10 Mayıs 2012 Perşembe

ABD'den rol istedik


10 Mayıs 2012 Ali Serdar Bolat
BDP Milletvekili Gülten Kışanak Amerika'ya gitti.
Dönüşünde ABD solcusu Radikal gaz tenekesine demeç verdi:
"ABD'den rol istedik" (3 Mayıs 2012)
PKK'ye dokunan ABD'ye dokunur.
Niçin?
Çünkü PKK olmazsa, Barzanistan ayakta kalamaz.
Amerika, Türkiye'nin şakağına PKK'yi dayayarak Barzanistan'ı yaşatmaktadır.
Barzanistan'ı Diyarbakır'a ve Akdeniz kıyısına genişletmek Barzani ile mümkün değildir.
Türkiye - Irak - İran ve Suriye'den parçalar kopararak Büyük Kürdistan kurabilmek için ABD ve İsrail'in tek şansı PKK'dir.
O yüzden PKK'ye dokunan ABD'ye ve İsrail'e dokunmuş olur.
BDP (PKK), Amerikan emperyalizminden rol talep ediyor ve bunu gazetelerden ilan ediyor.
BDP (PKK)'nin Amerika ziyaretinin sebebi, yola çıktıkları gün Taraf gaz tenekesinin manşetinden şöyle verilmişti:
"Kürt çözümü için Amerika devrede" (23 Nisan 2012)
Şerafettin Elçi ise mutluluktan uçarak haykırıyordu: "ABD artık bu işin içinde"
Amerika aslında 12 Eylül darbesinden beri, hatta daha önceden beri bu işin içinde idi.
Ama bunu dünyaya şimdi resmen ilan ediyordu.
Gizli faaliyet dönemi bitmiş, pislikler ortalığa saçılmıştı.
"İşçi Partisi'ni 1 Mayıs miting alanına sokmayın" diye polise başvuru yapan KESK, TTB ve TMMOB yönetici kliklerinin gazeteleri olan Radikal ve Taraf işte böyle bayram ediyordu.
Amerika kanırta kanırta Türkiye'yi bölecekti. Muhteremler de o günü bayram ilan edeceklerdi.
BDP (PKK)'nin gölgesi altında güneş ışığı alamadığı için kuruyup gitmekte olan EMEP te bayrama davul zurna eşliğinde katılacaktı.
Peki ÖDP, TKP ve diğer sol partiler buna ne diyecek? Söyleyecek sözleri yok mudur?
"Kürt halkının demokratik mücadelesi" dayatmasına karşı koymayarak Amerikan planlarının uygulanmasına seyirci mi kalacaklardır?
"Sınıf mücadelesi" söylemi arkasına gizlenerek Amerika'nın dağıttığı rolleri mi paylaşacaklardır?

********
PKK ayrılıkçıdır. Ayrılmanın matematiği ise bellidir:
Büyük Kürt Devleti ancak ABD ve İsrail'den rol alarak kurulabilir.
Denklem şöyle:
Ayrılıkçılık = Emperyalizm işbirlikçiliği
Sosyalizm mücadelesi = Birlik
Taşların yerini kafanıza göre değiştiremezsiniz.
BDP (PKK)'yi emek güçlerinin yanında imiş gibi göstermeye çalışırsanız, hem kendinizi, hem de en başta Kürt kökenliler olmak üzere tüm yurttaşlarımızı kandırmış olursunuz.
Ve Türkiye halkından koparak ABD-İsrail cephesine sürüklenirsiniz.
Bu sürükleniş sizin elinizde olan bir şey değildir, siz buna iradenizi kullanarak engel olamazsınız.
İradi olarak "hayır sürüklenmem" deseniz bile nesnel olarak sürüklenirsiniz.
Anti-emperyalizm, sosyalizm gibi söylemleriniz de ABD emperyalizmine sos olur.

********
PKK'nın ilk ortaya çıktığı yıllarda Güneydoğu'da çalışıyordum.
Tartıştığım PKK sempatizanları "Biz Marksist-Leninistiz, asla Amerikancı olmayız" diyorlardı.
"Günümüzde tüm geri kalmış ülkelerde bölücülüğün başını ABD emperyalizmi çekiyor, ister istemez ona biat etmek zorunda kalacaksınız" uyarılarımı ciddiye almıyorlardı.
Şimdi o arkadaşları görmek isterim. Ne Marksizm kaldı ne Leninizm. Sadece Amerikancılık var şimdi.
Eskiden Osmanlı'yı bölmeye çalışan Ermeni Taşnaklar da "Biz sosyalistiz" diye ortaya çıkmışlardı.
Her bölücü akım gibi, emperyalizme yamanmak zorunda kaldılar.
"Sosyalistiz" haykırışları arasında önce Türk köylülerini katlettiler, Osmanlı Ordusu'nu arkadan vurdular, Ermeni halkının tehcir felaketine uğramasına sebep oldular, bunlarla da yetinmeyip İngilizlerle birleşerek Bolşeviklere savaş açtılar.
Lenin'in Kızıl Ordusu kuzeyden, Mustafa Kemal'in Milli Ordusu güneyden kıskaç harekatı ile bu "sosyalist" (!) Taşnak güçlerini ezdiler.
PKK'nın ve Barzani'nin sonu da benzer şekilde olacaktır.

********
Orhan Bursalı (Cumhuriyet gazetesi) gibi bazı yazarlar "ABD ile AKP el ele verip PKK'yi tasfiye edecek" gibi CIA propagandalarına saf saf inanıyorlar.
Tarihsel süreçlerin denklemleri vardır, birtakım aldatıcı olaylar o denklemleri bozmaz, ancak kafaları bozar.
ABD, Büyük Ortadoğu Projesi'ni Meclisinde kanun olarak kabul etmiştir.
O projenin merkezinde, başkenti Diyarbakır olan Büyük Kürdistan vardır.
Büyük Kürdistan ise Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den koparılacak olan parçalar birleştirilerek kurulacaktır.
CIA ve Pentagon bunun haritasını yapmış, ABD ordu dergisi de yayımlamıştır.
ABD subayları Napoli ve Atina'da yapılan NATO toplantılarında bu haritayı duvara yansıtmışlar, Ortadoğu'da sınırların bu şekilde olması durumunda sorunların çözüleceğini söylemişlerdir.
Türk subayları bunun üzerine salonu terk etmişlerdir. Saklı gizli yoktur, oyun açık oynanmaktadır. 
(Haritayı aşağıda ve ekte veriyorum)

********
ABD, Irak'tan parça kopararak Barzanistan'ı kurmuştur.
Diğer üç ülkeden de parçalar koparılmazsa Barzanistan'ın yaşama şansı yoktur.
Bu parçaları Barzani koparamaz, ancak PKK koparabilir.
Barzani, bir feodal aşiret reisi olarak, sadece kendi aşiretine söz geçirebilmektedir.
O kadar içli dışlı göründükleri Talabani'nin aşireti ile bile hala hırlaşma halindedir.
Hem Talabani'nin hem Barzani'nin kurdukları partilere sadece kendi aşiretlerinin mensupları üye olmaktadırlar.
Diğer aşiretlerden bazıları da benzer aşiret partileri kurmuşlardır.
Yani Barzani, Kuzey Irak'taki diğer aşiretlere bile söz geçirememektedir. Türkiye, İran ve Suriye'deki Kürtleri yönetebilmesi söz konusu bile olamaz.
Feodal parçalanmışlık devam etmektedir Kuzey Irak'ta. Aşiretler ve bölgeler üstü modern partiler kurulamamaktadır.
PKK ise, Cumhuriyet Devrimi görmüş bir ülkede ortaya çıkmış olduğu için, aşiret ve bölge farkı gözetmeksizin üye kaydedebilmiştir.
Sadece Türkiye'deki değil, İran, Irak ve Suriye'deki Kürt kökenli insanları da PKK içinde birleştirebilme kabiliyeti vardır.
İran'da faaliyet gösteren PJAK, PKK yönetimine tabidir.
Suriye'de de PKK'ya bağlı bir örgüt kuruldu ve son karışıklıklardan istifade ederek Kuzeydoğu Suriye'deki Kürt bölgesinde inisiyatifi ele geçirmek üzeredir. Şam yönetiminin bu bölge üzerindeki denetimi son derece zayıflamıştır. Suriye'ye askeri bir müdahale durumunda, PKK'ya bağlı olan Suriye bölücü Kürt örgütü bağımsızlığını ilan edecektir. Tıpkı Kuzey Irak'ta Barzani'nin yaptığı gibi. 
İşte bu yüzden, yani her 4 ülkedeki tüm Kürtleri kendi çatısı altında birleştirme yeteneği olan tek örgüt PKK olduğu için, Amerika ve İsrail PKK'ya mecburdur, PKK'yı tasfiye etmeleri söz konusu olamaz.
Bu yöndeki haberler, bilinçsiz kitlelerde gerçek dışı hayaller yaratarak uyuşmalarına sebep olur.
Orhan Bursalı bile oltaya geldikten sonra...
********
Doğu Perinçek'in 10 Mayıs 2012 günlü Aydınlık köşe yazısı esas alınarak hazırlanmıştır.
Bak:

********
Büyük Ortadoğu Projesi Haritası
İngilizce aslı ve Türkçe çevirisiHiç yorum yok:

Yorum Gönder