4 Mart 2017 Cumartesi

Kürdistan adında bir devlet yok

Doğu Perinçek, basın toplantısında açıkladı:

"Hem Türkiye'nin tanıdığı 174 devlet arasında,
hem de Birleşmiş Miletler'e bağlı 193 devlet arasında
Kürdistan adında bir devlet yok"


Bakınız: aşağıdaki bağlantının 9 ila 20'nci dakikaları arası:
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1JtqTivII


Binali Bey, Kürdistan bayrağının asılmasını teamül ile açıkladı. "Teamülleri 
uyguladık" dedi. Teamül demek, eskiden beri yapılagelen, adet haline gelmiş
alışılagelmiş uygulamalar demek. Gelenek görenek demek.


**********

Ancak, Kürdistan bayrağının asılması
1- Ulusal (milli) hukukumuza aykırı    
2- Uluslararası hukuka aykırı
3- Irak Anayasası'na (Irak hukukuna) aykırı
4- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teamüllerine aykırı


**********

Sıra ile inceleyelim:

1- Dışişleri Bakanlığımızın internet sitelerine giriniz, bakınız.
    Türkiye Devleti'nin temsilciliklerinin olduğu, yani devlet olarak tanıdığı
    devletlerin listesi oralarda var. O listedeki 174 devletin içinde Kürdistan
    adında bir devlet yok.

2- Uluslararası hukukta kimlerin devlet olduğu nasıl anlaşılır? Birleşmiş
    Milletler'e üye olan 193 devlet var. Yani dünyada devlet olarak kabul
    edilen, BAYRAĞI OLAN (Galatasaray'ın da bayrağı var, ondan söz etmi-
    yoruz, devlet olarak bayrağı olan) 193 devlet içinde Kürdistan adında
    bir devlet yok. Yani uydurma bir devlet, AKP hükumetinin uydurduğu bir
    devlet.3- Aralık 2005'de yürürlüğe giren Irak Anayasası'nın 117. Maddesi şöyle diyor:
    "Bu Anayasa, Kürdistan Bölgesi'ni ve mevcut organlarını FEDERE BİR
    BÖLGE
  olarak kabul eder."

    Yani Irak Anayasası bir BÖLGEden, BÖLGESEL YÖNETİMden  bahsediyor.
    Bir devletten bahsetmiyor.


    ABD (Amerika Birleşik Devletleri) içinde Oklahoma, Teksas gibi devletler ol-
    duğunu biliyoruz, ama Kürdistan bir federe devlet de değil. Bir federe bölge

4- Gelelim Türkiye Devleti'nin teamüllerine. Sayın Cumhurbaşkanı bakabilir
    Dışişleri Bakanlığı sitelerine, arşivlerine. Sayın Başbakan da bakabilir,
    bakmalı idi... Sayın Başbakanı da yanlış bilgilendirdikleri görülüyor...

    Tek bir istisna olmaksızın bütün Dışişleri Bakanlığı belgelerinde, uygulamala-
    rında şu ifade kullanılmaktadır:
"IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ"

   Türkiye Devleti'nin teamülünde Barzani'nin başkanı olduğu o bölgenin adı
   IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ. Kısaltılmışı da
IKBY.

   Hatta bakınız: Irak Anayasası KÜRDİSTAN dediği halde, bizim devletimiz bir
   duyarlılık göstererek, o Kürdistan sözcüğünü benimsemeyerek, IRAK KÜRT
   BÖLGESEL YÖNETİMİ demektedir. Bu 4 sözcüğün içinde DEVLET diye bir
   şey var mı?  Yönetim başka bir şey. Marmaris Belediyesi de bir yönetim.


   Türk Devletinin teamülünde: IRAK'IN İÇİNDE BİR BÖLGESEL YÖNETİM var.
   Kürdistan da değil, burada özen gösteriyor. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü
   gözeten bir özen.


**********

Danışmanları vermediğine göre, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Başba-
kan'a bu listeleri yollayacağım. Öyle görünüyor ki,danışmanları havadan maaş
almaktadır. Bu listeleri o yetkili insanlarımızın önüne koymadıklarına göre o
danışmanlara niye maaş verilmektedir? Irak Anayasası metnini de yolluyorum,
fahri olarak.

Türk Devletinin teamülünde Kürdistan Devleti olmadığına göre, Kürdistan
bayrağı diye bir gelenek (teamül) de yok.

Bakınız: aşağıdaki bağlantının 9 ila 20'nci dakikaları arası:

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1JtqTivII

**********
arşiv

Kürdistan bayrağına evet diyen başkanlığa hala evet diyecek misiniz 3 Mart 17
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kurdistan-bayragna-evet-diyen-baskanlga.html 

Kürdistan'da hava durumu   28 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/kurdistanda-hava-durumu.html 
Bağdat Havaalanı'na PKK bayrağı çekildi   28 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/bagdat-havaalanna-pkk-bayrag-cekildi.html

PKK'nın "hayır" demesi "evet"i desteklemesidir  
22 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/pkknn-hayr-demesi-eveti-desteklemesidir.html 

Başkanlık özerkliğe, federasyona yol açar   20 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/baskanlk-ozerklige-federasyona-yol-acar.html

"PKK hayır diyecek" tezgahı   14 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/pkk-hayr-diyecek-tezgah.html

**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder