8 Kasım 2012 Perşembe

Belediye Yasa tasarısı Oslo'ya uygun

Aydınlık, 8 Kasım 2012Belediyeler için AKP'nin hazırladığı yasa tasarısının adı: "Bütünşehir Yasası"
Bu yasa, "Eyalet Yasası" olarak da biliniyor. Ülkeyi önce federasyona, sonra bölünmeye götürecek olan planın bir aşaması.
AKP-PKK arasında yapılmış olan Oslo görüşmelerinin bant kayıtları basına yansımıştı.
Tayyip Bey'in Özel Temsilcisi olduğunu beyan eden MİT Müsteşarı Hakan Fidan, PKK'lılara şu sözü veriyordu:
"İktidar beş sene önce dedi ki biz dedi yerel yönetimler yasasını geçiriyoruz belli şeylerin mahalli teşkilatlarını kaldırıyoruz.
Milli eğitim şunlar bunlar bakanlıklarını kaldırıyoruz valiliklere ve belediyelere veriyoruz. İlk önce valiliklere, uzun vadede belediyelere gidecek."
Gerek Hakan Fidan, gerekse Tayyip Bey zaten inkar etmemişlerdi ama, Oslo'da PKK'ya bu sözlerin verildiği Meclis çatısı altında da tescil edildi.
"Bütünşehir Yasası"nın Oslo'da kararlaştırıldığı Meclis kürsüsünden ilan edildi.
Nasıl mı? Şöyle:
BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Bütünşehir Tasarısı hakkında konuşmak için kürsüye çıktı, ancak iç tüzüğe uygun olmadığı için kanuşma yapmasına CHP ve MHP muhalefet etti.
Tartışmalar sürerken 5 dakika kadar kürsüde kalan Önder, birkaç defa "Oslo'ya oygun, Oslo'ya uygun" diye tekrarladı.
Bütünşehir Yasası şunları getiriyor:
+++++++++++++++++++++++++++++
İl Genel Meclisi kaldırılacak.
İl Özel İdaresi kaldırılacak

Belde Belediyeleri kaldırılacak.
İlçe Belediyeleri İl Belediyesine tabi hale getirilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın görevleri Belediyeye verilecek.
Doktorları, hemşireleri, hastane çalışanlarını Belediyeler işe alacak, işten çıkaracak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkileri Belediyeye verilecek.
Öğretmenleri, okul çalışanlarını Belediye işe alacak, işten çıkaracak.
Kültür-Turizm ve Gençlik Spor Bakanlıklarının görevleri Belediyelere devredilecek.
Huzurevleri, Çocuk Esirgeme Kurumları Belediyelere devredilecek.
Bayındırlık Bakanlığı'nın görevleri belediyelere verilecek.
Belediye sınırları içinde güvenlik için ayrı örgütlenme de gündemde.
Bu iş için İç Güvenlik Bakanlığı kurulacak.
(Bu yetkiler önce Valilere verilecek, zamanla Belediye başkanlarına devredilecek)
Belediyelere, vergi ve harç koyma yetkisi verilecek.
Belediyelerin bütçeleri arttırılacak. Genel bütçeden aldıkları pay %10'dan %20'ye çıkarılacak
İl Özel İdaresi'nin bütün görevleri ve gelir kaynakları Belediyelere devredilecek.
Belediye Başkanları görevden alınamayacak.
Yani belediyeler yarı bağımsız devletçikler gibi çalışacaklar.
Bölücü Belediyeler okullara bölücü öğretmenleri, hastanelere bölücü doktorları, güvenlik örgütlerine ve zabıtaya PKK teröristlerini dolduracaklar.
PKK bilhassa güvenlik örgütlerine katılmaları için dağdan kadro gönderecek.
Kültür, turizm, spor, gençlik örgütlerine, huzurevlerine vesaire hep bölücüler doldurulacak.
Kürt kökenli olmayan, Kürt kökenli olsalar bile bölücü olmayan doktor, hemşire, öğretmen vesaire işten çıkarılacak.
Belediyeler kendi aralarında birlikler kurabilecekleri gibi, komşu ülke belediyeleri ile de birlik kurabilecekler.
Merkezi devlet eliyle, bölücü partinin yönetiminde olan Belediyeler, adım adım bağımsız bir devletin alt yapısını kurmaları için işte böyle desteklenecek.
Bütün bunlar için AKP, Oslo'da PKK'ye söz vermişti.
********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder