26 Mart 2017 Pazar

PKK'nın selefi Şeyh Sait'e Fatiha okuyanlara HAYIR

Şeyh Sait
"Bir Türk öldürmek, yetmiş gavur öldürmekten üstündür"

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk:

"Bizim için Şeyh Sait, Seyit Rıza, Barzani neyse Öcalan da odur"

HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir:
"Şeyh Sait Kürtlerin birlik olmasını çok istiyordu. Bugün şükürler olsun ki
Şeyh
Sait'in, Seyit Rıza'nın torunları
bunun farkındalar. Şeyh Sait ve Seyit Rıza'-
nın ruhları şad olsun"

http://blog.milliyet.com.tr/seyh-said-ve-kurtler--/Blog/?BlogNo=358933

Şeyh Sait'in torunları olduklarını PKK'ılar işte böyle ifade ediyorlar.
AKP'nin Fatiha okuduğu Şeyh Sait, demek ki, PKK'lıların büyükbabası.
Şimdi bölücü kim?


Öcalan'ın, PKK'lıların selefine Fatiha okuyanlara HAYIR diyoruz.


**********

Bağdat'taki Fransız Komiserliği Şeyh Sait ayaklanmasının başladığı günlerde
Paris'e 40 sayfalık bir rapor gönderdi.

Rapor, Şeyh Sait'in Kürt devleti kurmak için isyan ettiğini şöyle anlatıyor:

"Şeyh Sait, 1918 yılından beri
amacı İngiliz Mandası altında bir Kürt devleti
kurmak olan
İstanbul Kürt Komitesi'ne bağlı olarak çalışmaktadır."

"Şeyh Sait, 1918'de,
Kürdistan Bağımsızlığı Türkiye Komitesi Lideri Abdullah
Bey tarafından, İngilizlerin Kürt politikasındaki temel unsurlardan olan Binbaşı
Noel ile ilişkiye geçirildi"

(Fransız Dışişleri Bakanlığı Gizli Belgeleri, E. Levant 1918-1929 Vol.101 sf.25
Aktaran: Uğur Mumcu Kürt-İslam Ayaklanması, Tekin Yay. 19. Baskı sf.168)


**********

Fransız Komiserliği'nin bir başka raporunda Şeyh Sait ayaklanmasının İngilizler
için anlamı açıklanıyor. Buna göre, ayaklanma, Türklerin Musul üzerindeki hak
iddialarını araştıran Uluslararası Komisyona Türklerin kendi topraklarındaki
Kürtleri bile yönetemediğini gösterecekti. Türklerin Musul'daki Kürtleri haydi
haydi yönetemeyeceği böylece gösterilmiş olacaktı. Buyurun okuyalım:

"Kürt ayaklanması birdenbire, kendiliğinden ortaya çıkmadı. Kürdistan dağları
yabancıların kışkırtması ve desteği ile ayaklandı."

"Bölgede çıkan olaylar, İngilizlerin, uğradıkları yenilgiden sonra hiç affetmedik-
leri Mustafa Kemal'e karşı yürüttükleri siyasetin bir parçasıdır."

"Ayaklanma, Türklerin Musul üzerindeki iddialarını araştıran Komisyon'a,
Türklerin kendi topraklarındaki Kürtler arasında bile huzuru sağlayamadığını
gösterecekti"


(Fransız Dışişleri Bakanlığı Gizli Belgeleri, E. Levant 1918-1929 Vol.101 sf.25
Aktaran: Uğur Mumcu Kürt-İslam Ayaklanması, Tekin Yay. 19. Baskı sf.97)

**********
Şeyh Sait, Nakşibendi tarikatına bağlı bir toprak ağası idi. Cumhuriyet yöneti-
mini ağalığı için tehdit olarak görüyordu ki bunda haklı idi. Şeyhliği için de
aynı tehlike geçerli idi.

Dini etkisini de kullanmak amacı ile Kürt aşiretlerini "Kemalist hükumetin
kafirce siyasetine karşı ayaklanmaya" çağırdı. Cihat ilan etti.

Ellerinde yeşil sancak, göğüslerinde Kur'an, Bingöl, Elazığ, Lice, Ergani ve
bir çok köyü ele geçirip Diyarbakır'a dayandılar ve orada yenilerek geri çekil-
mek zorunda kaldılar.


**********

Şırnak Aşireti Reisi Abdurrahman Ağa, Bağdat'taki İngiltere Başkomiserliği'-
ne gönderdiği mektupta şöyle yazıyordu:

"Kürt milletinin hukukunu elde edip hükumetini kurmasına kadar, savaş mü
himmatı konusundaki eksikliklerimizi yapacağınız yardımlarla giderebiliriz"

İsyancılardan Kemal Feyzi yakalandıktan sonra mahkemede:

"Bağımsız bir Kürdistan için çok çalıştım. Bu çaba için yıllarca aşiretler için-
de yaşadım. Şimdi uğruna mücadele ettiğim şeyin bir hayal olduğunu anla-
mış bulunuyorum. Ortada millet denilecek bir Kürt topluluğu yokmuş."

Kemal Feyzi'nin böyle söylemesinin nedeni, bir çok Kürt aşiretinin isyana
katılmamış olması idi.

(Uğur Mumcu, sf. 116,117)


**********

Bozan Aşireti Reisi Şahin Bey, 15 Nisan 1924'te yayımladığı bildiride şöyle
diyordu:

"Otuz asırlık bir tarihe sahip Kürt milleti hala Türklerin tutsağı olarak yaşıyor.
Ey Büyük Selahattin'in cesur evlatları. Kutsal hilafet makamını kaldırarak
kutsal dinimizi yok eden Yahudinin zulmünden kurtulmak için, tarihimizin
şanlı sayfalarını yeniden açacak genç Kürt hareketi geliyor."

"Çerkezleri, Rumları, Ermenileri, Arnavutları ve Arapları birer birer yok eden
muhteris Türk siyasetinin kurbanı olmadan, mahvolmadan uyanınız ve
milletinizi kurtarınız."

(Uğur Mumcu, sf. 58)


**********

İngiltere Büyükelçiliğinde görevli Askeri Ataşe Binbaşı Harenc, Londra'ya
gönderdiği raporunda şöyle diyor:

"Şeyh Sait ayaklanması dinci, milliyetçi (Kürtçü demek istiyor) ve Cumhuri-
yet karşıtıdır. Bu etkenlerden hangisinin sonucu belirleyeceği şimdiden
kestirilemez."

(Uğur Mumcu, sf. 97)
**********

Daha sonra, bölücülere şirin görünüp oy almak hevesi ile siyasi partiler isyan-
cıların torunlarını içlerine almakta sakınca görmediler. İşte bazıları:

Şeyh Sait'e Fatiha pankartını asan AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Akar,
5 dönem Milletvekilliği yapan DYP'li Meclis Başkanı Ali Rıza Septioğlu
AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat
DEHAP Erzurum İl Başkanı Biyadin Fırat
HAK-PAR Genel Başkanı Abdülmelik Fırat
RP ve ANAP Milletvekilleri Abdülvillah Fırat ve Suat Fırat


PKK'nın bugün yaptığını geçmişte sözde din adına yapmış olan, bu bakımdan
PKK'nın büyükbabası olan Şeyh Sait'e Fatiha okumaya
HAYIR diyoruz.

Bugün Şeyh Sait'e Fatiha okuyan, öldükten sonra da Öcalan'a Fatiha okur.

Öcalan'ın selefine Fatiha okuyanlara HAYIR diyoruz.
**********
arşiv
Mehmetçikleri şehit eden Şeyh Sait'e Fatiha ve Mevlut caiz mi 
25 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/mehmetcikleri-sehit-eden-seyh-saite.html
**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder