21 Mayıs 2014 Çarşamba

KİT'ler yeniden kamulaştırılacakDoğu Perinçek, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında İşçi Partisi’nin madenci katliamları konusundaki çözüm programını açıkladı.

Soma faciası, özelleştirmenin sonucudur.
Bu facia, özelleştirme saldırısının sonunu getirmiştir.

Özelleştirmenin amacı, işçi maliyetini düşürmektir. Özelleştirilen işletmelerde işyeri güvenliğine ve işçi sağlığına ayrılan kaynaklar en aza indirilmiştir.

*******

İşçi Partisi, özelleştirme saldırısının başladığı 1980’li yıllarda özelleştirmeye tek başına karşı çıktı. Kamu İktisadi Kuruluşlarının (KİT’lerin) tasfiyesinin yol açacağı sonuçları fabrika kapılarında, sendika kongrelerinde, yemekhanelerde, konferans ve toplantılarda açıkladı. Mitingler ve yürüyüşler yaptı.

O günlerde özelleştirmeyi savunanlar ve “kapitalist düzende işletmeler ha devletin malı olmuş, ha özel sektörün, ne farkı var” diyerek karşı çıkmamış olanlar, bugün artık özelleştirmeye karşı çıkmaya başladılar. Başta işçi sendikaları olmak üzere toplumun her kesiminden kamulaştırma talebi yükseliyor.

*******

İşçi Partisi, özelleştirmeye son verecek uygulamanın esaslarını 2006 yılında kabul ettiği “Milli Hükümet Programı”na koydu.

Programın 35. Maddesi şöyle: (Özet olarak):

“Özelleştirme kapsamında bulunan ve yürütülen bütün işlemler derhal durdurulacaktır.

Özelleştirilen, yönetimi yabancı sermaye ve işbirlikçilerine veya yerli sermayeye devredilen İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları yeniden kamulaştırılacaktır.

Özelleştirme ile ilgili bütün işlemler soruşturulacaktır.

Bu kuruluşları verimli hale getirmek için gereken kaynaklar bütçeden karşılanacak ve Devlet Yatırım Bankası yeniden örgütlenecektir.

Dar gelirlilerin gıda, giyim ve ısınma ihtiyaçları için üretilen mallar, satış mağazaları zinciriyle halkın ayağına götürülecektir.

Bunlar dışında kalan mallar piyasa kuralları içinde oluşan fiyatlarla sunulacak, devlet eliyle kaynak aktarılması önlenecektir.”

Milli Hükümet Programı’nın tamamı için bakınız:


*******
Arşiv:

Madencilerin katili AKP iktidarı         15 Mayıs 2014

Tayyip tokadı, yumruğu, tekme, merdivenden yuvarlama     17 Mayıs 2014

1919 genç Samsun’dan Ankara’ya yürüdü     19 Mayıs 2014

Katliamın suç ortakları       21 Mayıs 2014

*******


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder