29 Eylül 2013 Pazar

Seks cihadının pezevengi

İslam dünyasında din maskesi altında emperyalistlerin tetikçiliğini yapanlara, işlenen vahşi cinayetlere ve yapılan ahlaksızlıklara karşı çıkan çok sayıda din adamı vardır. Atatürk'ün etrafında toplanan ve Vahdettin'in ihanetine ortak olmayan, Şeyhülislamın fetvalarını dinlemeyen din adamları gibi. Sürgün edilmeyi göze alarak: "Ben yalan söyleyemem, camide içki içilmedi" diyen Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Camisi'nin Müezzini Fuat Yıldırım gibi.

Şeyh Osman Batih

Bunlardan biri olan Tunus Müftüsü Şeyh Osman Batih, 19 Nisan 2013 günü şu açıklamayı yaptı:
"Yaşları 16 ile 20 arasında değişen 16 Tunuslu kadın nikah cihadı adı altında Suriye'ye gönderildi. Orada isyancıların cinsel ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılıyorlar. Bu bir nevi fahişeliktir."
Çok sayıda Tunuslu kadının gittiği biliniyor, bunlardan 16'sının kimliği Müftülükçe öğrenilebilmiş.
Şeyh, devamla, Suriye'de savaşmaya götürülen Tunuslu gençlerin Cennet ve para vaadleri ile kandırıldıklarını, cihadın sadece sömürgeciler ve işgal karşısında geçerli olduğunu, Suriye'deki savaşın cihad olmadığını söyledi.

Tunus'taki "Arap Baharı" ayaklanmasından sonra iktidarı gasp eden Nahda Partisi, Müslüman Kardeşler (El İhvan el-Müslimin) Örgütü'nün Tunus kolu. Şeriatçı Nahda Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Lutfi bin Ceddu, Müftü Batih'i anında görevinden aldı. Bizim müezzinin sürgün edilmesi örneğinde olduğu gibi.

Nahda kafasındaki bazı Selefi (Suudilerin Vahhabi mezhebi taraftarı) müftüler ise seks cihadının "helal" olduğuna dair fetva vermekteler.

Aynı günlerde, Yurt Dışındaki Tunuslulara Yardım Derneği Başkanı Avukat Badis Kubakci, "Bu kızlar dinci dernekler tarafından büyük şehirlerin varoşlarından toplanıp Suriye'deki cihatçılara sunuluyor" diye açıklama yaptı ve Tunuslu ailelere "Kızlarınıza sahip çıkın" uyarısında bulundu.

Lutfi bin Ceddu
Ancak mızrak çuvala sığmadı. Hem Suriye'den, hem Tunus içinden bu konuda çok sayıda haber ajanslara düştü.
Bakan Ceddu, Tunuslu genç kızların Suriye'ye götürülerek "nikah cihadı" (cihad el-nikah) adı altında El Nusra canilerine sunulduğunu hem de Meclis kürsüsünden itiraf etmek zorunda kaldı.
Muhalefetin katılmadığı 17 Eylül 2013 günlü Meclis oturumunda Bakan Ceddu kürsüye çıkarak şu konuşmayı yaptı:
"Onlarca hatta yüzlerce savaşçı bu kadınlarla nikah cihadı adı altında ilişkiye giriyor. Bu kızlar ülkeye hamile olarak geri dönüyorlar. Ve biz, eli kolu bağlı bir şekilde sadece izlemekle yetiniyoruz."

Ne oldu şimdi? Madem bunlar doğru idi, Müftüyü niye görevden almıştın öyle ise? Sebebi şu. Olayı örtbas edebileceğini sanmıştı. Ancak patlayan lağımın kokuları tüm dünyayı sarınca sanki karşı çıkıyormuş gibi numara yapmak zorunda kaldı.

Nahda, tek başına iktidar partisi. AKP Hükümeti gibi yani. Ve "eli kolu bağlı". Kime karşı eli kolu bağlı? Dinci sözde "sivil toplum" kuruluşları karşısında eli kolu bağlı. Şeriatçı iktidar partisi, dinci örgütlerin Tunuslu kızları yurt dışına çıkarıp geri getirmesini önleyemiyor. İnandınız mı? Böyle "eli kolu bağlı" iktidar olur mu? Görüntüyü kurtarmak için konuşurken, partisini aciz göstermekte olduğunun farkında bile değil.

***********

Şeriatçı Bakan Ceddu devamla seks cihadı ahlaksızlığında Türkiye'nin rolünü açıkladı:
"Bu kadınlar Libya üzerinden Türkiye'ye gönderiliyor ve Suriye'ye geçişte Türkiye köprü ülke olarak kullanılıyor"

Sabahattin Önkibar'ın, 27 Eylül 2013 günlü Aydınlık'ta çıkan bu konudaki köşe yazısının başlığı: "Seks cihadının pezevengi"

***********

Bakan Ceddu, Meclis kürsüsündeki konuşmasında bir itiraf daha yaptı:
"Gençlerimiz Suriye'deki cephelerde ön saflara gönderiliyor, onlara şehirlere ve köylere nasıl saldırılacağı ve nasıl yağma yapılacağı konusunda eğitim veriliyor."
Kızlar yatağa, erkekler yağma uğruna ölüme gönderiliyor. Şeriatçı Nahda Hükümeti, sözde acz içinde eli kolu bağlı seyrederek, ama aslında el altından destek vererek süreci devam ettiriyor.
"Bakanlığa başladığım Mart ayından bu yana 6,000 gencimizin Suriye'ye gitmesini engelledim" diye de övündü. Yalan tabii. Suriye'de en az 2,000 Tunuslunun öldüğü tahmin ediliyor.

Bakan Ceddu'nun bu konuşmayı yapmaktaki diğer amacı ise laik muhalefeti yatıştırmak.
Geçen sene Lutfi Necad öldürüldü.
Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Belayid bu sene 6 Şubat'ta öldürüldü.
Halk Cephesi Koordinatörü ve Kurucu Ulusal Meclis Üyesi Muhammed İbrahimi de 25 Temmuz'da öldürüldü.
Laik muhalefet infial halinde. Bordo Meydanı sabahlara kadar onbinlerce insanla dolup taşıyor. Tunus bayrakları ve Tunus'un Atatürk'ü sayılan Habib Burgiba'nın resimleri taşınıyor.
Nahda Partisi de hükümete destek için taraftarlarını Kasbah Meydanı'nda toplanmaya çağırmıştı ama iddia ettikleri gibi 1 milyon kişi değil, ancak 100 bin kişi toplayabildiler, o da bir seferliğine.
İşçi ve işveren sendikaları da Nahda'ya karşı birleşmiş durumda. Halk "Mursi gitti, sıra Nahda ve AKP'de" diyor. Muhalif Kurucu Ulusal Meclis üyeleri toplantılara katılmıyorlar, Bordo Meydanı'nda göstericilerle birlikte hareket ediyorlar.

Nahda Hükümeti korku içinde. Mursi gibi gitmemek için yobazlığa karşı sözde önlem aldıklarını göstermek suretiyle laik, yurtsever, Arap milliyetçisi güçleri yatıştırmak istiyor.

***********

Suudi Fetva Şeyhi Muhammed Orayfi seks cihadı için şu fetvayı vermişti:
Özetle:
-- Cihat için cinsel ilişkiye girecek kadın 14 yaşından büyük olmalı,
-- Dul olmalı, evli ise kocasının bu iş için rızasını almış olmalı
-- Bu kutsal görevi yerine getiren mümin kadınlar Cennete girer.
-- Kadın, bir günde 3 veya 4 mücahitle birlikte olabilir.
-- Kadınlar, cinsel ilişki sırasında yüzlerindeki peçeyi kaldırabilirler.
Cihad evliliği hakkındaki ilk belgeler, Suriye Ordusu'nun teröristlerden geri aldığı Kuseyr'de ele geçmişti.

Kuseyr kentinde ele geçen belgelerde, ilişkiye giren kadınların listesi ve hangi kadının kaç erkekle ilişki yaşadığı, en çok ilişki yaşayan kadına verilen ödüller düzenli olarak kaydedilmiş

***********

Zorla mücahit yapılan kadınlar da var.

Terörist komutan tarafından zorla mücahit yapılan bayan muhabir:
El-Cezire televizyonunun bayan muhabiri, Halep'in kuzeyinde El Nusra tarafından kurulan sözde "yerel demokratik" yönetimleri incelemek için Türkiye üzerinden bölgeye gider. El Nusra komutanı, bayan muhabire tecavüz eder ve onu uzun süre cariyesi olarak kullanır. Katarlı yetkililerin müdahalesi ile serbest kalan muhabir, basına yaşadığı dehşeti anlatır. El Nusra önce haberi yalanlar, daha sonra bayan muhabirin komutanla isteyerek cinsel ilişkiye girdiğini açıklar.

Babası tarafından zorla mücahit yapılan Suriyeli kız:
“Babam beni bir odaya hapsetti. Ardından Suriyeli isyancıları eve çağırdı. İsyancılar bana vahşice dönüşümlü ve tekrar tekrar tecavüz ediyordu. Bu konuyu babama şikayet ettiğimde babam bunun bir çeşit cihat olduğunu ve beni cennete götüreceğini söylüyordu. Bir ay boyunca bu şekilde yaşadım. Defalarca kaçmayı ama düşündüm, ama isyancılar tarafından öldürülmekten korktum. Hatta annem bile bu konuyu başkalarına anlatırsam beni öldüreceğini söyledi. Annemin kendisi de cihat nikahı için yakın köylere gidiyordu.”

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, senin karın artık benimdir
Kuzey Suriye'den kaçıp İstanbul Bağcılar'a yerleşen Halil'in Vatan gazetesi muhabirine anlattıkları:
“Muhalifler geliyor, elini karının başına koyup 3 defa ‘Allahu Ekber’ dedikten sonra, ‘Senin karın artık benimdir’ diyor. Bir saat sonra da gelip, ‘Tamam yine senindir’ deyip karını veriyorlar. Hatta bazen hiç geri getirmedikleri de oluyor. Onlar için Kürt, Türkmen hiç fark etmiyor. Tek önemli olan kimi beğendikleri... Benim komşumun da başına geldi.”

Üç Tekbir ve: Artık bu benim karım
Gaziantep kamplarındaki mülteciler CHP Milletvekili Ali Serindağ'a anlattılar:
Bu gru­bun (Nahda) üye­le­ri, göz­le­ri­ne kes­tir­dik­le­ri ka­dın­la­rı da, yan­la­rın­da ko­ca­sı ya da bir ya­kı­nı olup ol­ma­dı­ğı­na al­dır­ma­dan so­kak­ta dur­du­ru­yor. Bir eli­ni ka­dı­nın om­zu­na ko­yu­yor, ar­dın­dan üç de­fa tek­bir ge­ti­ri­yor ve “Ar­tık bu be­nim ka­rı­m” di­ye­rek alıp gö­tü­rü­yor. Bu­na kar­şı çı­kan­la­rı da, he­men ora­da ya vu­ru­yor, ya da ka­fa­sı­nı ke­si­yor

***********
Aydınlık, 22 Eylül 2013. Ali Rıza Taşdelen Tunus'tan bildiriyor.
***********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder