10 Mart 2017 Cuma

AKP Kürdistan'ı tanımaya hazır

Tüm giderleri ABD devleti tarafından karşılanan ve CIA bağlantılı olarak
çalışan RAND Corporation adlı düşünce kuruluşu, Türkiye ve Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkiler konusunda hazırladığı raporu Penta-
gon'a (Savunma Bakanlığı'na) sundu.

Raporda AKP'nin Barzani yönetimine aktif destek verdiği ve bağımsız bir
Kürdistan'ı tanımaya hazır olduğu ifade edildi.

Aydınlık, 10 Mart 2017

Kasım 2016'da hazırlanan raporda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık
ilan etmesi halinde AKP hükumetinin bağımsızlığı tanıyacağı belirtildi.

179 sayfalık raporun adı:
"Baımsız Kürdistan'ın Bölgesel Sonuçları"

Barzani yönetiminin bağımsızlık ilanı için birtakım seçenekleri tartışan rapor, 3
numaralı senaryonun uygulanmasını öneriyor.

Buna göre Barzani bölgesi Irak'tan adım adım uzaklaşacak, kurumsallaşmasını
tamamlayacak ve bağımsızlık ilan edecek.

Irak Anayasası'na göre Kürt bölgesinden çıkarılacak petrol merkezi Bağdat hü-
kumeti tarafından pazarlanır ve Kürt Bölgesel Yönetimi'ne kardan pay verilir.

Halbuki Barzani Anayasa'yı hiçe sayarak Bağdat'ı devre dışı bırakıp petrolü
kendi başına ihraç etmeye başlamıştı. Tayyip Bey de Bağdat'ı hiçe sayarak
Barzani'den petrol almaya başlamıştı. Rapor, bu uygulamanın devam etmesini
öneriyor.

Rapor ayrıca Barzani'nin tartışmalı bölgeler üzerinde kontrolünü adım adım
kurumsallaştımasını istiyor. Burada kastedilen bölge Kerkük.Raporda şöyle deniliyor:

"Türkiye'nin siyasi desteğinin, ekonomik bağlantılarının ve ticari yatırımlarının
istikrarlı bir şekilde artması, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yarı-özerk
bölge konumundan tam bağımsız ve egemen bir devlet konumuna yumuşak
bir geçiş yapmasını sağlayacak."

"Türkiye'nin kararlı bir şekilde bu yeni devletin yanında yer alması ise, başka
devletlerin de bu yeni Kürdistan devletini tanımasını sağlayacak." (sayfa 93)

Rapor diyor ki:

"Türkiye, Irak Kürt Bölgesi'nin bağımsızlık çabalarını kenardan izlemi-
yor. Tersine, Kürt Bölgesel Yönetimi'ni siyasi ve ekonomik taleplerini
daha güçlü dile getirmesi için teşvik ediyor."
(sayfa 63)

"Türkiye zaman zaman IKBY hükumetine memur maaşlarını ödemede destek
oldu, krediler verdi ve Kürt petrolünü satın aldı" (sayfa 79)

"Kürdistan'ın bağımsız bir devlet olarak yaşayabilmesi için gereken ekonomik
büyümeyi de Türkiye'nin desteği sağladı" (Sayfa 83)

"Türk şirketlerinin özellikle petrol, gaz, inşaat ve bankacılık sektörlerindeki faa-
liyetleri Kürt ekonomisine büyük destek oldu."

"Anlaşması imzalanan yeni boru hatları Kürt petrol ve doğalgazını Bağdat'a
uğramadan dünya pazarına satmasını sağlayacak." (sayfa 86)

Yani Barzani'nin Irak'tan çaldığı malları AKP hükumeti alıp dünyaya pazarlaya-
cak. Irak Başbakanı Türkiye aleyhine söz söyleyince ayağa kalkıyoruz. PKK
Güneydoğu'dan çıkan petrolü ve madenleri Ankara'nın haberi olmadan Irak'a
satsa siz ne hissedersiniz? Iraklılar bize kızmakta yerden göğe haklı.


AKP hükumetinin bu uygulamaları hem 1926 Ankara Antlaşması'na, hem Irak
Anayasası'na, hem Türkiye'nin bölücülükle yaptığı mücadeleye aykırıdır.


Türk Ceza Kanunu'na da aykırıdır.
Madde 127 - 128: Yabancı bir devletin
bize düşmanlığını kışkırtacak faaliyetler suçtur.
AKP hükumeti, Barzani-ABD
ikilisinin Irak'ı bölme, Irak topraklarının bir kısmını Irak'tan ayırma, Irak petrol
ve doğalgazını çalma  faaliyetlerini destekleyerek Irak devletinin Türkiye'ye
düşmanca bir tutum içine girmesini kışkırtmaktadır.
Bu, suçtur.

Gelecek yazı: AKP Irak'taki Türkmen bölgelerini Barzani'ye hediye ediyor 

**********
arşiv

1926 Ankara Antlaşması Kürdistan Devletine izin vermiyor  9 Mart 2017

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/1926-ankara-antlasmas-kurdistan.html

Kürdistan'ın bağımsızlık ilanına Türkiye karşı çıkmayacakmış  8 Mart 2017

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kurdistann-bagmszlk-ilanna-turkiye-kars.html

Kendisinin Kürdistan devleti olduğunu iddia eden bir yapılanma yok  8-3-17

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kendisinin-kurdistan-devleti-oldugunu.html

Kürdistan adında bir devlet yok   4 Mart 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kurdistan-adnda-bir-devlet-yok.html

Kürdistan bayrağına evet diyen başkanlığa hala evet diyecek misiniz 3-3-17
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kurdistan-bayragna-evet-diyen-baskanlga.html

Kürdistan'da hava durumu   28 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/kurdistanda-hava-durumu.html

Bağdat Havaalanı'na PKK bayrağı çekildi   28 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/bagdat-havaalanna-pkk-bayrag-cekildi.html

PKK'nın "hayır" demesi "evet"i desteklemesidir   22 Şubat 2017

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/pkknn-hayr-demesi-eveti-desteklemesidir.html

Başkanlık özerkliğe, federasyona yol açar   20 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/baskanlk-ozerklige-federasyona-yol-acar.html

"PKK hayır diyecek" tezgahı   14 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/pkk-hayr-diyecek-tezgah.html

**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder