27 Nisan 2017 Perşembe

Amerikalı komutanı 4 milyon liralık PKK'lı karşıladı

POSTA gazetesi 27 Nisan 2017

RESMEN REZALET
Türk jetleri PKK'nın yeni üslerinin bulunduğu olan Kuzey Irak'taki Sincar Dağı
ile Kuzeydoğu Suriye'deki Karaçok Dağı'nı önceki gece ilk kez vurmuştu.

Karaçok'ta dün inceleme yapan Amerikalı komutana Türkiye'nin başına 4 mil
yon lira ödül koyduğu ve "kırmızı liste" ile aradığı "Şahin Cilo" kod adlı PKK'lı
terörist Abdi Ferhad rehberlik etti.

PKK Abdi Ferhad'ı Suriye görevlisi olarak 2012 yılında Suriye'ye gönderdi.
Ferhad halen silahlı kanadın (YPG'nin) sorumluluğunu yürütüyor.

********** 
arşiv:
  

Türkiye ortak değil, Kürtlere saldırılarından endişeliyiz 
26 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/turkiye-ortak-degil-kurtlere.html

Sincar ve Karaçok'a hava harekatı   
25 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sincar-ve-karakocaka-hava-harekat.html

ABD - AB - PKK açık işbirliği dönemi başladı 
18 Ekim 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/10/abd-ab-pkk-ack-isbirligi-donemi-baslad.html
Türkmenler Şengal Dağı'na kaçmaya başladı 4 Ağustos 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/08/turkmenler-zimmarn-kuzeyine-ve-sengal.html
**********


26 Nisan 2017 Çarşamba

AB'ye siyasi denetim hakkını siz verdiniz


AGİT Raporu'ndan sonra toplanan AKPM (Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi) "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" başlıklı raporu 45'e karşı
113 oyla kabul etti. Böylece 13 yıl sonra Türkiye'nin tekrar "siyasi denetim"
altına alınması kararlaştırılmış oldu.

Avrupa Konseyi, ülkelerin demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanların-
daki uygulamalarını izliyor. Türkiye 2004 yılında bu denetim sürecinden başarı
ile çıkmış ve Avrupa Birliği Türkiye ile "denetim sonrası diyalog" sürecini baş-
latmıştı.

2004 yılında da AKP iktidarı vardı, bugün de AKP iktidarı var. Peki, ne oldu da
süreç tersine döndü?

**********

Aslında bütün dünyanın bildiği, ama bizim Batı'ya göbekten bağımlı siyasetçile-
rimizin halkımıza söylemedikleri bir gerçek var: AB asla Türkiye'yi tam üye yap-
mayacak. Bizimkiler AB'ye girecekmiş gibi rol kesiyorlar, AB yöneticileri de
sanki Türkiye bu denetimlerden geçerse, müzakere başlıklarını başarı ile ta-
mamlarsa Türkiye'yi tam üye yapacaklarmış gibi rol kesiyorlar.

Dünyanın en uzun süreli yalanı.

Demirel,Çiller, Ecevit, Türkeş, Bahçeli, Özal, Evren, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü,
Baykal, Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve onların kadroları, bakan
ları, milletvekilleri 50 küsur yıldır hep aynı masalı anlattılar halkımıza ve anlat-
maya devam ediyorlar. Rol kesmeye devam ediyorlar.

"Giriyoruz" dediler, nikah yapmadan yatağa girdiklerini gizleyerek "Gümrük Bir-
liği'ne girdik" diye yaygara kopardılar, Tayyip Bey gündüz vakti Ankara'da ha-
vai fişekler atarak AB'ye girişimizi kutladı.

Tayyip ve Gül Beyler Roma'da Türk düşmanı, Haçlı savaşlarının önderi Papa-
nın heykeli altında Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne köle yapacak olan Avrupa
Anayasası'nı imzaladılar.

Nikah yapmadan adamın yatağına girmişsin, adam senden alacağını almış,
şimdi "nikah yap" diye arkasından koşuyorsun ve yatağından da çıkmıyorsun.
Adam niye nikah yapsın ki?

Önce başlık parası olarak tam üyeliğin onaylanacak, ondan sonra yatağa yani
Gümrük Birliği'ne gireceksin. AB'ye giren bütün kızlar başlık parasını aldıktan
sonra yatağa girdi. Metresliği kabul eden yalnız sensin.

Var mı senden başka tam üye olmadan Gümrük Birliği'ne giren bir AB üyesi?
Bu vicdan sızlatan gerçeği halkımıza niçin açıklamıyorsunuz?

**********

AB'nin kuralları, yasaları, Anayasası, Kopenhag Kriterleri var, var oğlu var.
Diyor ki: AB'ye girmek isteyen ülkeler bu kurallara, yasalara uyacak şekilde
kendi yasalarını ve uygulamalarını düzenleyecekler. Biz o aday ülkenin bizim
kurallarımıza uygun hale gelip gelmediğini denetleyeceğiz, bize göre uygunsuz
yönlerini düzeltmeleri için ikaz edeceğiz.

Yani: Egemenliğinin bir kısmını AB'ye devredeceksin. Tam egemen, tam bağım
sız bir devlet olmayacaksın artık. Yasaların AB yasaları ile uyumlu olacak.

Sen de: Evet, ben AB'ye tam üye olmak istiyorum, beni denetlemenizi kabul
ediyorum deyip Aday Üyelik anlaşması için imzayı basıyorsun. Bastın.

Demek ki, AB'nin Türkiye'yi denetlemesini siz kabul ettiniz.Şimdi bu "kabul
etmiyoruz"  itirazı neden? Kabul etmezsen AB'ye tam üye olamazsın
(Zaten kabul etsen de olamayacaksın ya, o başka)

AGİT Raporu'na itiraz neden? Heyetin ülkemize girip denetim yapmasına izin
veren de sensin. AB kurallarına göre izin vermek zorundaydın zaten.

Hem raporda yazılanlar yalan mı? O başka mesele tabii.

AGİT Raporu'nun Türkçe tam metni :

AB'nin sana karışmasını istemiyorsan yapacağın iş çok basit: "Arkadaş, ben
Aday Üyelik anlaşmasından çekiliyorum" dersin, o da sana karışamaz.
Ne AGİT raporları düzenleyebilir, ne de seni siyasi denetim altına alma
kararları çıkartabilir.

**********

Ama Doğu Perinçek Avrupa Birliği'ne: "Siz bizim içişlerimize karışamazsınız"
diyebilir. Onun bu hakkı var. Neden? Çünkü 50 küsur yıldan beri halkımıza hep
gerçekleri anlattı, AB'nin bizi tam üye yapmayacağını, aday üye yaparak kapı-
ya bağladığını, bundan amacın içişlerimize karışarak ülkemizi bölmek ve bir
parçasını kopartarak Kürdistan kurmak olduğunu, diğer amacın KKTC'yi yok
etmek olduğunu açıkladı. Ekonomimizi denetim altına alarak bizi çökertmek de
bonusu.

İşte AKPM'nin ülkemizi siyasi denetime alma kararına karşı Doğu Perinçek'in
açıklaması:

- Böyle bir denetim kararı olmaz,
  Türkiye bağımsız, egemen bir devlettir.

- Devlet egemenliği demek, onun üzerinde başka bir otoritenin,
  kurumun olmaması demektir.

- Türkiye'yi denetleyecek uluslararası bir kurum yoktur
   Hiç bir şekilde kabul etmiyoruz.

- Eğer hükumet bu denetimleri açarsa, o hükumetle de mücadele edeceğiz.
 
**********

İşte Vatan Partisi'nin programındaki Avrupa Birliği maddesi


Tayyip Bey, var mısın bu maddeyi uygulamaya?
Var mısın artık bu milleti masallar anlatarak uyutmaya son vermeye?
Varım de,seni en güçlü şekilde destekleyelim.
Haydi, cesaret...


Milli Hükumet Programı Aralık 2006 Madde 3
ABD Denetimine ve AB Aday Üyeliğine Son 

Türkiye’yi Avrupa Kapısı’na bağlayan, millî devletimizi ve Atatürk 
Devrimi’ni tasfiye eden AB aday üyelik sürecine son verilecektir. 
AB Aday Üyelik Protokolü, Katılım Ortaklığı Belgesi, Müzakere 
Çerçeve Belgesi gibi yeni Sevr antlaşmaları feshedilecek ve 
Türkiye, Avrupa Gümrük Birliği’nden çekilecektir.

http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/temel-belgeler/milli-hukumet-programi-4126

**********
arşiv:

AGİT'e fırça atmaya hakkın var mı?  
18 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/agite-frca-atmaya-hakkn-var-m.html


Devletin parasını ve kurumlarını partisi için kullanan zihniyete HAYIR
  12-04-17
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/devletin-parasn-ve-kurumlarn-partisi.html
 

Yeminini paspas gibi çiğneyen zihniyete HAYIR   12 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/yeminini-paspas-gibi-cigneyen-zihniyete.html
 
Gerçekleri söyleyen Hollandalı siyasetçi   17 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/gercekleri-soyleyen-hollandal-siyasetci.html


Hollanda malı dolmakalemle o imzaları siz attınız   16 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/hollanda-mal-dolmakalemle-o-imzalar-siz.html


**********

Meral Akşener güzellemesi


ABD dış politikasının belirlenmesinde etkili olan yayın organlarından
Forın Polisi (Foreign Policy) Meral Akşener'i öve öve bitiremedi.

4 sayfalık analizde Meral Akşener için
"Erdoğan'ın politik haremine
katılmayı reddeden kadın"
denildi.
"Asena, cesur, milliyetçi büyükanne, şıklık abidesi" benzetmeleri yapıldı.

En çarpıcı bölüm şöyle:

"Akşener, Türkiye'nin demagojik Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan'ın) yerini alma
potansiyeli olan gerçek bir tehdit. Elbette Erdoğan onu önce hapse atmazsa"

********** 
arşiv:

Atlantik cephesinin Meral Akşener planı
21 Nisan 2017

********** 

Türkiye ortak değil, Kürtlere saldırılarından endişeliyiz

Aydınlık 26 Nisan 2017

PKK'nın Kuzey Irak'ta  İkinci Kandil olarak düzenlemeye çalıştığı Sincar'daki
ve Kuzeydoğu Suriye'de PYD ile eşgüdüm amacıyla kullandığı Karaçok'taki
kamplarını ilk defa vurduk. Telaşa kapılan ABD, vurulan kamplara askeri
heyet göndererek hasar tespiti yaptı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner:

"Türkiye'nin bizden habersiz Irak'ta ve Suriye'de saldırılar düzenlemesinden
endişeliyiz. Endişemizi Türk hükumetine bildirdik"
diye feryat etti.


**********

ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Richard Haass cikledi:

"Turkish military action in Syria vs Kurds demonstrates that Turkey may be
an ally but is not a partner. Time for strategic review of US policy"

Tercüme-i kelam:

"Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere karşı askeri harekatı kanıtladı ki, Türkiye
bir müttefik olabilir, ama bir ortak değildir. ABD politikasını gözden geçirme
zamanı gelmiştir."

YPG görevlisi ve ABD subayı Karaçok Kampı'nda 

Barzani Yönetimi'nin Peşmerge (Silahlı Kuvvetler) Bakanlığı:
"Türkiye'nin Sincar'a saldırısı kabul edilemez. PKK buradan gitmeli.
Saldırıda 5 Peşmerge öldü, 9'u yaralandı"

Böylece Tayyip Bey dünyadaki en son dostu (!) Barzani tarafından da
bir kere daha aldatılmış oldu.


PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Başkanı Salih Müslim:
"Terörle mücadele eden bir halk sırtından bıçaklanıyor. Koalisyon güçleri
sessiz kalmamalıdır. Kimse bu saldırıları kabul edemez. Kürdistan halkını
bu saldırılarla korkutamazlar. Bu saldırılara direnecek ve mümkün olan en
iyi şekilde cevap verecektir."
 ********** 
arşiv:
  

Sincar ve Karaçok'a hava harekatı   
25 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sincar-ve-karakocaka-hava-harekat.html

ABD - AB - PKK açık işbirliği dönemi başladı 
18 Ekim 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/10/abd-ab-pkk-ack-isbirligi-donemi-baslad.html
Türkmenler Şengal Dağı'na kaçmaya başladı 4 Ağustos 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/08/turkmenler-zimmarn-kuzeyine-ve-sengal.html
**********


25 Nisan 2017 Salı

Sincar ve Karaçok'a hava harekatı


TSK'nın PKK kamplarına yaptığı eşzamanlı hava harekatları sonucunda 
Irak'ın kuzeyindeki Şengal'de (Sincar) 40, Suriye'nin kuzeydoğusundaki
Karaçok'ta 30 civarında terörist etkisiz hale getirildi. Harekatlar 25 Nisan
2017 günü saat 02:00'de yapıldı. Barınma alanları, mühimmat depoları ve
haberleşme tesisleri imha edildi.
Sincar harekatına ait 2 dakikalık video kaydı:
**********

Bu iki PKK kampını ilk defa vurduk.

TSK bugüne kadar Şırnak'ın karşısındaki Sinat-Haftanin, Hakkari'nin kar-
şısındaki Zap ve Hakurk ile daha güneyde Kandil'deki PKK kamp alanlarını
vurmuştu. Ekim 2014'te IŞİD'i kovalama bahanesi ile Sincar'a giren PKK,
eski kamp alanlarından daha emniyetli gördüğü  bu bölgeye yerleşmeye
başladı. Suriye'deki kolu PYD ile de buradan daha yakın temas sağladı.


Sincar'ın en önemli özelliklerinden biri de petrol sahası olması. Dandik bir 
pompayla bile çıkaracak kadar çok petrol var.

Sincar (Şengal), Türkiye'ye ve Suriye'ye Kandil'den daha yakın.
(Kandil, Erbil'in kuzeydoğusunda, İran sınırına yakın)Harekata en güçlü destek Doğu Perinçek'ten geldi:
"Amerikalılar artık PKK'yı kurtaramaz. PKK'nın hendeklere gömülmesi ve
Fırat Kalkanı'ndan sonra yeni bir başarının geleceğini görüyoruz. Ne sınırı-
mızda ne de dağda, ovada, Meclis'te... PKK'yı hiç bir yerde görmek istemi-
yoruz. Yurt dışında da hendeklere gömülecektir."


Perinçek'in konuşmasının 2 dakikalık video kaydı:

**********
Harekattan sonra ABD'li bir subay başkanlığındaki askeri heyet Sincar'a ve
Karaçok'a giderek PKK ve YPG görevlileri ile birlikte hasar tespiti yaptı.
İşte uluslararası ajansların yayımladığı ABD'li heyetin fotoğrafları:ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner:
"IŞİD Karşıtı Koalisyon ile (yani bizimle demek istiyor) bağlantı kurma-
dan
(bize haber vermeden) Türkiye'nin Irak ve Suriye'de saldırılar
düzenlemesinden çok endişeliyiz. Endişemizi Türk hükumetine
ilettik"

*********

Barzani Yönetimi'nin Peşmerge (Silahlı Kuvvetler) Bakanlığı, harekatta 5
Peşmergenin öldüğünü, 9'unun yaralandığını açıkladı. E, hani Barzani PKK'-
nın Sincar'da olmasını istemiyordu da sözde Tayyip Bey'e onları oradan
çıkarma sözü vermişti, peki ne arıyor Peşmerge PKK kamplarında?
Tayyip Bey bile bile bir daha aldatıldı. Niye bile bile? Çünkü yıllardır Barzani
ile PKK'nın yalandan kayıkçı dövüşü yaptıklarını anlata anlata bir hal olduk.
Kandil, Hakurk, Başiyan, Zap, Haftanin ve diğer PKK kampları 30 yıldır
Barzani'nin bölgesinde faaliyet göstermiyor mu?

********** 

İşte Sincar'da vurulan o hedefler: Binaların üzerinde Öcalan resimleri...
Sincar PKK kampı arşiv fotoğrafları:

********** 
arşiv:
  

ABD - AB - PKK açık işbirliği dönemi başladı  18 Ekim 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/10/abd-ab-pkk-ack-isbirligi-donemi-baslad.html
Türkmenler Şengal Dağı'na kaçmaya başladı 4 Ağustos 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/08/turkmenler-zimmarn-kuzeyine-ve-sengal.html
********** 

22 Nisan 2017 Cumartesi

CHP vazgeçti, PKK yandaşları tırlattı

"Sokak diyenler sözlerinde durmayacak" demiştik.Bakınız:

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-diyenler-sozlerinde-durmayacak.html 


Doğu Perinçek "10 - 15 gün sonra vazgeçmek zorunda kalacaklar" demişti.
5 gün oldu, CHP sokaktan vazgeçtiğini ilan etti.

Hürriyet yazarı Murat Yetkin ile telefon görüşmesi yapan Kılıçdaroğlu dedi ki:

"İnsanların bu haksız YSK kararını protesto etmeye hakkı var, barışçıl olması,
şiddete kapalı olması koşuluyla. Eylemlerde CHP üyeleri de olabilir ama
CHP kurumsal kimliğiyle sokak protestolarında yoktur ve destek olmamak-
tadır"
**********

Kendisinin Allah tarafından PKK'ya akıl öğretmekle görevlendirildiği kanısında
olan
Demir Küçükaydın, CHP'yi şöyle suçluyor:

"CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sadece tutarsızlık değildir.
Zaten kimsenin bir parça bile tutarlılık beklediği yoktu.
Ama yaptığı, bizzat sokağa, direnmeye çağırdığı insanları sırtından hançerle-
mektir, ihanettir."

CHP'nin niçin böyle yaptığını muhterem şöyle açıklıyor:

"Esas sorun, devletin örgütlediği CHP'nin kontrolündeki kesimleri onun kont-
rolü dışarısına çıkarmaktır. Demokratların temel sorunlarından biri budur.

Bunun da bir tek yolu vardır: Kitlelerin hareketi ve örgütlenmesi.
#HAYIR hareketi ve sonrasındaki direniş hareketi böyle bir hareketin ortaya
çıkmasının ipuçları, başlangıçlarıydı.

Devlet, artık bu referandum oyununun bitmesi ve Kürt Özgürlük Hareketi ile
mücadeleye yönelinmesi yönündeki kararını CHP'nin bu yaptıkları aracılığı ile
ilan etmiştir.

Devlet tehlikeyi gördü ve CHP aracılığıyla "Oyun bitti herkes evine" dedi.
Doğu Perinçek aracılığı ile bunu açıkça da söyledi.

CHP'nin böyle sokağa çağırdıklarını sırtından hançerlemesi, Perinçek'in
söylediklerinin CHP tarafından tekrarlanması anlamına gelmektedir."


**********

Muhtereme göre PKK - HDP- DBP dışındaki tüm partileri devlet örgütlemek-
tedir ve bu partiler etkileri altındaki kesimleri Kürt Özgürlük Hareketi'nden
uzak tutmakla görevlidirler.

Ama devlete en yakın olan Doğu Perinçek'tir. Devlet, Doğu Perinçek ara-
cılığı ile konuşmakta, onu duyan diğer partiler de "Vay demek devlet böyle
istiyormuş" diyerek Perinçek'in dediklerini yapmaktadırlar.

Tabii aslında muhteremin dediği anlamda devlet diye bir şey yok. Devlet diye
birisi Perinçek'e talimat falan vermiyor. Devletin bölünmez bütünlüğü için
en fazla kaygı duyan ve PKK - ABD planlarını herkesten önce algılayan öncü
partinin lideri diğerlerini uyarıyor. Uyarıyı anlayanlar ona göre davranıyor.

Devlet diye birisi olsaydı AKP'ye Açılım yaptırmaz, Oslo'da PKK ile masaya
oturmasına engel olurdu.

Burada anlatmak istediği şey yelpazenin bir ucunda PKK'nın, diğer ucunda
ise Perinçek'in olduğu.

Muhterem, sokak çağrılarının amacının CHP'nin kontrolündeki kesimleri
onun kontrolü dışarısına çıkarmak ve PKK amaçları doğrultusunda kullan-
mak olduğunu işte böyle ağzından kaçırmış oldu.


**********
Başaramayıca da tırlattılar. Buyurun:
CHP'den hayır gelmeyeceğini anlayan muhterem, PKK yandaşları için yeni
eylem şekilleri bulmaya çalışırken
"Duran Adam" eyleminden esinlenerekBULUNMAK adlı bir eylem tipi keşfediyor, tırlattığını buradan anlıyoruz.

CHP'nin katılmadığı gösterilerin cılız kalacağını ve polis tarafından kolaylıkla
dağıtılacağını gören muhterem, PKK yandaşlarına şu öneriyi yapıyor:

"Ancak hareketin bugüne kadar sürdüğü biçimde devamı mümkün değil.
Çünkü OHAL de var. Erdoğan derhal kararlı bir şekilde saldıracaktır.

İlk HAYIR kampanyasının başında önerdiğimiz mücadele biçimi uygulanmalı.
Her akşam belli yer ve saatlerde mümkünse işten çıkan normal vatandaş-
ların gelebileceği zaman ve yerlerde BULUNMAK.

Yani belli bir yerde ve zamanda, biçimsel olarak gösteri yürüyüşleri alanına
girmeden kimimiz duracak, kimimiz yürüyecek, kimimiz oturacak, kimimiz
sohbet edecek, kimimiz göğe bakacak, kimimiz insanlara bakacak, kimimiz
yere bakacak. Ama herkes aynı yerde aynı saatlerde BULUNACAK.

Tabii bu biçim içinde hiç kimsenin bir slogan atmaması, bir bayrak taşıma-
ması, bir pankart veya flama taşımaması gerekiyor."

PKK yandaşlarının nasıl tırlattığını ayrıntılı olarak okumak isteyenler için
muhteremin makalesinin bağlantısı:


********** 
arşiv:
  
Sokak diyenler sözlerinde durmayacak 
21 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-diyenler-sozlerinde-durmayacak.html

Sokak çağrısı PKK'yı kurtarma çağrısıdır  
20 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-cagrs-pkky-kurtarma-cagrsdr.html

PKK'nın  sokak çağrılarına kimse uymaz   19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/pkknn-sokak-cagrlarna-kimse-uymaz.html

Emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyor  
19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/emperyalizm-turkiyede-ic-savas-ckarmak.html


**********

21 Nisan 2017 Cuma

Atlantik cephesinin Meral Akşener planı


Amerika'nın Türkiye'de kurmak istediği Amerikancı hükumet hesapları içinde
MHP'nin Meral Akşener kanadının bulunduğu da apaçık ortadadır. Devlet
Bahçeli'ye karşı Meral Akşener'e umut bağlayanlar, niyetleri ne olursa olsun,
kendilerini kısa süre içinde hiç istemedikleri bir planın içinde bulurlar.

Ne kadar etkili olur bilemeyiz ama, bu uyarımız aynı zamanda Meral Akşe-
ner'in kendisinedir. Açıkça ortaya konmuş bir program ve satratejisi olmayan
bir Devlet Bahçeli karşıtlığının savrulacağı yer bellidir. Umarız dönüşü olma-
yan bir eğilimin içine yuvarlanmamışlardır.

Bakınız:

Doğu Perinçek, ROTA, Aydınlık, 21 Nisan 2017
https://aydinlik.com.tr/kose-yazilari/dogu-perincek/2017-nisan/akp-gidiyor-secenek-olusturmak-sart

**********

İngiliz devletinin görüşlerini yansıtan Financial Times (FT), Meral Akşener'-
den övgü ile bahsetti. Bu, aynı zamanda ABD'nin de görüşü demek.

FT'nin Ankara muhabirlerinin ortak analizinde Akşener'in yeni parti hazırlığın-
dan bahsedildi ve bu konuda Akşener'e dolaylı öneriler yapıldı. Akşener'i
sözde merkez-sağ denilen bir siyasetin liderliğine özendiren makalede
şöyle deniliyor:

"Uzmanlar, merkez-sağı AKP'nin hakimiyetine en büyük tehlike olarak görü-
yor. Eski İçişleri Bakanı Akşener böyle bir mücadeleye liderlik edecek en iyi
isim olabilir. Akşener yandaşları onun hem aşırı milliyetçileri, hem laikleri,
hem de İslamcıları etrafında toplayabileceğini, sol ve sağdan, tabii ki
AKP'den de oy çalabileceğini söylüyorlar."

Yani ABD - İngiltere ekseni, Akşener'i AKP'nin yerini alacak olan yeni hüku-
metin bir bileşeni olarak kullanma planları yapmaktadır.

ABD'nin iktidar planı, AKP, CHP ve MHP'deki bölünmeler üzerine kurulmuş-
tur. Beklenti gerçekçidir. Çünkü bu partilerin hepsinde Amerikancı ve FETÖ -
PKK dostu kanatlar var.


Meral Akşener'in içine itildiği bu tuzaktan kurtulmasının tek yolu
bir an önce Vatan Partisi'ne üye olmasıdır.


**********

Gazeteci:
Meral Akşener'in  yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu söyleniyor. Gerçi
kendisi bunu yalanladı ama sizce böye bir parti çözüm olur mu.


Perinçek:
Bakın şimdi Ülkücüler arasında bir yarış var. Ülkücüler Ülkücüleri bölüyor.
Ülkücüler ilk başta 1960'larda ne yaptılar? Milliyetçiliği tahrip ettiler, milliyet-
çiliği böldüler. İlk rol Ülkücülerin milliyetçiliği bölmesi idi.

Türkiye'nin bir milliyetçiliği vardı. Yusuf Akçura Ülkücü mü? Milliyetçi.
Kim söyleyebilir Ziya Gökalp Ülkücü diye? Necip Asım, İsmail Gaspıralı,
Hüseyinzade Ali Bey. Türkiye'nin 200 yıllık büyük milliyetçi devrimcileri.
Hangisi Ülkücü idi?

Peki, Atatürk, Ülkücü mü idi? En büyük Türk Milliyetçisi idi, devrimci milliyetçi
idi. Peki, bu Ülkücülük nereden icat edildi? Bakın, bu çok önemli bir soru.
Buradan Ülkücülere sesleniyorum: Yani kendisini Ülkücü diye tanımlayanlara
sesleniyorum: Bu "Ülkücü" lafı niçin icat edildi? Türkiye'de Türk Milliyetçiliği
varken, o Türk Milliyetçiliği Türkiye'de bütün devrimleri yapmışken, Namık
Kemallerden başlayıp 1908 Devrimi'ni yapmışken, Türkiye'ye özgürleşme,
çağdaşlaşma adına ne varsa, istiklal adına, hürriyet adına ne varsa o milli-
yetçi devrimci hareket getirmiş iken, Atatürk gibi dünya çapında bir milliyetçi
devrimci lider varken, bu Ülkücü nereden çıktı? Ne gereği vardı? Milliyetçiliği
tahrip etmek için.

Bakın, Ülkücülüğün seceresi, soy kütüğü Türkiye'de milliyetçiliği bölmek,
Atatürk milliyetçiliğinden, Türkiye'nin devrimci milliyetçi köklerinden, Yusuf
Akçuralardan Ziya Gökalplerden kopmak, dolayısıyla milliyetçiliği yıkıma
uğratmak. Onun için, bu Ülkücülük sorgulanmalı.

Şimdi gelelim sizin sorunuza:

Bakıyorsunuz, bir Ülkücü yarışı var.
Aralarında ne fark var? Türkiye adına
ne söylüyorlar?
Bahçeli, Akşener hangi çözümü getiriyor? 
"Ben senden daha Ülkücüyüm" lafından başka ne duyuyorsunuz?

Teröre karşı mücadele, üretim ekonomisine geçmek, komşularla barış,
Avrasya'da Türkiye'nin şerefli yerini alması vesaire, bu konularda ne duyu-
yorsunuz?

Aslında bu "Ben senden daha Ülkücüyüm" yarışı, "Ben Türk Milliyetçiliğini,
Türkiye'nin devrimci milliyetçi geleneklerini, tarihini yıkıma uğratmakta,
bölmekte, çürütmekte ben senden daha müthişim", iddia bu.

Ülkücülük Türkiye'de milliyetçiliği çürütmüştür. Bölmüştür.
Milliyetçiliğin
köklerine ve geleneklerine bir sabotaj olarak tamamen uluslararası
güçler tarafından 1960'larda piyasaya sürülmüştür
.

Bakın, Fethullah ile beraberlik de var o Ülkücü tarihte, Gladyo'nun tetikçisi
olmak da var. Ama o milliyetçi taban Türkiye'ye lazım, vatansever bir taban,
iyi niyetleri olan, samimiyeti olan bir taban.

Onun için bu Ülkücülük sorgulanmalı. Niçin milliyetçilik varken Ülkücülük
diye bir şey icat edildi.

Ve geldiğimiz noktada da bunların tekrar birbirlerini bölmeleri... Bakın, milli-
yetçiliği böldüler,
sosyal demokratların Atatürkçülüğü bölmeleri gibi,
şimdi Ülkücülüğü de bölüyorlar. Bunun sonu ne?

Bir Türk Milliyetçiliği varken, ki o
devrimci idi, toplumcu idi, halkçı idi,
o geleneklerden kopardılar. Türk Milliyetçiliği toplumcu idi, halkçı idi.

Türk Milliyetçileri kendilerini devlet sosyalisti olarak tanımlıyordu
1900'lerin Türk Milliyetçileri, Atatürkler, Yusuf Akçuralar, Ziya Gökalpler...


Aydınlık, 7 Nisan 2002

Şimdi Meral Akşener'de falan Yusuf Akçura'nın adını, Atatürk'ün adını,
Gaspıralıları duyuyor musunuz. O tarihin üstü kapatıldı, örtüldü ve tahrip
edildi.

Onun için şunu söyleyeyim: Bu Ülkücüler arasındaki yarıştan bir şey çıkmaz.
Milliyetçilik adına bir şey çıkmaz. Milliyetçiliği tahrip yarışıdır. Bu yarışta Tür-
kiye'nin milliyetçi köklerine dönmek, onları canlandırmak, böyle bir şey yok.


Vatan Partisi milliyetçi.
Vatan Partisi cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci.

Bakın, Türkiye'de Altı Ok, milliyetçilik beraberdir.

Siz milliyetçiliği  cumhuriyetçilikten, halkçılıktan, laiklikten,
                    devletçilikten, devrimcilikten kopardığınız zaman,
                                                            milliyetçilik diye bir şey kalmaz.


O zaman Ülkücülük çıkar ortaya, sonra o Ülkücülük de kalmaz, devamlı
birbiri ile kavga eder.

Onun için, Türkiye'deki bütün milliyetçileri Vatan Partisi'ne davet ediyoruz.
Milliyetçilerin olacağı yer, Vatan Partisi'dir.

Vatan Partisi'nde milliyetçilik var. Çünkü Vatan Partisi'nde Türk devrimci
milliyetçiliğinin bütün programı, ilkeleri mevcut. Cumhuriyetçiyiz, halkçıyız,
laikiz, milliyetçiyiz, devletçiyiz, devrimciyiz. İşte milliyetçilik böyle olur.

Onun için, böyle Meral Akşener umutları yaymak falan, bunlar milliyetçi
kesim için yeni tuzaklar, yeni yokuşlara sürmeler, yeni bölünmelere yönelt-
meler... Onun için ben bütün milliyetçileri, dağılmış olan, çeşitli guruplarda
olan milliyetçileri, milliyetçilerin hakiki kalesi, karargahı olan Vatan Partisi'ne
davet ediyorum.

Bakınız:

Basın açıklaması 19 Nisan 2017, Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi:
Video kaydının 24 -32nci dakikalar arası 


http://www.ulusalkanal.com.tr/dogu-perincek-ic-kavgaya-hayir-huzur-ve-gecim-icin-birlik-video,7531.html


********** 
arşiv:

Sokak diyenler sözlerinde durmayacak    21 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-diyenler-sozlerinde-durmayacak.html

Sokak çağrısı PKK'yı kurtarma çağrısıdır  
20 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/sokak-cagrs-pkky-kurtarma-cagrsdr.html

PKK'nın  sokak çağrılarına kimse uymaz   19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/pkknn-sokak-cagrlarna-kimse-uymaz.html

Emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyor  
19 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/emperyalizm-turkiyede-ic-savas-ckarmak.html

CIA Başkanı: Tayyip diktatör   
26 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/cia-baskan-tayyip-diktator.html 
Tayyip Bey'i şeytanlaştırma projesi   
17 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/tayyip-beyi-seytanlastrma-projesi.html 
Trump'a Türkiye politikası önerisi   
15 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/trumpa-turkiye-politikas-onerisi.html 
Celladına aşık olan zihniyete HAYIR    
11 Nisan 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/04/celladna-ask-olan-zihniyete-hayir.html 
AKP bir tuzağın içine itilmektedir    10 Ocak 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/01/akp-bir-tuzagn-icine-itilmektedir.html 
Trump'dan hayır bekleyenlere soğuk duş 
 19 Kasım 2016http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/11/trumptan-hayr-bekleyenlere-soguk-dus.html

**********