7 Mayıs 2012 Pazartesi

Deniz'in babasına mektubu


Turhan Feyizoğlu   6 Mayıs 2007
Deniz Gezmiş'in 1971 yılında babasına yazdığı mektuptan:

"Baba, sana her zaman müteşekkirim. 
Çünkü Kemalist düşünceyle yetiştirdin beni.
Küçüklüğümden beri evde devamlı Kurtuluş Savaşı anılarıyla büyüdüm. 
Ve o zamandan beri yabancılardan nefret ettim.  

Baba, biz Türkiye'nin 2.  kurtuluş savaşçılarıyız. 
Elbette ki hapislere atılacağız, kurşunlanacağız da. 
                            Tıpkı 1. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu  gibi. 
Ama bu toprakları yabancılara bırakmıyacağız. 
                                        Ve  bir gün mutlaka   yeneceğiz onları. 
Düşün baba, bugün hükümet, işini gücünü bırakmış  bizimle uğraşıyor. 
Çünkü bizden başka gerçek muhalefet kalmamış durumda.  
Ve hepsi Kemalist çizgiden sapmışlar. 
Ve tarih önünde hüküm giymiş  durumdadırlar. 
Biz çoktan onları tarihin çöplüğüne atmış durumdayız.  
Baba,  mektubuma son verirken seni, annemi,  Bora'yı, Hamdi'yi devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım.  
Ya vatan ya ölüm."

********
Deniz'in dedeleri İkizdere'nin Cimil köyünden.
Konya'dan Cimil'e gelen ailenin en büyüğü Mustafa Ağa'dır.  
Gezmiş ailesi, Oğuz  Türklerinden.
 ********
Gezmiş ailesi,  zaman içerisinde Cimil köyünden Türkiye'nin değişik bölgelerine ekonomik nedenlerle göç ettikleri zaman Deniz Gezmiş'in dedesi de Erzurum'a gitmiş.
Deniz Gezmiş'in dedeleri, ilk önce Erzurum'un Ovacık nahiyesi Çıkrıklı köyüne yerleşmiş.
Gezmiş ailesi, Çıkrıklı köyünde uzun bir süre yaşadıktan sonra Birinci Dünya Savaşı ile Türk Kurtuluş Savaşında yaşanan olaylar nedeniyle Ilıca'ya bağlı Beypınar  (Eski adı Öznü) köyüne yerleşmişti.
 ********
Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı döneminde Ermeni çetecilerin yaptığı katliamlara bölgedeki Türkler direnmişlerdi.
Gezmiş ailesi de, diğer yurttaşlarında katılımıyla-desteğ iyle birlikte direnerek Ermeni çetecileri Ovacık bucağına sokmamışlardı.  
Türk direnişçiler, Ermeni çetecilerin Erzurum Aşkale'den İspir'e giden yol bağlantısını kesmişler İspir bölgesinde büyük katliamlara yol açmalarını bir ölçüde engellemişlerdi.
 ********
Fakat Ermeni çeteleri, Erzurum bölgesinde Türk katliamları yaptı.
Erzurum ovasında Alaca köyü ve çevresinde katliamlar yapan ermeni çeteler  Efraim Gezmiş'i bu direniş sırasında katletmişlerdi.  
 ********
Cemil Gezmiş, yaptığı bir açıklamada, Kurtuluş Savaşı döneminde Gezmiş ailesinin katkılarını şöyle anlatmıştı:
"Anne tarafından dedem,
  Balkan Savaşı'na askeri lise öğrencisi olarak katılmış, 
  Kurtuluş Savaşı'nda yaralanmış ve İstiklal Madalyası almış şerefli bir subaydır.  
Baba tarafından dedem,
Sarıkamış Muhaberebesi'nde Moskof ordularına karşı savaşırken esir düşmüş
                                                ve üç yıl Sibirya ormanlarında işkence çekmiştir. 
Gezmişoğulları Birinci Dünya Savaşı'nda onaltı şehit bir vermiş bir ailedir.  
Babamın üç dayısı Erzurum'un geri alınmasında Ermeniler tarafından şehit edilmişti."
 ********
Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal'e yardımcı olanlardan birisi de Deniz'in babası Cemil Gezmiş'in amcası Tabip Tevfik Bey'di.   
Erzurum'un ilk baş tabibi olan Tevfik Bey, Erzurum Kongresindeki katkılarının yanı sıra Mustafa Kemal'in çok önem verdiği uçak sanayisinin oluşturulması amacıyla kurdurduğu Tayyare Cemiyeti'nin Erzurum Şube Başkanlığ'ını yapmıştı.
 ********
Deniz de, Türk Kurtuluş Savaşı'nın hedefiyle yetişmişti.
Deniz'in dedeleri birinci kurtuluş savaşçısıydı Deniz de ikinci kurtuluş savaşçısıydı.   
Türkiye'nin bağımsızlığı için yaşamı pahasına mücadele veren herkesi sevgiyle anıyorum.
 ********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder