29 Haziran 2017 Perşembe

Bakan kendi suçunu Komutana yükleyemez

Bu ülke, kendi suçunu başkasına yükleyen bir yönetici de gördü.
Özür dileyip yaptığı hatadan geri dönecek yerde suçsuz birisini
cezalandıran bir Bakan da gördü. Şükürler olsun Rabbime...

Böyle yaparak mı Müslüman olunuyor? Rabia işaretinin anlamı bu mu?

Albay Şefik Güvenç, Manisa Tugay Komutanı

AKP'li Bakan, kendi suçu için Komutanı cezalandırdı.
Bakan, kendi suçunu Komutana yükleyemez.

5 bin asker Manisa'da yemekten zehirlendi. Çünkü yandaşları zengin etme
amaçlı "özelleştirme" çılgınlığı askerin yemeğine kadar uzanmıştı.

Binlerce yıldır kendi yemeğini kendisi yapan askere kar amacı ile çalışan
yemek firmalarının yemek vermesi için ferman yayınlanmıştı.

"Asker yemek yapmaz, çocuğumuzu patates soyması için mi askere gön-
deriyoruz" gibi sululuklar yapılarak binlece yıllık karavana rafa kaldırılmıştı.
Niçin? Yandaş Müslüman (!) yemek firmaları para kazansın diye.

Yandaş firma, çöpe atılması gereken bozulmuş, kokmuş yemekleri bile as-
kere yedirmekte sakınca görmüyordu.

Milli Gazete'ye konuşan şirket elemanı:
"Çöpe atılması gereken malzeme
tekrar kullanılıyor. Tavuk ve pilav soğuk hava deposuna konmuyor. Kokan
ürünler ısıtılıp askere veriliyor. Biz çalışanlar şirketin yemeğini yemeyiz."


https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-haziran/kislaya-yemek-tedarik-eden-sirketin-calisani-cope-atilmasi-gerekenleri-askerlere-veriyoruz 


Manisa'da asker aynı firmanın yemeğinden 1 ay içinde tam 4 kez zehirlendi.
Zehirlenen erlerden biri şehit oldu.

İhaleye çıkan, yandaş firmaya ihaleyi veren kim?
Milli Savunma Bakanı. AKP Bakanı. Müslüman Bakan
(Çünkü bundan önceki tüm T.C. Bakanları, Başbakanları, Cumhurbaşkanları
Müslüman değildi. İlk kez AKP döneminde Müslüman yöneticilere kavuştuk)

Peki, AKP'li Bakanın ihaleyi verdiği yandaş firma askerleri zehirleyince kim
cezalandırılıyor?

İhaleyi feshetme yetkisi bile olmayan Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç.
Yetenekleri sayesinde Albay rütbesinde iken Tugay Komutanı yapılan asker.
15 Temmuz FETÖ darbesinde Ordunun namusunu koruyan Komutan.

Bakan, işte bu hiç bir suçu olmayan Komutanı "Vay askerlerin zehirlendi,
niçin önlem almadın" diye görevden aldı.

Sayın Bakan, aynı firma bundan önce de aynı Tugayda askerleri 3 kez ze-
hirlemiş. Niçin önlem almadın, niçin ihaleyi fesh etmedin?

Çünkü Bakan, ihaleye "5 kez zehirlenme olabilir" maddesi koymuş. Yani
yandaş firmanın askeri 5 kez zehirlemesine izin vermiş.

http://www.habererk.com/gundem/rota-yemekcilik-askerleri-5-kez-zehirleyebilecek-mis-h34184.html 


Peki, asker gelen yemeği kontrol etmiyor mu?
Edemiyor. İhale sözleşmesinde yemeğin kontrol edilmesini önleyen bir
madde var. Buna göre gelen yemeklerden yalnızca bir tanesi analize gön-
deriliyor. Bu analizin sonucu iyi çıkarsa diğerleri için de uygun raporu ve-
rilmiş oluyor.

Suçlu Milli Savunma Bakanı'dır. Çünkü bu ihaleyi veren Bakanlık. Bakan
istifa edeceği yerde suçu olmayan Komutanı görevden alıyor.

Bu mu İslami adalet?


Aydınlık'ın tespit ettiğine göre, ROTA Yemekçilik Tic. A.Ş.'nin sermayesi
4 yılda 70 katına çıkmış.

ROTA'nın verdiği yemekten Ekim 2016'da Maliye Bakanlığı'nın 400 çalışanı
zehirlenmiş. Maliye Bakanı bunun üzerine ihaleyi feshetmiş.

https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-haziran/asker-zehirleyen-rota-yemekcilik-in-sicili 


********** 

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni M. İlker Yücel, 25 Haziran günlü
Başyazısında, görevden alınan Albay'ın emrinde geçirdiği askerlik günlerini
ve Albay'ın seçkin özelliklerini anlattıktan sonra  şöyle diyor:

"Hükumete yakın şirkete ihaleyi veren, tam 4 kez zehirlenme hadisesine
rağmen önlem almayan Milli Savunma Bakanlığı, ihaleyi feshetme yetkisi
bile olmayan Albay Şefik Güvenç'i görevden alarak sorumluluğunu perdeledi.


Böyle komutanın emrinde bir ömür askerlik yapılır.
Ama, böyle Bakanlığın emrinde bir öğün yemek yenmez!Çözüm:
Özel sektör ordudan çıksın!

https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-haziran/ozel-sektor-ordudan-ciksin

**********
arşiv:

Karavanaya geri dönülsün   20 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/karavanaya-geri-donulsun.html
 

**********

27 Haziran 2017 Salı

Okullara zorunlu mesciti Türkiye taşıyamaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in okullara zorunlu mescit
konusunda yaptığı açıklamanın video kaydı:


https://www.youtube.com/watch?v=-BBCHZu4xvM

"Anayasa'ya aykırı" terimi bile yetersiz kalıyor.
 Anayasa'nın temel ilkelerini çiğneyen bir düzenlemedir.
Türkiye'yi din, dil, ırk olarak ayrıştıracaktır.
Bu uygulamayı Türkiye taşıyamaz.


Siz iç cephede fitne ve fesat yaratıyorsunuz.
Okullar ibadet yeri değildir.

Mescit açarak okullarda çeşitli inançlardan, mezheplerden insanlar
arasına, namaz kılan - kılmayan öğrenciler arasına ayrılık - gayrılık
sokuyorsunuz.

Amerika'nın Türkiye'ye yönelik kışkırtmaları için, bölücü faaliyetleri
için zemin yaratırsınız. 15 Temmuz'da karşılaştığımız olaylarla kar-
şılaşırsınız.

O mescitlerde, yeni Fethullah terör örgütleri yaratılması ve gelişti-
rilmesi için zemin hazırlarsınız.

Yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuracağız. Anayasa Mahkeme-
si'ne de bireysel başvuru hakkımızı kullanacağız.

http://www.ulusal.com.tr/gundem/vatan-partisi-genel-baskani-dogu-perincek-okullara-mescidi-yargiya-tasiyoruz-h165573.html


**********
arşiv:

Okullara zorunlu mescit yargı yolunda   27 Haziran 2017http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/okullara-zorunlu-mescit-yarg-yolunda.html

**********

Okullara zorunlu mescit yargı yolunda

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullara mescit ve abdesthane zorunluluğu
getiren bir yönetmelik değişikliği yaptı.

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu toplanarak konu hakkında Hükumeti uyarma,
Danıştay'a ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.

Aydınlık, 27 Haziran 2017

Ana okullarından başlayarak her derecede öğretim kurumlarında mescit ve
abdesthane açılmasının milleti ve ülkeyi bölmeye hizmet edeceği belirtilen

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Kararı'nda şu uyarılar yapıldı:

- Öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri dinle ve mezheple bölersiniz.

- Ülkeyi mezhep çatışmalarına itersiniz, ABD'nin Suriye ve Irak'ta yaptığı
gibi müdahale ve yıkımlara zemin hazırlarsınız.

- Kürdistan adı altında İkinci İsrail projesi gündemdeyken Türkiye'yi iç cephe-
de zayıflatır, İsrail'in ve Amerikan emperyalizminin iç savaş çıkarma planla-
rına hizmet edersiniz.

- Eğitim kurumlarında FETÖ ve benzeri yeni fesat yuvalarının örgütlenme-
sine zemin yaratırsınız.

- FETÖ benzeri dinci örgütlenmelerin yeni darbe teşebbüslerini önleyecek
Cumhuriyet gücü bırakmaz, ülkeyi yobaz darbelerinin kucağına atarsınız.


DERHAL YARGIYA BAŞVURUYORUZ

Bu yönetmelik
- Anayasa'nın temel hükümlerini,
- Cumhuriyet'in niteliklerini,
- eşitliği, laikliği

ayaklar altına almaktadır.

Bu yönetmelik
- kamu idaresinde, eğitim ve öğretimin herkese eşit uygulanmasını
- eğitim kurumlarında yalnızca eğitim faaliyeti yürütülmesini

emreden yasaları çiğnemektedir.

Ükemizde farklı din ve mezhepten insanlar yaşamaktadır.
Bu yönetmelikle, öğrenciler arasına
- inanç ayırımcılığı fitnesi,
- namaz kılan ve kılmayan fesadı

sokulmakta, millet içindeki dayanışma daha okul yıllarından başlayarak
dinamitlenmektedir.

Öğretim kurumlarında mescit zorunluluğu uygulanırsa,
"Tek devlet, tek millet, tek bayrak" kalmaz.
Ülke yobazların devletine dönüştürülür.
Devletin tekliği tahrip edilir.
Millet, mezheplere ve inançlara bölünür.

Türk bayrağının yerini dinsel ve mezhepsel bayraklar alır.

https://www.aydinlik.com.tr/politika/2017-haziran/vatan-partisi-okullara-mescit-zorunlulugunu-yargiya-tasiyor 


**********

26 Haziran 2017 Pazartesi

PKK yürüyüşe destek verdi, HDP ve HDK katıldı

PKK şeflerinden Mustafa Karasu'nun talimatı üzerine PKK'nın Meclis'teki
uzantısı HDP Adalet Yürüyüşü'nü Kandıra'da karşılama kararı aldı.
HDP'li
Milletvekilleri Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.


https://www.youtube.com/watch?v=DLf2ssHmFOI

Mustafa Karasu, 22 Haziran'da PKK'nın yayın organı Özgür Politika gazete-
sindeki yazısında "Şu anda öncelikli yaklaşım, bu yürüyüşün başarıyla so-
nuçlanmasını istemektir" demişti.

Bunun üzerine
PKK'nın çatı örgütlenmesi Halkların Demokratik
Kongresi (HDK)
yürüyüşe destek ilan etti.


24 Haziran sabahı HDP'i Vekiller HDK ile birlikte Beşiktaş Meydanı'ndan
yürüyüş başlatarak CHP'nin İstanbul Maçka Parkı'ndaki nöbetine katıldı
Yürüyüşte "Demirtaş'a özgürlük", "Figen Yüksekdağ'a özgürlük" pankart-
ları taşındı.


https://www.youtube.com/watch?v=sb9eAbE1bm8

http://www.ulusal.com.tr/gundem/pkk-cizgisindeki-hdk-chp-nin-yuruyusune-destek-verdi-h165237.html


**********

Bugün HDP Genel Merkezi'ne bayramlaşmaya giden CHP heyeti, HDP'lileri
Adalet Yürüyüşü'ne katılmaya davet etti.
CHP İzmir MV Kamil Okyay Sındır, HDP'lilere şöyle hitap etti:

"Bayramlar sevginin, barışın ve adaletin öne çıkarıldığı ve bir arada yaşamı
geliştiren günlerdir. Ancak ne yazık ki,
milli iradeyi temsil ettiği halde bu-
rada aramızda olmayan, tutuklu yargılanan başta Eş Genel Başkanlar
olmak üzere Milletvekilleri var.
Onlara da sevgi ve selamlarımızı iletmek
isteriz."


**********

Rezalete bakar mısınız, CHP'li Vekiller öğretmenlerimizi, askerlerimizi, po-
lislerimizi, korucularımızı şehit eden PKK'lı teröristlerin Meclis'teki temsilcileri
olan HDP'lilere sevgi, barış ve adaletten bahsediyor, onların milli iradeyi
temsil ettiklerini söylüyor. Halkımızın katillerinin temsilcilerine sevgi ve
selamlarını gönderiyor.

Hayır hayır Sayın CHP'liler. Yanılıyorsunuz. Veya doğruyu söylemiyorsunuz.
HDP'li Vekiller milli iradeyi değil, PKK'nın, ABD'nin iradesini temsil ediyorlar.
Ayıptır, hiç mi utanmıyorsunuz. Bu lafları ettikten sonra şehit ailelerinin, gazi-
lerimizin, halkımızın yüzüne nasıl bakacaksınız?


CHP İzmir MV Sındır, sözlerine şöyle devam etti:

"Adalet Yürüyüşü'nde sizleri de aramızda  görmek isteriz. 
Bu mesele adalet isteyen herkesin meselesidir."

https://www.aydinlik.com.tr/politika/2017-haziran/chp-hdp-lileri-adalet-yuruyusu-ne-davet-etti

Hayır Sayın CHP'li Vekiller, hayır. Onlar adalet falan istemiyor, İsrail'in ve
ABD'nin taşeronu olarak Türkiye'yi bölmek, sözümona Kürdistan (ancak
gerçekte Ortadoğu'da ikinci bir İsrail) kurmak istiyorlar. Onun için insan-
larımızı şehit ediyorlar.


Bu yürüyüşü o katillerin temsilcilerini kurtarmak için başlattığınızı
CHP İzmir MV Tuncay Özkan açıkladı.
Halkımızın düşmanlarını
kurtarmak için başlattığınız bu yürüyüş ve kopardığınız yaygaralar
dolayısıyla özür dilemezseniz, halkımız sizleri asla  affetmeyecektir.


http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/bu-yuruyus-pkknn-bars-cglgnn-ete-kemige.html

PKK'ya destek verenlere, PKK'yı kurtarmak isteyenlere halkımız asla oy
vermeyecektir. Bu yürüyüşünüzle siyasi olarak intihar ettiniz. 2019 seçim-
lerini Tayyip Bey'e hediye ettiniz.

Acaba bunun farkında mısınız?

**********
arşiv:
Bu yürüyüş PKK'nın barış çığlığının ete kemiğe bürünmüş şekli  25-6-2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/bu-yuruyus-pkknn-bars-cglgnn-ete-kemige.html

Adalet yürüyüşü Demirtaş'ın çığlığı    24 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/adalet-yuruyusu-demirtasn-cglg.html
CHP'ye PKK'dan "Demokrasi gücü" madalyası   22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/chpye-pkkdan-demokrasi-gucu-madalyas.html

PKK açıkladı: Perinçek ajan, hemi de en faşistinden   22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/pkk-acklad-perincek-ajan-hemi-de-en.html

Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları     22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/klcdaroglunun-yol-arkadaslar.html 

Kılıçdaroğlu, Perinçek'e verdiği sözü tutmadı  
19 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/klcdaroglu-perinceke-verdigi-sozu-tutmad.html


**********

25 Haziran 2017 Pazar

Bu yürüyüş PKK'nın barış çığlığının ete kemiğe bürünmüş şekli

CHP İzmir MV Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Selahattin Demir-
taş'ı hapishanede ziyaret ettikten sonra, "Demirtaş'ın barış için müthiş dü-
şünceleri var, can kulağı ile dinlemeli"
demişti.


http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/tuncay-ozkann-demirtas-ovgusune-tepki.html

CHP İzmir MV Aytun Çıray ise "Demirtaş'ın demokrasi ve kardeşlik için dü-
şüncelerini dikkatle dinleyeceğim"
diye yanıtlamıştı Tuncay Özkan'ı


http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/tuncay-ozkan-paslad-aytun-cray-sutlad.html

Bu açıklamalardan sonra...

HDP'li Demirtaş'ın "Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, adalet, özgürlük, barış için
müthiş düşünceleri" bir kez daha hayata geçirildi.

Aybüke öğretmen Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK tarafından şehit edildi.
Arkasından öğretmen Necmettin Yılmaz PKK tarafından kaçırılıp şehit edildi.

Şehit Aybüke Öğretmen

Şehit Necmettin Öğretmen

Yalnız bu öğretmenler değil, askerlerimiz de birbiri ardına şehit edildi.
O kadar çoklar ki, isimleri bile aklımızda kalmadı.

Tuncay Özkan da, Aytun Çıray da, Kılıçdaroğlu da bu cinayetlerin ortağı
Demirtaş'ı ziyaret edip ona "demokrat, barışsever, adalet, özgürlük sa-
vaşçısı" madalyaları taktıkları için en ufak bir pişmanlık göstermediler.


Aksine, Demirtaş ve eli kanlı terör örgütünün Meclis'teki diğer temsilci-
lerini hapisten kurtarmak için sözde "Adalet Yürüyüşü" düzenlediler.

Aydınlık, 24 Haziran 2017

Yürüyüşün 8. gününde CHP İzmir MV Tuncay Özkan yine konuştu,
dedi ki:

"Demirtaş söyleyeceğini söyledi, birlikte yaşamanın koşullarını anlattı.
Tüm bunlar Türkiye'nin özlediği şeyler. Ama öyle bir gürültü yaratılıyor
ki,
Demirtaş'ın Edirne Hapishanesi'nden söylediği barış çığlığı kay-
bolup gidiyor.
Bu yürüyüş, onun çığlığının bir tezahürü, ete kemiğe
bürünmüş şekli.
Başka bir şey değil. Özgürlük istiyoruz, adalet isti-
yoruz, barış istiyoruz. Yürüyüş herkesi kapsıyor. Etkisi Edirne'ye kadar
ulaşacaktır."

Demek ki CHP yönetimine göre neymiş:

Öğretmenlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, korucularımızı şehit eden
PKK barış istiyormuş, özgürlük, adalet istiyormuş. PKK'lı katillerin Mec-
lis'teki temsilcisi Demirtaş'ın barış çığlığının ete kemiğe bürünmüş şekli
işte bu Adalet Yürüyüşü imiş.


"Vatan Partisi bu yürüyüşe niçin katılmıyor" diye soran Habip Hamza Er-
dem arkadaşımız, Sefa Yürükel dostumuz, sorularınızın yanıtını Tuncay
Özkan verdi, duydunuz mu, anladınız mı. "Yanılmışız" deme aydın cesa-
retini gösterebilecek misiniz?


**********

PKK başka, HDP başka masalını anlatanlara yanıt:
1
Tuncay Özkan "Demirtaş'ı can kulağı ile dinlemeli" demişti. Dinledik.
İşte söyledikleri: "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini..."
Buyurun video kayıtları:

https://www.youtube.com/watch?v=uM_g_B5SvfE
https://www.youtube.com/watch?v=RW0YsmTuGlU 


2
"O eskidendi, şimdi Demirtaş PKK ile arasına mesafe koydu" diyenlere:
Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden gönderdiği ve 31 Mayıs 2017 günlü 


**********
arşiv:

Adalet yürüyüşü Demirtaş'ın çığlığı    24 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/adalet-yuruyusu-demirtasn-cglg.html
CHP'ye PKK'dan "Demokrasi gücü" madalyası   22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/chpye-pkkdan-demokrasi-gucu-madalyas.html

PKK açıkladı: Perinçek ajan, hemi de en faşistinden   22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/pkk-acklad-perincek-ajan-hemi-de-en.html

Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları     22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/klcdaroglunun-yol-arkadaslar.html 

Kılıçdaroğlu, Perinçek'e verdiği sözü tutmadı  
19 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/klcdaroglu-perinceke-verdigi-sozu-tutmad.html


**********

24 Haziran 2017 Cumartesi

Adalet Yürüyüşü Demirtaş'ın çığlığı

Fransa ADD Başkanı Habip Hamza Erdem arkadaşımızın yürüyüşe katılma-
dığı için Vatan Partisi'nden istifasından sonra yurt dışından bir ses de
Hollan
da Türkleri Konseyi Başkanı Sefa Yürükel'den geldi.


Sefa Yürükel dostumuz, Perinçek'in PKK ve FETÖ'cüler diye bahsettiği me-
selede dikkatli olunmasını, buna karşın toptancı bir çıkış yapılmamasını, baş-
ta Perinçek olmak üzere Vatan Partisi'nin Adalet Yürüyüşü'ne katılmasını,
bu
yürüyüşün özüne destekte bulunmalarını
istedi.

Sefa Yürükel dostumuzun bu açıklamasından hemen sonra,
CHP Milletve-
kili Tuncay Özkan
, yürüyüşün özünü açıkladı:

"Adalet Yürüyüşü Demirtaş'ın çığlığı"

Aydınlık, 24 Haziran 2017

"Adalet Yürüyüşü Demirtaş'ın çığlığı" demek, "Adalet Yürüyüşü PKK'nın
çığlığı"
demektir. Hendeklere gömülen, Sincar ve Karaçuk başlarına yıkı-
lan, Meclis'teki uzantısı HDP'li Vekiller Kandıra'ya, Edirne'ye kapatılan PKK,
yeniden Açılım-Çözüm günlerine geri dönmek için çırpınmaktadır.


**********
Sefa Yürükel dostumuzun çağrısına şu yanıtı verdim:

Değerli arkadaş,

Tuncay Özkan dün "Adalet Yürüyüşü Demirtaş'ın çığlığı" diye demeç verdi.
Perinçek'in Demirtaş için yürümesi mümkün değildir.
Adalet PKK için isteniyor, FETÖ için isteniyor.
Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ikinci gününde "Ali Bulaçlar, Nazlı Ilıcaklar neden
içeride" diyor.
"Sadece Berberoğlu için değil, tutuklu HDP'li Vekiller için de yürüyoruz" diyor.
Yürüyüşün özü budur.

Bu yürüyüş, CHP'ye iktidar yolunu kapattı.
Çünkü Türk Milleti PKK ve FETÖ destekçisine oy vermez.

Bu yürüyüş, Tayyip'e 2019 seçimlerini hediye etti.
Siz hala adalet deyip durun, işin özü işte bu.


Saygılarımla

**********

Atatürkçüleri Apokürtçü gibi davranmaya itekleyen tezgah, en aklı başında
bildiğimiz arkadaşları bile etkisi altına almaktadır.

Öyle bir tezgah kurulmuştur ki, yürüyüşü düzenleyenlerin, FETÖ'cülerin,
PKK ve HDP'lilerin ve onların yardakçılarının açıklamaları bile bu arkadaş-
ların uyanması için yeterli olmamaktadır.

Tuncay Özkan'ın bu açıklaması, PKK şeflerinin yürüyüşe desteği, HDP'nin
yürüyüşçüleri Kandıra'da karşılama kararı, HDP'li Vekillerin bu sabah Maçka
Parkı'ndaki CHP nöbetine üzerinde "Demirtaş'a özgürlük" yazan pankartlarla
katılmaları, yürüyüşün ilk gününden beri PKK-HDP yandaşlarının yürüyüşe
katılmış olmaları, Emre Uslu gibi FETÖ firarilerinin yürüyüşe destek çağrıları
bile bu arkadaşları uyandırmamıştır.

Bu yürüyüşün FETÖ ve PKK için yapıldığına acaba ne zaman uyanacaklar?

Acaba uyanmaları için Kandil'den silahlı bir PKK müfrezesinin gelip yürüyü-
şe katılması mı gerekiyor.


**********
arşiv:
CHP'ye PKK'dan "Demokrasi gücü" madalyası   22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/chpye-pkkdan-demokrasi-gucu-madalyas.html

PKK açıkladı: Perinçek ajan, hemi de en faşistinden   22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/pkk-acklad-perincek-ajan-hemi-de-en.html

Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları     22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/klcdaroglunun-yol-arkadaslar.html 

Kılıçdaroğlu, Perinçek'e verdiği sözü tutmadı  
19 Haziran 2017http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/klcdaroglu-perinceke-verdigi-sozu-tutmad.html
AKP'ye, yargıya, CHP'ye, herkese uyarı   18 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/akpye-yargya-chpye-herkese-uyar.html

**********

22 Haziran 2017 Perşembe

CHP'ye PKK'dan "Demokrasi gücü" madalyası

PKK'nın yayın organı Yeni Özgür Politika gazetesinde 21 Haziran 2017 günü
yayımlanan "Doğu Perinçek, Bir Ajanın Anatomisi" başlıklı yazısında Vatan
Partisi'i "en faşist parti", Perinçek'i de "en faşist siyasi" ilan eden PKK Kandil
şeflerinden Mustafa Karasu, aynı yazıda CHP'yi "Demokrasi gücü" ilan etti.

CHP'nin başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü kastederek şöyle devam etti:


"Adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesi geliştikçe,

bu faşist gurubun (Vatan Partisi'nin) maskesi daha fazla düşecek"

Demek ki, PKK'ya göre CHP demokrasi mücadelesi vermekte, Adalet Yürü-
yüşü gibi demokrasi mücadeleleri geliştikçe bu mücadelelere karşı çıkan
faşist Vatan Partisi'nin maskesi daha fazla düşmektedir.

"Vatan Partisi niye yürüyüşe katılmıyor" diye soran arkadaşlara, bu yüzden
partiden istifa eden Habip Hamza Erdem arkadaşa yanıt veriyorum:
Vatan
Partisi, PKK'nın da açıkladığı gibi faşist bir parti olduğu için Adalet Yürüyüşü'-
ne katılmıyor. Şimdi anladınız mı?


Habip Hamza arkadaş, sizi de kutlarım. PKK tarafından faşist olarak suçlan-
ma tehlikesi sizin için artık yok. Siz de artık PKK'nın "demokrasi güçleri"
arasına katıldınız. Ne mutlu size. E. Tuğamiral Türker Ertürk ile kol kola
demokrasi mücadelesi yaparsınız artık. PKK da sizi alkışlar. Onun bunun
suçlamasından da kurtulmuş olur, boynunuzun üzerinde kendi (yoksa PKK'-
nın mı?) kafanızı taşımaya devam edersiniz.

PKK'nın gazetesi Özgürlükçü Demokrasi, 21 Haziran 2017

PKK'nın yayın organı Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin 21 Haziran 2017
günü attığı başlık: 
Adalet cephesi büyüyorBaşlığın altında şunları okuyoruz:

7'nci gününe giren Adalet Yürüyüşü'ne destek sürüyor. Önceki gün Halkev-
leri ve EMEP'in katıldığı yürüyüşe dün DİSK de katıldı. DİSK Genel Başkanı
Beko, "Cezaevinde HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş dahil olmak üzere
12 milletvekili var. Adalet sorunu genel bir sorun"
dedi.

**********

Yaşayan Hitler Doğu Perinçek


PKK Perinçek'i faşist ilan eder de yandaşlar durur mu? 

STAR gazetesi yazarı AKP yandaşı Lütfi Oflaz "Yaşayan Hitler Doğu 
Perinçek" başlıklı köşe yazısında Perinçek'i "vicdansız faşist" ilan etti:

Doğu Perinçek'i "Türkiye'nin vicdansızı" ve de
"Türkiye'nin faşisti" ilan ediyorum.


Ne yazık ki, AKP'li yandaşın bu yazısını Cumhuriyet gazetesi hem internet
sitesinden, hem de twitter hesabından paylaştı.

Lütfi Oflaz'ın yazısının tamamı:

Doğu Perinçek düşmanlığı her zaman iş yapar. Muteber adam olursun.
PKK, DHKP-C, TİKKO, Dev-Sol, EMEP, CHP, MHP, AKP dahil aklına
gelen her çevrede el üstünde tutulursun. ABD ve AB'ye sorunsuz vize
alırsın. Köşeyi dönersin. Akıllı ol, et bir küfür de sen Perinçek'e.

"Ben kibar adamım, küfür etmem" diyorsan "dönek, faşist, ajan, çiçek
aldı" falan da mı diyemiyorsun? Onları da diyemiyorsan "Yürüyüşe
katılmadı, demek ki Tayyip'in adamı" de, o da yeter. Habip Hamza
arkadaş bile dedi. Haydi gayret.


**********
arşiv

PKK açıkladı: Perinçek ajan, hemi de en faşistinden   22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/pkk-acklad-perincek-ajan-hemi-de-en.html

Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları     22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/klcdaroglunun-yol-arkadaslar.html  


**********

PKK açıkladı: Perinçek ajan, hemi de en faşistinden...

PKK dehşetengiz gerçeği açıkladı.


PKK'nın Kandil şeflerinden Mustafa Karasu yazdı,
21 Haziran 2017 günlü
Yeni Özgür Politika (PKK'nın gazetesi) yayımladı.

Yazının başlığı:

Doğu Perinçek, bir ajanın anatomisi

Perinçek'in sadece ajan değil, faşist olduğunu şöyle açıklıyor:


"Şu anda Türkiye'nin en faşist zihniyetli siyasi partisi Vatan Partisi'dir.
En faşist karakterdeki siyasi figür ise Doğu Perinçek'tir."


Yazı, 1980 öncesi Aydınlık'ın Güneydoğu'daki PKK faaliyetlerini yazmasını
da şöyle değerlendirdi:


"Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı devletin beşinci kolu gibi bir
psikolojik savaş kampanyası idi."


Yeni Özgür Politika, bu yazıyı twitter hesabından yayımladı. Buyurun:

Aydınlık'ın bu sayılarından bazılarının fotoğrafları için bakınız.
Aydınlık, 7 Temmuz 1979
Aydınlık, 8 Temmuz 1979

https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-haziran/pkk-perincek-i-hedef-gosterdi

CIA görevlilerinin önlerine koyduğu "Perinçek Apo'ya çiçek verdi" masalını
gökten inen ayet sanarak habire tekrarlayanlara... Ama müminlerin inancını
hiç bir kanıt sarsamaz, öyle değil mi?

**********
arşiv:

Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları     22 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/klcdaroglunun-yol-arkadaslar.html  

**********

Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları

Habip Hamza Erdem arkadaşımız Vatan Partisi yürüyüşe destek vermediği
için partiden istifa etmiş. Kimler yürüyor bir bakalım, bunlarla birlikte yürünür
mü siz karar verin.

Fatma Bostan Ünsal, Faruk Ünsal, Kılıçdaroğlu, Cihangir İslam
(soldan sağa) Yürüyüşte ön safta, 18 Haziran 2017

**********

HDP (yani PKK), Halkevleri (yani PKK kuyrukçuları), Mazlum-Der (sözde
İslami PKK kuyrukçuları) ve
FETÖ cenahının desteklediği bu sözde Adalet
yürüyüşüne fiilen en ön sırada katılanlar şunlar:

Fatma Bostan Ünsal, Faruk Ünsal, Cihangir İslam... Üçü de Kılıçdaroğlu ile
yan yana, yürüyüşün en ön safında. 18 Haziran 2017


Fatma Bostan Ünsal
Sonradan partiden ayrılan AKP kurucularından.
PKK destekçisi Faruk Ünsal'ın eşi.


Faruk Ünsal
Mazlum-Der Eski Başkanı. Radikal İslamcıların kurduğu dernek daha sonra
HDP - PKK çizgisine girmişti Faruk Ünsal 25 Şubat 2016 günü, AKP'nin bile
terk ettiği  "Açılım" politikalarını savunmaya özetle şöyle devam etmişti:
"Silahlı çatışmanın sönmesi için devletin çatışan taraf olan PKK ile diyalog
ve müzakereyi sürdürmesi hayatidir. Mazlum-Der müzakerenin yanındadır"
PKK destekçisi Mazlum-Der'in 16 şubesi 20 Mart 2017'de kapatıldı.


Cihangir İslam
Meclis'e Nazlı Ilıcak'ın kolunda girerek türbanı sokan Merve Kavakçı'nın eşi.
FETÖ bağlantısı şüphesiyle KHK ile üniversiteden atıldı. PKK'nın hendekler-
den sökülüp atılmasına şiddetle karşı çıkmış, FETÖ operasyonlarını demok-
rasiye aykırı bulmuştu. Kendisi Ali Bulaç ekibinden. Sosyal medyada HDP
Sözcüsü Osman Baydemir'in "Milletvekili tutuklanmasına hayır" ilanını payla-
şıp duruyor. PKK - FETÖ ittifakının güzide temsilcilerinden biri.


Selma Gürkan
PKK - HDP destekçisi Emeğin Partisi (EMEP) Genel Başkanı.
17 Haziran günü yürüyüşe katıldı


Levent Tüzel
PKK - HDP destekçisi Emeğin Partisi (EMEP) MYK Üyesi.
Genel Başkanı Selma Gürkan ile birlikte 17 Haziran'da yürüyüşe katıldı.
Levent Tüzel, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP listesinden Milletvekili
seçilmişti.


Hasan Cemal
Kandil'de PKK yöneticileriyle yaptığı söyleşilerde PKK'ya güzellemeler
yapan Hasan Cemal, "Adalet" pankartı taşıyarak yürüyüşe katıldı.


Oya Ersoy
HDP - PKK kuyrukçusu Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Maçka
Parkı'ndaki nöbete katıldı.


**********
Yürüyüşe şahsen katılmayan, ancak örgütlerinin üyelerine katılma
talimatı verenler de şunlar:

**********

Alper Taş
PKK - HDP destekçisi Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖDP) Genel
Başkanı "Kılçdaroğlu'nun yanındayız" mesajları atıp duruyor.


Kani Beko
DİSK Genel başkanı PKK - HDP destekçisi Kani Beko da yürüyüşe
destek verdiğini açıkladı.


Emre Uslu
FETÖ firarisi Emre Uslu, sosyal medyada KHK ile görevden alınan kamu
görevlilerine yürüyüşe katılma çağrısı yaptı.


Türk Tabipler Birliği
PKK'ya karşı yapılan hendek harekatlarına karşı çıkan, açılım ve müzakere
isteyen PKK destekçisi Türk Tabipler Birliği (TTB) Yönetim Kurulu da yürü-
yüşe destek çağrısı yaptı.


HDP
PKK'nın Meclis'teki uzantısı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Vekil
ve üyeleri Anayasa Mahkemesi önünde oturma eylemi yaparak tutuklu HDP
Milletvekillerinin salıverilmesini isteyip Adalet Yürüyüşü'ne destek verdiler.
HDP Mardin MV Mithat Sancar da Meclis'te yaptığı konuşmada siyasi darbe
ve dikta rejimine karşı bu yürüyüşü desteklediklerini açıkladı.

Habip Hamza Erdem

Habip Hamza Erdem arkadaşımız diyor ki:
"HDP'den önce katılsaydık ta HDP'liler siz oradasınız diye
yakınsalardı, değil mi ama?"


Arkadaşımız şunu unutuyor: Yürüyüş DÜNYAYA yani emperyalizme çağrı
yaparak, satır altı "Türkiye'ye müdahale et" diyerek başladı. Böyle başlayan
bir yürüyüşe Vatan Partisi nasıl katılır?

Haydi bunu geçelim,  Vatan Partisi yürüyüşe katılsaydı, HDP'liler "Vay orada
Vatan Partisi var, biz katılmayalım" mı diyeceklerdi? Tabii ki hayır. Çünkü bu
yürüyüşün amacı CHP ile PKK ve FETÖ'nün birliğini sağlamak. Biz orada
oyuna gelmiş, onların amacına hizmet eder konuma düşecektik. Malum med
ya da "Peringeçgiller PKK ve FETÖ ile birlikte yürüyor" diye yaygarayı basa-
caktı. 40 küsür yıllık tecrübesi olan bu parti oyuna gelmez.

Arkadaşımız belli ki yorulmuş, ayrılmak istiyor. Bunu bahane etti ayrıldı.
Keşke daha aklı başında, daha inandırıcı bir bahane bulabilseydi.
Veya doğrusunu söyleyip "Artık baskılara dayanamıyorum" diyebilirdi.

Devrimci partiden istifa eden iflah olmaz. Aydınlık hareketinden 40 küsur yıl
boyunca istifa etmiş olan arkadaşların vardıkları yer bellidir. Bir ikisi dışında
hepsi emperyalizme yem olmuşlardır. Yem olmayanlar da yok olmuşlardır.

Arkadaşımız kendisine yazık etmiştir.**********
arşiv:

Kılıçdaroğlu, Perinçek'e verdiği sözü tutmadı   19 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/klcdaroglu-perinceke-verdigi-sozu-tutmad.html

AKP'ye, yargıya, CHP'ye, herkese uyarı   18 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/akpye-yargya-chpye-herkese-uyar.html
HDP ve Kavurmacı için yürüyen "solcu"lar   17 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/hdp-ve-kavurmac-icin-yuruyen-solcular.html
CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün rengi turuncu   17 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/chpnin-adalet-yuruyusunun-rengi-turuncu.html
Enis'in tutuklanma sürecinin kapısını KK araladı   15 Haziran 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/enisin-tutuklanma-surecinin-kapsn-kk.html
Aybüke için taziyeye yüzünüz tutacak mı Tuncay Bey? 10-06-17
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/06/aybuke-icin-taziyeye-yuzunuz-tutacak-m.html
HDP'nin yanında olan kaybeder     28 Mayıs 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/05/hdpnin-yannda-olan-kaybeder.html

Beş parçalı CHP   5 Mayıs 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/05/bes-parcal-chp.html

CHP'ye uyarı: PKK-HDP ve FETÖ'den elinizi çekin  
4 Mayıs 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/05/chpye-uyar-pkk-hdp-ve-fetoden-elinizi.html
CHP ile Demirtaş (HDP-PKK) aynı cephede  
4 Mayıs 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/05/chp-ile-demirtas-hdp-pkk-ayn-cephede.html
Tuncay Özkan pasladı, Aytun Çıray şutladı  
30 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/tuncay-ozkan-paslad-aytun-cray-sutlad.html

Tuncay Özkan'ın Demirtaş övgüsüne tepki yağdı  
30 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/tuncay-ozkann-demirtas-ovgusune-tepki.html

 **********