23 Mayıs 2012 Çarşamba

Akılsız sosyalistlere İnti İllimani dersi


Efsanevi Şili Devrimci Gurubu İnti İllimani, akılsız sosyalistlerimize sıkı bir Atatürk dersi verdi.
Bu gibi akılsız sosyalistler sadece Türkiye'de bulunmaktadır.
12 Eylül faşizmi, CIA dehlizlerinde imal edilen Atatürk düşmanlığı virüsünü solculara bulaştırdı.
Kendisini sosyalist zanneden bir sürü akıl fukarası, Atatürk düşmanlığı yapmayı marifet sanıyor.
                                                   İnti İllimani TGB konserinde 19 Mayıs 2012
Dünyanın başka hiçbir ülkesinde devrimciler devrimci önderlere düşmanlık yapmazlar.
Örneğin Fransa'da Robespiyer veya Danton düşmanı bir sosyalist veya komünist bulabilir misiniz?
Veya İtalya'da Garibaldi düşmanı, ABD'de Corc Vaşington düşmanı, İngiltere'de Kromvel düşmanı, Çin'de Sun Yat Sen düşmanı, Güney Amerika'da Bolivar düşmanı bir solcu bulabilir misiniz?
Devrimcilere ancak gericiler düşman olabilir.

********
Düşman olmadıkları gibi, bakın ne yaptılar:
Çavez, devrimden sonra ülkesinin adını "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti" (República Bolivariana de Venezuela) olarak değiştirdi.
Şimdi biz devrimden sonra ülkemizin adını "Atatürkçü Türkiye Cumhuriyeti" olarak değiştirsek, kendilerini sosyalist sanan bu akılsızlar bize demediklerini bırakmaz.
Ama aynı şeyi yapan Venezuelalı sosyalistlere bir şey diyemiyorlar. Büyük ihtimal bu olayı bilmiyorlar. Öğrenseler belki Çavez'i de faşistlikle suçlarlar.
Gök Tanrı akıl fikir versin.
Venezuela'nın yeni Anayasa'sına, 1924 ve 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alınan 65 maddenin konulması da cabası.
********
Bunlardan biri "Deniz Gezmiş zamanında Marksist eserler tamamen yayımlanmamıştı. Onun için Deniz Kemalist olduğunu söylüyordu" anlamına gelen bir şeyler saçmaladı.
Peki, bu arkadaşı Küba'ya gönderelim. Küba'da biri istisna, hiçbir yabancı devlet adamının heykeli yok. Ne Marks'ın, ne Lenin'in, ne Mao'nun ne de bir başkasının.
Kimdir bu istisna olan yabancı devlet adamı? Küba'da heykeli olan tek yabancı devlet adamı kim?
Cevap: Atatürk.
Şimdi bu arkadaşa göre Kastro ve Çe Gevara da mı bilinçsiz?

********
Bu arkadaş biliyor mu, Çe Gevara Bolivya'da Amerikalılar tarafından öldürüldüğünde çantasından hangi kitaplar çıktı??
"GRAN DISCURSO - Revolucionario Kemal Atatürk" (BÜYÜK NUTUK - Devrimci Kemal Atatürk) İspanyolca
Kuvayı Milliye Destanı - Nazım Hikmet
"Amo en ti lo imposible", 1961 Havana basımı Şiir Antolojisi 
Lenin'den Mao'ya, Mao'dan Kastro'ya, Çe Gevara'ya kadar bütün devrimciler salak, bilgisiz, bilinçsiz, Marksist eserleri okumamışlar, onun için de Atatürk'ün faşist olduğunu anlayamamışlar, onu devrimci sanmışlar. Ama bizimki uyanık ya, bütün kitapları yutmuş, gerçekleri görmüş.  :))) ... İnsan bu kadar kendini bilmez olabilir mi?

********
Bir sosyalist Lenin'in şu satırlarını okuyup anlamamış olabilir mi?
"Büyük burjuva devrimcilerine derin bir saygı göstermeyen insan Marksist olamaz"
(Lenin, "Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky, Bilim ve Sosyalizm Yayınları 1974 sayfa 23)

********
Komünist Enternasyonal (Komintern) belgeleri, Lenin, Stalin ve Mao'nun Türkiye üzerine yazıları, Bakü 1920 Kurultayı belgeleri basıldı.
(Kaynak Yayınları)
Bunları okuyan, sosyalist liderlerin Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nı nasıl değerlendirdiğini öğrenen bir sosyalist Atatürk düşmanlığı yapabilir mi?
Kaldı ki, onlardan öğrenmemize de gerek yok. Kendi devrimimizi başkalarından mı öğreneceğiz?
Kendi kafası olmayanlar için bu örnekleri verdim.

Kaldı ki, Atatürk burjuva da değildir.
30 ciltlik Atatürk'ün Bütün Eserleri'nin daha ilk cildinde 1904 yılında Mustafa Kemal'in el yazısı ile not defterine yazdığı şu satırları da  mı okumadılar:
"Evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı"


Peki, hiç Taksim'e çıkıp oradaki Atatürk Anıtı'na da mı bakmamışlar?
Hiç bakarlar mı, tenezzül bile etmemişlerdir. Bilinçli bir sosyalist (!) o anıtın yanından bile geçmez çünkü.
Halbuki gidip baksalardı, Atatürk'ün emri ile yapılmış olan bu anıtta Atatürk'ün tam arkasında kasketli bir Rus'un heykelini göreceklerdi.
Ama heyhat, görseler bile onun bir Rus olduğunu anlamayacaklardı ki. Cehalet ne kötü şey.
Kimdir bu Taksim Anıtı'nda Atatürk'ün arkasındaki kasketli Rus?
General Mihail Vasilyeviç Frunze. Bir Sovyet Generali. Azılı bir Bolşevik. 
Türk-Sovyet İşbirliği Anlaşması'nı imzalamak için Ankara'ya gelen Sovyet heyetinin başkanı.

********
Atatürk'ün en yakın adamlarından, Atatürk'ün çıkardığı Hakimiyet-i Milliye ve Ulus gazetelerinin başyazarı Falih Rıfkı Atay'ın 1934 yılında verdiği ve Sovyet Ağır Sanayi Bakanlığı'nın Stroim Dergisi'nde yayımlanan demeci:
"Leninizm ve Kemalizm, bütün halk kitlelerinin özgürleştiği, yeryüzünde yeni bir düzen kurulduğu güne kadar birlikte gelişecektir. Dünya, eksenini Bering ile Çanakkale Boğazlarını ve Beyaz Deniz ile Akdeniz'i kesen iki çizgi temelinde değiştirmektedir. Köleleştirilen halk kitlelerinin özgürlük davasını görev edinmiş devrimlere şan olsun"

********
Hiç bir şey okumadıkları, zırcahil oldukları apaçıktır.

********
İşte bu zırcahiller, İnti İllimani gurubuna:
"Siz devrimci, sosyalist bir gurupsunuz. Sizi aldatmışlar. Bu TGB faşist bir örgüttür. 19 Mayıs'ta faşist Atatürk'ü anacaklar. Sakın gelmeyin"
diye mesaj göndermişler.
********
TGB'nin 19 Mayıs 2012 akşamı Küçükçiftlik Park'da verdiği konserde sahneye çıkan İnti İllimani solisti Jorge Cool, bu akılsız solculara yanıt niteliğinde şu konuşmayı yaptı:
"Biz Şili'de kurtuluşun ne olduğunu çok iyi biliriz.
Gençlik her zaman böyle coşkulu olmalı ama önderlerini unutmamalı, onların izinden yürümeli.
Biz liderlerimizi her zaman gönlümüzde taşıyoruz. Tıpkı Atatürk gibi.
Kurtuluşu Türkiye'ye getiren insandır. Bir imparatorluğu (Osmanlıyı kastediyor) ortadan kaldırmış, imparatorluklara (emperyalizmi kastediyor) karşı mücadele ediyor.
Bugün de yeni imparatorluklar var. (İngiltere'nin yerini alan Amerika'yı kastediyor).
Atatürk'ün mücadelesi, yeni imparatorluklara karşı verdiğimiz mücadeleye ışık tutmalı"

********
Çin Halk Cumhuriyeti lise tarih kitabı iç kapağı ve Atatürk sayfaları:
İç kapakta, aşağıda gördüğünüz gibi, 4 büyük devrimcinin renkli resimleri bir arada:
Lenin, Emilyan Pugaçev, Gandi, Atatürk.
Yani, Çin Komünist Partisi'ne göre, 4 büyük devrimciden biri Atatürk. 
4 sayfa tutan Atatürk bölümünden önemli cümleler şunlar:

“Birinci Dünya Savaşı ile yenilen ülkeler arasında bulunan Türkiye, savaştan sonra emperyalist ülkelerin istila ettiği hedef bir ülke oldu.

Ülkelerini kurtarmak için, Türk Halkı, önderi ve yurtsever komutanı olan Kemal ATATÜRK ile ülkelerinin bağımsızlığını kazanmak için çalışıyorlardı.
M.Kemal liderliğindeki yurtsever grup, padişahtan ayrılarak, Nisan 1920’de milli bir hükümet kurdu.O yıl Ağustos’ta padişah, ittifak devletleriyle Sevr Anlaşması’nı imzaladı ve böylece Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya’nın yarı sömürgesi oldu.Uzun süren bir savaştan sonra, M.Kemal hükümeti 1922 yılında İngiltere’den destek alan padişahın ordusunu ve işgalci Yunanlıları yendi ve 1923 yılında ittifak devletleri ile Lozan Anlaşması’nı imzaladı. Lozan Anlaşması’nda Türkiye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü kabul edildi. Yabancı ülkelerin Türkiye üzerindeki egemenlikleri ve ekonomi üzerindeki özel denetim hakları ortadan kaldırıldı. Ayrıca, boğaz bölgesinin tarafsızlaştırılması kabul edildi.
Milli bağımsızlığı kazandıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve M.Kemal Birinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Daha sonra M.Kemal bazı demokratik reformlar uyguladı. Siyasi olarak padişahlık sistemine son verdi. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdı. Ekonomik alanda önlemler aldı. Kültür ve eğitim alanında laik eğitimi geliştirdi ve harf devrimi yaptı. Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini getirdi. Sosyal olarak tüm eski kötü alışkanlıkları ortadan kaldırdı.Bu türlü yenilikler ülkenin bağımsızlığını kuvvetlendirdi ve halkı tekrar diriltecek yola girmesini sağladı.M.Kemal devrimi başarılı bir devrimdir.
M.Kemal devrimi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzlerce yıl süren derebeylik sistemini bitirdi ve Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açtı.”
Çin Komünist Partisi, Çinli çocuklara dünyadaki 4 büyük devrimciden birinin Atatürk olduğunu öğretiyor.
Bizim şaşkın sosyalistler ellerinin altındaki hazinenin kıymetini bilmiyor, tu kaka ediyorlar.
Ne hazin...
Çinli komünistler, "Atatürk milli bağımsızlığı kazandı" diyor, "Başarılı bir devrim yaptı, derebeylik sistemini bitirdi" diyor.
Bizim akılsızlar "Atatürk İngiliz ajanıydı" cinsinden CIA dolmalarını iştahla yutuyorlar.
Hani sosyalisttiniz. Niye Lenin'in, Çinli komünistlerin söylediklerini duymazdan gelip CIA düdükleri öttürüyorsunuz.
Ne yazık...
********
Ben Çin'in Atatürk'üyüm

Yıl 1935...

Mao Zedung, devrimle sonuçlanan Uzun Yürüyüş'e başlamadan önce, Şanghay Meydanı'nda toplanan binlerce komüniste hitap ederken, kendisini şöyle tanıtıyor:

"Ben Çin'in Atatürk'üyüm"
********

Atatürk'ün yaptıklarını bu kadar kısa sürede yapamazdım.
O'na hayranım.
Atatürk ; Ya istiklal ya ölüm...      
Fidel Kastro: Patria o muerte  (Ya vatan ya ölüm)...
     
"Sizin Atatürk gibi bir önderiniz var! Ona sıkıca sarılmak, onun yaşamınıza soktuğu değerlere sahip çıkmak ve korumak sizin bir çok sorununuzu çözecektir!"   
(Fidel Kastro, Küba'yı ziyaret eden bir gurup Türk aydınına)
"Devrimci Kemal Atatürk, bizim esin kaynağımız oldu. 1919'da Anadolu'dan emperyalistleri atmak için, Bandırma gemisiyle Samsun'a çıktı. Büyük bir zafer kazandı. Biz de tam 40 yıl sonra, ülkemizden faşistleri kovmak için Granma gemisiyle Havana'ya çıktık. Biz de zaferle kucaklaştık." 

(Fidel Kastro, 1996'da Habitat Zirvesi'nin konuğu olarak geldiği İstanbul'da Atatürk posteri önünde yaptığı basın toplantısında)

"Çağdaş ve aydınlanmacı Cumhuriyet Devrimlerini bu kadar kısa sürede biz asla başaramazdık.. Türkler sağdan sola doğru yazarken Harf Devrimi ile tam tersi yönde yazmaya başladı. Kıyafet Devrimi ve Medeni Kanun'la kadınlara getirilen statü çok önemliydi. O'na ve devrimlerine hayranım. Kendinize başka bir önder aramayın."

(Aynı basın toplantısında)


Küba'nın başkenti Havana'daki Atatürk büstü, altındaki plakada "Yurtta barış, dünyada barış" sözcükleri ile, sadece 150 kilometre uzaklıktaki ABD emperyalizmine karşı, Kübalılarla birlikte nöbet tutmaya devam ediyor.
3 yorum:

 1. Muhteşem... Başka bir şey diyemiyorum ve teşekkür ediyorum. Saygılarımla...

  YanıtlaSil
 2. Barış Bey
  Vakit ayırıp okuduğunuz için ve ayrıca yorumunuz için teşekkür ediyorum.
  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 3. ataturkun n.hikmeti hapislerde curuttugunu,alevi inancini yasakladigini,turkiyede bir devrimi engellemek icin kizilbas katliamlari yaptigini,komunistlere vatansiz hainler dedigini,sscb den dunyanin yardimlarina fabrikalar kurmalarina karsilik abd ingiltere ve fasist almanyayla her turlu isbirligi yaptigini,amerikan mandasina gecildigini,turkiyede bir devrimi engellemek icin butun iscilerin parmak izlerini almaya calistigini,filistinde bir israil kurulmasinda onun cok buyuk bir hizmetinin oldugunu inkar mi edeceksiniz?

  YanıtlaSil