19 Ekim 2011 Çarşamba

CHP’nin ideolojisi yok

8 Ekim 2011
Bu bir yorum veya iddia değil. Kılıçdaroğlu'nun resmi açıklaması.
Kılıçdaroğlu, “CHP’nin ideolojisi yok” dedi.

Şu ana kadar bekledik, “var” diyen çıkar diye.
CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü’den başka bir ses duymadık.
Şahin Mengü

Koskoca bir devrime önderlik etmiş olan bir partide,
   “Hayır bizim ideolojimiz var” diyen bir ses çıkmayışı,
       Kılıçdaroğlu’nun  “ideolojimiz yok” deyişinden daha vahim bir durumdur.


Siyasal partilerle ilgili bütün tanımlarda ideoloji başta gelen unsurlar arasındadır
                                                                           ideoloji yoksa, parti yoktur.

Aslında ideoloji yok değil, var.
Kılıçdaroğlu, Genel Başkan olduktan sonra, CHP’yi ısrarla “liberal” diye tanımlamıştır.
Demek ki, Yeni CHP'nin ideolojisi vardır: Liberalizm
Liberal sözcüğü aynen Kılıçdaroğlu’na aittir.**  
Atatürk ve arkadaşları liberalizmi düşman ideolojisi olarak tanımlamışlardı;
                     "liberalizm" sözcüğünü siyasal küfür anlamında kullanırlardı*** 

Kurucu ideolojinin terk edilmesi
+++++++++++++++++++++++++++

Kılıçdaroğlu “Bizim ideolojimiz yok” derken, aslında özetle "Bizim Atatürkümüz yok" demiş oluyor.
Çünkü Atatürk, CHP’nin kurucu ideolojisinin özetidir.
O nedenle CHP, 1935 Kurultayında Atatürk’ün adını, Kemalizmi, “Türk Devriminin başlangıcından beri yapılmış olan işler” diye somut olarak tanımlamış ve Parti Programına yazmıştır
(Bkz Doğu Perinçek, Kemalist Devrim-6 Atatürk’ün CHP Program ve Tüzükleri, Kaynak yayınları, s.171-172).


CHP’nin ideolojisi, Atatürk zamanında özet olarak “Kemalist Devrimle gerçekleştirilen işler”dir.
İdeoloji, materyalist bir tutumla, devrimci pratikle tanımlanmıştır.
CHP 4. Büyük Kurultayı 9-16 Mayıs 1935 günlerinde Atatürk'ün Genel Başkanlığı altında toplandı.
Bu kurultayda Kemalizm kavramı parti programına alındı.
Bu Kurultayda kabul edilen CHP programının Giriş bölümünün ikinci ara başlığı "Kamalizm"dir.

Programın  bu bölümü aynen şöyle:
"CHP'nin programına temel olan ana fikirler, Türk devriminin başlangıcından bugüne kadar yapılmış olan işlerle, yalın olarak ortaya konmuştur.
Yalnız birkaç yıl için değil, geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada toplu olarak yazılmıştır.
Kamalizm
Partinin güttüğü bu esaslar, Kamalizm prensipleridir."

Büyütmek için arka arkaya iki efa tıklayınız: 

Atatürk, 1937 yılında, CHP 5. Büyük Kurultayı için elyazısı ile şu notları almıştı:
"Bunlardan başka, 1935 Kurultayınca saptalanan fikirler de bu programa ulanmıştır.
C.H. Partisinin güttüğü bütün bu esaslar, Kamalizm prensipleridir"
El yazısı belgenin aslı Anıtkabir Arşivi'nde 1. Dosyada 1091 no. da saklanmaktadır.


Tarih içinde birikmiş bütün değerlerin reddi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“İdeolojimiz yok” denince, insan bir an duralıyor.
Acaba Kılıçdaroğlu ideoloji kavramının anlamını mı bilmiyor?
Çünkü ideoloji değiştirmek, programda değişiklik yapmaya benzemez.
                 Bir partinin tarih içinde biriktirdiği bütün değerlerin yok olduğu anlamına gelir.
CHP’nin daha önce cemaat, tarikat, türban, tekke ve zaviyeler, Dersim, yerel özerklik, profesyonel ordu, sadaka ekonomisi açılımlarıyla Atatürk’ten kalan değerleri tek tek küpeşteden aşağı attığına tanık olduk, ama, ideolojinin toptan reddi yeni bir gelişmedir.

Soros’un nüfusuna nakil
+++++++++++++++++++++

Her karşıdevrim, devrimci birikimin reddiyle başlar.
Tayyip Erdoğan-Abdullah Güller, Cumhuriyeti yıkınca,
                   Neo-CHP de karşıdevrime uyum gösteren hamleleri yapıyor.
Karşıdevrim içindeki yerini alıyor.

Neo-CHP, özel hukuktaki terimle nesep tashihi yapıyor.
Adını Cumhuriyet Devrimi Kütüğünden siliyor. Kendisini Soros’un kimliğine kaydettiriyor.
+++++++++++++++++++
* Bkz. Doğu Perinçek, Anayasa ve Partiler Rejimi, Kaynak Yayınları
** Küreselleşme döneminde artık liberalizm yok, Neo-liberalizm var.
***  Bkz. Mahmut Esat Bozkurt, Liberalizm Masalları, Kaynak Yayınları+++++++++++++++++++
Doğu Perinçek'in 8 Ekim 2011 günlü Aydınlık köşe yazısına eklemeler yapılarak oluşturulmuştur.
Yazının aslı için:1 yorum: