7 Mayıs 2012 Pazartesi

Denizlerin Askeri Mahkeme'deki savunması


Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının, 1972'de Ankara 1 No.lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde yaptıklar savunmadan:
********
Biz halkımızın çocukları ve Atatürk'ün memleketi emanet ettiği gençleriz.
Nasıl ki Mustafa Kemal, Yunan orduları ta Polatlı'ya kadar gelmesine rağmen önlerinden kaçmadıysa, ve yolundan dönmediyse, biz de dönmeyiz.
Eğer dönersek işte o zaman vatana ihanet etmiş oluruz.

********
Mustafa Kemal'in hakkında gıyabi idam kararı verilmesi gibi idamımız isteniyor.
Biz de Mustafa Kemal'e ve halkımıza ihanet edip bağımsızlığımızı tekrar kazanma yolundaki mücadelemizden dönmeyiz.

********


"Bu memlekette 
Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa 
                                                         onlar da bizleriz.

O'nun istiklal-i tam Türkiye idealini yalnızca biz devam ettiriyoruz."

********
 “Türkiye halkı kurtuluş savaşımızda, 
   emperyalizme ve uşaklarına gerekli dersi nasıl verdiyse,
     bu defa da onurunu çiğnetmeyecek ve bağımsızlığını elde edecektir....

Emanetiniz olan bağımsızlık ve kurtuluş bayrağını, 
               alnımız açık, yiğitçe dalgalandırdık,
bundan sonra da dalgalandırmaya devam edeceğiz."

********
                          “14 Mayıs 1950... Bu tarih bize göre, 
Amerikan emperyalizminin Türkiye'de seçimle iktidara gelmesidir...
                   Demokrat Parti 27 Mayıs 1960'ta tarihe gömüldü.”
********
( Deniz Gezmiş'ler 27 Mayıs'ı, 1876'da başlayıp, 1908 ve 1919'la devam eden Milli Demokratik Devrim sürecinin bir halkası olarak görüyorlardı. )


                                        “Devrim anlayışımız,     
Mustafa Kemal'i yok edici, ortadan kaldırıcı bir düzen kuran 
                       karşı devrimci-gerici ittifaka karşı  
yapılmış olan 27 Mayıs ihtilalinin ve 1961 Anayasa'sının   
                           bir devamı ve tamamlayıcısıdır.
Bunun içindir ki, bizler;

    Türkiye toplumunun tarihi geçmişinde
       sağlam olan, ulusal ve devrimci olan ne varsa onun mirasçısıyız.”


********
“Bu ülkede Anayasa'yı en fazla savunanlar bizleriz.
           Anayasaya bağlılık mitinglerini de bizler yaptık.
                Anayasa'nın uygulanmasını isteyen gene bizleriz.
                   Anayasayı uygulamayan yavuz kimselerse hala ortadadır.”
********
    “19 Mayıs 1919, emperyalizme, padişahlığa, hükümete 
                    ve köhnemiş devlet yapısına karşı
       Mustafa Kemal ve arkadaşları önderliğinde 
            yürütülen devrimin başlangıcıdır.

19 Mayıs 1919, saldırgan emperyalistlere 
          ve onların emrindeki iç düşmana karşı,
                 Mustafa Kemal önderliğinde Türk halkını örgütlemek için
                               Kurtuluş Savaşı'nın politik anlamda başlangıcıdır.”
68'liler Birliği Yayınları


********
********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder