9 Temmuz 2015 Perşembe

Meclis'te kilit parti MHP


Devlet Bahçeli, 1 Temmuz günlü MHP Gurup toplantısında, koalisyon ve koridor konularında görüşlerini açıkladı.

Özet olarak veriyorum:

"AKP ve HDP, "Çözüm" (Açılım) isimli ihanet sürecinde aynı kareye girmişlerdir.
Küresel sermaye AKP - CHP koalisyonu istemektedir.
Tüm alternatifler tüketilir ve siyasi istikrarsızlık baş gösterirse sorumluluktan kaçmayız. Fakat bunun için ilkelerimizin kabulü ön şarttır."

(Diyerek AKP ile koalisyon yapma şartlarını şöyle sıraladı:)

"- Süreç (Çözüm, Açılım Süreci) tamamen askıya alınmalıdır.
- 17-25 Aralık yolsuzluğunun üzerine gidilmelidir
- Tayyip Anayasal sınırlarına çekilmelidir.

Kürt Koridoru planı Türkiye'nin toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır. İster mevcut hükümet, ister yeni kurulacak hükümet buna seyirci kalamayacaktır. Aksi bir tavır vatana ihanetle eşdeğer olacaktır.


Türkiye hiç bir devletten izin beklememeli, güney hudutlarımızın öbür yakasında bir güvenlik kuşağı gecikmeksizin tesis edilmelidir. Bu bir savaş çağrısı değil, caydırıcılığımızı gösterme iradesidir."

********
Bahçeli, böylece, Halaçoğlu'nun 29 Haziran günkü "Hükümet şu anda savaş kararı verecek durumda değil. Kurulacak koalisyon hükümetinin meseleyi Meclis'e getirmesi gerekir" şeklindeki hatalı sözlerini düzeltmiş oldu.

********

HDP, PKK'nın yasal partisi. AKP ise PKK - HDP ile birlikte bölücü Açılım Süreci'ni bugüne kadar götürdü. CHP yönetimi, Açılım Sürecini destekliyor.

Bu durumda, Meclis içinde bölücülüğe karşı duran tek partinin MHP olduğu görülüyor.

AKP - HDP koalisyonu her iki partiyi de eriteceği için çok zor görünüyor.

ABD emperyalizmi, CHP'yi bölünme sürecine doğrudan katıp CHP tabanını da bölünmeye razı edebilmek için HDP destekli AKP-CHP koalisyonu istiyor.

Bahçeli'nin "Küresel Sermaye" diye geçiştirdiği ABD emperyalizminin karşı olduğu tek seçenek, bölünme sürecini askıya alabilecek ve koridora müdahale edebilecek olan AKP - MHP koalisyonu.

Bu durumda Meclis içinde bölücülüğe karşı kilit parti MHP.
Kilit parti AKP değil, çünkü AKP iki başlı ve "oynak"...
Bakınız:

********

E. Tümamiral Soner Polat tarafından derli toplu ifade edilen bir görüşe göre, koridora karşı tavır alıyor görüntüsü veren Tayyip Erdoğan'dan sağlam ve köşeleri olan bir politika beklenemez. Bölgede zemin kaybettiği için de hareket alanı daralmıştır. Ancak ABD, Tayyip ve AKP nefretini kullanarak PKK ve Kürdistan'ın önünü açmaktadır. Bunun için, koridoru engelleme mücadelesinde Tayyip ve AKP'nin gösterdiği bu tepkiden faydalanılmalıdır. AKP milli bir çizgide inandırıcı adımlar attığı taktirde bölge ülkelerinin ve Avrasya güçlerinin güvenini kazanabilir
Bakınız:

Diğer görüşe göre, Tayyip erken seçim istemekte, seçime (şimdiye kadar hep yaptığı gibi) "milliyetçi", "ABD'ye ve PKK'ya meydan okuyan" (Van minıt gibi) bir görüntü vererek girmek ve bu sayede AKP'yi tek başına iktidar yapabilecek oranda oy almak istemektedir. ABD'ye ve koridora karşı aldığı tavır göstermeliktir, oy hesabına yöneliktir.

(Tayyip, ABD'nin planının AKP-CHP koalisyonunda kendisini etkisizleştirmek olduğunu bilmekte, bu yüzden de, iplerin kendi elinde olacağı tek başına AKP hükümetini hedeflemektedir. Dolayısıyla, bu görüş de, Tayyip ile ABD arasında bir yarılma olduğu gerçeğini istrer istemez içermektedir.)

********

Bu durumda, MHP'nin koalisyon konusunda alacağı tavır, Tayyip Erdoğan hakkında savunulan bu görüşlerin hangisinin daha doğru olduğu konusunu aydınlığa kavuşturabilir.

Sözkonusu vatan ise, gerisi teferruattır.

Barzanistan, Suriye Kantonları, Güneydoğumuzda özerklik yoluyla adım adım Büyük Kürdistan kurma, toprak kaybı gündemdedir.

Para kaybı karşılanabilir, çalıntı mala her zaman el konulabilir. Yolsuzluğun hesabı her zaman sorulabilir.

Tayyip bugün var yarın yoktur. Saraya çivi çakmayacaktır.

Tayyip Erdoğan'ın ABD ve koridor karşıtı görüntüsünün gerçek olup olmadığını anlamak için MHP koalisyon müzakereleri sırasında bu iki konudaki ön şartından vaz geçebilir.

AKP ile koalisyon için sadece şu ön şartları öne sürebilir:
- Açılım sürecinin tamamen askıya alınması ve yurt içindeki PKK odaklarının temizlenmesi
- Sınırlarımızın PYD, IŞİD, Nusra, ÖSO gibi her türlü terörist geçişine ve teröristlere her türlü yardım malzemesi geçişine kapatılması
- Hiç bir devletten izin beklemeden, Suriye içinde koridora karşı bir güvenlik kuşağı oluşturulması.

Tayyip bu teklifi kabul ederse, samimi olduğu anlaşılmış olur ve AKP - MHP koalisyonu bölünme sürecini tersine çevirebilir.

Tayyip bu teklifi kabul etmezse, aslında bölünmeye ve koridora karşı olmadığı, oy avcılığı için rol kestiği anlaşılır.

Her iki sonuç da ülkemiz için yararlı olur.

********
Sorun şudur:

MHP böyle bir teklif yapabilir mi.
Açılıma, özerkliğe, koridora karşı nutuk atmanın ötesinde gerçek bir fiili irade ortaya koyabilir mi. ABD'nin kara listesine girmeyi göze alabilir mi.

MHP, Barzanistan kurulması için elinden geleni yapmıştı.
Bakınız:
Bahçeli, Ecevit Hükümet'nin yıkılmasında rol alarak AKP'nin adım adım koridor sürecini inşa etmesine yol açmıştı. Türban, Gül'ün CB olması gibi bir çok olayda koltuk değneği rolü üstlenmişti.

AKP, Tayyip'in BOP Projesi (Büyük Kürdistan kurma projesi) Eşbaşkanlığını kabul etmesi   sayesinde iktidara taşınmış, ordumuza kumpaslarla darbeler vurmuş, Açılım süreci ile bölücülüğü azdırmış, Esad'a savaş açarak koridor sürecinin inşasında ABD'ye yardımcı olmuştu.

MHP de Esad'ı "diktatör" olmakla, komutanları "darbeci" olmakla suçlayarak bugünlere gelinmesinde rol almıştı. (CHP ve PKK/HDP ile birlikte)

Şimdi AKP ve MHP bir araya gelip bu süreci tersine çevirebilirler mi? "Yapamazsınız, yapmayınız" demiyoruz. İyi bir şey yapacağını iddia edenin elini tutmayız. Yapın, sizinle beraber olalım. Yapmazsanız, yapamazsanız, hesap sorarız.

arşiv:
TBMM'nin Barzanistan kurulmasına yardım suçu
Koridorda kuvvetlerin mevzilenişi
Tayyip nefretini kullanarak PKK devletini hazmettirme çabası
MHP yöneticileri Mafya-Gladyo sisteminin memurları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder