23 Mart 2013 Cumartesi

Doğu Perinçek'in olağanüstü kehanet yeteneği


Aydınlık okurları, Öcalan'ın Nevruz günü okunacak olan mektubunda yazılanları 2 gün önceden öğrendiler.
Çünkü, Doğu Perinçek, 19 Mart günlü Aydınlık köşe yazısında Öcalan'ın mektuba neler yazacağını açıklamıştı.

Köşe yazısının başlığı şöyle idi:
"Apo'nun "Genişletilmiş Misak-ı Milli" çağrısına iki gün kaldı"
 
Yazının ilk cümlesi:
"Abdullah Öcalan, yarın değil öbür gün, "Genişletilmiş Misak-ı Milli" çağrısı yapacak."
 
Küçük Türkiye, Büyük Kürdistan
++++++++++++++++++++++++++++
 
Acaba Doğu Perinçek olağanüstü güçleri olan bir kahin, bir falcı mıydı? Nereden biliyordu mektupta neler yazılacağını?
 
Çünkü Perinçek, Amerika'nın ilk adı "Büyük Ortadoğu Projesi" (BOP) olan "Genişletilmiş Ortadoğu Projesi" (GOKAP) hakkında bilgi sahibi idi.
Kahin olmaya gerek yoktu. Erdoğan ve Öcalan, Amerika'nın bu projesini kabul etmişlerdi. Erdoğan, bu projenin Eşbaşkanı olarak görev almıştı.
Projeyi 1988 yılında, o zamanlar "2000'e Doğru" sonra "Yüzyıl" adıyla çıkmakta olan Aydınlık dergisi açıklamıştı.
Dolayısıyla, Öcalan, bu projenin uygulanması için atılması gereken adımı açıklamaktan başka bir şey yapamazdı: "Misak-ı Milli" adı altında Türkiye - Kürdistan federasyonu.
Bu federasyon, "Küçük Türkiye, Büyük Kürdistan" planının ilk adımı olacaktı.
2000'e Doğru, 6-12 Mart 1988 Sayı:11
Yüzyıl, 19 Şubat 1991 Sayı:1


Projeye göre, Türkiye önce büyüyecek, sonra küçüleccekti.
Şöyle olacaktı: Türkiye, Barzanistan'ı himayesi altına alarak onu Irak'ın olası saldırılarına karşı koruyacaktı.
Daha sonra Türkiye, Barzanistan ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Kürt bölgesi, bir federasyon veya konfederasyon içinde birleşecekti.
Amerika'nın adlandırması ile "Yeni Osmanlı" işte böyle kurulacaktı. Bunun için, Türkiye'nin Irak, Suriye ve İran'a savaş açması gerekecekti. Çünkü İran'da da Kürt bölgesi vardı.
Böylece Türkiye büyümüş olacaktı. Davutoğlu'nun "Stratejik Derinlik" dediği şey işte bu plan idi.
 
Ergenekon tertipleri bunun için yapıldı
++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Ama bir sorun vardı. Irak ve Suriye'nin Kürt bölgeleri ile birleşen Türkiye, kendi Kürdüne de en azından özerklik vermeliydi.
Bunun için de Türk ordusunun ve yurtseverlerin direncinin kırılması gerekiyordu. Ergenekon, Balyoz vesaire tertipleri bunun için yapıldı. PKK ile çarpışan komutanlar "terörist" olmakla suçlanacak, baş terörist Öcalan ise barışı getiren ve Türkiye'yi büyütme planına yardımcı olan "kurtarıcı" olacaktı.
Ergenekon, Balyoz vesaire tertiplerinin yapılabilmesi için AKP bir darbe ile Türkiye'nin başına geçirildi.
2002 darbesi hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız:
 
Amerika, Erdoğan'a yol haritasını verdi. Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan aracılığı ile emri Öcalan'a tebliğ etti. Öcalan "Bu söylediklerinizin Amerika'nın isteği olduğuna beni inandırın" deyince MİT eşliğinde bir Amerikan heyeti bir yatta Öcalan ile buluştu. İkna olan Öcalan Erdoğan'a biat mektubu yazdı ve Hakan Fidan'ın emrine girdi. Özerklik planı, PKK'nın sözde "çekilmesi, silah bırakması" şekerine bulanarak millete yutturulacaktı.
Ayrıntılı  bilgi için bakınız:
Öcalan Amerikalılarla ve Barzani'nin  temsilcileri ile görüştü http://aliserdarbolat.blogspot.com/2012/07/ocalan-amerikallarla-ve-barzaninin.html
 
Üç İsrail Planı
+++++++++++
 
Büyük Ortadoğu Projesi'ne göre, Türkiye ile birleşen Barzanistan ve Kuzey Irak, bir müddet sonra Türkiye'nin özerkleşmiş olan Güneydoğusu ile birleşerek "Kürdistan" adı altında ayrılacaktı.
Böylece Türkiye küçülmüş olacaktı.
Sürecin bir tarifi "Türkiye önce büyüyecek, sonra küçülecek" ise, diğer tarifi de "Küçük Türkiye, Büyük Kürdistan" idi.
Böylece, Amerika'nin "Üç İsrail" planı gerçekleşmiş olacaktı. (Yüzyıl, 19 Şubat 1991 Sayı:1)
 
Bu plana ait haritalar için bakınız:
 
Bu planda söylenen üç İsrail şunlardı
1 - Bildiğimiz bugünkü İsrail
2 - Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den koparılan parçalar üzerinde kurulan Büyük Kürdistan
3 - Güneydoğusunu kaybetmiş olan Küçük Türkiye, yani Tayyibistan
 
Bu üç İsrailden ilki kendini ağırdan alırken diğer ikisi Amerikan çıkarları uğruna bölge ülkelerinin üzerine sürülecekti.
Ama ateşe sürülen öncelikle Kürtler olacaktı. (Aydınlık 22 Mart 2013 manşet)
 
Bu plan (BOP), Türk milletine "Misak-ı Milliyi kuruyoruz. Yeni Osmanlı. Kerkük ve Musul'u alacağız. Petroller bizim olacak. İkinci Cumhuriyet. Türk-Kürt ittifakı" naraları ile kabul ettirilmeye çalışılacaktı.
 
Tarihin derinliklerinden gelen yobaz - bölücü ittifakı da bu suretle amaçlarına ulaşmış olacaklardı. Al sana Kürdistan, ver bana şeriatçı Tayyibistan.
Çünkü ülke parçalanıp Kürdistan kurulmadan Türk Ordusunun prestiji tamamen yok edilemezdi, Ankara'da şeriatçı bir hükümet diktatörlüğünü ilan edemezdi.
Atatürk ve laiklik düşmanlığı ekseninde kurulan yobaz- bölücü ittifakının maddi temeli budur.
 
Yanıltıcı Misak-ı Milli çağrısı suçtur
+++++++++++++++++++++++++++++
 
Perinçek, iki gün önceden Öcalan'ın mektubunu açıklamaya şöyle devam ediyor:
 
Öcalan’ın öbür gün yapacağı çağrı, Tayyibistan Cumhuriyeti çağrısıdır. Eskiden “İkinci Cumhuriyet” deniyordu.
Apo, “Misak-ı Milli” perdesi altında, Yeni Cumhuriyetin sınırlarının ta Musul’a kadar uzanacağını ilan edecektir.
“Türk-Kürt ittifakı” görüntüsüyle, Tayyip Erdoğan-Abdullah Öcalan-Barzani üçlüsünün petrol kumpanyası ilan edilecektir.
 
Bu büyük suç, büyük macera veya büyük komplo, Ceza Hukukundaki tanımıyla suçtur.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelini cebren yıkma ve değiştirme suçunun eylemleri başlamış bulunuyor. İsteyenler, bu suçun işlenmesine katılabilirler. Ama herkes bilsin, Cumhuriyet yargısı önüne çıkacaklardır.
 
"ABD Irak’ın bölünmesine karşı" yolundaki uyuşturucu haberlerin hiçbir değeri yok. Obama yönetimi Tayyibistan-Barzanistan ittifakının arkasındadır.  İsrail, bu planda, ABD’den daha heveslidir. Varlığı, İkinci İsrail’in (Kürdistan) kurulmasına bağlıdır.
Süreç, Yugoslavya deneyimindeki gibi yürütülüyor. Ülke bölünürken ABD ve AB her gün “Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünden yanayız” nakaratını yineleyip duruyorlardı.  
 
Öcalan'ın Misak-ı Milli çağrısı
++++++++++++++++++++++++
 
Öcalan, Büyük Kürdistan planını Misak-ı Milli şekerine bulayarak ve emperyalizme sözde karşı çıkarak şöyle takdim ediyor:
 
"Son ikiyiz yıllık fetih savaşları, Batılı emperyalist müdahaleler, baskıcı ve inkarcı anlayışlar, Arabi, Türki, Farisi, Kürdi toplulukları ulus devletçiklere, sanal sınırlara, suni problemlere gark etmeye çalışmıştır.
Türk halkı bilmeli ki, Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmakta...
Misak-ı Milli'ye aykırı olarak parçalanmış ve bugün Suriye ve Irak'ta ağır sorunlar ve çatışmalar içinde yaşamaya mahkum edilen Kürtleri, Türkmenleri, Asurileri ve Arapları birleşik bir "Milli dayanışma ve Barış Konferansı" temelşnde tartışmaya, bilinçlenmeye ve kararlaşmaya çağırıyorum."
 
Bu laf salatasından anlaşılan şudur:
Sınırlar sanaldır. Kürtler, Türkler, Asuriler ve Araplar bölünmüştür. Bu bölünme Misak-ı Milli'ye aykırıdır. Emperyalizmin oyunudur. Yeniden birleşilmelidir.
Öcalan'ın bu teklifle etkilemeyi hedeflediği kitleler şunlardır:
MHP
Ülkenin bölünmesine karşı olanlar
Osmanlıcılar. "Tekrar büyüyelim, Yeni Osmanlı'yı kuralım" diyenler.
Atatürkçüler
Emperyalizm karşıtları
İslamcılar.
 
Her nabza şerbet. Büyük Ortadoğu Projesi hakkında bilgi sahibi olmayanları etkileyebilecek şekilde ustaca yazılmış bir metin.
Panzehiri: Ulusal Kanal televizyonu seyretmek, Aydınlık gazetesi okumak, Ali Serdar Bolat'tan mail almak. :)))

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder