26 Mart 2017 Pazar

PKK'nın selefi Şeyh Sait'e Fatiha okuyanlara HAYIR

Şeyh Sait
"Bir Türk öldürmek, yetmiş gavur öldürmekten üstündür"

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk:

"Bizim için Şeyh Sait, Seyit Rıza, Barzani neyse Öcalan da odur"

HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir:
"Şeyh Sait Kürtlerin birlik olmasını çok istiyordu. Bugün şükürler olsun ki
Şeyh
Sait'in, Seyit Rıza'nın torunları
bunun farkındalar. Şeyh Sait ve Seyit Rıza'-
nın ruhları şad olsun"

http://blog.milliyet.com.tr/seyh-said-ve-kurtler--/Blog/?BlogNo=358933

Şeyh Sait'in torunları olduklarını PKK'ılar işte böyle ifade ediyorlar.
AKP'nin Fatiha okuduğu Şeyh Sait, demek ki, PKK'lıların büyükbabası.
Şimdi bölücü kim?


Öcalan'ın, PKK'lıların selefine Fatiha okuyanlara HAYIR diyoruz.


**********

Bağdat'taki Fransız Komiserliği Şeyh Sait ayaklanmasının başladığı günlerde
Paris'e 40 sayfalık bir rapor gönderdi.

Rapor, Şeyh Sait'in Kürt devleti kurmak için isyan ettiğini şöyle anlatıyor:

"Şeyh Sait, 1918 yılından beri
amacı İngiliz Mandası altında bir Kürt devleti
kurmak olan
İstanbul Kürt Komitesi'ne bağlı olarak çalışmaktadır."

"Şeyh Sait, 1918'de,
Kürdistan Bağımsızlığı Türkiye Komitesi Lideri Abdullah
Bey tarafından, İngilizlerin Kürt politikasındaki temel unsurlardan olan Binbaşı
Noel ile ilişkiye geçirildi"

(Fransız Dışişleri Bakanlığı Gizli Belgeleri, E. Levant 1918-1929 Vol.101 sf.25
Aktaran: Uğur Mumcu Kürt-İslam Ayaklanması, Tekin Yay. 19. Baskı sf.168)


**********

Fransız Komiserliği'nin bir başka raporunda Şeyh Sait ayaklanmasının İngilizler
için anlamı açıklanıyor. Buna göre, ayaklanma, Türklerin Musul üzerindeki hak
iddialarını araştıran Uluslararası Komisyona Türklerin kendi topraklarındaki
Kürtleri bile yönetemediğini gösterecekti. Türklerin Musul'daki Kürtleri haydi
haydi yönetemeyeceği böylece gösterilmiş olacaktı. Buyurun okuyalım:

"Kürt ayaklanması birdenbire, kendiliğinden ortaya çıkmadı. Kürdistan dağları
yabancıların kışkırtması ve desteği ile ayaklandı."

"Bölgede çıkan olaylar, İngilizlerin, uğradıkları yenilgiden sonra hiç affetmedik-
leri Mustafa Kemal'e karşı yürüttükleri siyasetin bir parçasıdır."

"Ayaklanma, Türklerin Musul üzerindeki iddialarını araştıran Komisyon'a,
Türklerin kendi topraklarındaki Kürtler arasında bile huzuru sağlayamadığını
gösterecekti"


(Fransız Dışişleri Bakanlığı Gizli Belgeleri, E. Levant 1918-1929 Vol.101 sf.25
Aktaran: Uğur Mumcu Kürt-İslam Ayaklanması, Tekin Yay. 19. Baskı sf.97)

**********
Şeyh Sait, Nakşibendi tarikatına bağlı bir toprak ağası idi. Cumhuriyet yöneti-
mini ağalığı için tehdit olarak görüyordu ki bunda haklı idi. Şeyhliği için de
aynı tehlike geçerli idi.

Dini etkisini de kullanmak amacı ile Kürt aşiretlerini "Kemalist hükumetin
kafirce siyasetine karşı ayaklanmaya" çağırdı. Cihat ilan etti.

Ellerinde yeşil sancak, göğüslerinde Kur'an, Bingöl, Elazığ, Lice, Ergani ve
bir çok köyü ele geçirip Diyarbakır'a dayandılar ve orada yenilerek geri çekil-
mek zorunda kaldılar.


**********

Şırnak Aşireti Reisi Abdurrahman Ağa, Bağdat'taki İngiltere Başkomiserliği'-
ne gönderdiği mektupta şöyle yazıyordu:

"Kürt milletinin hukukunu elde edip hükumetini kurmasına kadar, savaş mü
himmatı konusundaki eksikliklerimizi yapacağınız yardımlarla giderebiliriz"

İsyancılardan Kemal Feyzi yakalandıktan sonra mahkemede:

"Bağımsız bir Kürdistan için çok çalıştım. Bu çaba için yıllarca aşiretler için-
de yaşadım. Şimdi uğruna mücadele ettiğim şeyin bir hayal olduğunu anla-
mış bulunuyorum. Ortada millet denilecek bir Kürt topluluğu yokmuş."

Kemal Feyzi'nin böyle söylemesinin nedeni, bir çok Kürt aşiretinin isyana
katılmamış olması idi.

(Uğur Mumcu, sf. 116,117)


**********

Bozan Aşireti Reisi Şahin Bey, 15 Nisan 1924'te yayımladığı bildiride şöyle
diyordu:

"Otuz asırlık bir tarihe sahip Kürt milleti hala Türklerin tutsağı olarak yaşıyor.
Ey Büyük Selahattin'in cesur evlatları. Kutsal hilafet makamını kaldırarak
kutsal dinimizi yok eden Yahudinin zulmünden kurtulmak için, tarihimizin
şanlı sayfalarını yeniden açacak genç Kürt hareketi geliyor."

"Çerkezleri, Rumları, Ermenileri, Arnavutları ve Arapları birer birer yok eden
muhteris Türk siyasetinin kurbanı olmadan, mahvolmadan uyanınız ve
milletinizi kurtarınız."

(Uğur Mumcu, sf. 58)


**********

İngiltere Büyükelçiliğinde görevli Askeri Ataşe Binbaşı Harenc, Londra'ya
gönderdiği raporunda şöyle diyor:

"Şeyh Sait ayaklanması dinci, milliyetçi (Kürtçü demek istiyor) ve Cumhuri-
yet karşıtıdır. Bu etkenlerden hangisinin sonucu belirleyeceği şimdiden
kestirilemez."

(Uğur Mumcu, sf. 97)
**********

Daha sonra, bölücülere şirin görünüp oy almak hevesi ile siyasi partiler isyan-
cıların torunlarını içlerine almakta sakınca görmediler. İşte bazıları:

Şeyh Sait'e Fatiha pankartını asan AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Akar,
5 dönem Milletvekilliği yapan DYP'li Meclis Başkanı Ali Rıza Septioğlu
AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat
DEHAP Erzurum İl Başkanı Biyadin Fırat
HAK-PAR Genel Başkanı Abdülmelik Fırat
RP ve ANAP Milletvekilleri Abdülvillah Fırat ve Suat Fırat


PKK'nın bugün yaptığını geçmişte sözde din adına yapmış olan, bu bakımdan
PKK'nın büyükbabası olan Şeyh Sait'e Fatiha okumaya
HAYIR diyoruz.

Bugün Şeyh Sait'e Fatiha okuyan, öldükten sonra da Öcalan'a Fatiha okur.

Öcalan'ın selefine Fatiha okuyanlara HAYIR diyoruz.
**********
arşiv
Mehmetçikleri şehit eden Şeyh Sait'e Fatiha ve Mevlut caiz mi 
25 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/mehmetcikleri-sehit-eden-seyh-saite.html
**********

25 Mart 2017 Cumartesi

Mehmetçikleri şehit eden Şeyh Sait'e Fatiha ve Mevlut caiz mi

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı pankart astı dört bir yana:

Her EVET Şeyh Sait ve Arkadaşlarına bir Fatiha'dır.
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız 1 Nisan'da Diyarbakır'da
AK PARTİ Diyarbakır İl Başkanlığı


Gelen tepkiler üzerine pankartlar indirildi. Ama maksat hasıl olmuş, mesaj
gereken yerlere (bölücülere ve şeriatçılara) ulaştırılmıştı.

**********

Gelen tepkilere AKP yerine HDP Milletvekili Altan Tan bir hışım yanıt verdi:

"Şeyh Sait ve arkadaşlarının Diyarbakır'ın göbeğinde Dağkapı Meydanı'ndaki
mezarları 92 yıldır ailelerine teslim edilmedi. Başlarında bir Fatiha okunamıyor."

"Şeyh Sait'e İngiliz ajanı diyen alçaklar İngilizlerle anlaşarak İmparatorluğu
paramparça eden ittihatçı artıklarıdır."


İmparatorluğu parçalamak Altan Tan'ın umurunda değil. O da zaten parçalayıp
Kürdistan kurmak istemiyor mu? Önemli olan İttihatçılara çamur atarak Atatürk
ve Cumhuriyet düşmanlığı yapmak.

Gördüğünüz gibi PKK da Şeyh Sait'e Fatiha okumak istiyor.
Şeyh Sait'in şehit ettiği Türk askerlerine Fatiha okuyacak değil ya?

Peki, "HAYIR diyenler PKK yandaşıdır" diye vaveyla koparan AKP yöneticileri,
nasıl olur da Türk askerlerini şehit eden bölücü isyancıbaşına Fatiha okur?

Türk askerini şehit edenlere Fatiha okumak caiz midir? Haa, tabii nasıl da
dalgaya düştüm. Atatürk dinsiz, onun kurduğu Türk Ordusu da dinsiz olduğu
cihetle dinsiz Türk askerini öldürmek cihattır. O cihatçılara da Fatiha caizdir.

Altan Tan Fatiha ile yetinmiyor, bu Kürtçü - Şeriatçı bölücülere Mevlut da
okutuyor. Bakınız: HDP'ye oy ver afişinde Şeyh Sait için Mevluta çağrı:


AKP şimdi HDP ile ortak bir noktada buluştu mu? Buluştu.
Beraberce Türk askerini şehit edenlere Fatiha okuyacaklar mı? Elbette.
E, bölücü kim şimdi?

Şeyh Sait'in idamı, Diyarbakır 29 Haziran 1925

Lozan'da Kerkük ve Musul sorunları karara bağlanamamış, çözümü erte-
lenmişti. Atatürk, Misak-ı Milli içerisinde olan bu bölgeleri almak için askeri
hazırlıklara başlamıştı. Musul ve Kerkük'ü Türkiye'ye vermek istemeyen
İngiltere, Şeyh Sait'i isyana kışkırttı. İsyan 13 Şubat 1925 günü Genç ve
Piran'da başladı. Şeyh Sait ve 25 adamı 14 Nisan 1925 günü Şerafettin
Dağları'nda teslim oldu. Varto'ya getirilerek tutuklandılar.

Seyid Abdülkadir ve arkadaşları 14-23 Mayıs, Şayh Sait ve arkadaşları ise
26 Mayıs-15 Haziran 1925 günlerinde yargılandılar. Şeyh Sait ve 46 arkadaşı
29 Haziran günü Diyarbakır'da idam edildiler.

Atatürk 16-17 Ocak 1923 günü gazetecilere şöyle diyordu (özet)
"Musul bizim için çok kıymetlidir. Birincisi, orada petrol var. İkincisi, İngilizler
orada bir Kürt hükumeti oluşturmak istiyor. Bu taktirde bizim sınırımız içindeki
Kürtlere de bu fikir yayılır. Bu fikre engel olmak için Musul'u sınırlarımıza
katmamız gerekir" (ATABE Cilt 14 s. 269)

Atatürk'ün bu girişimine engel olmak isteyen İngiltere'nin kışkırttığı Şeyh Sait
ayaklanması ordumuzu içeride meşgul ettiği ve yıprattığı için Musul seferine
çıkamadık, İngiltere'nin zayıf olduğu bu anda fırsat kaçmış oldu.

1926 yılında Ankara Antlaşması ile Musul ve Kerkük'ü Irak'a bırakmak zorunda
kaldık.

AKP ve HDP yani PKK işte bu hainlere Fatiha ve Mevlut okuyorlar.
Bahçelerin Efendisi de Fatiha ve Mevlut etkinliğine davetlidir herhalde.

Türk askerlerini şehit eden, Musul ve Kerkük'ü kaybetmemize neden
olan hainlere Fatiha ve Mevlut okunmasına
HAYIR diyelim.

5 Mart 1925 günü, yani isyan devam ederken Rus Komünist Partisi'nin gaze-
tesi Pravda'nın ilk sayfasında yayımlanan karikatür: İngilizler Şeyh Sait'e
silah verip "Allah yardımcıları olsun" diyerek Türk Ordusu'nun üzerine sürüyor. 


Bakınız:


**********
arşiv
Dışişleri çarşafa dolaştı   22 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/dsisleri-carsafa-dolast.html

Kerkük Valisi: Türkiye Kürdistan bayrağını astı, size ne oluyor?
20-3-17
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kerkuk-valisi-turkiye-kurdistan-bayragn.html

Kerkük - Musul arşivi   
20 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kerkuk-musul-arsivi.html

AKP Kürdistan'ı tanımaya hazır   
10 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/akp-kurdistan-tanmaya-hazr.html

1926 Ankara Antlaşması Kürdistan Devletine izin vermiyor 
9 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/1926-ankara-antlasmas-kurdistan.htm
**********

Doğu Perinçek Vatan Partisi Kurultayı Konuşması

Doğu Perinçek
Vatan Partisi Kurultayı Konuşması
11 Mart 2017
https://www.youtube.com/watch?v=IDBY8BxVng4


23 Mart 2017 Perşembe

Musul - Kerkük - Barzanistan harita

Aşağıdaki haritada

Koyu pembe ile boyanmış bölge 1970 yılında ilan edilen Özerk Kürdistan.

Açık pembe ile boyanmış bölgeler, Barzani'nin hak iddia ettiği diğer Irak
toprakları.

Devamlı pembe çizgi, ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra 2005 yılında Anayasa ile
kabul edilmiş olan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarını gösteriyor.

2005 yılından sonra Barzani yönetimi Irak merkezi hükumetinin zaaflarından ve
Irak Ordusunun zayıflığından faydalanarak Amerika'nın da aktif desteği ile
Anayasal sınırlarının dışına taşarak alanını genişletti.

Daha sonra IŞİD'in ele geçirdiği toprakları IŞİD'den geri alarak haritada pembe
kesik çizgilerle gösterilmiş olan hatta kadar ilerledi.

Kirkuk=Kerkük  Mosul=Musul  Tuz=Tuzhurmatu  

Barzani yönetimi böylece kuzeybatıdaki Tel Afer'den başlayıp Musul - Kerkük 
üzerinden Tuzhurmatu'ya (haritada Tuz) uzanan Türkmenlerin çoğunlukta
olduğu bölgeye el koymuş oldu.

Şu anda Musul'un IŞİD'den geri alınması harekatında Barzani kuvvetleri
Musul'un kuzeyinde, Irak Ordusu ise güneyinde mevzilenmiş durumda.

Yani Musul'un güneyinde Musul - Al Daiyara arasındaki haritada Irak top-
rakları ile aynı renkte gösterilen bölge Barzani denetiminden çıktı.

Aşağıdaki haritada, Barzani'nin büyük kısmına el koyduğu geleneksel
Türkmen bölgesi açık yeşil renkle gösterilmiş.

Şu anda Barzanistan'ın merkezi durumunda olan Erbil bile eskiden Türkmen
şehri idi.
Kuzeybatı-güneydoğu yönündeki açık yeşil bölge Türkmeneli

Irak merkezi hükumeti hem Barzani'nin bu yayılma stratejisine, hem de bağım-
sızlık ilanı yönündeki çalışmalarına karşı duruyor.

Ancak AKP, Irak Anayasası'nı hiçe sayarak Bağdat'ı devre dışı bırakıp Barzani'-
den petrol alarak, ticaret yaparak, altyapı hizmetleri vererek Irak'ın bölünmesi-
ne giden yolu açıyor.

AKP hükumetlerinden yüz bulup şımaran Barzani de başta Kerkük olmak üzere
Türkmen bölgelerinin üzerine oturma yolunda her geçen gün mesafe alıyor,
en son adım Kerkük'e Kürdistan bayrağı dikmek oldu.

Daha geniş bilgi için bakınız:


Kerkük ve Musul'u Barzanistan'a katma komplosu 21 Temmuz 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/kerkuk-ve-musulu-barzanistana-katma.html


**********
arşiv
Dışişleri çarşafa dolaştı    22 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/dsisleri-carsafa-dolast.html 

Kerkük Valisi: Türkiye Kürdistan bayrağını astı, size ne oluyor?  20 Mart 2017  
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kerkuk-valisi-turkiye-kurdistan-bayragn.html

Kerkük - Musul arşivi   
20 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kerkuk-musul-arsivi.html

**********

22 Mart 2017 Çarşamba

Dışişleri çarşafa dolaştı

Evet oylarını bir-iki puan artırmak için İstanbul'a, Ankara'ya hatta ve hatta
Atatürk'ün Çankayası'na Kürdistan bayrağı asan AKP hükumetinden yüz
bulan bölücübaşı Barzani bin yıllık Türk yurdu Kerkük'e Kürdistan bayrağı
asıp resmi yazışmalarda Kürtçenin de kullanılmasını dayatınca bizimkiler
fena halde çarşafa dolaştı.

Bir - iki puan bölücü oyu kazanayım derken dört - beş puan milliyetçi oyu
kaybetme tehlikesi ile yüz yüze gelen AKP cenahı, Kerkük'e Kürdistan
bayrağı asılmasına tepki vermek zorunda kaldı.

İşte çarşafa dolaşma olayı burada vuku buldu. Kendi elinle Çankaya'ya
astığın bayrağı eloğlu Kerkük'e asınca ne yüzle karşı çıkacaktın?

"Ama siz de asıyorsunuz, kötü bir şeyse siz niye astınız?" diye sorsalar, ne
cevap verilecekti?

Hem Güneydoğu illerimizde "EVET" çalışması başlatan Barzani'yi darıltma
tehlikesi de vardı. Gel çık işin içinden.

Aydınlık, 21 Mart 2107

AKP Dışişleri, ne şiş yansın ne kebap kabilinden anlamsız bir açıklama
yaptı: "Kerkük Valiliğinin Kürdistan bayrağını Irak bayrağı ile birlikte
göndere çekmesini yadırgıyoruz"


"Kınıyoruz" diyemedi. Çünkü aynı bayrağı İstanbul, Ankara havaalanla-
rında Türk bayrağı ile birlikte göndere çeken ve Çankaya'da Türkiye
Başbakanı'nın koltuğunun arkasına asan Binali Yıldırım hükumetini de
kınamış olacaktı.

Ama, AKP Dışişleri, AKP hükumetinin Kürdistan bayrağı asmasını yadırgamış
duruma düşmekten kurtulamadı. Çarşafa dolaşmak böyle bir şey işte.

Kendi hükumetinin yaptığı bir işi yadırgayan bir Bakanlık dünyada ilk kez
görüldü. HAYIRlı olsun...


Kerkük Valisi Ömer Kerim, Kerkük'ün anlaşmazlık bölgelerinden biri olduğunu
ve Kürdistan bayrağının Kerkük'te kullanılmaya devam edileceğini söyledi.
"Türkiye'nin başkentinde çekildi, Kerkük'te çekilmesi doğal" dedi.

Irak Anayasasına göre, Kerkük ve Musul Irak merkezi hükumetinin denetimine
verilmiştir. Barzani'nin Türk beldelerine el koymasına izin verilemez.


AKP hükumetlerinin şımarttığı Barzani gözümüzün içine baka baka Kerkük
ve Musul'a el koyma hazırlıkları yapıyor.

Kerkük'ün Sesi Gazetesi Yazıişleri Müdürü Güngör Yavuzarslan, Türkiye'nin
Kerkük krizine karşı sessiz kaldığını söyledi ve ekledi: "Ankara daha önce
Türkmen gençlerin peşmerge olması için gizli pazarlıklar yürüttü" Yani Türk-
men gençler bölücü terör örgütüne asker yapılmak istenmiş.


Irak Türkmen Cephesi  Lideri Erşat Salihi:
"Barzani eğer Kerkük ve Musul'u kendi bölgesine dahil ederse peşmerge ile
ölü
müne savaşırız." 

**********
arşiv
Kerkük Valisi: Türkiye Kürdistan bayrağını astı, size ne oluyor?  20-3-17
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kerkuk-valisi-turkiye-kurdistan-bayragn.html

Kerkük - Musul arşivi   
20 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kerkuk-musul-arsivi.html

**********

20 Mart 2017 Pazartesi

Kerkük Valisi: Türkiye Kürdistan bayrağını astı, size ne oluyor?


Bin yıllık Türk yurdu Kerkük'e Kürdistan bayrağı asıldı, Türkmenler itiraz etti.

PKK'lı Kerkük Valisi Necmettin Ömer Kerim, Barzani'den sonra İkinci Bölücü-
başı olan Talabani'nin partisi KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği) Kerkük
Sorumlusu Asu Mamend ile birlikte Türkmenlerin karşısına geçti ve dedi ki:

"Türkiye Kürdistan bayrağını astı, siz niye karşısınız?" 
Yani demek istiyor ki:
"AKP Hükumeti Kerkük'ü Barzanistan'a hediye etti, istediğim gibi asarım
Kürdistan bayrağını" 

                                              Aydınlık, 17 Mart 2017

Irak'ın kuzeyindeki kukla devlet, AKP Hükumeti'nin Kürdistan bayrağı çekme-
sinden cesaret alarak Kerkük'e el koyma yolunda bir adım daha att


ABD desteği ile Kerkük'ü işgal eden, Türkmenleri süren, nufus ve emlak kayıt-
larını imha ederek şehrin Türkmen geçmişini yok eden Barzani yönetiminin
Kerkük Valisi, hükumet binalarına Irak bayrağının yanında Kürdistan bayrağı
çekilmesi için il meclisine teklif sundu.

Vali, resmi yazışmalarda Arapçanın yanı sıra Kürtçenin de kullanılmasını
zorunlu hale getirdi.

Barzani yönetimi, sanki bir devletmiş gibi Kerkük ile Irak'ın Bakuba şehri ara-
sına sınır kapısı kurdu. Türkiye'den Irak'a giden ihraç ürünlerinden transit
geçiş ücreti almaya başladı.

IŞİD bahanesi ile Kerkük'e el koyan ve PKK'lı bir vali tayin eden Barzani, Yeşil-
köy ve Esenboğa Havaalanları ile Çankaya'ya Kürdistan bayrağı çekilmesin-
den cesaret alarak bağımsızlık ilanı için çabalarını yoğunlaştırdı.

Irak Anayasası'na aykırı olarak Türkiye havaalanlarına ve Çankaya'ya, Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı'nın koltuğunun arkasına sanki Kürdistan adında bir
devlet varmış gibi Kürdistan bayrağı çekilmesine tepki gösterilince yetkililer
"Daha önce de astık" demişlerdi.

Doğu Perinçek bu savunmayı şöyle eleştirmişti: Böyle savunma mı olur? Hırsızı
yakalıyorsunuz, "Ben eskiden beri hırsızlık yaparım hakim bey" diyor, veya katil
"Ben daha önce de adam öldürmüştüm" diyor. Böyle savunma mı olur?


**********
arşivKerkük - Musul arşivi    20 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kerkuk-musul-arsivi.html
**********

Kerkük - Musul arşivi

Kerkük - Musul Türkmenlerine saldırı 2004 yılında başladı. 

Saldırının amacı Türkmenleri yurtlarından sürerek Kerkük ve Musul'u
Barzani yönetiminin sınırları içine almaktı.

Önce ABD ve Barzani, sonra da IŞİD bu planın gerçekleşmesi için
çalıştılar, AKP yönetiminin de desteğini alarak.

Barzani'nin ABD desteği ile alamadığı bölgelere önce IŞİD giriyor,
sonra da bu bölgeleri IŞİD'den kurtaran Barzani "Buradan çıkmam"
diyordu. Oyunun son perdeleri halen Musul'da oynanmaktadır.

**********

2004 yılında, nüfusun tamamı Türkmen olan Telafer, ABD Ordusu
ve Barzani Peşmergelerinin ortak saldırısına uğradı.
Türkmenler Türkiye'ye yardım çağrısı yaptı, ancak AKP Hükümeti
ABD'ye destek verdi.
Abdullah Gül: "Onlar Şii" dedi.
AKP Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan: "Çatışmalar ABD askerleri
 ile Sadr'a bağlı direnişçiler arasında oluyor" dedi.
Türkmen katliamını görmek, duymak istemediler.
Kente arka arkaya yapılan 7 saldırıyı durdurmak için AKP kılını kıpırdatmadı.
Kentten çöle kaçan Türkmenlere insani yardım götüren Kızılay yetkilisi,
yurda dönüşte katıldığı TV programını göz yaşları içinde terk etti,
ağladığını seyircilere göstermemek için.

Gazze Arapları için yaygara koparanlar, Irak Türkleri söz konusu
olunca başlarını kuma gömüyorlardı.

Ulusal Kanal saldırı sürecinde bütün gücüyle Türkmenlerin yanında yer aldı.
İşte Türkmen örgütlerinin değerlendirmeleri: (Mayıs 2007)
(Yazının tamamı ekteki "Türkmen liderler" adlı word dosyasındadır)

**********
Önce 2007 yılında Türkmen liderlerinin konu ile ilgili açıklamalarının özetini,
ardından Kerkük - Musul arşivini veriyorum.
**********

NEFİ DEMİRCİ (Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı):

"Ulusal Kanal ve İşçi Partisi yalnızca Türkmenlere değil bütün dünya
Türklerine öncülük ederek, dertlerine gücü oranında çare bulmaya gayret
etmiştir.

Kıbrıs Türkleri de dahil Türk dünyasından herkes Ulusal Kanal’a ve
Aydınlık’a  teşekkür eder.

Dış Türklerin minnet borcu vardır. 

Gönül isterdi ki birçok televizyon kanalı böyle yapsın. Bazen bizi çağırıyorlar
“Biz şu şu partiye yakınız ona göre konuş” diyorlar. Ama Ulusal Kanal’da
açıkça Türk milletinin menfaatlerini de ön planda tutarak anlatabiliyorum


Bir ay içinde iki toplantı yapıldı. Birincisi Irak Türkmen Cephesi’nin on ikinci
kuruluş yıl dönümü kutlamasıydı. Bu kutlamalarda ne yazık ki MHP’den
katılım olmadı. Bütün Türkmenler MHP’den elinde Türk bayrağı taşıyan bir
heyet beklerlerdi. Toplantıda Doğu Perinçek’i gördüm. Kucaklaştık, bizi çok
sevindirdi. 
 Baykal kırk senedir bu memlekette politika yapıyor. Hiçbir yapıcı
politika ortaya koyduğunu görmedim. DSP’nin de yaptıkları ortada. İkiz
yasalar, tahkim DSP’nin içinde olduğu 57. Hükümet’te çıktı."

**********

PROF. DR. ÜMİT AKKOYUNLU (Türkmen Danışma Meclisi Başkanı)

"Sayın Doğu Perinçek’in gerek Ermeni meselesinde gerekse Türkmen
meselesinde son derece ciddi çalışmaları var. 
Bu çalışmalar söylemde
kalmamış eyleme de geçirilmiş ve başarılı olmuştur.


İşçi Partisi’ne Türkmenlerin de büyük sempatisi var. Çünkü ciddi ve hedefleri
belirlenmiş bir programı var.
Türkmenler sürekli kan kaybetti ve katliamlara maruz kaldılar. Bugünkü
iktidar bunları dile getirmiyor. Bundan önceki hükümetler de öyleydi. Önceki
hükümetlere bakıyoruz, biri sosyal demokrat, .... diğerinin elinde Türkçülük
gibi bir motifi var. Buna rağmen iktidarları sırasında Türkmenlere sahip
çıkmadılar. 
Bunu tüm Türkmenler bilir. Ben bunun için tercihimi İşçi Partisi
lehine kullanıyorum."

**********

ERCAN KETENE (Irak Türkmen Aydınlar Derneği Genel Sekreteri)

"Maalesef partilerle yaptığımız görüşmelerde -ki buna iktidar partisi
dahildir- İşçi Partisi dışında herhangi birisinin Irak meselesiyle,
Türkmen meselesiyle ilgili ciddi bir stratejisi, politikası, programı
olmadığını görüyoruz
 
Biz diğer partilerin hiçbirisinden herhangi bir yakınlık göremedik.
 ...
İşçi Partisi’nin Irak Türkmenlerine her türlü imkanı sunduğunu, 
yayın 
organlarını açtığını ve bu mesele için mücadele ettiğini görüyoruz."

**********

ABBAS TÜRKMEN (Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara
Şube Eski Başkanı)


"Türkmenler eskiden genel olarak MHP’ye oy verirdi. Ama doğrusunu
söylemek gerekirse onların bir hayrını göremedik. Benim ve benim gibi
düşünen birçok Türkmen’in gönlünde yatan parti İşçi Partisi’dir.


Kerkük meselesi konusunda, Irak’ın bütünlüğü konusunda, Türkmen
meselesi konusunda en fazla hassasiyet gösteren parti İşçi Partisi’dir.

Ulusal Kanal’ın yayınları Kerkük’te reyting rekorları kırmaktadır. Oradaki

insanların gönlünde taht kurmuştur."

**********
VİCDAN TERZİ (Türkmen Danışma Meclisi Başkan Yardımcısı)

Sayın Doğu Perinçek en somut adımları attı. Lozan’da yapılanları kimse
ondan önce yapamadı. Sayın Perinçek’e katılmamak mümkün değil.
Doğu beyle ümitlerimiz güçleniyor.

**********

İşçi Partisi ve Irak Türkmen örgütlerinin 17 Nisan 2010 günlü ortak beyan-
namesi için bakınız.


Doğu Perinçek, Türkmen liderlerle birlikte basın açıklaması
yaparken 21 Ocak 2007

**********
arşiv

Amerika BDP'ye “Sabırlı olun” dedi
10 Mayıs 2012
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2012/05/amerika-bdpye-sabrl-olun-dedi.html

Kanlı pazarlık ve Oslo'ya yeni ortak 7 Haziran 2012
https://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2012/06/kanl-pazarlk-ve-osloya-yeni-ortak.html

Suriye'den sonra Irak ile de papaz oluyoruz 12 Temmuz 2012
https://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2012/07/suriyeden-sonra-irak-ile-de-papaz.html?m=0

Kerkük'ü Barzani'ye verdi 4 Ağustos 2012
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2012/08/kerkuku-barzaniye-verdi.html
 

Kerkük için büyük mücadele 15 Eylül 2012
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2012/09/kerkuk-icin-buyuk-mucadele.html

10 Türkmen lidere imha komplosu 31 Ocak 2013
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2013/01/10-turkmen-lidere-imha-komplosu.html

Türkmenler: TIR bize gelmiyordu 5 Ocak 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/01/turkmenler-tir-bize-gelmiyordu.html

Tayyip Bey'in vahşileri Konsolosluğumuza saldırdı 11 Haziran 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/06/tayyip-beyin-vahsileri-konsoloslugumuza.html

Türkmenler vahşilerin saldırısından kaçıyor 12 Haziran 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/06/turkmenler-vahsilerin-saldrsndan-kacyor.html

IŞİD, AKP'nin ortağı ve beslemesi 13 Haziran 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/06/isid-akpnin-ortag-ve-beslemesi.html

Vahşiler AKP silahları ile Türkmenleri öldürüyor 16 Haziran 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/06/vahsiler-akp-silahlar-ile-turkmenleri.html

Türkmenlerin kanı Tayyip'in ellerinde 14 Temmuz 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/turkmenlerin-kan-tayyipin-ellerinde.html

Türkmenler sözde kamplarda perişan durumda 15 Temmuz 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/turkmenler-sozde-kamplarda-perisan.html

Tayyip Türkmenleri ölüme terk etti 16 Temmuz 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/tayyip-turkmenleri-olume-terk-etti.html

Rehin Konsolos – Türkmen katliamı – CB seçimi ilişkisi 17 Temmuz 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/rehin-konsolos-turkmen-katliam-cb.html

IŞİD Türkmenleri güneye süpürüyor 17 Temmuz 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/isid-turkmenleri-guneye-supuruyor.html

500 bin (yarım milyon) Türkmen göç yollarında 19 Temmuz 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/500-bin-yarm-milyon-turkmen-goc.html

Türkler insan değil mi? 20 Temmuz 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/turkler-insan-degil-mi.html

Kerkük ve Musul'u Barzanistan'a katma komplosu 21 Temmuz 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/kerkuk-ve-musulu-barzanistana-katma.html

Gazze'yi gören gözler Türkmen katliamını görmüyor mu? 22 Temmuz 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/gazzeyi-goren-gozler-turkmen-katliamn.html

Barzani Türkmenlerin kaçış yolunu kapattı 25 Temmuz 2014
https://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/07/barzani-turkmenlerin-kacs-yolunu-kapatt.html?m=0


Türkmenler Zimmar'ın kuzeyine ve Şengal dağı'na kaçmaya başladı 4-8-14
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/08/turkmenler-zimmarn-kuzeyine-ve-sengal.html

Yezidi Kürtler Türkiye'ye girebilir, Türkmenler giremez 8 Ağustos 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/08/yezidi-kurtler-turkiyeye-girebilir.html

Türkmenlerin feryadı: Katliam kapımızda 25 Ağustos 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/08/turkmenlerin-feryad-katliam-kapmzda.html

Türkmenlere karşı ABD-AKP-Barzani-IŞİD işbirliği 27 Ekim 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/10/turkmenlere-kars-abd-akp-barzani-isid.html

Bağdat Havaalanı'na PKK bayrağı çekildi 28 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/bagdat-havaalanna-pkk-bayrag-cekildi.html

Kürdistan'da hava durumu 28 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/kurdistanda-hava-durumu.html

Kürdistan adında bir devlet yok 4 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kurdistan-adnda-bir-devlet-yok.html

Kendisinin Kürdistan devleti olduğunu iddia eden bir yapılanma yok 8-3-117
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kendisinin-kurdistan-devleti-oldugunu.html

Kürdistan'ın bağımsızlık ilanına Türkiye karşı çıkmayacakmış 8 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kurdistann-bagmszlk-ilanna-turkiye-kars.html

1926 Ankara Antlaşması Kürdistan devletine izin vermiyor 9 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/1926-ankara-antlasmas-kurdistan.html

AKP Kürdistan'ı tanımaya hazır
10 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/akp-kurdistan-tanmaya-hazr.html
**********