27 Ocak 2015 Salı

Merdan Yanardağ'ın PKK yanılgısı

Merdan Yanardağ'ın Aydınlık Eski Genel Yayın Müdürü Deniz Yıldırım ile yaptığı söyleşi 26 Ocak günlü Aydınlık gazetesinde yayımlandı.

Birleşik Haziran Hareketi'nin (BHH) Yürütme Kurulu Üyesi olan Yanardağ, HDP ile ittifak yapmayı düşünmediklerini açıklıyor.

HDP bildiğimiz gibi PKK'nın yasal sözcüsü.
  


HDP ile ittifak yapılmaması elbette olumlu bir tutum. Ancak Yanardağ'ın açıkladığı ittifak yapmama nedeni sorunlu.

*********

Yanardağ'ın HDP değerlendirmesi şöyle:

"HDP Türkiye'nin ilerici, aydınlanmacı, devrimci ve sol birikimine yaslanan bir girişim değil, esas olarak Kürt ulusal hareketinin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş bir çatı partisidir."

İşte sorun burada başlıyor.

Birinci olarak, HDP veya PKK Kürt ulusal hareketi olarak tanımlanamaz. PKK, ABD emperyalizminin taşeronu olarak Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi ve İran'ı bölmeyi amaçlayan bir terör örgütüdür. HDP ise o terör örgütünün sözcüsüdür.

İkinci olarak, bir Kürt ulusal hareketinden söz edilemez. Çünkü Türkiye'de bir Kürt ulusu yoktur. Türk Milleti'ni meydana getiren çeşitli milliyetlerden biri de Kürt milliyetidir.

Bir etnik gurup (milliyet) olan Kürtlerin ulus olduğunu, onların bir ulusal hareketi olduğunu öne sürmek, Türkiye içinde Türk milleti yanında ikinci bir millet (ulus) olduğunu kabul etmek demektir ki, bunun mantıki sonucu Türkiye'nin özerk bölgelere bölünmesi, federasyona veya konfederasyona geçmesi, veya Kürt ulusunun ayrılarak bağımsız bir devlet kurması hakkının kabulüdür.

"Kürt ulusal hareketi" tanımı, bilerek veya bilmeyerek bölücülüğe doğru atılan ilk adımdır.

*********

Yanardağ şöyle diyor:

"BHH'nin Kürt ulusal hareketi ile bu aşamada bir ittifak içine girmesi düşünülemez."

Yanardağ, "Kürt ulusal hareketi" olarak nitelediği bölücü terör örgütü ile bu aşamada ittifak yapılmayacağını söylüyor. Yani ileriki aşamalarda ittifak yapılabilir.

Bölücü terör örgütü ile ittifak yapmamak BHH ve Yanardağ için ilkesel bir tutum değil yani.

*******

Peki PKK ne yapıyor ki BHH onunla bu aşamada ittifak yapmayı düşünmüyor?

Merdan Yanardağ açıklıyor:

"Çünkü... Kürt ulusal hareketi Türkiye gericiliği ve AKP ile bir "çözüm süreci" yürütmeye çalışıyor."

Yani PKK (HDP) Türkiye gericiliği ve AKP ile yürüttüğü "çözüm süreci"nden vazgeçerse, o aşamada PKK ile ittifak yapılabilir.

*********

Yanardağ şöyle devam ediyor:

"Oysa Türkiye gericiliği ve İslamcı faşizan bir parti olan AKP ile Kürt sorununun halkların kardeşliği, eşitliği ve birliğine dayalı, adil, demokratik ve onurlu bir çözümünü gerçekleştirmek imkansızdır."

Bu, inanılmaz derecede vahim bir saptamadır.

Birincisi, "halkların kardeşliği" ifadesi, Türkiye'de birden fazla halk olduğu anlamına gelir ki, böyle bir kabul tıpkı "Kürt ulusal hareketi" ifadesinde olduğu gibi, bölücülüğe doğru atılan bir adım anlamına gelir.

Atatürk'ün tanımı ile, Türkiye'de sadece bir Türkiye halkı vardır ki, bu halk Türk Milleti'ni meydana getirir. Ayrı bir Kürt halkı ve Kürt milleti yoktur. Kürt etnik gurubu (Kürt milliyeti), Türkiye halkını ve Türk Milleti'ni meydana getiren etnik ve dinsel guruplardan bir tanesidir sadece.

İkincisi:

Bölücü terör örgütü
Türkiye gericiliği ile sehven mi bir araya gelmiştir?

Bölücü terör örgütü
AKP'nin İslamcı faşizan bir parti olduğunu bilmemekte midir?

Bölücü terör örgütü
Adil, demokratik, onurlu bir çözüm mü istemektedir?
Halkların kardeşliğini, eşitliğini ve birliğini mi istemektedir?

Merdan Yanardağ, gerçekten de bölücü terör örgütünün "halkların kardeşliği, eşitliği ve birliğine dayalı adil, demokratik ve onurlu bir çözüm" için mi mücadele ettiğini zannetmektedir?

Eğer öyle ise, ortada çok büyük bir sorun var demektir.

*********
Notlar:

BHH kuruluş çalışmaları, bazı sol parti ve çevrelerin çağrısı ile 19 Ekim 2014'te ODTÜ Vişnelik'te başladı.

Amacı: Haziran direnişinin amaçlarını gerçekleştirmek, Gezi benzeri yeni bir isyan dalgasına hazırlıklı olmak.

Merdan Yanardağ'ın tarifi ile:

"BHH, önüne partileşme hedefi koymayan, ancak içinde devrimci ve sosyalist partilerin de bulunduğu bir cephe hareketidir."

BHH Kuruluş Metni imzacıları ile destek veren kuruluş ve kişilerin listesi için bakınız:

*********
Söyleşinin tamamı:

*********
Deniz Yıldırım: Eski Aydınlık Genel Yayın Müdürü. Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk konuşma kayıtlarını yayımladığı için Ergenekon kumpası ile Silivri'de 4 yıl 4 ay esir tutuldu. Mart 2014'te tahliye oldu.

Deniz Yıldırım


*********

1 yorum:

  1. Analiz yapmak için hem bakmak hem görmek gerek.

    Çok isabetli bir analiz olmuş, ne de olsa % 60'ımız müritleşince analiz yapan pek kalmadı.

    Teşekkürler...

    YanıtlaSil