13 Mayıs 2016 Cuma

Vizesiz Avrupa rafta, geri kabul yürürlükte

AKP kodamanlarının dış politikadaki beceriksizlikleri, çapsızlıkları bir kez daha
ortaya çıktı.

AB ile oturdular, "Sığınmacıların Geri Kabulü Anlaşması" yaptılar.

Bu anlaşmaya göre, Türkiye, başta Suriye olmak üzere diğer ülkelerden gelen
sığınmacıların Türkiye üzerinden geçerek AB topraklarına girmesine engel ola-
caktı. Türkiye üzerinden AB topraklarına geçen sığınmacılar Türkiye'ye geri
gönderilecekti. Türkiye, geri gönderilen bu sığınmacıları kabul edecekti.

Buna karşılık AB, Türkiye'ye, sığınmacılara harcanmak üzere yılda 3 milyar avro
verecekti. Ayrıca, kısıtlı olarak, Türk vatandaşlarına AB topraklarına vizesiz
girme hakkı tanınacaktı.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra Avrupa basınında Türkiye'yi Avrupa'nın
bekçi köpeği olarak gösteren karikatürler yayımlandı.

Kapısının üzerinde EU (European Union = Avrupa Birliği) yazan evin önündeki
bekçi köpeği kulübesinde yüzü Tayyip Bey'e benzeyen ve başında fes olan
bir köpek dişlerini göstererek sığınmacılara hırlıyor. Kulübenin üzerinde Türk
Bayrağı var. Köpeğin önündeki kemiğin üzerinde "3 milyar avro" yazıyor.
Eve giden yolun solundaki tabelada "Sığınmacılar, sakın yaklaşmayın" yazıyor.

Thomas Wizany imzalı bu karikatür Avusturya'da çıkan Salzburg Nachrichten
gazetesinde yayımlandı. Bakınız:

Avrupalı çizer diyor ki: "Türkiye'nin önüne 3 milyar avroluk bir kemik attık, o da
bizim bekçi köpeğimiz olmayı kabul etti."

İşte bu anlaşma ile, AKP kodamanları, Türkiye'yi dünyanın gözünde bu konuma
düşürdüler. 

Ancak, beterin beteri vardı. AKP sığınmacılara bekçilik yapmayı kabul etmişti
ama, Avrupa Birliği AKP'nin bu hizmetine karşılık olarak vermeyi vaat ettiği 3
milyar doları ödememek ve vizesiz dolaşımı askıya almak için kimsenin aklına
gelmeyen (!) bahaneler buldu.

"3 milyar avro vereceğiz ama, siz bu parayı nasıl kullanacaksınız, projeler yapın
bize sunun, bir inceleyelim bakalım." diyerek ipe un serdi.

"Vizesiz dolaşım hakkı vereceğiz ama siz de 72 kriterden 5 tanesini yerine getir-
mediniz." diyerek içinde Terörle Mücadele Kanunu'nun değiştirilmesinin de yer
aldığı 5 maddeyi AKP'nin önüne sürüverdi.

Aydınlık, 13 Mayıs 2016

Son durum şöyle:

Tayyip Bey "Ne projesi yahu, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz, yıllardır 2 mil-
yondan fazla Suriyeliyi proje ile mi besledik" diye feryat etse de, "Nereden çıktı
terör meselesi, AB müktesebatının neresinde var bu" diye bağırıp çağırsa da,
sonuç değişmiyor. Avrupa Birliği, AKP'yi bir güzel kazıklamış, sulu dereye gö-
türüp susuz getirmiştir.

Sonuç Madde 1 -- Türkiye üzerine düşen kısmı yapacak, Suriyelileri Avrupa
Birliği topraklarına göndermeyecek, gidenleri de geri kabul edecek.

Sonuç Madde 2 -- Türkiye 3 milyar avroyu nasıl kullanacağını gösteren
projeler yapana ve bu projeler Avrupa Birliği tarafından beğenilene kadar söz
konusu 3 milyar avrodan zırnık verilmeyecek.

Sonuç Madde 3 -- Türkiye Terörle Mücadele Yasası'nı değiştirip PKK'ya
yasal güvence sağlamadıkça, PKK'yı vurmaya devam ettikçe, terörü
övmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye çalışmayı terör kapsamından çıkar-
madıkça Türk vatandaşlarına AB topraklarına vizesiz giriş hakkı tanınmayacak.

Bir ortaokul talebesinin bile düşmeyeceği tuzağa AKP hükumeti bilerek veya
bilmeyerek düşmüştü. Nasıl Ergenekon olayında Paralel aldattı ise, nasıl Açılım
olayında PKK aldattı ise, bu anlaşmada da AB aldatmıştı AKP'yi... (!)

Aydınlık, 12 Mayıs 2016

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, vize serbestisi şartları karşı-
lanmazsa (yani Türkiye Terörle Mücadele Kanunu'nu değiştirmezse)
Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini söyledi.

"Anlaşma gerçekleşmeyecek" demek, "3 milyar avroyu vermeyeceğiz
ve vize serbestliği tanımayacağız, ama Türkiye sığınmacıları geri
kabul edecek" demek...

Siz hiç böyle bir tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen
diğer tarafın yerine getirdiği bir anlaşma duydunuz mu?

Bu, dünya çapında AKP boyu bir rezalettir. Tayyip Bey’in dayılanmaları,
Avrupa Birliği’ne bağırıp çağırmaları bu rezaletin üzerini örtemez.

Tayyip Bey dayılanıp bağıracağı yerde “Ya öyle mi, siz yerine getirmiyorsanız
yükümlülüklerinizi, ben de getirmiyorum. Siz  3 milyar avroyu tırınk diye
nakit olarak verip vizesiz seyahati kabul etmediğiniz sürece Türkiye de sığın-
macıları geri kabul etmeyecektir.” diyebiliyor mu? Diyemiyorsa bütün bu
feryatları boşunadır.

arşiv:
Ver PKK'ya özerklik, gir AB'ye vizesiz 12 Mayıs 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/05/ver-pkkya-ozerklik-gir-abye-vizesiz.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder