12 Nisan 2017 Çarşamba

Yeminini paspas gibi çiğneyen zihniyete HAYIR

Yalnızca aşağıdaki afiş bile HAYIR demek için yeterli.


Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır.

Anayasa Madde 101 "Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Bağımsızlığı" başlığını
taşımakta ve seçildikten sonra varsa partisi ile ilişkisinin kesileceğini söyle-
mektedir. Bakınız:

Tayyip Bey, Cumhurbaşkanlığı yemini etmiştir. Bu yeminde Anayasa'ya bağlı
kalacağı maddesi de vardır, tarafsız olacağı maddesi de. Aynen şöyle:

"... üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle
çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim
üzerine andiçerim"

Bakınız:**********
Ancak, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra AKP'li olmaya devam etmiştir.
Anayasa, partisi ile ilişkisinin kesilmesini emretmekte, Tayyip Bey Anayasa'ya
bağlı kalacağına
namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği halde AKP ile
ilişkisini kesmemekte, yeminini paspas gibi çiğnemektedir.

Kalben AKP'li olmaya devam edebilir, bunu kimse sorgulayamaz. Ama Anaya-
sa'nın yasakladığı şey, bunu kitleler önünde söylemesi ve bir partili gibi dav-
ranmaya devam etmesidir.


**********

Halkoylamasında da "evet" tarafını tutarak, tarafsız olacağına dair ettiği yemini
de çiğnemiştir. Tıpkı önceki seçimlerde AKP mitinglerine katıldığı gibi.

Namusu ve şerefi üzerine bütün millet önünde ettiği yemini paspas gibi çiğne-
mekte en ufak tereddüt göstermeyen bir zihniyete denetimsiz sonsuz yetki
verilemez. HAYIR demek için yalnızca bu neden bile yeterlidir.


**********

Evet, Cumhurbaşkanı'nın partili olmaya devam etmesi gerektiğini düşünebilir-
sin, bu konuda yasa teklifi de verilebilir, ki verilmiştir ve halkoyuna sunulmuş-
tur. Ancak henüz halkoyaması yapılmamış olduğundan yürürlükteki Anayasa
maddesi geçerlidir. Gönlündeki Anayasa maddesi gereğince değil, yürürlük-
teki Anayasa maddesi gereğince davranmalısın, yeminin var çünkü.

"Ben böyle düşünüyorum, Anayasa beni bağlamaz" diyemezsin. Anayasa seni
bağlamayacak ise, niçin milletin önünde namusun ve şerefin üzerine bu Ana-
yasa'ya bağlı kalacağına yemin ettin?


Hem de namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş olmasına rağmen, Anayasa'ya, 
yasalara uyma zorunluluğu hissetmeyen bir zihniyete denetimsiz sonsuz yetki
verilemez. HAYIR demek için yalnızca bu neden bile yeterlidir.


**********

Kendisi yasalara uymayan bir yönetici, vatandaştan yasalara uymasını nasıl
isteyecek? Ha, kendisi kafayı çekerken vatandaşa içki içmeyi yasaklayan
Dördüncü Murat misali davranırım, beni hiç bir şey bağlamaz, ama vatandaş
yaparsa tepesine binerim diyorsa, böyle bir yönetime ne ad verildiğini bütün
dünya bilmektedir.


"Ben namusum ve şerefim üzerine yemin ettim ama vallahi billahi demediğim
ve Kur'an üzerine el basmadığım için bu yemin geçersizdir" deniliyorsa, bu da
HAYIR için başka bir nedendir.


**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder