22 Mayıs 2014 Perşembe

Sendikalar da “Çözüm Kamulaştırma” dedi

Aydınlık, 17 Mayıs 2014

İşçi önderleri çözüm konusunda birleşti:
Kamulaştırma olmazsa ölümler devam edecektir.

Türk-İş ve DİSK yöneticileri, çözüm yollarını Aydınlık’a anlattı:

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak:
“Soma’da yaşananlar ders olsun. Özelleştirmeleri durduralım. Yatağan’ı kurtaralım.”
“Özel sektörde birinci amaç kâr. Devlette öncelik işçinin güvenliği olur, yönetici sorumlu olacağı için her türlü güvenlik önlemini alır. Özel sektörde durum böyle değil. Bugüne kadar iş kazalarında hiç patron yargılandı mı?”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko:
“Başta madenler olmak üzere özelleştirilen tüm kurumlar kamulaştırılmalıdır. Madenlerin devlette olduğu dönemde işçi önce eğitimden geçip ehliyet alırdı. Özelde her başvuran ocağa indiriliyor. Şu anda madenler gündemde ama diğer kurumlarda da aynı felaketler yaşanıyor.”

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın:
“Özelleştirilen işyerlerinde iş kazaları 10 kat artmıştır. Yeni Somalar olmaması için özelleştirilen kurumlar kamulaştırılmalı, yeni özelleştirme ihaleleri durdurulmalı, işçilerin yaşam hakkı için özelleştirmelere son verilmelidir.”

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu:
“Türkiye’de özelleştirme yağmaya ve talana dönüştü. Kâr uğruna çalışma koşullarını insafsızca kötüleştirdiler. Madenlerden başlamak üzere özelleşen kurumlar tekrar kamulaştırılmalı, halkın malı tekrar halkın malı haline gelmelidir.”

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul:
“İş kazalarının yüzde 94’ü taşeron işçilerin çalıştığı işyerlerinde yaşandı. Soma ders olmalı ve tüm özelleştirme ihaleleri derhal durdurulmalıdır. Yatağan ihalesi derhal iptal edilmelidir. Özelleştirmeye karşı çıktığımız için bize vatan haini diyorlardı, kimin vatan haini olduğu şimdi görüldü.”

*********
29 Aralık 2013 Milas mitingine 25 bin kişi katılmıştı:


foto galeri:

Yatağan direndi, ihale ertelendi.
Aylardır Yatağan’ın özelleştirilmesine karşı mücadele eden işçiler ikinci başarıyı kazandılar. İhale önce seçimden sonraya ertelenmişti, şimdi yine ertelendi.

Türkiye Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul:
“İhalenin ne kadar süre ile ertelendiğini bilmiyoruz. Bizim isteğimiz, ihalenin iptali ve Yatağan’ın özelleştirilmesinden vazgeçilmesidir.”

Aydınlık 18 Mayıs 2014

Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün:
“Sadece iş cinayetleri açısından değil, tüm ülkenin çıkarı için bu özelleştirmelerin yapılmaması gerekiyor.

Genel Maden-İş Genel Başkanı Eyüp Alabaş:
“Ölümlü kazalar artık yaşanmıyor derken, 2004 yılında Maden Kanunu’nun değişmesi ve yer altı kömür işletmelerinin de özelleştirmeye, taşeronlaşmaya açılmasından sonra 2010 yılında Karadon’da, 2013’de Kozlu’da ve bugün de Soma’da facialarla karşılaştık. Yer altı madenciliğinin devlet eliyle yapılmasından yanayız.”

*********
Yatağan direnişi arşivi:
Yatağan işçileri Bakanlığa dava açmaya hazırlanıyor   25 Ocak 2014
*********


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder