5 Eylül 2014 Cuma

Atatürk'ün sosyaldemokrasi ile mücadelesi

Osmanlı İmparatorluğundaki sosyaldemokratlar, partilerini 23 Aralık 1918'de Taksim'de bugünkü İstiklal Caddesinde kurdular. Dr. Hasan Rıza liderliğindeki sosyaldemokratlar, Kurtuluş Savaşı'na soğuk baktılar, destek vermediler. Çünkü Avrupa'daki sosyaldemokrat partiler kendi emperyalist hükümetlerini destekliyorlar, kurtuluş savaşlarına karşı çıkıyorlardı. Avrupalı sosyaldemokratlar, Mustafa Kemal Paşa'ya "Eşkıya" demişler, Mustafa Kemal'e yardım eden Lenin'i afaroz etmişler, "Sen sosyalist olamazsın" demişlerdi.

Günümüzde değişen bir şey yoktur. Avrupalı sosyaldemokratlar bugün de kurtuluş savaşlarına karşı çıkıyorlar, Irak'a, Libya'ya, Suriye'ye karşı yapılan emperyalist saldırıları destekliyorlar. Dün Mustafa Kemal'e "Eşkıya" diyen sosyaldemokratların torunları bugün Esad'a, Kaddafi'ye "Diktatör" diyorlar. Dr. Hasan Rıza'nın izinden giden Y-CHP şefleri de CHP'yi Sosyalist Enternasyonal denen o uğursuz örgüte sokmuşlar, onlarla beraber "Esad diktatör" diye çığırtkanlık yapıyorlar, artık "Eşkıya" diyemedikleri Atatürk'ü Dersim üzerinden "katil" ilan ediyorlar.

Kurtuluş savaşı sonrasında, sosyaldemokratlar, kurtuluşa karşı çıktıklarından dolayı utanmaksızın, parti kurma izni istediler. Ancak, Bakanlar Kurulu, 13 Mayıs 1925 günlü kararı ile emperyalizmin maşası olan sosyaldemokratların faaliyetlerini yasakladı. Altında Atatürk ve İnönü'nün imzası olan kararda sosyaldemokrasi hareketi şöyle tanımlanmaktadır:
"Böyle bir parti ve hareket memleketin asayişine aykırı, muzır maksatları olan, milli iradeye ve siyasete ters olan..."

CHP'nin kıdemli üyelerinden Dr. Hasan İleri'nin "Türkiye'de Sosyal Demokrasi 1908 - 1998" adlı kitabında konuyu geniş olarak işlemiştir.Dr. Hasan İleri şöyle diyor.
Sosyal demokrasi ve Kemalizm birbirine zıttır.
CHP'deki bugünkü kavga Ulusalcı - Yenilikçi kavgası değil, Kemalizm - soayaldemokrasi kavgasıdır.
Sosyaldemokrasi, ulusal egemenliğin aşılmasını, aşındırılmasını, ister. Egemenliği bugün kısmen yarın tamamen Avrupa Birliği denen emperyalizme teslim etmeyi zorunlu kılar. Kemalizmde ise egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Sosyaldemokraside Milliyetçilik yoktur, yöresellikle evrenselliğin uyumlu olarak bütünleşmesini, yöresel dediği geri kalmış ülkelerin evrensel dediği emperyalizme "bütünleşme" adı altında teslim olmasını önermektedir.

Sosyaldemokrasi Atatürk devrimlerini kabullenmek ve uymak zorunda değildir, Misik-ı Milli'yi tanımak zorunda değildir.

Sosyaldemokrat ülkelerde bizim Diyanet benzeri bir kurum yoktur, Kilise ve tarikatlar serbesttir.

Geniş bilgi için bakınız:


***********

Haluk Dural, Kılıçdaroğlu'nu şöyle anlatıyor:

Kılıçdaroğlu, TESEV kurucularından biridir.

TESEV:
--Atatürk Cumhuriyeti aleyhine psikolojik propaganda ve fesat merkezi gibi faaliyet göstermekte,
--TSK'dan Kıbrıs'a, Kürtçülükten Ermeniciliğe kadar hemen her alanda gayrı milli ve Amerikancı propaganda yapmaktadır.

TESEV:
ABD'nin istihbarat örgütü olan CIA ve NED tarafından doğrudan finanse edilen SOROS'tan para almak suretiyle sözde sivil toplum faaliyeti gösteren etki alanı bir kuruluştur.

Dolayısıyla, Soroscu Kemal, Mustafa Kemal'in koltuğunda oturmakta, ama onun ilkelerine açıkça aykırı davranmaktadır.

Kılıçdaroğlu, gerici-işbirlikçi-Soroscu-Fethullahçı unsurlarla iş tutmayı ısrarla sürdürüyor.
Atatürk Mi,lliyetçilerini ve "Atatürk'te birleştik" diyenleri adeta düşman gibi görüyor.
ABD'nin CHP'yi Y-CHP'ye dönüştürme operasyonunun taşeronu gibi davranıyor.

***********

Haluk Dural'ın göndermiş olduğu ABD'nin 2008 tarihli CHP Raporu'nu (Silkroad Paper 0810 Turkey) pdf dosyası olarak  serdarbolat@superonline.com adresinden isteyebilirsiniz.
"Baykal gitsin Kemal gelsin" bölümü sarı renkle işaretlenmiştir.
Geniş bilgi için bakınız:

***********

Kaynakça:

Aydınlık gazetesinin Özgürlük Meydanı sayfasında "Sosyaldemokrasi mi, Kemalist Devrim mi" başlığı altında devam eden tartışmanın beşinci gününde yayımlanan iki makale:

Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural'ın makalesi:
Mustafa Kemal'in koltuğuna 'Soroscu' Kemal yakışmıyor

Dr. Hasan İleri'nin makalesi:
Sosyaldemokrasi Kemalizm değildir

Bu iki makalede Atatürk'ün sosyaldemokrasi ile mücadelesi hakkında verilen bilgiler eklemeler yapılarak aktarılmıştır.


***********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder