14 Nisan 2017 Cuma

Binali Yıldırım istifa edecek mi?

Devlet Bahçeli'nin eyalet eleştirileri üzerine Başbakan Yıldırım şöyle dedi:
"Değişiklikte eyalet sistemine yol açacak herhangi bir madde varsa, ben
bugün hem Başbakanlığı, hem de Genel Başkanlığı bırakacağım."

İşte o madde:

**********

Anayasa Madde 123 fıkra 3:

Yürürlükteki metin:
Kamu tüzelkişiliği, ancak
kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye
dayanarak
kurulur.

Teklif edilen değişiklik:
Kamu tüzelkişiliği,
kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur.

**********

Anayasa'nın 123. Maddesine ilişkin bu değişiklik, teklifin 16. Maddesinin içine
şöyle saklanmış:

"...... 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ancak kanunla veya
kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak" ibaresi "kanunla veya Cumhur-
başkanlığı kararnamesiyle" ..... şeklinde değiştirilmiştir"

Anayasa maddesini açıp okumayan, burada neyin değiştirildiğini anlayamaz.


**********

Yalnızca TBMM'nin yetkisinde olan, yani ancak kanunla düzenlenebilecek olan
tüzel kişi (Mahalli İdare, Büyükşehir gibi) değişiklikten sonra Cumhurbaşkanı
tarafından tek imza ile kurulabilecek. Bu yetki ile eyalet (veya adı eyalet olma-
yan ama fiilen eyalet yetkilerine sahip) tüzel kişilikler kurulabilir.


**********

Anayasa Madde 127 fıkra 6:

Yürürlükteki metin:
Mahalli idarelerin... kendi aralarında
Bakanlar Kurulu'nun izni ile birlik kurma-
ları .... kanunla düzenlenir.


Teklif edilen değişiklik:
Mahalli idarelerin... kendi aralarında
Cumhurbaşkanı'nın izni ile birlik kurmaları
... kanunla düzenlenir.


**********

Anayasa'nın 127. Maddesine ilişkin bu değişiklik, teklifin 16. Maddesinin içine
şöyle saklanmış:

"...... 127'nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu'nun"
ibaresi "Cumhurbaşkanı'nın"... şeklinde değiştirilmiştir.

Anayasa maddesini açıp okumayan, burada neyin değiştirildiğini anlayamaz.


**********

Demek ki, mevcut mahalli idareler ve yeni oluşturulacak tüzel kişilikler yalnızca
Cumhurbaşkanı'nın tek imzası ile aralarında birlik kurabileceklerdir.

Güneydoğu'daki illerin tümünü Büyükşehir haline getirir, Vali ve Kaymakamla-
rını (Belediye Başkanları gibi) mahalli seçimle getirirseniz, özerk bölge ve
federasyona yol açacak olan yerel yönetimler birliği oluşturmuş olursunuz.

Böyle bir uygulamayı Meclis'e asla yaptıramazsınız, Meclis denetiminden çeki-
nen Bakanlar böyle bir karar vermez. Bunu ancak tek başına karar verebilen
Başkana yaptırabilirsiniz.

123. ve 127. madde değişiklikleri ile Cumhurbaşkanına
eyalet kurma ve eya-
letlerin aralarında birlik kurmalarına izin verme
yetkisi tanınmaktadır.

Eyaletler aralarında birlik kurunca Bölgesel Yönetim oluşturmuş olurlar.

Bölgesel yönetimler kurmak, federasyonun ve giderek ayrılmanın önünü açar.
Örnek: Irak'taki Barzanistan.


Bu işler böyle Anayasa'ya yazılarak yapılabilir mi, orası ayrı. Türkiye buna asla
müsaade etmez. Teşebbüs ettikleri an bu millet onları indirir.

18 yaş, 600 Vekil anlatıp duruyorlar da, bir de şu tüzel kişiyi anlatsınlar baka-
lım. Bahçeli Bey de anlatsın bakalım Ülkücülere.

Binali Bey, işte okudunuz, belki size de yutturdular laga luga ile, açıp Anayasa-
yı bakmadınız hangi maddeyi niçin değiştiriyoruz diye, işte şimdi gördünüz,
istifanızı rica ediyoruz, söz verdiniz çünkü.

Buyurun, işte kalem,işte kağıt.


 **********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder