22 Ağustos 2013 Perşembe

BOP'un ve Ilımlı İslam'ın çöküş sürecinde Ortadoğu

Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin "kafa karışıklığı"nın önemli bir kaynağı şudur:
Bu bölgede hem halklar, hem de ABD, eşzamanlı olarak, yeni iktidar seçenekleri oluşturmaya çalışmaktadırlar.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)'un ve "Ilımlı İslam"ın çöküşüyle, kendisi için "en iyi" olandan vazgeçmek zorunda kalan ABD, "ikinci - üçüncü dereceden iyi"lerde tutunma çabası içindedir.
Öte yandan, bölge milletleri, kendileri için iktidar düzleminde kalıcı bir sonuç elde etmenin mücadelesini vermektedirler.


Ülkeden ülkeye farklılık göstermesine rağmen, ne emperyalizmin, ne de halkların elinde hazır bir iktidar seçeneği mevcuttur.

Prof. Dr. Semih Koray, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı


"Ara güç"lerin ön plana çıkan işlevi
++++++++++++++++++++++++++++++

Emperyalizm gerilerken, yükselen halk hareketi, birçok yerde kesin ve kalıcı bir sonuç elde etmesine elverecek bir güç ve niteliğe henüz kavuşamamıştır. Bu durum, "ara güç"lerin işlevini ön plana çıkarmıştır.

Karşıt toplumsal kuvvetlerin dengeyi kendi lehlerine çevirmek için aynı "ara güç" odaklarını etkilemeye çalıştığı durumlar olmuştur

Mücadele süreci içinde taktik düzlemde ortaya çıkan yeniden saflaşmalar, statik ayarlı pusulaları işe yaramaz hale getirmiştir. Buna bir de kendi denetimi altındaki güçler arasında eşgüdüm sağlamada zaafa düşen ABD'nin, "raf ömrü"nü hızla dolduran işbirlikçilerini "deliğe süpürme" zorunluluğu eklenince,dünyaya yanlış gözlükle bakanlar için ortalık iyice toza dumana bürünmüştür.

Mısır'dan çıkarılacak önemli ders
++++++++++++++++++++++++++++

Mısır'da "Ilımlı İslam"ı (Yani ABD'ye Uyumlu İslam'ı) temsilen iktidara gelen Mursi'nin "talihsizliği", ABD'nin güçten düştüğü bir döneme denk gelmesidir. ABD, önce Mübarek'in, sonra Mursi'nin devrilmesini kabullenmek zorunda kalmıştır. Tahrir'in gücü ile ABD'nin güçsüzlüğü, aynı madalyonun iki yüzüdür. Amerikancı güçlerin iktidarda kalma süreleri kısalmaktadır. Mısır halkı, denklemde ağırlıklı bir yer edinmiştir.

ABD, bir ülkeye ilişkin planlarının hepsinde başarısızlığa uğrasa da, bu planları uygulamaya girişme olanağı bulması bile, o ülkenin milli birliğine ciddi zararlar verebilir. Mısır'dan çıkarılacak ders işte budur.

İktidar seçenekleri çıkmazda olan ABD'dir.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Suriye'ye karşı yürütülen kirli savaşta ABD'nin başını çektiği emperyalist kamp başarısızlığa uğramıştır.
ABD'nin Irak'ı işgal etmesine rağmen, Irak (Maliki) hükümetinin Irak'ın toprak bütünlüğünü yeniden kurmaya çalışması, ABD planlarının önünde önemli bir engeldir.

Bölgede ABD'nin iktidar seçenekleri çıkmazdadır, ya da kuşatma altındadır. Erbil'de toplanılması için uğraşılan "Kürt Kongresi", ABD'nin bu kuşatmayı yarma girişiminin bir parçasıdır.

ABD'nin iktidar seçeneği olmaya çalışmak gaflettir
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ABD'nin bölgedeki nihai yenilgisi, Türkiye'de bir Milli Hükümet kurulmasıyla olacaktır.
ABD ülkemizde de yeni bir iktidar seçeneği oluşturma peşindedir. Önümüzdeki dönemi belirleyecek olan, milletin iktidar seçeneği ile ABD'nin iktidar seçeneği arasındaki mücadele olacaktır.

Onun için, ayağı Türkiye toprağına basan bütün güçlerin, ABD'nin yeni iktidar seçeneği arayışında kendilerine yer edinmeye çalışma gafletine düşmeyip en baştan milletin safında yer almaları, onlar açısından da biricik çıkış yoludur.

Çünkü milletin kendisi, ABD'nin yolunu tıkama kararlılığıyla ayağa kalkmaktadır. Bütün milli güçleri birleştirme olanak ve yeteneğine sahip olan partiye katılarak onu güçlendirmek, bir siyasal tercihte bulunmanı çok ötesine taşan bir anlam kazanmıştır.

***********
"Ortadoğu'ya Doğru Gözlükle Bakmak"
Prof. Dr. Semih Koray, Aydınlık, 19 Ağustos 2013

***********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder