4 Şubat 2013 Pazartesi

BAG depremi - 1 : Millet ve milliyet


Prof. Yalçın Küçük'ün deyimi ile BAG (Birgül Ayman Güler) depremi meydana gelmiştir.
CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Güler'in konuşmasında şu iki cümle öne çıktı:
1 - "Türk ulusu ile Kürt milliyetini eşit, eş değerde gösteremezsiniz"
2 - "Kürt milliyetçiliğini bana "ilericilik" ve bağımsızlıkçılık" diye yutturamazsınız"
Bu yazıda, ilk cümleyi konu ediyoruz.
 
Millet ve milliyet
++++++++++++++
 
İlk cümledeki "ulus" sözcüğü yerine karşılığı olan "millet" sözcüğünü koyarsak konuyu daha rahat inceleyebiliriz:
"Türk milleti ile Kürt milliyetini eşit, eş değerde gösteremezsiniz"
 
CHP'deki ulusalcıların kellesini isteyenler, bu sözleri fırsat bilerek linç kampanyası başlattılar.
BAG'in sözlerini çarpıtarak "Kürtler Türklerle eşit değildir" şekline getirdiler.
 
Halbuki BAG Türk milliyeti ile Kürt milliyetinden değil, Türk milleti ile Kürt milliyetinden söz etmektedir.
Millet ve milliyet, farklı düzlemlerdir.
Millet, çeşitli milliyetlerin (yani kavimlerin, etnik gurupların) piyasa ekonomisinin hakim olduğu bir devlet içinde bir araya gelip kaynaşmaları ile meydana gelir.
Ülke birliği, dil birliği ve ortak yaşama bilincinin gelişmesi ile ülke içinde yaşayan çeşitli milliyetler kaynaşarak tek bir millet haline gelirler.
 
********
 
Doğu Perinçek, 28 Ocak 2013 günlü Aydınlık başyazısında Atatürk'ün millet tarifini hatırlatıyor:
"Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir"
İşte Atatürk'ün el yazısı ile Türk Milleti tarifi:


Atatürk bu tanımı 1930 yılında yapmış ve "Medeni Bilgiler" kitabına yazmıştır.
(Atatürk'ün Bütün Eserleri, c.23, s. 17, elyazısı 71, Kaynak Yayınları)
 
Tarif gayet açıktır. "Türk halkına Türk milleti denir" demiyor. "Türkiye halkına" yani Türkiye'de yaşayan istisnasız herkese, etnik kökeni ne olursa olsun "Türk milleti" denir.
 
********
 
Perinçek diyor ki:
"Birgül Ayman Güler, millet ve milliyet düzlemlerini ayırmıştır. Bu, keyfi bir ayrım değildir, tarihte var olan bir ayrımdır.
Millet, kapitalizmle birlikte ortaya çıktı. Bu gerçeği Atatürk, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, İsmail Gaspıralı gibi milliyetçi önderler de saptamışlardır.
Ziya Gökalp, "Meşrutiyetten evvel Türk milleti yoktu" der. (Türkçülüğün Esasları, YKY s. 213)
Meşrutiyetten önce Türk kavmi, başka deyişle Türk milliyeti kuşkusuz vardı. Ama "millet" başka bir olaydır."
 
********
 
Millet, üst bir düzeydir. (Kapitalist toplum)
Bu düzeyin bir gerisindeki basamak ise milliyet (kavim, etnik gurup) düzeyidir. (Feodal toplum)
Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni ve diğer etnik guruplar (milliyetler = kavimler) Türkiye Cumhuriyeti içinde bir araya gelerek Türk milletini oluşturmuşlardır.
 
Feodal toplumda milliyetler vardır, insanlar ayrıca şeyhin müridi, ağanın marabası, beyin yanaşması, cemaat ve tarikat mensubudurlar.
Ortak bir pazar oluşmadığı için bunlar pişmemiş nohut taneleri gibi ayrı ayrı dururlar.
Ve hep birlikte padişahın tebaasıdırlar.
 
Demokratik devrim gelip padişahlık düzenini yerle bir edince, şeyhlik, ağalık, beylik, cemaat ve tarikat yapılanmaları ortadan kalkınca, insanlar bu Ortaçağ ayakbağlarından kurtulup "vatandaş" haline gelirler ve bir millet meydana getirmek üzere kaynaşırlar.
Milliyet mensubiyeti, yani etnik köken önemini kaybeder. Bütün modern milletler böyle oluşmuştur. Her millet, çeşitli milliyetlerin kaynaşmasıyla oluşur.
Devrimle millet olduk, Cumhuriyeti kurmak, Ortaçağ bağımlılıklarını ortadan kaldırmak devrimdir.
 
********
 
Deniz Baykal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle diyor:
"Elbette ki bütün etnik kimlikler eşittir. Ancak millet (ulus) kavramı başka bir şeydir.
Türkiye, etnik kökeni farklı insanların yaşadığı bir ülke. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Ermenisi ile büyük bir millet ve bu milletin ortak adı da Türk milletidir.
Hiçbir etnik kimlik, ki buna Türklük dahil, Türk milletinden üstün değildir"
(Kavram kargaşası olmaması için Baykal'ın ulus dediği yerlere millet karşılığını koydum)
 
********
 
Milletin adı: Türk Milleti
++++++++++++++++++++
 
Bir devlette oluşan millet, o ülkede yaşayan milliyetlerden sadece bir tanesini temsil etmez.
Örneğin "Fransız milleti" deyince sadece Fransız etnik gurubu anlaşılmaz. Fransa'da yaşayan Bröton, Ok, Provens ve diğer tüm etnik gurupların birliği anlaşılır. Siz hiç "Ben Fransız milletinden değilim, Ok'um, Bröton'um" diyen bir Fransa vatandaşı gördünüz mü?
Niçin bu milletin adı Fransız milleti? Çünkü tarih böyle oluşmuş. Tarih içinde o ülkede Fransızca ortak dil haline gelmiş. Tarihi geriye döndürüp örneğin Ok dilini yani Oksitancayı hakim hale getirip ülkeye Oksitanya, millete de Ok milleti denir duruma getiremeyiz.
Aynı şekilde, ülkemizde oluşan milletin adı da Türk Milletidir. Çünkü tarih böyle işlemiş.  Türklerin binlerce yıllık devlet geleneğinin sonucunda, yüz yıl kadar önce Milli Devlet kurulmuş. Ortak dil Türkçe. Bu olguyu geri çevirmek, bu topraklara başka bir dilin egemen olmasını sağlamak mümkün değil. Bu yüzden oluşan milletin adı Türk Milleti. Bu, nesnel bir gerçek.
 
Perinçek, aynı yazının devamında şöyle diyor:
 
"Tarih vermiş bu adı. Emperyalist dayatmalarla ve hokkabazlıklarla değiştirilemez.
Bir milleti ABD emperyalizminin talimatıyla anayasadan silerek yok edemezler. Bu, aptalca ve cahilce bir girişimdir. Bunu yapmaya kalkanlar tarih bilincinde yoksun zavallı enstrümanlardır.
Ve, herhangi bir milliyeti, emperyalist projelerin gereği olarak, millet ve milli devlet yapamazsınız."
 
"Kürdümüz, Türk milletinin bir parçasıdır. Milli devletimizin ilk kuruluşu olan 1908 Meşrutiyet Devrimi ile başlayan kaynaşma İstiklal Savaşı ile devam etti. Kaynaşamadığımız yerlerde sorun var demektir.
Kürt, "onlar" değildir. "Öteki" değildir.
Türk de biziz, Kürt de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz."


"Biz ayrı bir milletiz" ısrarının tek bir anlamı var: "Biz ayrı devlet kuracağız" deniyor. Çünkü bir "Kürt devleti" kurulmaz ise "Kürt milleti" oluşamaz.

Birgül Ayman Güler, Türkiye'ye dayatılan talebin bir özgürlük ve eşitlik talebi olmadığını, ayrı bir devlet talebi olduğunu hatırlatmış oluyor."
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder