22 Nisan 2013 Pazartesi

TSK: ŞİÖ üyeliği Atatürk'ün vizyonuna uygun


Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne "Diyalog Ülkesi" olarak kabul edilmişti. Böylece, önce "Gözlemci Üye" ve daha sonra da "Daimi Üye" (yani tam üye) olabilmesinin yolu açılmış oldu.
 
Genelkurmay Personal Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı tarafından 3 ayda bir çıkarılan dergide, ŞİÖ daimi üyeliğinin Atatürk'ün çizdiği vizyona uygun olduğu belirtildi.

Hava Pilot Kurmay Binbaşı Ömer Alkanat tarafından yazılan "Şanghay İşbirliği Örgütü'nün geleceği ve Türkiye" başlıklı makalenin sonunda şöyle deniliyor:

"Türkiye'nin tarihi, kültürel ve ekonomik bağlarının olduğu etki ve ilgi alanını içinde bulunduran bu birliğe diyalog ülkesi olarak dahil olması önemli bir adım olarak görülmektedir.
Bununla birlikte, ilerleyen dönemde daimi üye olabilmek maksadıyla girişimlere devam edilmesinin Atatürk'ün çizdiği vizyona uygun olacağı değerlendirilmektedir."

Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ocak 2013

 Makalede özet olarak şu vurgular yapılıyor:

"Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), tek kutuplu dünya düzenine karşıdır. BM çatısı altında çok kutuplu dünyayı savunan bir stratejiyi benimsemiştir."
"NATO benzeri bir yapıya dönüşmesi halinde, ŞİÖ, dünyanın en büyük silahlı gücü haline dönüşecektir."
"Genişleme sürecini tamamlayıp gözlemci statüsündeki ülkeleri de bünyesine katması durumunda her alanda eşsiz bir küresel güce dönüşeceği düşünülmektedir."
 
Makalede, ŞİÖ'nün enerji, ekonomi, terörizm, uyuşturucu trafiği ve yasadışı göç konularında atacağı adımların Türkiye'yi coğrafi konumu nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyeceği belirtiliyor.

Aydınlık, 14 Nisan 2013
 


Örgüt 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından "Şanghay Beşlisi" adı ile kuruldu.
2001 yılında Özbekistan 'ın katılmasından sonra örgütün adı "Şanghay İşbirliği Örgütü" (ŞİÖ) olarak değiştirildi.
(Aşağıdaki haritada 6 daimi üye yeşil renkle gösterilmiş)
 
Hindistan, Pakistan, İran, Afganistan  ve Moğolistan "Gözlemci Üye" konumundadır. (Haritada mavi)
Beyaz Rusya, Sri Lanka ve Türkiye ise "Diyalog Ülkesi" konumundadırlar. (Mor renk)


çizelgeyi büyütmek için üzerine tıklayınız:

Bilindiği gibi, Tayyip Erdoğan da ŞİÖ'ye girme isteğini dillendirmişti.
Doğu Perinçek, 21 Nisan 2013 günlü Aydınlık köşe yazısında Erdoğan'ın ve TSK'nın ŞİÖ karşısındaki konumlarını irdeliyor.Silahlı Kuvvetler Dergisi, stratejik bir program ortaya koymaktadır. Yani ŞİÖ üyeliğini stratejik düzlemde hedef alıyor. Atatürk'ün "çağdaş uygarlık" programının ŞİÖ'ye katılarak gerçekleşeceğini saptıyor.
 
Tayyip Erdoğan ise, stratejik olarak Atlantik sistemi (NATO, AB) içinde kalmakla beraber, taktik düzlemde ŞİÖ ile ilişki geliştirmeyi savunuyor.
Yani, AB içinde "ABD'nin Truva Atı" görevine benzer şekilde, şimdi de ŞİÖ içinde "ABD'nin Truva Atı" görevini tanımlamaktadır.
 
Doğal olarak, Slahlı Kuvvetler Dergisi'ndeki incelemede, Atlantik - NATO kalıntısı görüşler ve tutarsızlıklar vardır. Mehmet Ali Güller, 16 Nisan 2013 günlü Aydınlık köşe yazısında bu görüşlerin eleştirisini yapmıştır.
Ancak, önemli olan, sürecin hangi yönde geliştiğini tespit etmektir. Derginin stratejik Şangay tercihi ile NATO kalıntısı görüşlerin bir arada gitmeyeceği açıktır. Bu görüşler süreç içinde törpülenecektir.
 
Sürecin gelişme yönünü şuradan anlıyoruz:
Dergi, stratejik ŞİÖ tercihine temel olan görüşünü, Atatürk'ün 1937 yılındaki sözlerine gönderme yaparak, "Türkiye'nin huzur ve mutluluğu" amacına bağlıyor (sayfa 95)
 
Binbaşı Alkanat, ABD'nin "tek kutuplu dünya" iddiasının ve Büyük Ortadoğu Projesi'nin (Yani Büyük Kürdistan Projesi'nin) karşısında ŞİÖ'nün konumlandığını saptayarak, aslında Türkiye'nin önündeki çözümü vurgulamaktadır.
 
Atlantik döneminde, Türk subayının bilincinde Kemalist Devrim programı sisler içinde kalmıştır.
Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayımlanan inceleme, Türkiey'nin Atlantik sistemi içinde Atatürk Debvrimi'ni kaybettiği koşullarda, çıkış yolu üretmek için bir başlangıç değerindedir.
 
TSK'nın önündeki soru, yalnız Türkiye için değil, Türk Ordusu için de bir varlık - yokluk sorusudur.
Tartışma kendini dayatıyor. Türkiye'nin Atlantik sistemi içinde Türkiye olarak kalamayacağı, bu sistemde Türk Milletinin adına bile tahammül edilemediği ortadadır.
Türkiye, Atatürk Devrimini Asya'da konumlanarak tamamlayacaktır.


ŞİÖ üye ülke başkanları
Soldan sağa: Özbekistan - Kırgızistan - Rusya - Çin - Kazakistan - Tacikistan
Her biri kendi ülkesinin bayrağının önünde duruyor.
Ortada ŞİÖ bayrağı
 
ŞİÖ bayrağı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder