1 Haziran 2012 Cuma

Esir subayın ölümcül yanılgısıAli Serdar Bolat   31 Mayıs 2012
 
28 Mayıs 2012 günü, birleşik Ergenekon duruşmasında esir generaller, amiraller, subay ve astsubaylar taleplerini dile getirdiler.
********
31 Mayıs 2012 günlü Aydınlık köşe yazısında Doğu Perinçek durumu şöyle saptıyor:
"Çoğu niçin tutuklandığını hala bilmek istemiyor"
********
Perinçek'in bu saptamasından anlıyoruz ki, esir subaylar aslında niçin esir edildiklerini hissediyor, fakat bunu bir türlü kabullenmek istemiyorlar.
 
Bu kabullenemeyişi Perinçek şöyle açıklıyor:
"Kalleşliğin, tertibin, pusunun, tuzağın yalnızca düşman marifeti olabileceği bilinçlerine yerleşmiş.
O yüzden, bir takım kamu makamlarının büyük bir tertibin içinde oldukları gerçeğini zihinlerinden kovuyorlar."
 
Bu yüzden de, kendilerinin kötü niyetli kişilerce imal edilen sahte kağıt parçalar, CD'ler, ıslak imzalar ve eylem planları yüzünden esir edildikleri kanısındadırlar.
Bu sahte belgeler kötü kişilerce savcılara ulaştırılmış, Savcılar da bu sahte belgeleri gerçek zannettikleri için kendilerini tutuklamışlar.
 ********
Perinçek devamla diyor ki:
"Adeta çırpınıyorlar ve o kağıt parçalarının ve o belgelerin sahte olduğunu mahkemeye anlatıyorlar.
Ve öyle gözüküyor ki, bu çırpınışları bir süre daha devam edecektir"
 ********
Evet, esir subaylar sanıyorlar ki, Hakimler ve Savcılar bu sahte belgelerin sahte olduğunu bir anlasalar, anında kendilerini salıverecekler ve dava da düşecek.
Heyhat. Böyle bir şey hiç olmayacak.
Çünkü polislerle beraber o belgelerin hazırlanmasına katkıda bulunan Savcılar, onların sahte olduğunu zaten biliyorlar.
Hakimler de biliyor ki, o belgeler sahtedir ve bu dava bir komedidir.
O yüzden, esir subayların sahtelikleri göstermek için çırpınışlarına bıyık altından gülüyorlar.
********
Zaten Balyoz Davası'nda gördük.
Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu'na aykırı şekilde, mahkeme, "delillerin değerlendirilmesi" bölümünü es geçmiştir.
Delillerin sahte olduğunu gösteren kanıtların görüşülmesi, bu kanıtlar hakkında bilirkişi incelemesi yapılması istekleri hep geri çevrilmiştir.
Çünkü bilirkişilerin "Bunlar sahtedir" diyeceğini mahkeme heyeti çok iyi bilmektedir.
Avukatlar tarafından yaptırılan bilirkişi incelemelerinden hep "sahte" raporu çıkmıştır.
Adalet Bakanlığı'nın resmi bilirkişi listesinde adı bulunan bilirkişiler de, Amerika'daki benzer kuruluşlar da hep "sahte" raporu vermişlerdir.
Ancak usule göre, bilirkişi raporu mahkemece yaptırılmalıdır, avukatlarca değil.
Ama mahkeme sahte delillerin tartışılmasını kabul etmemektedir.
Deliller sanki gökten Kur'an ayetleri misali vahiy olarak inmiştir ve doğrulukları tartışılamaz.
Mahkemenin tutumu işte bu.
Her şey gayet açık değil mi?
********
Perinçek, "Düşman harekatı" başlığı altındaki bölümde şöyle hitap ediyor komutanlara:
 
"Sayın Generaller, Sayın Amiraller, Sayın Subaylar.
Siz o kağıt parçaları ve benzerleri yüzünden tutuklu değilsiniz.
Siz özetle, Mustafa Kemal'in askerleri olduğunuz için hapse atıldınız."
 
"Hala görmüyor musunuz, Kemalist Devrim tasfiye edildi, Türkiye bölünüyor."
 
"Kemalist Devrimi yıkabilmek için, Mustafa Kemal'in askerlerinin etkisiz hale getirilmesi gerekiyordu.
 
"Türkiye'yi bölmek için de, Türk Ordusu'nun direncinin kırılması gerekirdi."
 
"Siz, bir düşman harekatı ile içeri atıldınız.
Bu bir düşman operasyonudur; düşmanın iç cephedeki harekatıdır"

********
"Öncelikli karar"
Esir subayın önce şu kararı vermesi gerekiyor:
Bu düşman harekatına karşı koyacak mıyım,
yoksa kendimi kurtarmaya mı çalışacağım, yani firar mı edeceğim.
Kişisel çözüm arayışına girişmek, düşmandan kaçmaktan yani firardan başka bir şey değildir.
********
"Suça iştirak"
Burada yargılama yapılmıyor.
Buradan adalet bekleyenler yanılmaktadır.
"Bu mahkemelerde yargılama yapılıyor" 
       görüntüsü verilmesine katkıda bulunmak, 
                                    şuça iştirak etmek demektir."
********
"Subaylık ölümü göze almak demektir"
Harp Okulu'na girerken, Türk gencine sorulan ilk soru şudur:
"Ölümü göze alıyor musun?"
Buna olanca birikimiyle, olanca yüreğiyle "evet" demeyen, sınavı geçemez.
********
********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder