6 Ekim 2015 Salı

Sanatçılar Girişimi Perinçek'i eleştiremez


9 Nisan 2014 günü, "Doğu Perinçek'i kural dışı eleştiremezsiniz" başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Bakınız:

Böyle bir yazının varlığını duyan bazı arkadaşlar, "Doğu Perinçek kendisini eleştirmeyi yasaklayan bir yazı yazdırdı ve Aydınlık'ta yayımlattı" diye eleştiri yaptılar. Bir yazıyı okumadan sadece başlığına bakarak eleştirmek ciddiye alınamaz. Ayrıca, o yazı benim blogumdan başka hiç bir yerde yayımlanmadı. Perinçek'in ise bu yazıdan haberinin bile olduğunu sanmıyorum.

Bu bir yazı pazarlama tekniğidir. Çarpıcı ve kışkırtıcı başlıklar atılarak yazının okunması sağlanır. Örneğin Nadir Nadi bu amaçla "Ben Atatürkçü değilim" adlı bir kitap yazmıştı. Bu kitabın adını duyan bir kişi, kitabı okumadan "İşte bir Atatürk düşmanı daha" diye eleştiri yaparsa ciddiye alınmaz.

Yazı okunsa idi, orada "Perinçek'i eleştirmeniz yasaklanmıştır" denmediğini, "Bir programa sahip olmaksızın Perinçek'i eleştirmeniz mümkün değildir, böyle bir eleştiri bilimsel olmaz, ciddiye alınmaz" dendiğini göreceklerdi. Bu sadece Perinçek için değil, herkes için geçerlidir. Hiç kimseyi bir program veya kurallar birliği temeline dayanmadan eleştiremezsiniz.

Sanatçılar Girişimi de bu anlamda Perinçek'i, yani Vatan Partisi'ni eleştiremez. Çünkü bir programı yok. Perinçek ise Sanatçılar Girişimi Bildirisi'ni eleştirebilir. Çünkü bir programı var: Vatan Partisi Programı. Diğer adı ile Milli Hükûmet Programı.

*

Vatan Partisi Programı, diğer adı ile Milli Hükûmet Programı, bölücü terörün nasıl bitirileceğini açıklıyor.
Özet olarak veriyorum:

Madde 3: ABD Denetimine ve AB Aday Üyeliğine Son
Türkiye'yi Avrupa kapısına bağlayan, milli devletimizi ve Atatürk Devrimi'ni tasfiye eden AB aday üyelik sürecine son verilecektir. AB Aday Üyelik Protokolü, Katılım Ortaklığı Belgesi, Müzakere Çerçeve belgesi gibi yeni Sevr anlaşmalşarı feshedilecek, ve Türkiye Avrupa Gümrük Birliği'nden çekilecektir.

Madde 6: Kürt Meselesine Emperyalist Müdahaleye Son
Kürt meselesi, demokratik hak ve özgürlükler açısından esas olarak çözülmüştür. İç barışı ve kardeşliği sağlamak için esas görev, emperyalist müdahaleye karşı birleşmektir.
Bu amaçla izlenecek siyasetler:
-- Cumhuriyet'in devrimci kültürünün hakim kılınması
-- Bölgede kamu yatırımları ile iş ve aş sağlanması
-- Toprak reformu ile ağalık, şeyhlik ve aşiret reisliğinin tasfiye edilmesi
-- Hazine topraklarının ve mayından temizlenmiş arazilerin yoksul köylüye dağıtılması
-- Bölücü teröre karşı kararlı ve kapsamlı mücadele
-- Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması
-- Suriye, İran, Irak, Azerbaycan ve KKTC ile bölgesel ittifak

Madde 15: Yabancı Üs ve Askere Son
Topraklarımızda yabancı üs ve asker bulunmasına izin verilmeyecek, Türkiye NATO'dan çekilecek.

Madde 16: ABD'nin "Büyük Ortadoğu Projesi"ne Hayır
Milli Hükûmet, BOP'un engellenmesi için bölge ve dünya devletleri ile işbirliği yapacaktır.

Madde 38: Ortaçağ Kalıntılarının Temizlenmesi İçin Toprak Reformu
Aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara dayanılarak reis, bey, ağa ve şeyhlere ait bütün taşınmazlar bedelsiz olarak topraksız ve az topraklı köylülere dağıtılacaktır.

Madde 69: Türkçenin Kurtarılması ve Geliştirilmesi
Anaokulundan üniversite sonuna kadar eğitim ve öğretim dili Türkçe olacaktır.

Bu maddelerin tamamı için bakınız:

*

Vatan Partisi'nin 1 Kasım Seçim Bildirgesi, bu programı şöyle ayrıntılandırıyor, özet olarak veriyorum:

BÖLÜCÜ TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ

ABD tarafından silahlandırılan ve silah bırakmayacağını ilan eden bölücü terör örgütünü, devletin yaptırım gücünü kullanarak etkisiz hale getireceğiz. Bunun için Kürt yurttaşlarımızla el ele vereceğiz. Komşu ülkelerle işbirliği yapacağız. Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz.

Terör örgütünün yasal olanakları terör amacıyla kullanmasına son vereceğiz. Terör örgütü Meclis'te olamaz. Anayasa'ya göre bölücü faaliyetin odağı olan partiler kapatılır.

Belediyeler, mayın döşeyenlere, haraç toplayanlara teslim edilemez. Yerel yönetimler yasalar gereği bölücü terör örgütünün elinden alınacaktır.

Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Lübnan ile bölücü ve yobaz terörüne karşı işbirliği yaparak barışı sağlayacağız.

Bildirgenin tamamı için bakınız:

*

Şimdi esasa gelelim:
Sanatçılar Girişimi'nin bölücü terörü bitirme amacına yönelik bir programı var mıdır? Yoktur. Olsaydı, açıklanırdı. O halde, Girişim, Perinçek'e yönelik eleştiriyi kendi programını temel alarak yapmamaktadır. Çünkü öyle bir programı yok.

*

Vatan Partisi'ni veya Perinçek'i eleştirmek isteyen ve kendisinin Atatürkçü olduğunu söyleyen kişi veya kurum, her şeyden önce şu sorulara yanıt vermek durumundadır:

*

Birinci düzlem:

Partilerin programlarını incelediniz mi? Size göre, Atatürkçü bir parti programı var mıdır? Bu programa sahip olan bir parti var mıdır? Eğer var ise, siz o programı savunuyor musunuz? Atatürkçü bir programa sahip olduğunu söylediğiniz partiye üye misiniz, veya o partinin programını savunduğunuzu açıkladınız mı?

Eğer öyle bir program yok diyorsanız, kendi başınıza veya sizinle aynı fikirde olan arkadaşlarınızla oturup Atatürkçü bir parti programı yapmayı düşündünüz mü, bu yolda çaba sarf ettiniz mi, böyle bir program yapabildiniz mi, “İşte günümüzde Atatürkçü bir partinin programı böyle olmalıdır” diyerek kamuoyuna açıkladınız mı?

Açıklamakla kalmayıp, bu yaptığınız Atatürkçü program temelinde bir parti kurmayı düşündünüz mü? Düşünmekle kalmayıp bu yönde bir çabaya giriştiniz mi? Bu çalışmanızı kamuoyuna açıkladınız mı?

*
İkinci düzlem:

Vatan (İşçi) Partisi, 22-24 Aralık 2006’da Ankara’da toplanan 7. (Suphi Karaman) Genel Kongresi’nde Milli Hükümet Programı’nı parti programı olarak kabul etmiştir. Vatan Partisi, bu programın Atatürkçü bir program olduğunu iddia etmektedir.

Siz bu programı incelediniz mi, görüşlerinizi kamuoyuna açıkladınız mı?
a) "Bu Atatürkçü bir programdır. Tamamen katılıyorum ve destekliyorum" dediniz mi
b) Bu programın Atatürkçü bir program olduğunu kabul etmekle beraber bazı yanlışları ve eksikleri olduğunu görüp yanlışların düzeltilmesi ve eksiklerin eklenmesi için çağrı yaptınız mı
c) Bu programın Atatürkçü bir program olmadığını, tamamen yanlış ve kabul edilemez olduğunu görüp kamuoyuna açıkladınız mı, açıklamakla kalmayıp “Atatürkçü bir program böyle olmalıdır” diye kendi programınızı ilan ettiniz mi?

*

Bunların hiç birisini yapmadı iseniz, hiç bir program ortaya koymadan, hiç bir programın arkasında durmadan, sadece soyut bir "Atatürkçüyüm" ifadesi arkasında onu bunu eleştiremezsiniz. Eleştirmeye kalkarsanız, "Peki, siz ne öneriyorsunuz, sizin programınız ne" sorusu ile karşılaşmanız kaçınılmazdır.
Eleştirmek, ama hiç bir şey önermemek ciddi bir yaklaşım değildir.
Dolayısıyla, Sanatçılar Girişimi'nin Vatan Partisi ve Perinçek eleştirileri ciddiye alınamaz.
Ancak, gerçekte, söylememekle beraber, Sanatçılar Girişimi Bildirisi, aslında bir programı, Açılım'ı savunmaktadır. Tepki almamak için bunu açıkça söylemiyor ve psikolojik vuruş yapıyor. Bildiriyi imzalayanların yüzde doksanının bu psikolojik savaş tuzağının farkında olmadığını ve soyut bir barış, insanlık, insanlar ölmesin düşünceleri ile imza verdiklerini düşünüyorum.

arşiv:
Sanatçılar Girişimi Bildirisi: Açılım'a geri dönelim 4-10-2015
Zileli'den Perinçek'e zehir zemberek "bizler" yanıtı 5-10-2015
*
,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder