1 Ocak 2017 Pazar

Müslümanlar niçin Noel kutlaması yapmaz

Deniliyor ki:
"Hıristiyanlar hicri yılbaşını, kurban ve ramazan bayramlarımızı kutlamıyor.
Peki öyleyse biz niye onların Noel ve yılbaşını kutluyoruz?"

Buradaki yanlışların hangisini düzeltelim. 

Müslümanlık hani hoşgörü dini idi?

**********
Birincisi, biz (yani Müslümanlar) Noel kutlaması yapmıyoruz. Noel 25 Aralık
günü kiliselerde ayin yapılarak kutlanır, gece de evlerde. (Bazı Ortodoks ki-
liseleri 6 Ocak'ta kutlar) Bakınız:
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/turklerin-nardugan-bayram-noel-iliskisi.htm

Hiç bir Müslüman 25 Aralık veya 6 Ocak günü kiliseye gitmez. Ancak ülke-
mizde Hıristiyan Türkler olduğu gibi, yurt dışında da Hıristiyan Türkler var.
Örneğin Moldavya'da yaşayan Gagavuz (GökOğuz) Türkleri. Onlar doğal
olarak kiliseye gidip Noel'i kutlar.

Bir de sırf meraktan "Bu iş nasıl yapılıyor" diye Taksim'deki kiliselere gidip
ayini izleyen 30-40 meraklı Müslüman oluyor her zaman. Bilgi edinmek
için gidiyorlar. Noel kutlamak için değil.

Dolayısıyla, "Biz Müslümanlar niçin Noel kutluyoruz" demek son derece
anlamsız ve doğru olmayan bir sorudur. Kutlamıyoruz ki...


**********
Gelelim yılbaşı kutlamasına.

Kullanmakta olduğumuz takvimde 31 Aralık günü yılbaşıdır. Günümüzde
tarihleme açısından doğruya en yakın takvim Miladi takvimdir. Bu takvimi
Katolik Papa 13. Gregori'nin yapmış olması bu gerçeği değiştirmez. Biz
bir şeyi doğru - yanlış veya kullanışlı - kullanışsız olduğuna bakarak değer-
lendiririz. Bu şeyi öneren veya bulan kişinin dinine, ırkına veya cinsiyetine
bakarak değil.

Örneğin otomobile, otobüse biniyoruz. "Bunu Hıristiyanlar buldu, binmeyiz,
ata deveye bineriz" diyor muyuz?

Veya "Elektriği Edison gavuru buldu, kullanmam. Mum yakarım, gaz lamba-
sı yakarım" diyor muyuz?


"Matbaa gavur işi, fotoğraf günah, televizyon izlemeyin" diye yıllarca ayak
direyenler şimdi nerede?

Hıristiyan icadı bilgisayarı, e-postayı, fecibuku ve tivitırı falan kullanıp "Noel
kutlamasına hayır" diyorsunuz. Bu ne acayip bir kafa karışıklığıdır.


Takvim de bir icattır. Adam kafasını çalıştırmış, en doğru takvimi bulmuş.
Dünya güneşin etrafında dolanıp yine eski yerine geldiğinde 1 yıl doluyor.
Şu anda bütün dünyanın kullandığı Miladi (Gregoryen) takvimdeki 1 yıl ile
dünyanın aynı noktaya gelmesindeki 1 yıllık süre arasında
6 saat fark var.
4 yılda bir Şubat ayına 1 gün ekleyip bu sorunu çözüyoruz.
(Hicri takvim
11 gün fark ediyor, hiç bir şekilde bu sorun çözülemez)

Jülyen takvimi, 12 hayvanlı Türk-Çin takvimi ve Hicri takvim bu özelliğe sahip
değil. Dolayısıyla daha mükemmeli bulunana kadar insanlık bu takvimi kul-
lanmak ve yılbaşını buna göre kutlamak durumunda.

Doğal olarak Yahudiler, Müslümanlar, Çinliler kendi özel takvimlerine göre
değişik günlere karşı gelen özel yılbaşılarını kutluyorlar, ancak bu özel yılba-
şılar evrensel olmadıkları için tüm insanlık tarafından kabul görmüyor.

Örneğin Türk-Çin takvimine göre Horoz yılı 28 Ocak 2017 günü başlayacak.
Çin'de törenlerle kutlanacak. Haberimiz var mı? Ama Çin 31 Aralık'ta da
evrensel yılbaşını kutluyor. "Bu Batılı emperyalistlerin yılbaşısı, biz Çinli ko-
münistler kutlamayız, kahrolsun 31 Aralık'ı kutlayan emperyalist uşakları"
gibi şeyler söylüyor mu?


**********
Tekrar başa dönelim.

Deniliyor ki, "Onlar bizim bayramlarımızı kutluyor mu ki biz onların Noel bay-
ramını kutlayalım."

Bu sorunun her sözcüğü yanlış. Neresinden düzeltmeye başlayalım?

İlk olarak:

İslamiyette doğum günü kutlamak yasak mıdır? Hayır. Nereden biliyoruz?
Çünkü Hz. Muhammed'in doğum gününü Mevlid (Doğum) Kandili olarak
kutluyoruz. 


Peki, İsa gavur mudur, kafir midir? Haşa, İslamiyete göre hak peygamberdir.
Adem, İbrahim, Musa, Davud, Süleyman gibi İsa da bir peygamberdir.

O halde nasıl Muhammed'in doğum günü kutlanıyorsa, İsa'nınki de kutlana-
bilir. Bunda dinen bir sakınca var mı? Yani "Sadece Muhammed'in doğum
günü kutlanabilir, diğer peygamberlerin doğum günü kutlanamaz" diye bir
ayet veya bir kutlu söz (hadis) var mı? Yok.

İsa'nın doğum gününü kutlamak için Hıristiyanlar gibi kiliseye gidip ayin yap-
mak gibi bir zorunluluk yok. Bir fatiha okuyup İsa'nın ruhuna hediye etmekle
de Noel'i kutlayabilirsiniz. Tüzel kişilikler de "Hıristiyan dünyasının Noel'ini
kutlarız" diye demeç verir, olur biter.

İkinci olarak:

Müslümanlar, Kur'an'da adı geçen tüm peygamberleri hak peygamber kabul
eder. İsa da o peygamberlerden biri. Doğum gününü kutlamak hakkımız.

Ama Hıristiyanlar Muhammed'i peygamber olarak kabul etmezler. Etselerdi
zaten Hıristiyan olmaktan vaz geçip Müslüman olmaları gerekirdi. Bu yüzden

kabul etmedikleri bir kişinin getirmiş olduğu bayramları da doğal olarak kut-
lamazlar.

"Onlar Muhammed'i peygamber kabul etmiyorlar, o halde ben de İsa'yı pey-
gamber olarak kabul etmiyorum" diyebilir misin? Diyemezsin. O halde "On-
lar bizim bayramımızı kutlamıyor, o halde ben de Noel'i yani İsa'nın doğum
gününü kutlamam" da diyemezsin.

Bu itirazın anlamsızlığı apaçık meydanda.


 
**********
Mersin'deki Noel ayininden sonra Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun
Teymur şöyle dedi. "Bu sene geleneksel Noel balosunu yapmıyoruz, Noel
kutlaması programını da kısa tuttuk. Her gün şehitlerimizin geldiği bir ortamda böyle bir şeyi yaşamak bizim için burukluktur."

Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur da Mevlut Kandilimizi kutladı.

Ya siz ne yaptınız? Şehitlerimize rağmen köprü açılışı kutladınız, göbek
attınız. Televizyonlardan naklen izledik.

İsa peygamberin doğum gününü kutlamayı da kafirlik olarak suçladınız.


**********
arşiv:

Ayaz Ata'dan yeni yıl kutlaması   
31 Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/ayaz-atadan-yeni-yl-kutlamas.html

Türklerin Nardugan bayramı - Noel ilişkisi 
  31 Aralık 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/12/turklerin-nardugan-bayram-noel-iliskisi.html

********** **********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder