18 Nisan 2013 Perşembe

Milli Merkez kuruluş toplantısı 23 Nisan Ankara


Bugüne kadar 50 il, 92 ilçe ile 10 mahalle ve köyde toplam 152 toplantıda yüz bine yakın yurttaşla buluşan Milli Anayasa Forumu, 23 Nisan'da Ankara'da Büyük Kurultay topluyor.
Bu Kurultayda, Milli Anayasa Forumu, Milli Merkez'e dönüşme kararını ilan edecek.
Merkez Yürütme Kurulu ve Temsilciler Meclisi seçilecek.


Aydınlık, 16 Nisan 2013

Milli Anayasa Forumu tarafından yapılan açıklamada şöyle deniliyor:
Milli Merkez, tüm yurtsever milli güçlere rehber olacak, siyasi farklılıklarını kenara bırakarak onları bir çatı altında birleştirecek.
 
Günümüz Anayasasına göre seçilmiş olan bu Meclisin yeni bir Anayasa yapma hakkı ve yetkisi yoktur.
İktidarın tek amacı, 1982 Anayasasını bahane ederek Bölünme Anayasası'nı dayatmaktır.
"Yeni Anayasa" yapmakta birleşen partiler, ABD - AB - AKP - PKK ortaklığının Bölücü Anayasa çalışmasına meşruiyet sağlamaktadır.
Bundan dolayı, Milli Anayasa Forumu, Bölücü Anayasa'yı engellemek engellemek için, Milli Merkez haline dönüşmeye karar vermiştir.
 
Bugüne kadar Milli Anayasa Forumu toplamış olan bütün il ve ilçelerden en az onar delege seçilecektir.
Delegeler, 23 Nisan 2013 Salı günü saat 14:00'te Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde çalışmaya başlayacak olan Kurultay'a katılacaklardır.
Kurultay, Milli Merkez'in kuruluşunu kamuoyuna ilan edecektir.
 
Delegeler haricinde isteyen yurttaşlar toplantıya konuk olarak katılabileceklerdir.
 
Açılışı Hüsamettin Cindoruk yapacak.
Kurultayda önce Forum'un 152 toplantısını kapsayan Faaliyet Raporu sunulacak.
Ardından Merkez Yürütme Kurulu seçimi yapılacak.
Temsilciler Meclisi ile İl ve İlçe Temsilciliklerinin oluşturulması için Merkez Yürütme Kurulu'na yetki verilecek.
Son olarak, Milli Merkez Program Önerisi tartışmaya açılacak, delegelerin katılımı ile şekillendirilip en az bir yıllık çalışma programı karara bağlanacak.

28 Nisan 2012 Ankara toplantısı

Milli Anayasa Forumu Ankara Temsilcisi Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, Ulusal Kanal'da katıldığı Haber Merkezi programında şu açıklamaları yaptı:
"Türkiye karşıtlarının en büyük korkusu millicilerin birleşmesidir.
Emperyalizmin, yobazların, bölücü ve gericilerin en büyük korkusu millicilerin bir araya gelmesidir."
"Milli Merkez, eğer ihtiyaç duyarsa, partiye dönüşebilir. Mevcut partilerden biriyle ittifak yapabilir. Mevcut partilerden birine destek verebilir veya birleşebilir. Bunlar, Milli Merkez'in ve toplumsal gelişmelerin gelecekteki ayaklarıyla ortaya çıkacak, olgunlaşacak hadiselerdir."
 
Ufuk Söylemez, Arslan Bulut

Bu oluşum için önerim şudur:
Milli Merkez hükümet programını yapmalı, iktidara aday olduğunu açıkça beyan etmeli ve milli hükümeti kuracak olan milli şahsiyetleri halkımıza açıklamalıdır.
Gayrımilli hükümetlerden ancak bu şekilde kurtulabiliriz..
"Milli Merkez" kavramı, "İktidara aday bir milli muhalefet örgütü oluşturma" hedefine dönüştürülmelidir.
İktidar hedefi olmayan hareketler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, hedeflerine asla ulaşamazlar.

Fotoğrafı büyütmek için üzerine tıklayınız:

********
arşiv:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder