30 Mart 2014 Pazar

İşçi Partisi, savaş çıkarma tertibi için Yargıtay'a suç duyurusu yaptı
Suriye ile savaş çıkarmak için Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan gizli toplantının ses kayıtları internete düştü.

Bu toplantıda MİT Müsteşarı Hakan Fidan

-- Suriye'ye 4 adam gönderip Türkiye'ye 8 füze attırmak ve "Esad bize füze attı" diyerek Suriye'ye saldırma bahanesi yaratmak
-- Suriye'deki teröristleri Süleyman Şah Türbesi'ne saldırtmak ve "Teröristler Türbemize saldırdı" diyerek sözde El-Kaide'ye karşı operasyon bahanesi ile Suriye'ye saldırma bahanesi yaratmak
planlarını açıklıyor.

Yani AKP Hükümeti kendi ülkemizi bombalayacak, Suriye'deki Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'ne saldırı yaptıracak, sonra da "Esad Türkiye'yi bombaladı, Esad Türbeye saldırdı" diyerek Suriye'ye savaş açacak.

Veya "IŞİD (El-Kaide'ye bağlı Irak Şam İslam Devleti adlı terörist örgüt) Türbeye saldırdı" diyerek IŞİD'e karşı harekat görünümü altında Suriye'ye girecek.

Hakan Fidan'ın sözleri aynen şöyle:
“Gerekirse Suriye’ye dört adam gönderirim, Türkiye’ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim. Süleyman Şah Türbesi’ne de saldırtırız.”

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Süleyman Şah Türbesi'ne saldırı planının Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğunu şu sözlerle açıklıyor:
“Laf aramızda Başbakan telefonda, bu (Süleyman Şah Türbesine saldırı) gerektiğinde bir imkan gibi de değerlendirilmeli bu konjonktürde dedi”.

(Ses kaydının tamamının dökümü için tıklayınız: http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/gundemi-sarsacak-yeni-bir-ses-kaydi-daha-h24873.html)

Bu plan açığa çıkınca Tayyip Erdoğan "Ulusal güvenlik" diye feryat ediyor. Başka bir ülke ile savaş çıkarmak için tertipler yapmak mı ulusal güvenliğe tehdittir, yoksa bu tertiplerin açığa çıkması mı.

İşçi Partisi, bu suçu işleyenler hakkında Yargıtay'a suç duyurusunda bulundu. İşte o suç duyurusu:


Serhan Bolluk, İşçi Partisi Genel Sekreteri

Yargıtay C. Başsavcılığı’na

Şikâyet Eden :
İşçi Partisi adına Genel Sekreter Serhan Bolluk
Toros Sk. No: 9, Sıhhiye/Ankara

Şikâyet Edilenler :
1) Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
2) Ahmet Davutoğlu
Dışişleri Bakanı
3) Hakan Fidan
MİT Müsteşarı
4) Yaşar Güler
Genelkurmay 2. Başkanı
5) Feridun Sinirlioğlu
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı

Suç : “Devlete karşı savaşa tahrik”te bulunarak Devletin güvenliğine karşı suç işlemek”

Acıklamalar :

Kamuoyuna yansıyan ve bir örneği ekte sunulan ses kayıtlarında; Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu arasındaki görüşmelerde, Türkiye’yi Suriye’ye karşı savaşa sokma planları yapıldığı sabit olmuştur. Bu görüşmede dile getirilen bu planların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dâhilinde olduğu da ifade edilmiştir.

Özetle; ‘Türkiye’yi bombalayarak, Suriye ile savaş çıkarmanın’ planlandığı bu görüşmelerde:

MİT Müsteşarı Hakan Fidan:
“Gerekirse Suriye’ye dört adam gönderirim. Türkiye’ye sekiz füze attırıp savaş gerekçesi üretirim”,

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu:
“Laf aramızda Başbakan telefonda, bu (Süleyman Şah Türbesine saldırı) gerektiğinde bir imkan gibi de değerlendirilmeli bu konjonktürde dedi”,

Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu:
“Toprağımız ve ulusal güvenliğimizle ilgili yaptığımız konuşmalar son derece pespaye, bir ucuz iç politika malzemesi haline geldi”,

Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler:
“Yani yapacağımız iş, direkt savaş sebebi… Dışişleri hiçbir zaman diğerine bir gerekçe bulamaz”
demektedir.

Bu görüşmeye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da telefonla katıldığı ve yönlendirme yaptığı, Ahmet Davutoğlu’nun konuşmalarından açıkça anlaşılmaktadır.

Keza Hakan Fidan, “silah ve mühimmat” konusu açıldığında aynen; “2000’e yakın TIR malzeme gönderdik oraya” demek suretiyle, Suriye’deki teröristlere büyük boyutlarda silah yardımı yaptıklarını ifade etmektedir.

Keza görüşmede, Amerika ile birlikte Suriye’ye karşı savaşa karar verdikleri belirtilmiştir.
Yaşar Güler’in; “efendim biz verdik, 100 kere verdik. Amerika’yla…” demesi üzerine, Feridun Sinirlioğlu, Genelkurmay’da yapılan “kriz koordinasyon toplantısı”na Amerikalıların da “ilk defa” katıldığını söyleyince, Yaşar Güler; “Hayır, devamlı yapıyoruz onu” demektedir. Hatta görüşmede; “Amerikalılar bu toplantıda No Fly Zone planlarını dağıttılar” itirafında bulunulmaktadır.

Söz konusu eylem Türk Ceza Kanunu’nun Dördüncü Bölümünde düzenlenen “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” kapsamındadır.

Özellikle anılan kanunun 304. maddesinde tanımlanan “Devlete Karşı Savaşa Tahrik” suçunu oluşturmaktadır.
Buna göre; “Türkiye Cumhuriyeti Devletine savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden…kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.

Anayasa’nın 148. maddesine göre; sanıkların, konumları gereği “Yüce Divan” sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nde yargılanmaları gerekmektedir. Anılan madde uyarınca; “Yüce Divan’da savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar”. Bu nedenle soruşturmanın makamınızca yapılması gerekmektedir.

Sonuç ve İstem : Açıklanan sebepler ve resen gözetilecek sair nedenlerle;
şikayet edilen sanıklar hakkında gerekli soruşturma yapılarak cezalandırılmaları istemiyle Yüce Divan’da dava açılmasını arz ve talep ediyoruz. Saygılarımızla.
28.03.2014

İşçi Partisi adına
Genel Sekreter
Serhan Bolluk

Ses kaydının bant çözümü için tıklayınız:

*************
Suriye uçağı PKK’ya özerklik desteği için düşürüldü 27 Mart 2014
Suriye uçağını düşürerek PKK’ya destek oldular 28 Mart 2014
Kardeşlik namazını Sultanahmet Camisi’nde kılacağız 29 Mart 2014

*************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder