19 Ekim 2011 Çarşamba

CHP'nin ideolojisi: Kemalizm

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin ideolojisi yoktur" demişti.
 
Bu durumda iki olasılık vardır
 
Birinci olasılık:
Kılıçdaroğlu
1 - Atatürk'ün el yazılarını okumamıştır
2 - CHP programlarını okumamıştır.
3 - Kemalist kadronun Atatürk döneminde yazdığı kitapları okumamıştır.
Bu kadar cehalet mümkün olmadığına göre, bu olasılık geçerli değildir.
 
İkinci olasılık:
Okumuştur, bilmektedir, ancak, ideoloji olarak Kemalizm yerine liberalizmi geçirmek için böyle söylemektedir.
Çünkü, Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek'in de belirttiği gibi, Genel Başkan olduktan sonra, CHP’yi ısrarla “liberal” diye tanımlamıştır.
Yani, Yeni CHP'nin ideolojisinin "liberalizm" olduğunu defalarca belirtmiştir.
Kılçdaroğlu, liberalizmin bir ideoloji olduğunu tabii ki bilmektedir.
Öyle ise neden "CHP'nin ideolojisi yoktur" demektedir?
Kemalizmin ve liberalizmin birbirine düşman iki ideoloji olduğunu
     ve birini alınca öbürünü atmak gerektiğini CHP'li seçmenin gözünden saklamak için.
Demek ki geçerli olan, bu ikinci olasılıktır.
 
CHP'nin ideolojisi Kemalizm, veya Altı Ok'(tur)/(idi)
Kemalizm (Altı Ok) yavaş yavaş terkedilirken,
           yerini önce "Ortanın Solu" üzerinden "Sosyal Demokrasi" ye
                                                                            ve şimdi de "Liberalizm"e terk etti.
 
Demek ki, günümüzde, Yeni CHP'nin ideolojisi Kemalizm değil, liberalizmdir.
Atatürk ve arkadaşlarının "düşman ideoloji" olarak tanımladıkları liberalizm,
                                                     Atatürk'ü küpeşteden atarak kaptan köşküne kuruldu.
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Şimdi Atatürk'ün el yazılarından, CHP programlarından ve Kemalist kadronun Atatürk döneminde yazmış oldukları kitaplarından ve demeçlerinden kısa bir seçki sunalım:
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
CHP 4. Büyük Kurultayı 9-16 Mayıs 1935 günlerinde Atatürk'ün Genel Başkanlığı altında toplandı.
Bu kurultayda Kemalizm kavramı parti programına alındı.
Bu Kurultayda kabul edilen CHP programının Giriş bölümünün ikinci ara başlığı "Kamalizm"dir.
 
Programın  bu bölümü aynen şöyle:
"CHP'nin programına temel olan ana fikirler, Türk devriminin başlangıcından bugüne kadar yapılmış olan işlerle, yalın olarak ortaya konmuştur.
Yalnız birkaç yıl için değil, geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada toplu olarak yazılmıştır.
Kamalizm
Partinin güttüğü bu esaslar, Kamalizm prensipleridir."
(Doğu Perinçek, Kemalist Devrim-6 Atatürk’ün CHP Program ve Tüzükleri, Kaynak yayınları, s.171-172).
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Atatürk, 1937 yılında, CHP 5. Büyük Kurultayı için elyazısı ile şu notları almıştı:
"Bunlardan başka, 1935 Kurultayınca saptalanan fikirler de bu programa ulanmıştır.
C.H. Partisinin güttüğü bütün bu esaslar, Kamalizm prensipleridir"
 
(El yazısı belgenin aslı Anıtkabir Arşivi'nde 1. Dosyada 1091 no. da saklanmaktadır.
Doğu Perinçek'in kitabında fotokopisi vardır)
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
1935 Kurultayından sonra Kemalizm/Kamalizm kavramı resmi metinlerde ve yazın hayatında yaygın olarak kullanıldı.
 
Edirne Mebusu Şeref Aykut, 1936 yılında "Kamalizm" adlı bir kitap yayımladı.
Kitabın alt başlığı: "C.H. Partisi Programı'nın İzahı"
 
(Kitabın 2. baskısı 2008 yılında Kaynak Yayınları tarafından yapılmıştır)
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Yine 1936 yılında, Kemalist Devrimin düşünürlerinden Tekin Alp "Kemalizm" adlı kitabını yayımladı.
 
(Kitabın 2. baskısı 1998 yılında Toplumsal Dönüşüm Yayınları tarafından yapılmıştır)
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Atatürk döneminde Adalet Bakanlığı yapmış olan Mahmut Esat Bozkurt, yine Atatürk döneminde üniversitede Devrim Tarihi dersleri vermekteydi.
Bu derslere kaynak olarak yazdığı ve Atatürk döneminde yayımlanan "Atatürk İhtilali" adlı kitabında, Kemalizmi şöyle tanımlıyor.
 
"Türk ihtilalinin verimi, sembolik Altı Ok içindedir ki, buna Kemalizm diyoruz ve diyorlar."
 
(Kitabın yeni baskısı 2003 yılında Kaynak Yayınları tarafından yapılmıştır.
Kemalizm tarif, kitabın 191. sayfasındadır)
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Afetinan,
"Atatürk'ün uğraştığı ve kendi mesuliyeti altında tahakkuk ettirmek istediği inkılaplar, ona izafeten Kemalizm tabiri ile tarihte yer almıştır"
demektedir.
(Afetinan, "Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler" Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1984, sayfa 294)
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
CHP Genel Sekreteri Recep Peker ve Kemalist Devrim'in önemli düşünürlerinden Sadri Etem'in Kemalizm tariflerinden şunu anlıyoruz:
"Kemalizm, Kemalist Devrim denen uygulamaların toplamıdır"
 
(Recep Peker'in 1935 Kurultayı'na sunuş konuşması "CHP 4. Büyük Kurultayı Tutulgası, 1935)
(Sadri Etem, "Türk İnkılabının Karakteri" Kaynak Yayınları 2007, sayfa 28, 101)
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Kamalizm ile Kemalizm arasında ne fark var?
Atatürk, Kemal ismini değiştirerek Kamal ismini almıştı.
Bu ad değişikliği, halkımızdan köşe bucak saklanmaktadır.
Nüfus cüzdanı fotokopisi ektedir.
Niçin Kamal ismini almıştır?
Hatırladığım kadarıyla, Türk dilinin özleştirilmesi çalışmalarına uygun olarak, Arapça olan Kemal adını Türkçe olan Kamal ile değiştirmiştir.
Kamal ne demektir? "Kamuya mal olan" veya eski Türkçede "kale" veya "kule" anlamına geliyormuş. Tam olarak bilmiyorum. Araştırmaya zaman bulamadım.
Dolayısıyla, Kamalizm ile Kemalizm aynı şeydir.
 
Büyütmek için resmin üzerine tıklayınız 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder