4 Mayıs 2013 Cumartesi

Tandoğan'da vatan-emek cephesi, Sıhhiye'de bölücü cephe


1 Mayıs 2013 Ankara..
Vatan savunması ile emek cephesinin birleştiği ilk 1 Mayıs'ın başkenti.
 
"Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği" ile "Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu"nun çağrısı ile bir araya gelen kitle, "Taşeronlaştırmaya, Özelleştirmeye, Vatanın Bölünmesine Karşı" kendi kürsüsünü kurdu.


Tandoğan'daki etkinlikte kürsüdekiler:
Masum Türker, DSP Genel Başkanı
Av. Hasan Basri Özbey, İP Genel Başkanvekili
Birgül Ayman Güler, Dilek Akagün Yılmaz, Süheyl Batum, Mevlüt Dudu, Recep Gürkan, Mehmet Kesimoğlu, Gürkut Acar, Ahmet Topbaş, CHP Milletvekilleri.
İsmail Tutoğlu, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı
Tansel Çölaşan, Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği Sözcüsü, ADD Genel Başkanı
Salih Kılıç, Türk-İş Eski Genel Başkanı
Ahmet Kılıç, Yol-İş Eğitim Sekreteri
Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı
Şenal Sarıhan, CKD (Cumhuriyetçi Kadınlar Birliği) Genel Başkanı
Çağdaş Cengiz, TGB (Türkiye Gençlik Birliği) Genel Başkanı
E. Korg. Erdoğan Karakuş, TESUD (Türkiye Emekli Subaylar Derneği) Başkanı
 
Katılımcı listesi için bakınız:
 
Sıhhiye'de Türk bayrağı yoktu ama Tandoğan bayrak deniziydi.


Tandoğan etkinliğine CHP Milletvekillerinin destek vermesine rağmen CHP Ankara İl Örgütü kitlesel olarak Sıhhiye'deki bölücü etkinliğe katıldı.
Ancak, BDP'li bölücüler ve karanlık başıbozuk örgütler alana girer girmez sendikaların çoğu alanı terk ettiler.
Aydınlık'tan İsmet Özçelik'in gözlemlerine göre:
Alandan ayrılan işçiler Necatibey caddesi'nde yürürken kendi aralarında "Biz PKK'lılarla, açılımcılarla yan yana olmayız" diye konuşuyorlardı.
Sıhhiye'yi terk edenlerin tepkilerine bakılırsa, seneye Sıhhiye'nin büyük kesiminin Tandoğan cephesine geleceği kesin gibi.
 
Saflar ayrışmıştır. 1 Mayıs ilk defa kitlesel olarak bölücülerin, karanlık örgütlerin elinden kurtarılmış, ve yine ilk defa milletin siyasal öncüleri ve emekçiler kitlesel olarak bir araya gelmişlerdir.
İşçi sınıfı vatan cephesine katılmaya, bağımsızlığımızı korumanın taşeronlaşma, özelleştirme, sendikasızlaştırma, yoksullaşma ile mücadelede tutulacak ana halka olduğunu görmeye, bölücülüğe kararlılıkla karşı çıkmaya başlamıştır.
İşçilerin bu mücadelesi, akil adamlığa soyunan sendika ağalarına karşı mücadeleyi keskinleştirecektir.
 
4 dakika süreli Tandoğan etkinliği video kaydı:
 
********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder