28 Eylül 2014 Pazar

Vahşilerin ABD'ye açtığı kapılar

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) gözden kaçırılırsa, IŞİD vahşileri olayı dahil hiç bir olay anlaşılamaz.

ABD'nin bu projesi, Ortadoğu'daki ülkeleri parçalamayı, onları sürekli bir kargaşalık içine itmeyi ve bu suretle onları İsrail için bir tehlike olmaktan çıkarmayı, ayrıca bölgede kendisine yüzde yüz bağlı bir Büyük Kürdistan kurmayı hedeflemektedir.
Büyük Kürdistan ise Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den kopartılacak topraklar üzerinde kurulacaktır.

Bu projenin haritası ABD ordu dergisinde yayımlanmış, Roma ve Atina'da NATO toplantılarında duvarlara yansıtılarak Türk subaylarının gözüne sokulmuştu. Oyun gizli değil, apaçık bir şekilde oynanmaktadır.
Bakınız:

***********

Irak'ta Maliki Hükümetinin kurulması ve Suriye'de Esad'ın direnmesi nedeniyle, ABD'nin bu iki ülkeden "Kürdistan için parça koparma" planı bozguna uğramıştı.
Bozguna uğrayan planın yeniden sahneye konulması için kapıları açan anahtar olarak IŞİD saldırısı kullanılıyor. İşte vahşilerin saldırısının ABD'ye açtığı kapılar:

***********

İlk hizmet: Maliki'ye darbe
++++++++++++++++++++++

Irak'ta 2010 genel seçimlerinden sonra hükümeti Maliki kurdu.
Irak'ı işgal etmiş, tüm alt yapısını ve ulusalcı örgütleri çökertmiş olan ABD, artık Bağdat'ta sadece kendi emirlerini dinleyen hükümetler kurulabileceğine öylesine inanmıştı ki, seçimden önce, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi anlaşmasını imzalamıştı Bağdat hükümeti ile.
Ancak Maliki, Bazani'nin bağımsızlık yolunda atmak istediği adımlara engel olduğu gibi, Haşimi'nin Barzani bölgesine benzer bir özerk Sünni bölgesi kurulması isteğine de karşı çıkmıştı.
Bu durum, ABD'nin Irak'ı üçe bölmeyi öngören BOP planını engelliyordu. ABD Irak'ı bu amaçla işgal etmiş, ancak şimdi Irak'ın bölünmesine karşı bir hükümet kurulmuştu. ABD, yaptığı hatadan dönmek istedi, ABD askerlerinin çekilmesi anlaşmasını iptal etmek için Maliki Hükümeti'ne başvurdu. Maliki kabul etmedi. Şii lider Sadr, anlaşmanın gösterdiği tarihten sonra Irak'ta gördükleri her ABD askerine ateş edeceklerini açıkladı. ABD, çaresiz Irak'tan çekildi.
Bakınız:

Öyle bir şey olmalıydı ki, Maliki devrilsin ve ABD Irak'ı bölme amaçlı müdahalesine devam etmek için Irak'a dönebilsin. 2014 seçimleri beklendi. Ama, Maliki'nin partisi yine en yüksek oyu almıştı. İşte o anda IŞİD saldırısı başladı. IŞİD Bağdat'ın kilidi olan Türkmen Emirli kasabasını kuşattı. Emirli düşerse vahşiler Bağdat kapılarına dayanacaktı.

ABD, kılını bile kıpırdatmadı.

Ancak beklenmeyen bir şey oldu. Emirli'de Türkmenler kadınlı erkekli canavarlar gibi direndi. IŞİD vahşileri ilk kez gerçek bir direnişle karşılaşıyordu. Irak Ordusu, IŞİD'e direnilebileceğini görerek cesaretlendi ve kuşatmayı yararak Emirli'ye ulaştı. Bu, savaşın dönüm noktası idi. Aydınlık gazetesi bile "Irak Ordusu Emirli'yi kurtardı" başlığı attı ama gerçekte Emirli Bağdat'ı kurtarmıştı.

IŞİD'in tökezlediğini gören ABD, göz boyamak için Emirli çevresindeki vahşileri bombaladı. Sonra IŞİD karşısındaki bozgundan Maliki'yi sorumlu tutan propaganda ile Bağdat Meclisi'ne abandı. Cumhurbaşkanı, Anayasa'ya göre en fazla oy alan partinin başkanı olan Maliki'yi ataması gerekirken, yine aynı partiden İbadi'yi Başbakan olarak atadı. İbadi, ABD baskılarına Maliki gibi direnemeyecek karakterde bir kişi olarak biliniyor.

IŞİD'in ABD'ya açtığı ilk kapı, Bağdat kapısı oldu. Maliki devreden çıkarılınca, IŞİD Bağdat yönündeki saldırısını iptal etti. İlk görev başarılmıştı çünkü.

İki: Türkmenlerin yurtlarından sürülmesi
++++++++++++++++++++++++++++++++++

Barzani, ABD'nin önce Çekiç Güç koruması, sonra da Irak işgali ile kendi denetimine verdiği Kuzey Irak'ta etnik temizlik yapmak istiyordu. Kerkük'e girmiş, nüfus kayıtlarını imha etmiş, Türkmenleri göçe zorlamış, buraya Kürt nüfus yerleştirmişti. Aynı şey Telafer'de kanla yapıldı. 2004 yılında, nüfusunun tamamı Türkmen olan Telafer, ABD Ordusu ve Barzani peşmergelerinin ortak saldırısına uğradı. Arka arkaya 7 saldırı. Türkmenler acımasızca katledildi, çöllere sürüldü. AKP hükümeti kılını bile kıpırdatmadı.

Kıpırdatmadı, çünkü Abdullah Gül'ün ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı 2 sayfa 9 maddelik anlaşmanın 5. maddesi, Türkmenlerin Bağdat ve güneydeki diğer şehirlere sürülmesini öngörüyordu.

Bütün bu gayretlere rağmen Türkmenlerin büyük çoğunluğu yerlerinden sürülememişti. İşte IŞİD vahşileri bu sorunu çözecek, Türkmenleri yurtlarından sürecek, bin küsür yıllık Türkmeneli Türkmensiz hale getirilecekti. Barzani'nin (ve tabii ABD'nin) Kürdistan'a ait olduğunu iddia ettikleri Türkmen elleri, kılçıksız olarak Barzani'ye teslim edilecekti.

Gayet tabii, tüm bu Türkmen katliamı ve Türkmenlerin güneye, Kerbela çöllerine sürülmesi sürecinde ABD kılını bile kıpırdatmadı.
IŞİD vahşileri, ikinci görevlerini de başarmışlardı. Tayyip Erdoğan'ın katkıları ile.

Üç: Kerkük'ün Barzani'ye teslimi
++++++++++++++++++++++++++++

Kerkük, Barzani ile Bağdat arasında ihtilaflı bir konu idi. IŞİD'in Musul'u işgali ve Irak Ordusu'nun bozgunu üzerine Barzani "Kerkük'ü IŞİD'den koruma" bahanesi ile şehri denetimi altına aldı.
IŞİD, onyıllardır sürüncemede kalan Kerkük sorununu bir çırpıda çözmüş, şehrin kapısını Barzani'ye açmıştı. Barzani şimdi "Beni buradan artık kimse çıkaramaz" diyor. Oldubitti ABD koruması altında.

Dört: "ABD Barzanistan'ın koruyucusudur" mesajı
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Türkmenleri, Şiileri, kendisinden olmayan Sünnileri kesip biçerek Bağdat kapısına dayanan IŞİD'e ses çıkarmayan ABD, IŞİD Mahmur'a girip sözde Kürdistan'ın başkenti Erbil'i tehdit etmeye başlayınca "Dur" dedi.
Böylece dünyaya şu mesaj verilmiş oldu: ABD'nin kırmısı çizgisi Barzanistan'dır. Dokunanı cıs yapar.
Vahşiler, ABD'nin bu mesajı verebilmesi için Erbil üzerine sürülmüştü. Maksat hasıl olunca Barzanistan sınırları dışına çıktılar.

Beş: PKK'nin yasallaştırılması
+++++++++++++++++++++++++

IŞİD Sincar'a PKK'nin yasallaştırılması amacıyla saldırtıldı. Tel-Afer'den buraya kaçan Türkmenler ve yerli Yezidi Kürtler Sincar Dağı'na kaçtılar. Erbil'e yaklaşan vahşileri durduran ABD, Sincar'a saldırıyı durdurmadı. Vahşilerin ağır silahları karşısında dayanamayan Barzani peşmergeleri şehri savunamadılar.

PKK işte tam bu sırada ABD desteğinde sahaya indi. Sincar Dağı'na giderek buraya kaçanları koruma altına aldı. ABD yetkilileri Sincar Dağı'na giderek PKK ile resmen görüşme yaptılar ve fotoğraflar dünyaya servis edildi. PKK yasadışı bir örgüt olmaktan çıkmış, IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin müttefiki haline gelmişti.

Sözde PKK'nin "höt" demesi ile, aslında ABD talimatı ile IŞİD saldırıyı durdurup çekildi. PKK, "Yezidi Kürtlerin kurtarıcısı" konumuna yükseldi. Barzani'nin yapamadığını, ABD desteği ile PKK yapıyordu. Böylece PKK itibar kazandı. Uzun zamandır PKK'yi terörist örgütler listesinden çıkarmak için fırsat bekleyen Avrupa ülkelerinin eli rahatladı. "Terörist" IŞİD'e karşı ABD ile birlikte savaşan PKK, elbette terörist olamazdı. Resmen olmasa bile fiilen bu konu halledilmiş oldu.

Altı: Kürt Koridoru'nun yeniden gündeme getirilmesi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Irak'a saldırının asıl amacı Saddam'ı devirmek değil, Irak'ı Barzanistan (Güney Kürdistan), Şii Devleti ve Sünni Devleti diye üç parçaya bölmekti.

Suriye saldırısının asıl amacı da ülkeyi Rojava (Batı Kürdistan), Sünni Devleti, Nusayri Devleti ve Dürzi Devleti diye dört parçaya bölmek.

Burada ABD için önemli olan, Kürdistan parçaları. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca uzanıp Barzanistan'ı Akdeniz'e bağlayacak şerit şeklinde Kürdistan kurulması planlanıyor. Çünkü Kürdistan'ın bağımsız bir devlet olarak yaşayabilmesi için denize açılması şart. Rojava adı verilen şerit şeklindeki bu bölgeye "Kürt Koridoru" diyoruz kısaca. Ancak Esad'ın direnişi ve Kürt örgütleri ile şeriatçı isyancılar arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden bu koridor açılamadı.

Bu koridoru açmak için de IŞİD anahtarı kullanılıyor. Plan, Barzanistan için uygulanmış olan planın aynısı. Tarih tekerrür mü edecek?
Saddam saldırısı sonucunda, Irak Kürtleri Türkiye'ye göç etmiş, bunun üzerine ABD Irak Ordusunun Kuzey Irak'a geçmesini Çekiç Güç vasıtasıyla engellemiş ve Barzanistan'ı kurmuştu.
Bu defa, IŞİD saldırısı ile Suriye Kürtleri Türkiye'ye göç edecek, ABD de IŞİD'in Rojava'ya geçmesini engelleyecek ve Kürt Koridoru'nu açacak. IŞİD'in Erbil ve Sincar dağı (Şengal) saldırılarını kolayca durduran ABD, Ayn el-Arab (Kobani) saldırısını bu yüzden durdurmuyor. Ses getiren ancak tam sonuç almayacak yerleri bombalıyor. Amaç daha çok sayıda Kürt göçmenin Türkiye'ye yönelmesi ve dünya kamuoyunu "Rojava'yı kurtarmak" adına bölücü Kürt örgütlerine silah dahil her türlü yardım için ikna etmek.

Savaş kasten uzatılacak, senelerce süreceği planlanan savaş süresince PKK silahlandırılacak, eğitilecek, ABD ateş desteği altında IŞİD ile savaşacak ve ordulaşacak. Yıllar sonra IŞİD'i yenilgiye uğratacak olan koalisyonun ortağı olan PKK'ye bundan sonra artık kimse "Silah bırak" diyemeyecek. Ve PKK, fiilen, Kuzey Suriye'yi yönetme hakkına sahip olacak. Sonraki adım Türkiye'den "Kuzey Kürdistan" parçasını koparmak.

Ancak bir sorun var: ABD Çekiç Gücü İncirlik'i kullanmıştı. Şimdi ise kullanamıyor. Ayrıca, ABD'nin dünya çapında güç kaybetmesine bağlı olarak, IŞİD'e karşı kurulan koalisyon ortakları arasında şiddetli uyumsuzluklar var. Bu yüzden ABD'nin kendi yarattığı kaosu kontrol etmesi neredeyse olanaksız. Bu, ayrı bir yazı konusu.

Yedi: Bölücü Kürt örgütlerinin birleştirilmesi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Aralarındaki derin çelişkiler yüzünden bir araya gelmeleri mümkün olmayan başta Barzani ve PKK olmak üzere bölücü Kürt örgütleri, ABD tarafından "IŞİD tehdidine karşı birleşin" talimatı ile bir araya getiriliyor. ABD bombalıyor, kara gücü olarak da alanda sadece bölücü örgütler var. Yani: Havada ABD ve koalisyonun diğer ortakları, karada Barzani ve PKK. Tayyip Bey'in de itiraf ettiği gibi, sonuç alıcı güç kara gücü olduğuna göre, ABD'nin esas müttefikleri bölücü Kürt örgütleri.

Türkiye IŞİD karşıtı koalisyona katılırsa Türk Ordusu ile PKK müttefik olacak.

Ancak Türk Ordusu bunu kabul etmez. Kürt Koridoru planı bu yüzden ikinci kez bozguna uğrayacak.

***********
arşiv:
Konsolosluk rehinelerinin gerçek hikayesi 26 Eylül 2014
MİT artık IŞİD trafiğini izleyemiyor 16 Eylül 2014
Tayyip Bey'in vahşileri Konsolosluğumuza saldırdı 11 Haziran 2014
Suriye'de şeriatçılar arası meydan savaşı 7 Ocak 2014
Türkmenler: TIR bize gelmiyordu 5 Ocak 2014
Somali saldırısının anlamı 31 Temmuz 2013
IŞİD bahanesiyle PKK'ya alan açmak 2 Nisan 2014

***********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder