21 Mart 2013 Perşembe

Milli Merkez inşası yolunda 24 Mart buluşması


Demokratik kitle örgütlerinin bir araya gelmesi ile kurulan "Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği" 24 Mart'ta Ankara'da toplanıyor.
Buluşma, Bölücü Anayasa'ya karşı milli direniş amacıyla yapılıyor.
Çağrı metni, buluşmanın amacını Bölücü Anayasa'yı engellemekle sınırlandırıyor.
 
Milli Anayasa Forumları önderliği, Milli Merkez kurulması yönünde bir karar almıştı.
24 Mart kitle örgütleri buluşması, sadece Bölücü Anayasa'yı engelleme hedefine odaklanmamalı, Milli Merkez inşası yolunda atılmış bir adım olmalıdır.
Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği hareketi, bu anlamda, Milli Anayasa Forumları ile birlikte hareket edecek, hatta Milli Merkez inşası amacıyla birleşecek yönde karar almalıdır.
 
Meclis'teki sözde muhalefetin uyuşturduğu kitleler Milli Merkez etrafında gerçek bir muhalefet hareketi olarak örgütlenmelidir.
Milli Merkez, tüm Batıcı, NATO'cu, Amerikancı, Avrupa Birlikçi gayrımilli güçlerin karşısında bir milli iktidar alternatifi olarak sahneye çıkmalıdır.
 
Milli Merkez hükümet programını yapmalı, iktidara aday olduğunu açıkça beyan etmeli ve milli hükümeti kuracak olan milli şahsiyetleri halkımıza açıklamalıdır.
Aksi halde, gayrımilli hükümetlerden kurtuluş şansımız olmayacaktır.
 
24 Mart buluşması çağrı metninde:
"Tam bağımsız, çağdaş, demokratik, laik, hukuk devletini sağlama amacında birlikte hareketimizin adımı olarak"
buluşma çağrısı yapılmaktadır.
 
Ancak, "birlikte hareket" çok soyut bir kavramdır.
Bu kavram, "İktidara aday bir milli muhalefet örgütü oluşturma" hedefine dönüştürülmelidir.
İktidar hedefi olmayan hareketler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, hedeflerine asla ulaşamazlar.
 
Ankara Buluşması önderlerini büyük resmi görerek hareket etmeye çağırıyoruz.


Afişi büyütmek için üzerine tıklayınız
Çağrı metninin son bölümünü veriyorum:
********


YENİ ANAYASA DAHA DEMOKRATİK VE ÖZGÜR TOPLUM İÇİN YAPILMIYOR
Yargının siyasallaştırılması, hukukun ve adaletin yok edilmesi, eğitimde bilimsellikten uzaklaşılarak Ortaçağ karanlığına, çağdışı bir anlayışa yönelinmesi, laikliğin yaşamın her alanından silinmeye çalışılması ve dinin referans alınmaya başlanması, yaratılan korku ortamı ile suskun bir toplum oluşturulmak istenmesi ancak teokratik ve totaliter bir rejimin hedeflendiğinin göstergesidir.

ÖYLEYSE YAPILMAK İSTENEN ANAYASA NEYE HİZMET EDİYOR?
Amaç, Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmek, insanlarımızı din, mezhep ve etnik kökenlerine göre ayrıştırarak Türk milletini birbirine düşürmek, vatanı bölmek, Cumhuriyet’i yıkmaktır.

OYNANAN OYUNU GÖRÜYORUZ. Vatanımız için, insanlarımız için, çocuklarımızın geleceği için, karanlıklara gömülmemek için, OYNANAN OYUNU BOZACAĞIZ.

Tam bağımsız, çağdaş, demokratik, laik, hukuk devletini sağlama amacında birlikte hareketimizin adımı olarak, 24 Mart 2013 Pazar günü saat 13.00’de, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde, toplumun tüm kesimlerinin katılacağı büyük bir toplantı düzenliyoruz. Halkımızın bu toplantıya güçlü bir şekilde katılımı ve varlığı, saldırı odaklarına açık bir mesaj olacaktır.

24 Mart 2013  Saat:13:00
Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara...
Mehmet Akif Ersoy Mah.Bağdat Cd.N0:50
Yenimahalle_Ankara

VATAN, CUMHURİYET ve EMEK BİRLİKTELİĞİ:

Atatürkçü Düşünce Derneği
Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu 
Büro İş
Eğitim İş-Genel Sağlık İş
Kültür Sanat İş
Tarım Orman İş
Ulaşım İş-Yerel İş
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Engelliler Konfederasyonu
Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği
Memleket Sevdalıları Derneği
Müzik Eğitimcileri Derneği
Sanatçılar Girişimi
TOBAV
Tüketici Hakları Derneği
Türkiye Gençlik Birliği
Ulusal Eğitim Derneği
68’liler Birliği Vakfı..
********
arşiv:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder