26 Nisan 2013 Cuma

AB - ŞİÖ : Kısa bir karşılaştırma


Avrupa Birliği (AB) üyeliği mi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliği mi?
Bu örgütlerden hangisine üye olmak ülkemiz için daha faydalı olur?
Son günlerde aydın çevrelerde böyle bir tartışma yürütülüyor.
 
Ancak, bu soru temelinden yanlış olduğu için, her türlü yanıt anlamsız olacaktır.
Çünkü, önümüzde AB üyeliği diye bir seçenek yoktur.
Ülkemizin AB aday üyeliği, ABD tarafından Avrupa ülkelerinin önüne sürülmüştü. ABD'nin bundan iki yönlü bir çıkarı vardı. Birincisi, AB içine İngiltere'nin yanısıra ikinci bir Truva Atı sokmuş olacaktı. Ve ikincisi, Türkiye'yi bölme planına yardımcı kuvvet olarak AB'yi de katacaktı.
Avrupa ülkeleri, Türkiye'yi asla istemiyorlardı. O yüzden AB'nin motor güçleri olan Fransa ve Almanya şiddetle itiraz ettiler.
ABD onları şöyle ikna etti: "Kafanızı kullanın. Sizden Türkiye'yi üye yapmanızı istemiyoruz ki. Aday üye yapın. Bizden uzaklaşıp doğu ülkelerine yaklaşmasını bu suretle önlemiş oluruz. Ayrıca, içişlerine karışmak için hak elde etmiş olursunuz. Üyelik için şartlar ileri sürün, etnik ve dinsel temelde örgütlenme hakkı talep edin, el birliği ile adım adım Türkiye'yi parçalayalım."
Türkiye, üye yapmak için değil, kontrol altında tutulup adım adım parçalanmaya götürülmek için AB'ye aday üye olarak kabul edildi.
 
AB adayı ülkelere önce sanayilerini ve ekonomilerini AB ülkeleri ile uyum haline getirmek için kredi ve teknik yardım yapılır, aday ülke hazır hale gelince üyeliğe kabul edilir ve Gümrük Birliği içine girer.
Ancak, söz konusu aday ülke Türkiye olunca, bu kural devre dışı bırakıldı. Türkiye, AB üyesi olmadan Gümrük Birliği'ne alındı. Bunun anlamı şudur: AB, Türkiye'nin üye olması durumunda Türkiye'den elde edeceği her şeyi elde etmiş oluyordu. Yani Türkiye'yi üye yapmakla elde edeceği başka bir getiri kalmamıştı. Türkiye ise, üye olmadığı için, AB üyelerinin elde ettiği getirilerden faydalanamıyordu. Kısacası, Türkiye, evlilik vaadi ile iğfal edilmişti. Metres olarak eve kapatılmıştı. Saldırganın her türlü hizmetini görüyor, evden dışarıya da çıkamıyordu. Saldırgan nikah yapmayı asla düşünmüyordu. Neden yapsın ki?
 
İşte bu yüzden, nikah ümidi, yani AB üyeliği seçeneği yoktur.
Türkiye'nin tek seçeneği, odalık olarak kapatıldığı evden kaçıp özgürlüğüne kavuşmaktır.
 
Velev ki, olmaz ya, dünya tersine dönmeye başlamış olsun da, AB bize "Gelin sizi tam üye yapalım, PKK'yı ve bölücüleri, gericileri desteklemekten de, Atatürk düşmanlığından da vazgeçtik." desin.
Bu halde bile, Atatürk'ün "Tam Bağımsızlık" ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"  ilkelerine bağlı olan Türk Milleti, AB üyeliğine karşı çıkar.
Çünkü AB üyeliği, egemenliğin Brüksel'e devrini ve bağımsızlığın çöpe atılmasını gerektirir.
İşte AB gerçeği:
 
********
 
AVRUPA BİRLİĞİ
++++++++++++++
Avrupa Birliği'nin temel özellikleri şunlardır:
1
AVRUPA BİRLİĞİ, BİR DEVLET  PROJESİDİR
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Avrupa Birliği ( AB ), devletlerin bir araya gelerek meydana getirdikleri herhangi bir birlik değildir.
AB, bir devlet projesidir.
"Amerika Birleşik Devletleri" benzeri bir projedir.
Yani, amaç, "Avrupa Birleşik Devletleri" oluşturmaktır.
2
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BENZERİ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Eskiden Kuzey Amerika'da elliye yakın devlet vardı.: Teksas, Vaşington, Alabama, New Jersey, Oklahoma, Columbia vesaire.
Bunlar tek bir devlette birleşerek egemenliklerini Vaşington D.C.'ye verdiler.
Artık hiçbirinin kendine ait bir ordusu yok.
Hatta şimdi bu devletlere artık "eyalet" deniyor.
ABD'yi oluşturan eyaletler (devletler), ABD'den ayrılamazlar.
3
ÜYE DEVLETLER EGEMENLİKLERİNİ BRÜKSEL'E DEVREDER
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
İşte AB, ABD'ye benzer (tam aynı değil, ayrılık noktaları başka bir yazı konusu olabilir) bir projedir.
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, zaman içinde, egemenliklerini kademeli olarak Brüksel'e teslim edeceklerdir.
"Bu adamın resmi niye her yerde asılı", "Kemalizm'in modası geçti", "Atatürk olsaydı AB'ye girmek istemezdi" gibi söylemler, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Atatürkçü söylemin  yerine "Egemenlik zamanla Brüksel'e devredilir" diyen işbirlikçi söylemin geçirilmesinin ön elenseleridir. Atatürk ilke ve devrimleri tamamen tepelenmeden AB'ye girmek mümkün değildir.
4
ORTAK PARLAMENTO, BAŞKENT, BAYRAK, PARA, MARŞ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
AB Devleti'nin bir parlamentosu, bayrağı, parası ve marşı vardır.
Başkent: Brüksel
Para: Avro  (İngiltere henüz katılmadı)
Bayrak: Mavi zemin üzerine İsa'nın 12 havarisini simgeleyen 12 yıldız
Marş: Beytofın'ın 9. Senfonisi
5
ORDU
++++++
AB ordusu henüz kurulma aşamasındadır. Bu ordu esas itibariyle kurulduğu zaman, AB devleti de olgunlaşmış olacaktır.
Üye devletlerin orduları AB Ordusu komutanlığı'na bağlanacaktır.
Türkiye'ye "ordunun sesini kes, ordu sivil yönetime tabi olsun" anlamındaki talimatlar, bu amaca yöneliktir.
Türk ordusunun iradesi kırılacak ki, ilerde AB Ordu Komutanlığı'nın emirlerini kayıtsız şartsız yerine getirsin. Ancak bu , teorik olarak böyle. Çünkü, asıl amaç, Türkiye'nin parçalanmasıdır, AB üyeliği değil. Yani ordunun iradesinin kırılmasının asıl amacı parçalanmaya karşı koymasınn önüne geçmektir.
6
KANUNLAR
+++++++++++
Avrupa Birliği ülkeleri, kanunlarını Kopenhag ve Maastriht Kriterleri denen kurallara uygun hale getirmek zorundadırlar.
Üye devletler, kafalarına estiği gibi kanun çıkaramazlar.
7
YÖNETİM ŞEKLİ
+++++++++++++
Üye devletler, "hür demokratik rejim" denen ve içeriği Brüksel tarafından tarif edilen bir rejimle yönetilmek zorundadır.
Brüksel, bu rejimin içeriğini istediği gibi yorumlayabilir, ama üye devletler istedikleri gibi yorumlayamazlar.
Mesela Avusturya'da Haider adlı kişinin başkanı olduğu parti 2000 yılında koalisyon hükümetine kurunca, bu partinin başkanı Haider'in ve partisinin faşist olup AB'ye uygun olmadığına karar veren Brüksel, Avusturya'ya baskı yaparak derhal hükümeti düşürür ve yerine Brüksel'in beğendiği bir hükümet kurulur. (Bizim hükümetin Konya Valisi'ni değiştirmesi veya Konya belediye Meclisi'ne fesh etmesi gibi)
Yani, devletler egemenliklerini Brüksel'e devrederler. Zaten birleşik bir devlet olmanın kuralı da budur. ABD örneğinde olduğu gibi.
9
GÜMRÜKLER VE TİCARET
+++++++++++++++++++++++
Aynen ABD örneğinde olduğu gibi, devletler arasında sınırlar kaldırılacak, insan ve mal - para dolaşımı serbest olacaktır.
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle, ancak Brüksel'in yaptığı anlaşmalar zemininde ticaret yapabilirler.
Mesela, Türkiye,  KKTC ile serbest ticaret anlaşması imzalayamaz, KKTC mallarını diğer ülkelere pazarlayamaz.
Niçin? Çünkü AB, KKTC'yi tanımamaktadır.
Aday üye konumunda olduğumuz bugün bile, Gümrük Birliği üyesi olduğumuz için, bu cenderenin içine girmiş durumdayız.
Ayrıca, AB'nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelerin malları serbestçe Türkiye pazarına girmekte, ancak bu ülkeler "AB üyesi değilsiniz" diyerek Türk mallarının ülkelerine serbestçe girmesine engel olmaktadırlar.
 
AB üyeliği durumunda, hatta aday üyelik konumunda bile, "Tam bağımsızlık" ve "Millet egemenliği" böylece çöpe atılmış olmaktadır.
Bu yüzden, AB aday üyeliğine ve Gümrük Birliği üyeliğine kesinlikle karşı çıkmamız gerekir.
 
********
 
Şimdi de ŞİÖ'nün temel özelliklerini görelim:

Muratbek İmanaliyev, ŞİÖ Genel Sekreteri

 

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ)
1
ŞİÖ bir devlet değildir.
++++++++++++++++++
ŞİÖ, devletlerin bağımsızlıklarını korumak şartıyla bir araya geldikleri bir örgüttür.
2
Üye ülkeler egemenliklerini Şanghay'a devretmezler
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ŞİÖ Genel Sekreterliği, üye ülkelerin iç işlerine karışamaz.
3
Temel ilkeler:
++++++++++++
3A
-Bağımsızlık:
Üye her ülke bağımsızdır, egemenliklerinin bir kısmını veya tamamını bu örgüte devretme gibi bir durum yoktur.
3B
-Yönetim şekli:
Üye ülkeler birbirlerinin iç işlerine karışmazlar. 
Her ülke kendi yönetim şeklini, kanun ve nizamnamelerini tamamen kendi iradesine göre yapar.
Bu örgüte üye ülkelerden biri sosyalist iken diğeri çok partili parlamenter sistemi, diğeri tek adam diktatörlüğünü, bir diğeri ise şeriatla yönetilmeyi seçebilir.
(Örgüte gözlemci olarak katılması kabul edilen ve geçen sene tam üyelik başvurusu yapan İran'a hiçbir ŞİÖ üyesi ülke şeriatçı rejiminden dolayı karşı çıkmamaktadır. Ülkesinde şeriatçı ayaklanmayı kanla bastıran Özbekistan bile İran'ı desteklemiştir. Şeriatçı ayaklanma sırasında İran şeriatçıları değil, laik Özbek yönetimini desteklemiş ve bu tutumu ile üye ülkelerin iç işlerine karışmayacağını gösterdiğinden dolayı ŞİÖ ye gözlemci üye olarak kabul edilmiştir.)
Hiçbir üye ülkenin diğer üye ülkenin rejimini beğenmeme ve değiştirmeye kalkışma veya onun rejimi hakkında üst perdeden tavsiyelerde bulunma hakkı yoktur.
Hiçbir üye ülke diğer üye ülkeye "Askerlerini Kıbrıs'tan çek, 301. maddeyi kaldır, Ermeni soykırımını kabul et, şu kanununu şu şekilde düzelt" gibi baskılarda bulunamaz.
3C
-Gümrükler ve ticaret:
Her ülke kendisi için yararlı olacak dış ticaret rejimini uygular.
Hiçbir üye ülke diğer üye ülkeye "Gümrüklerini indir, benden şu malı almak zorundasın, döviz rezervi olarak şu para birimini kullan" ve benzeri baskılarda bulunamaz.
3D
-Teröre karşı işbirliği:
Her üye ülke, terör tehlikesine karşı diğer üye ülkelerden yardım isteyebilir (veya istemeyebilir).
Herhangibir devlette çıkan bir isyan dolayısıyla, o devlet yardım talep ettiğinde bu talebi karşılamak üzere deney sahibi olmak için ortak askeri tatbikat yapılmaktadır.
Ancak üye ülke istemezse, müdahale edilmez.
Örneğin, Özbekistan şeriatçı ayaklanmayı kendi kuvvetleri ile bastırmış ve örgütten yardım istememiştir.
Kırgızistan, isyanı bastıramadığı halde örgütten yardım talep etmemiş, isyancılar Kırgız hükümetini devirmiştir. Yeni Kırgız hükümeti istese idi ŞİÖ'den çıkabilirdi, fakat çıkmadı.
4
Üye ülkeler istediklerinde ŞİÖ'den ayrılabilirler
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
İsteyen ülke örgütten hemen çıkabilir. Fakat AB'den çıkmak mümkün değildir. Örneğin bugün nasıl Teksas ABD'den ayrılma hakkına sahip değilse, ilerde AB üyesi ülkeler de aynı duruma düşecektir.
5
Üye olan ve olmayan ülkelerle ilişkiler
++++++++++++++++++++++++++++++++
ŞİÖ üyesi her ülke, ŞİÖ üyesi olan veya olmayan diğer ülkelerle değişik türde birlikler (ticari birlik, askeri birlik, gümrük birliği vs. gibi) kurma hakkına sahiptir. AB'de ve ABD'de ise böyle bir hak yoktur. Çünkü AB ve ABD birer devlettir, ŞİÖ ise bir devlet değildir.
Örneğin geçen sene Kazakistan Meclisinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Birliği kurulması teklifi öne sürülmüştür. Bu gerçekleşirse, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan aralarında birlik kuracaklardır.
Türkmenistan da "hiçbir birliğe katılmama" kararından dönerse bu birliğe katılabilir. Bu birlik, bu ülkelerin ŞİÖ üyeliği ile ters düşmez.
Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya bir Gümrük Birliği kurmuşlardır. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden bazıları Bağımsız Devletler Topluluğu içinde bir araya gelmişlerdir.
Beyaz Rusya, Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ise Kollektif Güvenlik Anlaşması adı altında askeri bir birlik kurmuşlardır.
Çin ise ASEAN gibi örgütlere üyedir.
ŞİÖ üyesi bir örgüt, hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan, dilediği ülke ile dilediği gibi ilişki içine girebilir.
Ancak, gayet tabii, bu ilişki, ŞİÖ üyelerini hedef alan askeri bir ilişki olmamalıdır.
6
Türk Dünyası ŞİÖ içinde büyük ölçüde birleşmiştir
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ŞİÖ dışında sadece Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan kalmıştır.
AB içinde kalarak Türk Dünyası ile birleşme olanağı yoktur. Hatta KKTC sorunu bile çözülemez.
CHP, MHP, DSP ve diğer partilerin üyeleri, AB üyeliğinde ısrar eden partilerini bu açıdan sorgulamalıdır.
 
********
 
ÇÖZÜM YOLU
+++++++++++
 
Milli Hükümet Programı, çözüm yolunu göstermektedir.
 
Madde 3:
Türkiye'yi Avrupa kapısına bağlayan, milli devletimizi ve Atatürk Devrimi'ni tasfiye eden AB aday üyelik sürecine son verilecektir.
AB Aday Üyelik Protokolü, Katılım Ortaklığı Belgesi, Müzakere Çerçeve belgesi gibi yeni Sevr antlaşmaları feshedilecektir.
Türkiye, Avrupa Gümrük Birliği'nden çekilecektir.
 
Madde 15:
Topraklarımız üzerinde yabancı üs ve asker bulunmasına izin verilmeyecek, güvenliğimizi ve komşularımızı tehdit eden ikili antlaşmalar kaldırılacaktır.
Türkiye, NATO'dan çekilecek, emperyalist askeri ittifaklara katılmayacaktır.
 
Madde 17:
Bölgeye yabancı müdahaleleri ve terörü önlemek, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü savunmak, güvenliğini ve kalkınmasını sağlamak ve barışı korumak için Suriye, İran, Irak, Azerbaycan ve KKTC ile bölge ittifakı gerçekleştirilecektir.
 
Madde 18:
Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü içindeki bağımsız yerini alacaktır.
 
Madde 19:
Bir Kıbrıs Milleti olmadığı gibi, Birleşik Kıbrıs Devleti'nin başka bir temeli de yoktur.
Milli Hükümet, bölge ve Avrasya ülkelerinin de desteğini alarak, KKTC'nin Türkiye ile bütünleşmesini gerçekleştirecektir.
 
Madde 21:
Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi için devletin ve milletin bütün olanakları değerlendirilecek, milletlerarası alanda gerekli girişimler kararlı olarak yürütülecektir.
 
********
Milli Hükümet Programı'nın bu maddelerinin uygulanmasına paralel olarak, Atatürk Cumhuriyeti yeniden kurulacak ve Devrim Kanunları uygulanacaktır.
AB, NATO ve ABD müttefikliği çerçevesinde geldiğimiz yer yobaz diktası ve bölünmenin eşiğidir. Atlantik'ten kurtulup Asya'daki şerefli yerimizi almadan kurtuluş yoktur.
********
arşiv:

TSK: ŞİÖ üyeliği Atatürk'ün vizyonuna uygun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder