19 Ocak 2016 Salı

CHP Kurultayı'ndan özerklik çıktı

CHP'nin en üst organı olan Genel Kurultay'da alınan kararlar partinin tüm üyelerini bağlar.

Kurultay'da alınan şu iki karar CHP'nin Y-CHP'ye dönüşümünün artık tamamlandığını gösteriyor:

1
PKK taleplerinin başında gelen "özerklik şartı" kabul edildi.
"Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na Türkiye'nin koyduğu çekinceleri kaldıracağız" denildi Kurultay Bildirgesi'nde.
Dersimli Kemal bunu her fırsatta söylüyordu. Şimdi parti kararı haline geldi.

2
Yine PKK'nin öncelikli taleplerinden biri olan "eşit vatandaşlık" ilkesi de kabul edildi. Kurultay Bildirgesi, Kürt sorununun eşit vatandaşlık temelinde çözüleceğine vurgu yaptı. Öcalan, İmralı pazarlıkları sırasında eşit vatandaşlık tanımını ön koşul olarak öne sürmüştü.
Eşit vatandaşlık demek, "Türk Milleti" tanımı yerine "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" tanımını getirmek demektir. Anayasa'dan "Türk Milleti" tanımını çıkarmak demektir. Yeni Anayasa bu amaçla yapılmak isteniyor.
Dersimli Kemal bunu her fırsatta söylüyordu. Şimdi parti kararı haline geldi.

^^
Bildirge oy birliği ile kabul edildi.
Bir delege bile çıkıp itiraz etmedi.

^^
7 Haziran 2016 ve 1 Kasım 2016 CHP Seçim Bildirgelerinde bu iki maddeyi hayata geçirme sözü verilmişti. Bu maddeler şimdi parti kararı haline geldi.

Bakınız:
AKP-CHP-HDP-PKK: Yeni Anayasa'da Türk Milleti olmayacak

Bakınız:
AKP ve CHP "Özerklik Şart" lafını terketmelidir

^^

Aydınlık, 18 Ocak 2016


Tehlikeli olan nokta, CHP'nin bu kararları almış olması değil, oybirliği ile ve hiç itirazsız almış olmasıdır.

1275 delege içinden bir tek kişi bile çıkıp "Türk Milleti'ni Anayasa'dan çıkaramazsınız, özerkliği kabul edip Atatürk'ün kurduğu ulus devleti (üniter devleti) federasyona dönüştüremezsiniz" demedi.

Bu durum, CHP delegesinin Atatürkçü olmaktan çıkarılıp Apokürtçü haline getirilmesi projesinde çok büyük ilerleme kaydedildiğini, Dersimli Kemal'in görevini hakkıyla yerine getirmekte olduğunu gösteriyor.

Tabandaki Atatürkçü CHP üyesi hala daha kafasını kuma gömüp "CHP Atatürk'ün partisidir" diye kendisini ve başkalarını aldatmaya, Atatürk düşmanlarının ele geçirmiş olduğu bir partide kalmaya devam edecek midir?

Asıl sorun budur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder