupa demokrasinin beşiği, oralarda askeri vesayet olmaz, sivil
yönetim ne derse askerler onu yapar" diye kafa ütüleyen sözde demokrasi
aşığı Atlantik sevdalılarına duyurulur.


**********

27 Aralık 2016 Salı

İşte bunun için Suriye'deyiz

Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi BOP'a göre Suriye'nin kuzeyinde kurul-
mak istenen Batı Kürdistan (Rojava) haritası aşağıdadır.

Rojava'yı "ABD-PKK Koridoru" olarak da adlandırıyoruz. Çünkü Rojava, Irak
Kürdistanı'nı (Barzanistan'ı = Güney Kürdistan'ı) Akdeniz'e yani denize bağ-
layan bir koridor işlevi görecektir. Kürdistan'ın yaşaması denize çıkışı olmaz
ise olanaksız.

Türkiye- Suriye sınırı bu haritanın gerçekleşmesi ile birlikte Türkiye - PKK
sınırı haline gelecektir.

İşte bunu önlemek için Suriye'deyiz. Güney sınırımız boyunca PKK devleti ile
kuşatılmamak için El Bab önlerindeyiz.

 
Yakın hedef olarak haritayı aşağıdaki gibi düzenlemişler. Hatay'ın güneyinden
dolanıp Akdeniz'e ulaşmayı ikinci aşama olarak saklı tutuyorlar:


Türkiye - Suriye sınırı 877 km. ABD-PKK planına göre çizilen Rojava haritası
gerçekleştiğinde, bu 877 kilometrelik sınır PKK'nın eline geçecek.

2016 başlarında Suriye sınırımızın 600 kilometrelik kısmı ABD-PKK deneti-
mine geçmişti, aşağıdaki haritada ABD-PKK bölgesi sarı renkle gösterilmiş.


Bu aşamada TSK kırmızı çizgi ilan etti: "PYD Fırat'ın batısına, Cerablus'a
geçemez". Bundan maksat Kobani ile Afrin'in birleştirilmesini önlemekti.

Ancak 2016 Ocak ayı başında ABD Fırat'ın batısındaki Teşrin Barajı'nı IŞİD-
den alarak PYD'ye hediye etti. Böylece TSK'nın kırmızı çizgisi çiğnendi.

Bakınız:
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/02/amerikann-incirlik-kustahlg.html

TSK'nın bu ihlale sessiz kalmasından kuvvet alan ABD, bir adım daha attı
ve barajın batısındaki Menbic PKK-PYD-YPG güçlerinin eline geçti.

Afrin'deki PKK-PYD güçleri de doğuya doğru hareketlenerek Minnig Askeri
Üssü'nü ve Tel Rıfat'ı alarak Kobani'ye doğru ilerledi.

Türkiye'nin tüm uyarılarına ABD ve PKK-YPG'nin aldırış etmediğini gören
TSK, 24 Ağustos 2016 günü Fırat Kalkanı Harekatı'na başladı. Cerablus'-
tan girdi ve 5 gün içinde Menbic'deki PKK-PYD bölgesine ulaştı. 29 Ağus-
tos günlü harita şöyle idi:


Afrin ve Kobani arasına kama gibi giren TSK, 120 günün sonunda El Bab'a
ulaştı. ABD'nin ülkemizi güneyden PKK devleti ile kuşatma altına alma he-
defi engellendi.

Fırat Kalkanı'nda aşağıdaki güncel haritada:
Batıdaki sarı bölge: PKK-PYD Afrin Kantonu
Doğudaki sarı bölge: PKK-PYD Kobani Kantonu'nun batı ucu Menbic
Kuzeydeki mavi bölge: TSK
Güneydeki gri bölge: IŞİD
Pembe: Suriye Ordusu
Aleppo: Halep
Batıdaki yeşil bölge: İdlib kırsalındaki terörist guruplar

Fırat Kalkanı 24 Aralık 2016 harita

İşte bu yüzden asker yakma videoları devreye sokuldu, "Bataklığa saplandık"
korosu vites yükseltti, "Burası bataklık değil, cehennem" yaygarası karikatür
eşliğinde sahneye çıktı.

"El Bab neyin kapısı", "Niçin Suriye'deyiz",  "Esad'a alan açmak için mi ölü-
yoruz", "Sonradan boşaltacağımız yerler için niçin ölüyoruz", "Bu bir ABD
planı" gibi bozguncu sesler yükseldi.

Bozguncular, işi vatan hainliği sınırlarına kadar getirdiler. Şu laflara bakın:
"Suriye'de asker aç, yemek diye verilen rezaleti kimse yemiyor."
"Parası olan kendi imkanı ile besleniyor."
"Asker uzun süredir banyo yapamıyor"
"Askerler kış ortasında yazlık giysilerle savaşıyorlar.
Bu yalanları söylerken hiç utanmıyorlar.

Peki, ne istiyorlar?
Askerimiz Suriye'den çıksın, PKK-PYD koridoru tamamlasın. Suriye sınırı-
mız PKK kontrolüne geçsin, PKK Rojava Devleti'nin kurulduğunu ilan etsin.
Amerikan planı başarıya ulaşsın.

Bunu mu istiyor "Ne işimiz var Suriye'de" bozguncuları? Evet, bunu istiyor-
lar. Bu, vatana ihanettir. Vatan için savaşan askeri arkadan hançerlemektir. 

**********
arşiv:

"Ne işimiz var Surlye'de" videolu operasyonu   
25 Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/ne-isimiz-var-suriyede-videolu.html

Amerika IŞİD'lileri El Bab'a taşıyor    
22 Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/amerika-isidlileri-el-baba-tasyor.html

El Bab'ın batısındaki Akil Tepesi TSK kontrolunda 
  22 Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/el-babn-batsndaki-akil-tepesi-tsk.html

Fırat kalkanı  16 Aralık 2016   16 Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/frat-kalkan-16-aralk-2016.html


**********

25 Aralık 2016 Pazar

"Ne işimiz var Suriye'de” videolu operasyonu

TSK destekli ÖSO Fırat Kalkanı harekatı ile PKK-PYD kantonları arasına
kama gibi girip El Bab'ı kuşatınca Amerika merkezli "Ne işi
niz var Suriye'de"
operasyonu başladı.

Doğal olarak Amerikancı-Avrupacı koro ve kandırdıkları iyi niyetli aydınlarımız
da  "Ne işi
miz var Suriye'de" diye yaygarayı bastılar.

Aydınlık, 24 Aralık 2016

Operasyon IŞİD'in çektiği bir video ile başlatıldı. Bu senaryo videoya göre
IŞİD esir aldığı 2 askerimizi yakmıştı. Ancak yakıldığı iddia edilen kişiler
asker değil IŞİD'li çıktı.


IŞİD'in psikolojik savaş malzemesi olarak kullandığı Fethi Şahin'in 2 yıl önce
askerden kaçarak IŞİD'e katıldığı öğrenildi. Aydınlık, Şahin'in Çumra Akören
Köyü'ndeki ailesine ve muhtara ulaştı.

Fethi Şahin, IŞİD lideri Bağdadi'nin fotosunu 7 Mart 2015 günü feysbuk
hesabında duvar resmi yapmış. Buyurun:


İşte tvitır beyanı:


"Ne işimiz var Suriye'de" yaygarasının başını FETÖ'cü hesaplar çekiyor.
Emre Uslu, Tuncay Opçin, Tarık Toros...
Bakınız:
http://tgb.gen.tr/genclik-birligi/asker-dediler-isid-li-cikti-22113

Bunların aklına uyup TSK'ya, Fırat Kalkanı'na karşı yaygaraya katılan
aydınlarımız umarım gerçekleri artık görürler.

Amerika PKK-PYD kantonlarını birleştiremedi, koridor hayalleri paramparça
oldu, güneyimizde PKK-PYD deveti kurulmasını önledik. Bundan dolayı ABD
ve yandaşları çıldırıyor, kamuoyumuzu Fırat Kalkanı'na karşı yönlendirmek
için operasyon yapıyor, anladık ta,  aydınlarımız buna nasıl alet oluyor?

İşte FETÖ'cülerin aydınlarımızın beyinlerini uyuşturan o tvitleri. Mükemmel
bir operasyon. Suret-i haktan görünerek bel altından işte böyle vuruyorlar: 

**********
arşiv:

Amerika IŞİD'lileri El Bab'a taşıyor     22 Aralık 2016

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/amerika-isidlileri-el-baba-tasyor.html

El Bab'ın batısındaki Akil Tepesi TSK kontrolunda 
  22 Aralık 2016

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/el-babn-batsndaki-akil-tepesi-tsk.html

Fırat kalkanı  16 Aralık 2016   16 Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/frat-kalkan-16-aralk-2016.html


**********

24 Aralık 2016 Cumartesi

YPG Halep'i ay sonuna kadar terk etsin

Cihatçı teröristlerin Halep'ten atılmasından sonra sıra YPG'ye geldi.

Halep'in kuzeyinde Kürtlerin yaşamakta olduğu Şeyh Maksud Mahallesi
olayların başlamasından bu yana YPG'nin kontrolünde idi.

Cihatçı gurupların Doğu Halep'i işgal etmesi ile birlikte YPG de Halep'in
bu mahallesini işgal etti ve 4 yıl boyunca direnerek cihatçı teröristleri
Şeyh Maksud Mahallesi'ne sokmadı.

Suriye Ordusu öncelikle cihatçılarla mücadeleye yoğunlaştı, 4 yıl boyunca
YPG ile çatışmazlık durumunu sürdürdü.

YPG, Kürtleri cihatçıların saldırılarından korumak için mahalleyi kontrol
altına aldığını söylüyordu. Cihatçılar kovulduğuna göre YPG'nin Halep'te
kalması artık gerekmiyor.

Barzani denetimindeki Rudaw haber ajansının verdiği habere göre, Suriye
Hükumeti YPG kuvvetlerine ay sonuna kadar Halep'i terk etmelerini söyledi.

Haber, Suriye basını ile yakın temasta olan Ali Maksud isimli askeri uzmana
dayandırılıyor.

(YPG, PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin silahlı örgütü)

Rudaw'ın İngilizce twitter yayını...


Ortadaki yeşil bölgeyi (Doğu Halep) cihatçılar işgal etmişti.
Bu bölge cihatçılardan temizlendi.
Sarı bölge ise YPG kontrolündeki Şeyh Maksud Mahallesi.
Şimdi sıra bu mahallenin ordu kontrolüne geçmesinde.
*********
arşiv:

Halep tamamen Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçti   24 Aralık 2016

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/halep-tamamen-suriye-ordusunun.html

Halep'te ABD yenildi, AB yenildi, vahşi yobazlar yenildi   13  Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/halepte-abd-yenildi-ab-yenildi-vahsi.html

*********

Halep tamamen Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçti

Suriye Ordusu açıkladı:
Muhalifleri ve sivilleri taşıyan son konvoy Halep'ten ayrıldı.
Halep'in kontrolü tamamen orduya geçti.

Türkiye - İran - Rusya - Suriye işbirliği ile 
cihatçı teröristler Halep'ten atıldı.
Çizgi: Sputniknews Rus haber sitesi

Halep'ten ayrılan son gurup. Binlerce yıllık tarihi şehrin 
doğu bölümünü enkaza çevirdikten sonra çekip giderken
utanmadan bir de poz veriyorlar.

*********
arşiv:

Halep'te ABD yenildi, AB yenildi, vahşi yobazlar yenildi   13  Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/halepte-abd-yenildi-ab-yenildi-vahsi.html
Doğu halep kuşatması 3 Aralık 2016    3 Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/dogu-halep-kusatmas-3-aralk-2016.html

Doğu Halep kuşatması 28 Kasım 2016   28 Kasım 2016

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/dogu-halep-kusatmas-28-kasm-2016.html
Halep'te cihatçı koridoruna harekat - Rus askeri Halep'te  31 Ağustos 2016

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/08/halepte-cihatc-koridoruna-harekat-rus.html

Suriye Ordusu Halep'i tamamen kuşattı   28 Temmuz 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/07/suriye-ordusu-halepi-tamamen-kusatt.html
Suriye Ordusu Kastillo Yolu'nun güneyine geçti   18 Temmuz 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/07/suriye-ordusu-kastillo-yolunun-guneyine.html
Suriye Ordusu Kastillo Yolu'nu kesti    8 Temmuz 2016

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/07/suriye-ordusu-kastillo-yolunu-kesti_8.html
Suriye Ordusu Türkiye sınırına ilerliyor   8 Şubat 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/02/suriye-ordusu-turkiye-snrna-ilerliyor.html

Suriye Ordusu'nun 2. Halep operasyonu      17 Ocak 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/01/suriye-ordusunun-2-halep-operasyonu.html
IŞİD tünellerine girdik   18 Ocak 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/01/isid-tunellerine-girdik.html
*********

Yobazlık Atlantik'te, çağdaşlık Avrasya'da

Bir kısım Atatürkçülerimizin, sosyal demokratlarımızın, aydınlarımızın
son derece büyük bir yanılgısı var.

Onlara göre medeniyet, çağdaşlık, laiklik Batı'da, ABD ve Avrupa'da,
yani Atlantik'te. Onun için Avrupa Birliği, NATO diyor, başka bir şey
demiyorlar.

Onun için Kılıçdaroğlu "Bir kişi bile kalsak ölümüne mücadele ederiz,
Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'yi sokmayız" diye feryat ediyor.

Bakınız:
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/turkiyenin-abden-kopmasna-izin-vermeyiz.html


**********

Yine onlara göre, Avrasya'ya yaklaşırsak şeriata kayarız.

Ancak hayat onların bu görüşlerini doğrulamıyor. Tam aksine, Atatürk'ün
vasiyetini çiğneyerek Sovyetler ile dostluğu bozup Batı kampına katıldıktan
sonra laiklikten adım adım uzaklaşıp bugünlere geldik.

Evet, laiklik Batı'da var, ama Batı laikliği yalnızca kendisi için istiyor.
Kendisi dışındaki dünyaya ise yobazlığı dayatıyor, geri bıraktırıp
rahatça sömürebilmek için.

Fransa Başkanı Şarl döGol'a (Charles de Gaulle) bir gazeteci soruyor:
"Sömürgemiz olan Cezayir'de laikliği niçin uygulamıyoruz?" Yıl 1960.
Yanıt aynen şöyle: "Laiklik Fransa için gereklidir, Cezayir için değil."

Günümüzde de değişen bir şey yok.

**********

23 Aralık 2016 günlü Aydınlık gazetesinde Rafet Ballı şu örnekleri veriyor:

Yıl 2003. ABD Irak'ı işgal etti. "Diktatörü yıktık, demokrasi getirdik" dedi.
Saddam döneminde Irak laik, üniter bir devletti. Amerika, Irak için yeni bir
Anayasa yazdı. Bu Anayasa Irak'a federasyonu ve şeriatı getiriyordu.
ABD'nin hazırladığı Irak Anayasası'nın 2. Maddesi aynen şöyle:
"Devletin resmi dini İslam'dır ve yasamada temel bir kaynaktır.
İslam'ın değişmez hükümleri ile çelişen yasa çıkarılamaz."

Yıl 2011. ABD Suriye'yi hedef aldı. "Diktatörü devirip demokrasi getireceğiz"
dedi. Kimlerle birleşip demokrasi getirecekti: Şeriatçı AKP hükumeti, şeriatçı
Suudi Arabistan, şeriatçı Katar, El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra ve bilumum
şeriatçı sözde ılımlı muhalifler ve de PKK'nın Suriye kolu PYD. Demek ki, tıpkı
Irak'ta yaptığı gibi, laik ve üniter Suriye yıkılacak, yerine İslami bir Anayasa
ile federasyon getirilecekti.


Yıl 2011. ABD diktatörü devirip demokrasi getirmek için Libya'ya müdahale
etti. Laik ve üniter Libya yıkıldı, şeriatçıların yönetiminde federasyon bile değil,
paramparça bir Libya ortaya çıktı.

Yıl 2012. ABD, Mısır'da şeriatçı Mursi'nin işbaşına gelmesini destekledi.
Yıl 2012. ABD, Tunus'ta laik rejime karşı şeriatçı kalkışmayı destekledi.

Bu laik devletleri şeriatçı devletlere dönüştürme operasyonlarında Avrupa Bir-
liği ve Sosyalist Enternasyonal hep ABD ile birlikte hareket etti.


**********

Moskova'da toplanan Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Suriye
konusunda imzaladıkları 8 maddelik bildirinin ilk maddesi şöyle:


ABD ve AB, yani "medeni, çağdaş, laik" Atlantik ülkeleri laik ve üniter
Suriye devletini yıkıp şeriatçı ve federatif bir Suriye kurmak isterken,
Avrasya ülkeleri laik (seküler) ve üniter Suriye'yi savunuyor.

Avrasya kuvvetleri Batı saldırısına karşı direndi ve kazandı. Batı'nın
Suriye'de laik rejimi yıkıp şeriatı getirme projesi engellendi.


**********

Moskova Bildirisi'nin üç imzacısına dikkat:
Rusya: Laikliği şart koşması normal.
İran: Doğrudan şeriat rejimi. Buna rağmen "Laik Suriye" istiyor.
Türkiye: İslamcı AKP tarafından yönetiliyor.
              Buna rağmen "Laik Suriye" isteyen bildiriyi imzalıyor.

Neden?

Çünkü Avrasya'da yobazlığa yer yok.


**********

Her üç ülke de "Üniter Suriye" istiyor.
Bildirinin vurgusu: "Suriye Arap Cumhuriyeti"
"Çok sayıda etnik yapı barındıran, çok dinli, mezhepçi olmayan, demokratik
ve seküler (laik) bir devlet"
PKK-PYD kantonlarına, Nusayri - Sünni - Dürzi federatif bölgelerinden
oluşturulmak istenen federasyona geçit yok.


Neden?

Çünkü Avrasya'da ayrılıkçılığa, bölücülüğe yer yok.

**********

Bu apaçık gerçeklere rağmen hala daha "Avrasya'ya katılırsak şeriat gelir,
çağdaşlık Avrupa'da, Amerika'da" demeye devam edenleri 2 gurup altında
değerlendirebiliriz:

Bunu samimi olarak söylemeye devam edenler IQ testi yaptırmalı.

Diğer gurup CIA'nın, Avrupa Birliği'nin veya Soros'un psikolojik savaş eleman-
larından oluşmaktadır.

**********
arşiv:

Herkes safını seçsin, CESUR OLUN     28 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/herkes-safn-secsin-cesur-olun.html
Türkiye'nin AB'den kopmasına izin vermeyiz   26 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/turkiyenin-abden-kopmasna-izin-vermeyiz.html

NATO ve CHP aynı telden tıngırdattı   
25 Kasım 2016http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/nato-ve-chp-ayn-telden-tngrdatt.html
Şangay Enerji Kulübü 2017 Dönem Başkanı Türkiye 
24 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/sangay-enerji-kulubu-2017-donem-baskan.html

Şangay için Rusya'nın yanıtı  
23 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/sangay-icin-rusyann-yant_96.html

CHP Şangay'a burun kıvırdı, dudak büktü  
22 Kasım 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/chp-sangaya-burun-kvrd-dudak-buktu.html

NATO'nun derdi CHP'yi gerdi 
3 Ekim 2013
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2013/10/natonun-derdi-chpyi-gerdi.html
CHP, NATO, ABD Dışişleri ve Ricci, birlikte feryadı bastılar 2 Ekim 2013

 
**********