16 Ağustos 2011 Salı

Ayı ile yatağa girerek mutluluk beklentisi

AKP ile anayasa yapmak, Damat Ferit Paşa ile Kurtuluş Savaşı yapmak anlamına gelir.

Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile birlikte anayasa yapmak,  
                               Saidi Nursi ile laiklik devrimi yapmakla birdir. 

 AKP anayasasının temel maddeleri
++++++++++++++++++++++++++++++ 

AKP’nin yapmak istediği anayasa bellidir. Önemli maddelerini sıralayalım:
 - Kürdistan’a özerklik. 

- “Türk milleti” kavramının anayasadan çıkartılması. 
- Atatürk milliyetçiliğinin tasfiyesi. 
- Laikliğin “din özgürlüğü” diye tanımlanarak, tersine çevrilmesi. 
- Başkanlık sistemi. 
- Devlet egemenliğinin uluslararası “camia”ya devri.

Anayasayı birlikte yapmak isteyen AKP!
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CHP, kendi ayağıyla AKP’nin tuzağına basmaktadır.
CHP sözcülerinin AKP’ye “Anayasa birlikte yapılmalı” çağrılarının başka bir sonucu yoktur (Cumhuriyet, 27 Temmuz 2011).Anayasayı “birlikte yapalım” diyen zaten AKP’dir. Çünkü yıktığı Cumhuriyetin temel hukukunu getirmektedir.
Mecliste nitelikli çoğunluğu, yani 367 oyu zaten sağlamıştır. BDP ve bazı CHP milletvekilleri bölünme Anayasasını destekleyecektir.
Buna rağmen AKP’nin büyük suça CHP ve MHP’yi de şu veya bu biçimde katmak istediği apaçık ortadadır.
AKP ile birlikte özgürlükçü anayasa yapmak, ayı ile yatağa girerek mutluluk ümit etmekten farksızdır.

Kimler şaşkına döner
+++++++++++++++++++


AKP’nin "Birlikte anayasa yapalım" oyununa gelindiği zaman, sürecin sonunda ortaya çıkacak manzara şudur: 


Birincisi, Bölünme Anayasası CHP ve MHP’nin katılımıyla hazırlanmış olacaktır. 

İkincisi, bu anayasa sürecinde CHP’nin bölüneceği,
      MHP’nin de milli ihanet suçunun hazırlık aşamasına ortak edilerek 
                                           beş paralık hale düşürüleceği apaçık ortadadır.
AKP’nin Bölünme Anayasası girişimine katıldıkları zaman,
                      “şaşkına uğrayacak” olan AKP değil, CHP ve MHP olacaktır.
Çünkü 367 oy AKP’nin cebindedir.
CHP ve MHP’yi ise o zeminde bozgun ve bölünme bekliyor. Bu durumda kim şaşkına döner?

Parti dediğin AKP’nin amacını en başta saptar
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bölünme Anayasasının
    bazı maddelerine karşı oy vermek, 
            CHP ve MHP’yi kurtarmayacaktır. 
Çünkü Parti dediğin, AKP’nin amacını en baştan saptar
                             ve bugünden, AKP’nin anayasa girişiminin
                                   milli devlete karşı bir suç olduğunu ilan eder.
İşçi Partisi, işte bunu yapmaktadır.

Anayasa “temiz zihin”le değil dolu zihinle yapılır
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan’ın AKP’ye yaptığı “Anayasa Komisyonuna zihniniz temiz gelin” çağrısı, hem çok yanlıştır; hem de çok safçadır.
Anayasa gibi, devletin temel hukukunu belirleyen düzenlemeler, “zihin temizleyerek” yapılmaz; tam tersine dopdolu bir zihinle yapılır.
Anayasa, bir devletin bir stratejik dönem için geçerli programının hukuki ifadesidir.

Bir partiden en temel program maddelerini bırakarak komisyon masasına oturmasını istemek, parti kavramına da, anayasa kavramına da, siyasete de aykırıdır.

Zihni boşalan CHP
++++++++++++++++ 

AKP’nin zihni dopdolu. Milli devleti fiilen yıkmıştır. Ve şimdi gerçekleştirdiği karşıdevrimi anayasa hukukuna geçirmektedir.Zihni tertemiz hale gelen CHP’dir. Tertemiz derken, Atatürk CHP’sinin programının temizlenmesinden söz ediyoruz.
Dahası bu temizlikten sonra Neo-CHP, AKP Anayasasının temel maddelerini kabul eden açılımlar yapmıştır.Sayalım mı:
- Özerklik.
- Dersim açılımı
- Tarikat ve cemaatlere özgürlük.
- Türk milleti kavramının anayasadan çıkartılması.
- Atatürk milliyetçiliğinin çıkartılması.
 Bunların hepsi, zaten AKP anayasasının temel maddeleridir.

 Bu anayasal açılımların bazıları, bizzat Kılıçdaroğlu tarafından ilan edilmiştir.
 Bazıları da, onun bilgisi dahilinde kurmayları tarafından CHP adına açıklanmıştır.
                      Kılıçdaroğlu, bu rezaletleri yalanlamamış, benimsemiştir. 
CHP yönetimi, bu haliyle AKP’nin anayasal ihanetine daha şimdiden teslim bayrağını çekmiştir.

AKP, meclisteki muhalefeti, "ihanet çemberi"nin içine çekiyor
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bu durumda,
    Emine Ülker Tarhan’ın AKP’ye yönelttiği
      “Muhalefeti Anayasa çalışmasında devre dışı bırakamazsınız” 
                                                                 çağrısı, çok ama çok yanlıştır.
Bir kez, AKP, muhalefeti devre dışı bırakmıyor, tam tersine ihanet çemberinin tam göbeğine çekiyor.
Eğer bir parçacık akılları varsa, CHP ve MHP bu çemberin içine girmezler.AKP, kalkıştığı ihanetle baş başa bırakılmalıdır.
Bırakın AKP ve BDP, bu karşıdevrim anayasasını birlikte hazırlasınlar.


Halkçı-Devrimci muhalefet
++++++++++++++++++++++


Gerçek muhalefetin, Cumhuriyet ve bağımsızlık güçlerinin yapacağı tek şey vardır:
              Bu bölünme Anayasasına cepheden karşı koymak!
AKP’nin Cumhuriyet yıkıcılığını halka anlatmak,
                                AKP’nin minderinin dışına çıkmak,
 milletin geniş güçleriyle, Cumhuriyetin Halkçı-Devrimci Anayasasını hazırlamak.
AKP’nin Bölünme Anayasası uzlaşma tuzağına düşerek değil,
                                                      cepheden direnişle bozguna uğratılabilir.

++++++++++
Dr. Doğu Perinçek, "Ayı ile yatağa girerek mutluluk beklentisi", Aydınlık köşe yazısı, 30 Temmuz 2011
++++++++++

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder