21 Nisan 2017 Cuma

Atlantik cephesinin Meral Akşener planı


Amerika'nın Türkiye'de kurmak istediği Amerikancı hükumet hesapları içinde
MHP'nin Meral Akşener kanadının bulunduğu da apaçık ortadadır. Devlet
Bahçeli'ye karşı Meral Akşener'e umut bağlayanlar, niyetleri ne olursa olsun,
kendilerini kısa süre içinde hiç istemedikleri bir planın içinde bulurlar.

Ne kadar etkili olur bilemeyiz ama, bu uyarımız aynı zamanda Meral Akşe-
ner'in kendisinedir. Açıkça ortaya konmuş bir program ve satratejisi olmayan
bir Devlet Bahçeli karşıtlığının savrulacağı yer bellidir. Umarız dönüşü olma-
yan bir eğilimin içine yuvarlanmamışlardır.

Bakınız:

Doğu Perinçek, ROTA, Aydınlık, 21 Nisan 2017
https://aydinlik.com.tr/kose-yazilari/dogu-perincek/2017-nisan/akp-gidiyor-secenek-olusturmak-sart

**********

İngiliz devletinin görüşlerini yansıtan Financial Times (FT), Meral Akşener'-
den övgü ile bahsetti. Bu, aynı zamanda ABD'nin de görüşü demek.

FT'nin Ankara muhabirlerinin ortak analizinde Akşener'in yeni parti hazırlığın-
dan bahsedildi ve bu konuda Akşener'e dolaylı öneriler yapıldı. Akşener'i
sözde merkez-sağ denilen bir siyasetin liderliğine özendiren makalede
şöyle deniliyor:

"Uzmanlar, merkez-sağı AKP'nin hakimiyetine en büyük tehlike olarak görü-
yor. Eski İçişleri Bakanı Akşener böyle bir mücadeleye liderlik edecek en iyi
isim olabilir. Akşener yandaşları onun hem aşırı milliyetçileri, hem laikleri,
hem de İslamcıları etrafında toplayabileceğini, sol ve sağdan, tabii ki
AKP'den de oy çalabileceğini söylüyorlar."

Yani ABD - İngiltere ekseni, Akşener'i AKP'nin yerini alacak olan yeni hüku-
metin bir bileşeni olarak kullanma planları yapmaktadır.

ABD'nin iktidar planı, AKP, CHP ve MHP'deki bölünmeler üzerine kurulmuş-
tur. Beklenti gerçekçidir. Çünkü bu partilerin hepsinde Amerikancı ve FETÖ -
PKK dostu kanatlar var.


Meral Akşener'in içine itildiği bu tuzaktan kurtulmasının tek yolu
bir an önce Vatan Partisi'ne üye olmasıdır.


**********

Gazeteci:
Meral Akşener'in  yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu söyleniyor. Gerçi
kendisi bunu yalanladı ama sizce böye bir parti çözüm olur mu.


Perinçek:
Bakın şimdi Ülkücüler arasında bir yarış var. Ülkücüler Ülkücüleri bölüyor.
Ülkücüler ilk başta 1960'larda ne yaptılar? Milliyetçiliği tahrip ettiler, milliyet-
çiliği böldüler. İlk rol Ülkücülerin milliyetçiliği bölmesi idi.

Türkiye'nin bir milliyetçiliği vardı. Yusuf Akçura Ülkücü mü? Milliyetçi.
Kim söyleyebilir Ziya Gökalp Ülkücü diye? Necip Asım, İsmail Gaspıralı,
Hüseyinzade Ali Bey. Türkiye'nin 200 yıllık büyük milliyetçi devrimcileri.
Hangisi Ülkücü idi?

Peki, Atatürk, Ülkücü mü idi? En büyük Türk Milliyetçisi idi, devrimci milliyetçi
idi. Peki, bu Ülkücülük nereden icat edildi? Bakın, bu çok önemli bir soru.
Buradan Ülkücülere sesleniyorum: Yani kendisini Ülkücü diye tanımlayanlara
sesleniyorum: Bu "Ülkücü" lafı niçin icat edildi? Türkiye'de Türk Milliyetçiliği
varken, o Türk Milliyetçiliği Türkiye'de bütün devrimleri yapmışken, Namık
Kemallerden başlayıp 1908 Devrimi'ni yapmışken, Türkiye'ye özgürleşme,
çağdaşlaşma adına ne varsa, istiklal adına, hürriyet adına ne varsa o milli-
yetçi devrimci hareket getirmiş iken, Atatürk gibi dünya çapında bir milliyetçi
devrimci lider varken, bu Ülkücü nereden çıktı? Ne gereği vardı? Milliyetçiliği
tahrip etmek için.

Bakın, Ülkücülüğün seceresi, soy kütüğü Türkiye'de milliyetçiliği bölmek,
Atatürk milliyetçiliğinden, Türkiye'nin devrimci milliyetçi köklerinden, Yusuf
Akçuralardan Ziya Gökalplerden kopmak, dolayısıyla milliyetçiliği yıkıma
uğratmak. Onun için, bu Ülkücülük sorgulanmalı.

Şimdi gelelim sizin sorunuza:

Bakıyorsunuz, bir Ülkücü yarışı var.
Aralarında ne fark var? Türkiye adına
ne söylüyorlar?
Bahçeli, Akşener hangi çözümü getiriyor? 
"Ben senden daha Ülkücüyüm" lafından başka ne duyuyorsunuz?

Teröre karşı mücadele, üretim ekonomisine geçmek, komşularla barış,
Avrasya'da Türkiye'nin şerefli yerini alması vesaire, bu konularda ne duyu-
yorsunuz?

Aslında bu "Ben senden daha Ülkücüyüm" yarışı, "Ben Türk Milliyetçiliğini,
Türkiye'nin devrimci milliyetçi geleneklerini, tarihini yıkıma uğratmakta,
bölmekte, çürütmekte ben senden daha müthişim", iddia bu.

Ülkücülük Türkiye'de milliyetçiliği çürütmüştür. Bölmüştür.
Milliyetçiliğin
köklerine ve geleneklerine bir sabotaj olarak tamamen uluslararası
güçler tarafından 1960'larda piyasaya sürülmüştür
.

Bakın, Fethullah ile beraberlik de var o Ülkücü tarihte, Gladyo'nun tetikçisi
olmak da var. Ama o milliyetçi taban Türkiye'ye lazım, vatansever bir taban,
iyi niyetleri olan, samimiyeti olan bir taban.

Onun için bu Ülkücülük sorgulanmalı. Niçin milliyetçilik varken Ülkücülük
diye bir şey icat edildi.

Ve geldiğimiz noktada da bunların tekrar birbirlerini bölmeleri... Bakın, milli-
yetçiliği böldüler,
sosyal demokratların Atatürkçülüğü bölmeleri gibi,
şimdi Ülkücülüğü de bölüyorlar. Bunun sonu ne?

Bir Türk Milliyetçiliği varken, ki o
devrimci idi, toplumcu idi, halkçı idi,
o geleneklerden kopardılar. Türk Milliyetçiliği toplumcu idi, halkçı idi.

Türk Milliyetçileri kendilerini devlet sosyalisti olarak tanımlıyordu
1900'lerin Türk Milliyetçileri, Atatürkler, Yusuf Akçuralar, Ziya Gökalpler...


Aydınlık, 7 Nisan 2002

Şimdi Meral Akşener'de falan Yusuf Akçura'nın adını, Atatürk'ün adını,
Gaspıralıları duyuyor musunuz. O tarihin üstü kapatıldı, örtüldü ve tahrip
edildi.

Onun için şunu söyleyeyim: Bu Ülkücüler arasındaki yarıştan bir şey çıkmaz.
Milliyetçilik adına bir şey çıkmaz. Milliyetçiliği tahrip yarışıdır. Bu yarışta Tür-
kiye'nin milliyetçi köklerine dönmek, onları canlandırmak, böyle bir şey yok.


Vatan Partisi milliyetçi.
Vatan Partisi cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci.

Bakın, Türkiye'de Altı Ok, milliyetçilik beraberdir.

Siz milliyetçiliği  cumhuriyetçilikten, halkçılıktan, laiklikten,
                    devletçilikten, devrimcilikten kopardığınız zaman,
                                                            milliyetçilik diye bir şey kalmaz.


O zaman Ülkücülük çıkar ortaya, sonra o Ülkücülük de kalmaz, devamlı
birbiri ile kavga eder.

Onun için, Türkiye'deki bütün milliyetçileri Vatan Partisi'ne davet ediyoruz.
Milliyetçilerin olacağı yer, Vatan Partisi'dir.

Vatan Partisi'nde milliyetçilik var. Çünkü Vatan Partisi'nde Türk devrimci
milliyetçiliğinin bütün programı, ilkeleri mevcut. Cumhuriyetçiyiz, halkçıyız,
laikiz, milliyetçiyiz, devletçiyiz, devrimciyiz. İşte milliyetçilik böyle olur.

Onun için, böyle Meral Akşener umutları yaymak falan, bunlar milliyetçi
kesim için yeni tuzaklar, yeni yokuşlara sürmeler, yeni bölünmelere yönelt-
meler... Onun için ben bütün milliyetçileri, dağılmış olan, çeşitli guruplarda
olan milliyetçileri, milliyetçilerin hakiki kalesi, karargahı olan Vatan Partisi'ne
davet ediyorum.

Bakınız:

Basın açıklaması 19 Nisan 2017, Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi:
Video kaydının 24 -32nci dakikalar arası 


http://www.ulusalkanal.com.tr/dogu-perincek-ic-kavgaya-hayir-huzur-ve-gecim-icin-birlik-video,7531.html


********** 
arşiv:

Sokak diyenler sözlerinde durmayacak    21 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-diyenler-sozlerinde-durmayacak.html

Sokak çağrısı PKK'yı kurtarma çağrısıdır  
20 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-cagrs-pkky-kurtarma-cagrsdr.html

PKK'nın  sokak çağrılarına kimse uymaz   19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/pkknn-sokak-cagrlarna-kimse-uymaz.html

Emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyor  
19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/emperyalizm-turkiyede-ic-savas-ckarmak.html

CIA Başkanı: Tayyip diktatör   
26 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/cia-baskan-tayyip-diktator.html 
Tayyip Bey'i şeytanlaştırma projesi   
17 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/tayyip-beyi-seytanlastrma-projesi.html 
Trump'a Türkiye politikası önerisi   
15 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/trumpa-turkiye-politikas-onerisi.html 
Celladına aşık olan zihniyete HAYIR    
11 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/celladna-ask-olan-zihniyete-hayir.html 
AKP bir tuzağın içine itilmektedir    10 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/akp-bir-tuzagn-icine-itilmektedir.html 
Trump'dan hayır bekleyenlere soğuk duş 
 19 Kasım 2016http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/trumptan-hayr-bekleyenlere-soguk-dus.html

**********Hiç yorum yok:

Yorum Gönder