12 Mart 2012 Pazartesi

CHP'liler, MHP'liler, sizi isyan etmeye çağırıyorumCHP'liler, MHP'liler, en başta da Milletvekilleri...
Sizi BOP Eşbaşkanı'nın yani Tayyip Erdoğan'ın yardımcısına isyan etmeye çağırıyorum.
Kim mi bu yardımcı? Fotoğrafı yukarıda: Kemal Kılıçdaroğlu.
********
İşte Kılıçdaroğlu'nun "BOP Eşbaşkanı Yardımcılığı"na terfi ettiği an:
Yer: "Siyaset Meydanı" Programı
Ali Kırca soruyor:
"Yeni Anayasa'da kimlik konusunun nasıl düzenlenmesini öngörüyorsunuz?"
Kılıçdaroğlu yanıtlıyor:
"Yeni Anayasa etnik kökenlere ve inançlara saygılı olmalıdır.
Anayasa'da etnik kimlik tanımı yapılmaması gerekir.
Üst kimlik olarak "Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı" tanımının yapılması uygun olur."
********
Kılıçdaroğlu böylece, Anayasa'dan Türklüğü silme konusunda Tayyip Erdoğan ile kolkola girdiğini ilan etmiştir.
Fethullahçıların Abant toplantısına da yardımcısı Erdoğan Toprak'ı gönderen Kılıçdaroğlu, "özerklik" planına boylu boyunca dalmış, Bölünme Anayasası tezgahında da Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı olduğunu açıkça ilan etmiştir.
********
"Türklük", Kılıçdaroğlu'nun yutturmak istediği gibi bir "etnik kimlik" değildir.
Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı olan herkes, etnik kimliği ne olursa olsun, Türk kabul edilir.
Çeşitli etnik kökenlerden gelen T.C. vatandaşları, cumhuriyeti kurarak Türk Milleti'ni oluşturmuşlardır.
********
Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk Milleti" tanımını ortadan kaldırarak "Milleti olmayan bir devlet" yaratma yoluna girmişlerdir.
Dünya yüzünde milleti olmayan bir devlet yoktur, olamaz da zaten.
Fransa vatandaşı "Ben Fransızım" der, ABD vatandaşı "Ben Amerikanım" der, İtalya vatandaşı "Ben İtalyanım" der, ama Tayyip ve Kemal Beylere göre Türkiye vatandaşı "Ben Türküm" dememelidir, yani bizim bir milletimiz olmamalıdır.
Milleti olmayan bir T.C. devleti de olamayacağı için, parçalanıp yok olması kaçınılmazdır. İstenen de budur.
Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi haritasında gösterilen Büyük Kürdistan'a giden yol da buradan geçmektedir.
Tayyip Erdoğan, bu projenin eşbaşkanı olduğunu ilan etmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu, eşbaşkanın yardımcılığına soyunmuştur.
********
Mustafa Kemal Atatürk:
"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir"
********
Tayyip Erdoğan:
“Etnik unsurlar vardır. Kürt’ü vardır, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Arnavut’u, Boşnak’ı, Türk’ü vardır.
Bunlar ülkemizde bir alt kimliktir. Bunun bir tek üst kimliği vardır; o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır”
********
Kemal Kılıçdaroğlu:
Üst kimlik olarak "Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı" tanımının yapılması uygun olur."
********
Eski CHP Milletvekili Emekli Büyükelçi Onur Öymen:
“Son zamanlarda sorumluluk taşıyan bazı siyaset adamlarının anayasada üst kimlik olarak ‘Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşlığı’ kavramının kullanılmasını önerdikleri görülüyor. Oysa Atatürk’ün öncülüğüne, ulus devlet anlayışına dayanan Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Türk vatandaşlarının üst kimliğinin ’Türk Milleti’ olduğu kabul edilmiştir. Atatürk devrimlerinin temel taşlarından biri budur. Bu anlayış bütün anayasalarımızda yer almaktadır
********
CHP Milletvekili İsa Gök:
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun SKY TV'de Türklüğü etnik kimliğe indirgeyen Amerikan projesinin savunucusu olduğunu hayretle gördük.
Anayasamızda Türklük bir etnisite değildir.
Fransa'daki "Fransız", İngiltere'deki "İngiliz", ABD'deki "Amerikan" tanımı nasıl etnisiteyi içermezse, Türkiye'deki "Türklük" de bir etnisiteyi içermez.
Türklük kavramı 1921, 1924 ve 1961 Anayasamızda yer alır.
Yargıtay'ın onlarca yıldır verdiği tüm kararlarda Anayasa'daki "Türk" kelimesinin "Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes" anlamında olduğu belirtiliyor.
********
İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey:
“ABD emperyalizminin dayattığı karşıdevrim anayasasının
                      en yıkıcı, en karanlık planı,
    "Türk milleti" kavramının hukuk dışına sürülmesidir”
 
“Yurttaşlar topluluğu, millet değildir. Ahali ile millet, çeşitli etnik kalabalıklar ile millet bir tutulamaz.  
Millet olmaktan vazgeçerek, yurttaş kalabalığı olmanın sonucu, ayakaltında kalmak, dağılmak, devletsiz kalmaktır.
Çağımızda millet yoksa, devlet de yoktur. Yürütülen planın hedefi de budur”
 
           “TC yurttaşlığından söz edenler, 
            ya tarih bilinci olmayan cahiller 
                           ya da 
Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmakla görevlendirilmiş
                        hainlerdir."
 
"Milleti olmayan bir devlet yoktur. Yurttaş ise, o milletin mensubu olan bireyin devletiyle olan bağını ifade eder”
 
“Yurttaşlar topluluğu aldatıcı, sahte bir kavramdır. O nedenle ‘TC yurttaşlığı’, aslında yurttaşlık değildir.
Türk milleti olmazsa, Türkiye Cumhuriyeti de olamaz. Olmayan Cumhuriyetin yurttaşı da olamaz.”
 
“Türkiye halkı Cumhuriyeti birlikte kurarak, devrim yaparak Türk milletini oluşturmuştur.
Mazlumlar Dünyasına örnek bir devrimle Türk milleti olduk!” dedi.
 
"AKP iktidarı döneminde, Türk milleti düşmanlığında Abdullah Öcalan’ın dahi önüne geçildi.
Erdoğan-Güller, şimdi ABD planları çerçevesinde bizi etnik topluluklar kuyusuna atmak ve devletsizleştirmek girişimi içindedirler.
Yandaşları ise PKK’dir.
AKP’nin her ‘açılımı’nda ön alan Kılıçdaroğlu da, katarın son vagonunda yerini almıştır”
 
“ABD’nin tezgâhladığı Anayasa yapılır ve Türk milleti anayasadan çıkarılırsa, bunun sonucu dağılmadır.
Türk milleti kavramını Anayasa dışına sürmek, kabul edilemez.
Bu yolla Kürtlerimizi birlikte yaşamaya ikna etmek de mümkün değildir”
 
"BOP Eşbaşkanlığı Yardımcılığı heveslerini ortaya koyan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Bölünme Anayasası girişimine, “uzlaşma” aldatmacasıyla ortak olmuşlardır.
Ey CHP ve MHP’liler, hiçbir vatansever, sonu ihanet olan bu gidişe seyirci kalamaz. Sizi isyana davet ediyoruz!”
 
“Türkiye, bölünme veya dağılma seçenekleri dayatmasına, devrimle yanıt verecek, Milletin gönüllü birliğini yeniden sağlayacaktır”
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder