19 Kasım 2014 Çarşamba

AKP'nin Öcalan'ı resmi ortak ilan etme girişimi

AKP kodamanlarının son günlerdeki "Amerika Kürdistan kurmak istiyor, PKK'yı destekliyor" açıklamalarının nedeni anlaşıldı.
Amaç Öcalan'ı resmi açılım ortağı ilan etmek.
*********
İnanmamızı istedikleri palavra şu:
-- ABD, Kandil (PKK) ile işbirliği yapıyor. Çözüm sürecini baltalıyor. PKK'nın silah bırakmasını engelliyor.
-- ABD talimatı ile hareket eden Kandil, Öcalan'ı devreden çıkarmak istiyor.
-- Öcalan ise AKP ile işbirliği yapıyor, barış istiyor. Nisan-Mayıs aylarında PKK'ya silah bırakma çağrısı yapabilir.
*********
Yani:
ABD ile Kandil (PKK) Türkiye karşıtı cephede
AKP ile Öcalan ise barış cephesinde
O halde:
Öcalan ile işbirliği yapan AKP doğru yolda demektir.
*********
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in 17 Kasım günlü açıklamaları Öcalan'ı resmi açılım ortağı yapma planını açığa çıkardı.
Şahin, bu arada, Oslo'daki AKP-PKK görüşmelerine İngiltere ve ABD'nin de katıldığını ağzından kaçırarak, içişlerimize yabancıları karıştırma suçu işlediklerini de itiraf etmiş oldu.
İşte Şahin'in o açıklamaları:

Aydınlık, 18 Kasım 2014
M. Ali Şahin CNN Türk'te yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Öcalan, çözüm sürecinin başarıya ulaşmasında önemli aktörlerden birisidir."

"Özellikle Kobani bağlantılı eylemler ve Kandil'den yapılan "Üçüncü göz olarak ABD de sürecin içerisinde yer alsın" söylemleri, bana göre, Öcalan'ı aktör olmaktan çıkartma niyetlidir."

"Geçmişte birtakım teşebbüsler oldu. Oslo'da İngilizler ve Amerikalılar devredeydi. Ama sonuç vermedi."

"Amerikalı istihbaratçılar Kandil'e gidip (PKK ile) görüşmüş olabilirler. PKK'nın terör listesinden çıkartılmasıyla ilgili bir takım sözler de verilmiş olabilir. PKK'ya "Kara gücümüz olun" teklifinde bulunmuş olabilirler."
*********
Abdülkadir Selvi de Yeni Şafak'ta şöyle yazdı:
"Öcalan 2015 Nevruz'unda Diyarbakır'da silah bırakma çağrısı yapacak. Amerika, PKK'nın silah bırakmasını engelleyebilir. 2015 yılı Şubat ve Mart ayları çözüm açısından tarihi gelişmelere sahne olacak. Eğer süreç ABD-kandil ittifakı ile sabote edilmezse."
*********
Gerçekte AKP-Öcalan cephesi ve ABD-Kandil cephesi diye iki ayrı cephe yok. Bunların hepsi aynı cephedeler.
Bu söylemle şu kazanımları elde etmeyi amaçlıyorlar:
-- Öcalan'ı barış güvercini olarak pazarlamak, mümkünse af yollarını döşemek.
-- AKP'yi "Amerika ve PKK karşıtı milli parti" olarak pazarlamak, 2015 seçimlerinde AKP'nin elini güçlendirmek.
*********

"Üçüncü göz" olarak illa ki ABD vatandaşlarının gözlemci olması gerekmez. Gerek ülkemizde, gerekse diğer ülkelerde ABD vatandaşlarından daha Amerikancı bol miktarda "Uluslararası tarafsız şahsiyet" yani "Akil adam" var.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, bu şahsiyetlere işaret etti. Öcalan da çok önceden "Ahtisaari olsun" demişti. Üçüncü göz aslında Öcalan'ın önerisi. Yani bu önerinin Öcalan'ı devreden çıkarmakla ilgisi yok.

Karayılan, "Silah bırakmak harakiri (intihar) olur, mümkün değil" diyerek planı açığa vurdu. ABD, AKP, PKK ve Öcalan eşgüdümlü hareket ediyorlar. Öcalan "Silah bırak" diyecek, PKK "Olmaz" diyecek, AKP "Silah bırakmaya ABD engel oldu" diyecek, oyları devşirecek.

Bakınız:

*********
arşiv:
"Kürdistan kuracaklar" diye timsah gözyaşı döken AKP kodamanı 12 Kasım 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/11/kurdistan-kuracaklar-diye-timsah-gozyas.html
AKP kodamanından acıklı itiraflar 10 Kasım 2014
Tayyip - Obama anlaşmazlığının içyüzü 7 Kasım 2014
*********

18 Kasım 2014 Salı

AKP Bakanlarının cıvık cıvık Amerikancılığı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Amerikan talimatına boyun eğdi, çuval eylemini kınadı. Çok yönlü soruşturma yapıldığını söyledi ve şöyle devam etti: "Amerikan askerlerine yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Demek ki, ABD askerine çuval geçirmek çirkin saldırı Ala Bey'e göre..

Peki, Türk askerinin başına çuval geçirmek çirkin saldırı değil midir? Türk askerinin başına çuval geçirildiği zaman Ala Bey "Bu çirkin bir saldırıdır" dedi mi? Ağzını bile açamadı.

Amerikan askerleri, Barzani peşmergeleri ile birlikte 4 Temmuz 2003'de Kuzey Irak'taki Süleymaniye kentinde 11 Türk subayı ve askerinin başına çuval geçirip kamyon kasasına koydular ve sorgulamaya götürdüler. 60 saat sorguladılar.

ABD askerinin başına çuval geçirme süresi: 10 saniye
Türk askerinin başına çuval geçirme süresi: 60 saat

ABD askerinin başına 10 saniye çuval geçirilmesini şiddetle kınayan AKP, Türk askerinin başına 60 saat çuval geçirilmesini niçin kınamadı?

O zaman Başbakan olan Tayyip Bey "ABD'ye nota verecek misiniz?" diye soran gazetecilere "Ne notası, müzik notası mı bu?" diye sözde espri yaparak ABD saldırısının üzerini örttü.

ABD askerine 10 saniye çuval geçirilmesini şimdi çok yönlü soruşturan AKP Hükümeti, o zaman Türk askerine 60 saat çuval geçirilmesini tek yönlü bile soruşturmamıştı.

O zaman Dışişleri Bakanı olan Gül Bey: "Büyük devletler özür dilemez" dedi.

AKP kodamanlarının "Büyük devlet" diye yere göğe koyamadıkları ABD, o zaman, ABD askerlerinin bu saldırısını kınamadılar, Türk askerlerine çuval geçiren ABD askerleri hakkında soruşturma yapmadılar. Çünkü büyük devletler böyle yaparmış Abdullah Gül Bey'e göre.
Peki, Türk devleti küçük bir devlet midir ki kınıyor, soruşturma yapıyor şimdi. Bu boynu eğiklik, bu kölelik ruhu, bu aşağılık duygusu neden?


Ala Bey ABD'ye bağlılık bildirir de Dışişleri Bakanı Mevlut Bey ondan aşağı kalır mı? Buyurun:
"Bu çok çirkin eylemi güçlü ve açık bir biçimde kınıyorum. Sorumlular yaptıklarının bedelini ödeyecek."

Hey muhterem, dur bir dakika... Van minıt yani...

Türk askerlerinin başına çuval geçirildiği zaman "Bu çok çirkin eylemi kınıyorum. Sorumlular yaptıklarının bedelini ödesin" dedin mi?

Türk askerine çuval geçirmek serbest, ama ABD askerine geçirilirse bedel ödenir, öyle mi?

Buyurun bir tane daha:
"Türkiye ve ABD vazgeçilmez müttefik, ortak ve dost ülkelerdir"

Hani Gümrük Bakanınız Canikli "Amerika Türkiye'yi parçalayacak, Büyük Kürdistan kuracak" diye geçen gün feryat ediyordu...

Hani Genel Başkan Yardımcınız Mehmet Ali Şahin "Amerika Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e Kürt Koridoru açacak, Kuzey Irak petrolünü Türkiye üzerinden değil, oradan Akdeniz'e akıtacak. Petrol gelirimize engel olacak" diye üç gün önce ağlaşıyordu...

Hani Abdülkadir Selvi arkadaşınız "Ayı (Amerika) Türkiye'yi baypas edecek" diye sözde Amerika'ya hakaret ediyordu...

Bakınız:

Bir karar verin artık. Onlar mı doğru söylüyor, yani ABD Türkiye'yi bölmek isteyen düşman mı, yoksa siz mi doğru söylüyorsunuz Ala Bey ile birlikte, yani ABD dost mu.

Dost ise neden çuval geçiriyor, neden PKK - PYD'ye yardım ediyor, neden Kuzey Irak petrolünün ticaretini elimizden almak istiyor, neden Türkiye'yi bölüp Büyük Kürdistan kurmak istiyor. Böyle bir ülkeye siz neden dost diyorsunuz?

Yoksa o arkadaşlarınızın ABD'ye karşı çıkmaları, Türkiye'nin bölünmesine karşı çıkmaları sadece seçimlerde oy alabilmek için söylenmiş sözler mi? Söylenenlere değil de yapılanlara bakılırsa, (ki öyle yapmak gerekir), öyle görünüyor.  

arşiv:

Rahmi Turan: "Bir tek Perinçek susmadı."Rahmi Turan 17 Kasım 2014 günlü SÖZCÜ gazetesindeki TOKMAK köşesinde çuval eylemini yazdı.

Amerika'yı kızdıran çuval olayı

Ba­şa çu­val ge­çir­mek ne­dir?
O ki­şi ya da ki­şi­le­ri aşa­ğı­la­mak de­mek­tir. Ha­ka­ret­tir!
Ame­ri­ka­lı­lar, Ku­zey Ira­k’­ta bas­kın ya­pıp, Türk as­ker ve su­bay­la­rı­nın ka­fa­sı­na çu­val ge­çi­re­rek dost­luk­la­rı­nı (!) gös­ter­miş­ler­di…
Ara­dan yıl­lar geç­ti…
Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği (TGB) ve İş­çi Par­ti­si Ön­cü Genç­lik Üye­le­ri, bu üzü­cü ola­yı unut­ma­mış ola­cak­lar ki, İs­tan­bul Emi­nö­nü­‘n­de ya­ka­la­dık­la­rı 3 Ame­ri­ka­lı as­ke­rin ka­fa­sı­na çu­val ge­çir­di! Böy­le­ce, o as­ker­le­rin şah­sın­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’ni pro­tes­to et­ti­ler!
********
Ola­yın Ame­ri­ka­’da­ki yan­kı­sı Tür­ki­ye­’den faz­la ol­du. Çok kız­dı­ğı an­la­şı­lan ABD hü­kü­me­ti ar­ka ar­ka­ya sert açık­la­ma­lar ya­pa­rak, Tür­ki­ye Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lût Ça­vu­şoğ­lu ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­dan, ey­lem­le il­gi­li so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı is­te­di.
Ta­li­mat gi­bi bir is­tek­ti bu…
Pe­ki, bi­zim­ki­ler ne yap­tı?
Ne ya­pa­cak­lar? âde­ta “Em­ri­niz olu­r” de­di­ler…
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala, is­te­ğe olum­lu ce­vap ve­re­rek “So­ruş­tur­ma­nın sür­dü­ğü­nü ve ey­le­mi ya­pan­la­rın be­del öde­ye­cek­le­ri­ni­” söy­le­di.
********

Mec­li­s’­te­ki si­ya­si par­ti li­der­le­rin­den, ola­ya iliş­kin hiç­bir ses çık­maz­ken, İş­çi Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek, her mil­li me­se­le­de ol­du­ğu gi­bi se­si­ni yük­sel­te­rek:
“ABD, Tür­ki­ye­’nin içiş­le­ri­ne bur­nu­nu sok­ma­sın!” de­di ve ek­le­di
:
“Bu­ra­da he­sap ve­ri­le­cek, so­ruş­tu­ru­la­cak bir ey­lem var­sa o da AB­D’­nin PKK‘­ya si­lah ver­me­si ve Ame­ri­ka­lı uz­man­la­rın PKK’­lı­la­rı eğit­me­si­dir. Bu ne­den­le biz he­sap so­ru­yor ve di­yo­ruz ki:
Sen bö­lü­cü te­rö­rü des­tek­le­ye­mez­sin! Des­tek­ler­sen bun­dan son­ra ba­şı­na çu­val de­ğil baş­ka bir şey de ge­çi­ri­lir! Tür­ki­ye­’nin içiş­le­ri­ne ka­rış­ma! Sen, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi yı­ka­maz, va­ta­nı­mı­zı bö­le­mez­sin! Dost böy­le ol­maz!
Türk ma­kam­la­rı­nın ABD ile bir­lik­te ha­re­ket et­tik­le­ri­ni söy­le­me­le­ri de çok utanç ve üzün­tü ve­ri­ci­dir!
İçiş­le­ri ve Dı­şiş­le­ri Bak­an­la­rı­nı, Türk dev­le­ti­nin ba­kan­la­rı gi­bi dav­ran­ma­ya da­vet edi­yo­ruz.”
********
Do­ğu Pe­rin­çe­k’­in sert açık­la­ma­sı­nın öze­ti böy­le… İş­çi Par­ti­si li­de­ri­nin bu onur­lu çı­kı­şı an­lam­lı­dır.
Ya di­ğer par­ti­ler? On­lar ne ya­zık ki uy­ku­da!

*********
arşiv:
Gençleri değil, ABD'yi soruşturun   17 Kasım 2014