26 Nisan 2017 Çarşamba

AB'ye siyasi denetim hakkını siz verdiniz


AGİT Raporu'ndan sonra toplanan AKPM (Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi) "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" başlıklı raporu 45'e karşı
113 oyla kabul etti. Böylece 13 yıl sonra Türkiye'nin tekrar "siyasi denetim"
altına alınması kararlaştırılmış oldu.

Avrupa Konseyi, ülkelerin demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanların-
daki uygulamalarını izliyor. Türkiye 2004 yılında bu denetim sürecinden başarı
ile çıkmış ve Avrupa Birliği Türkiye ile "denetim sonrası diyalog" sürecini baş-
latmıştı.

2004 yılında da AKP iktidarı vardı, bugün de AKP iktidarı var. Peki, ne oldu da
süreç tersine döndü?

**********

Aslında bütün dünyanın bildiği, ama bizim Batı'ya göbekten bağımlı siyasetçile-
rimizin halkımıza söylemedikleri bir gerçek var: AB asla Türkiye'yi tam üye yap-
mayacak. Bizimkiler AB'ye girecekmiş gibi rol kesiyorlar, AB yöneticileri de
sanki Türkiye bu denetimlerden geçerse, müzakere başlıklarını başarı ile ta-
mamlarsa Türkiye'yi tam üye yapacaklarmış gibi rol kesiyorlar.

Dünyanın en uzun süreli yalanı.

Demirel,Çiller, Ecevit, Türkeş, Bahçeli, Özal, Evren, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü,
Baykal, Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve onların kadroları, bakan
ları, milletvekilleri 50 küsur yıldır hep aynı masalı anlattılar halkımıza ve anlat-
maya devam ediyorlar. Rol kesmeye devam ediyorlar.

"Giriyoruz" dediler, nikah yapmadan yatağa girdiklerini gizleyerek "Gümrük Bir-
liği'ne girdik" diye yaygara kopardılar, Tayyip Bey gündüz vakti Ankara'da ha-
vai fişekler atarak AB'ye girişimizi kutladı.

Tayyip ve Gül Beyler Roma'da Türk düşmanı, Haçlı savaşlarının önderi Papa-
nın heykeli altında Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne köle yapacak olan Avrupa
Anayasası'nı imzaladılar.

Nikah yapmadan adamın yatağına girmişsin, adam senden alacağını almış,
şimdi "nikah yap" diye arkasından koşuyorsun ve yatağından da çıkmıyorsun.
Adam niye nikah yapsın ki?

Önce başlık parası olarak tam üyeliğin onaylanacak, ondan sonra yatağa yani
Gümrük Birliği'ne gireceksin. AB'ye giren bütün kızlar başlık parasını aldıktan
sonra yatağa girdi. Metresliği kabul eden yalnız sensin.

Var mı senden başka tam üye olmadan Gümrük Birliği'ne giren bir AB üyesi?
Bu vicdan sızlatan gerçeği halkımıza niçin açıklamıyorsunuz?

**********

AB'nin kuralları, yasaları, Anayasası, Kopenhag Kriterleri var, var oğlu var.
Diyor ki: AB'ye girmek isteyen ülkeler bu kurallara, yasalara uyacak şekilde
kendi yasalarını ve uygulamalarını düzenleyecekler. Biz o aday ülkenin bizim
kurallarımıza uygun hale gelip gelmediğini denetleyeceğiz, bize göre uygunsuz
yönlerini düzeltmeleri için ikaz edeceğiz.

Yani: Egemenliğinin bir kısmını AB'ye devredeceksin. Tam egemen, tam bağım
sız bir devlet olmayacaksın artık. Yasaların AB yasaları ile uyumlu olacak.

Sen de: Evet, ben AB'ye tam üye olmak istiyorum, beni denetlemenizi kabul
ediyorum deyip Aday Üyelik anlaşması için imzayı basıyorsun. Bastın.

Demek ki, AB'nin Türkiye'yi denetlemesini siz kabul ettiniz.Şimdi bu "kabul
etmiyoruz"  itirazı neden? Kabul etmezsen AB'ye tam üye olamazsın
(Zaten kabul etsen de olamayacaksın ya, o başka)

AGİT Raporu'na itiraz neden? Heyetin ülkemize girip denetim yapmasına izin
veren de sensin. AB kurallarına göre izin vermek zorundaydın zaten.

Hem raporda yazılanlar yalan mı? O başka mesele tabii.

AGİT Raporu'nun Türkçe tam metni :

AB'nin sana karışmasını istemiyorsan yapacağın iş çok basit: "Arkadaş, ben
Aday Üyelik anlaşmasından çekiliyorum" dersin, o da sana karışamaz.
Ne AGİT raporları düzenleyebilir, ne de seni siyasi denetim altına alma
kararları çıkartabilir.

**********

Ama Doğu Perinçek Avrupa Birliği'ne: "Siz bizim içişlerimize karışamazsınız"
diyebilir. Onun bu hakkı var. Neden? Çünkü 50 küsur yıldan beri halkımıza hep
gerçekleri anlattı, AB'nin bizi tam üye yapmayacağını, aday üye yaparak kapı-
ya bağladığını, bundan amacın içişlerimize karışarak ülkemizi bölmek ve bir
parçasını kopartarak Kürdistan kurmak olduğunu, diğer amacın KKTC'yi yok
etmek olduğunu açıkladı. Ekonomimizi denetim altına alarak bizi çökertmek de
bonusu.

İşte AKPM'nin ülkemizi siyasi denetime alma kararına karşı Doğu Perinçek'in
açıklaması:

- Böyle bir denetim kararı olmaz,
  Türkiye bağımsız, egemen bir devlettir.

- Devlet egemenliği demek, onun üzerinde başka bir otoritenin,
  kurumun olmaması demektir.

- Türkiye'yi denetleyecek uluslararası bir kurum yoktur
   Hiç bir şekilde kabul etmiyoruz.

- Eğer hükumet bu denetimleri açarsa, o hükumetle de mücadele edeceğiz.
 
**********

İşte Vatan Partisi'nin programındaki Avrupa Birliği maddesi


Tayyip Bey, var mısın bu maddeyi uygulamaya?
Var mısın artık bu milleti masallar anlatarak uyutmaya son vermeye?
Varım de,seni en güçlü şekilde destekleyelim.
Haydi, cesaret...


Milli Hükumet Programı Aralık 2006 Madde 3
ABD Denetimine ve AB Aday Üyeliğine Son 

Türkiye’yi Avrupa Kapısı’na bağlayan, millî devletimizi ve Atatürk 
Devrimi’ni tasfiye eden AB aday üyelik sürecine son verilecektir. 
AB Aday Üyelik Protokolü, Katılım Ortaklığı Belgesi, Müzakere 
Çerçeve Belgesi gibi yeni Sevr antlaşmaları feshedilecek ve 
Türkiye, Avrupa Gümrük Birliği’nden çekilecektir.

http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/temel-belgeler/milli-hukumet-programi-4126

**********
arşiv:

AGİT'e fırça atmaya hakkın var mı?  
18 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/agite-frca-atmaya-hakkn-var-m.html


Devletin parasını ve kurumlarını partisi için kullanan zihniyete HAYIR
  12-04-17
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/devletin-parasn-ve-kurumlarn-partisi.html
 

Yeminini paspas gibi çiğneyen zihniyete HAYIR   12 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/yeminini-paspas-gibi-cigneyen-zihniyete.html
 
Gerçekleri söyleyen Hollandalı siyasetçi   17 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/gercekleri-soyleyen-hollandal-siyasetci.html


Hollanda malı dolmakalemle o imzaları siz attınız   16 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/hollanda-mal-dolmakalemle-o-imzalar-siz.html


**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder