26 Ocak 2017 Perşembe

Kazakistan'da başkanlık sistemi bitiyor


25 yıldır ülkeyi başkanlık sistemi ile yöneten Kazakistan Devlet BaşkanıNursultan Nazarbayev TV canlı yayınında konuştu:

"Kazakistan, hükumet ile meclisin rolü ve etkisini artıracak bir sistem değişik-
liğine gidiyor. Görevlerimin bir kısmını hukumete ve meclise devretmeye hazı-
rım. Bu konuda anayasa değişikliği taslağını kamuoyunda  tartışmaya açan
kararı imzaladım.

Güçlü Cumhurbaşkanlığı kurumu, devletin kuruluş sürecindeki zorlukları
aşmakta başarılı oldu.

Ancak çağımızda koşullar hızla değişiyor, biz de ona göre değişmeliyiz.
Bu nedenle devlet yönetimini modernleştirmemiz gerekiyor.

Çağın gereği, milletin çıkarı ve neslin geleceği için bu kararı aldık.
Amacımız etkin, istikrarlı ve modern bir yönetim sistemi kurmak.

Cumhurbaşkanının dış siyaset, milli güvenlik ve savunma alanlarındaki
sorumlulukları devam edecek. Sosyal, ekonomik süreçlerdeki yetkileri
ise hükumete devredilecek.

Hükumetin kurulmasında parlamentonun rolü güçlendirilecek. Seçimlerde
kazanan parti hükumetin kurulmasında belirleyici etki sahibi olacak.

Anayasa reformunun temeli siyasi sistemin demokratikleşmesi.

Hükumet ile parlamentonun rolünün güçlendirilmesi küresel çağrılara cevap
verecektir. Evet, bu zor bir yönetim sistemidir, ancak toplum da karmaşık bir
hale gelmiştir."
Kazakistan bayrağı

Kazakistan'ın şimdiki devlet yapısı şöyle:
Cumhurbaşkanı partisiz ve tarafsız
Başbakan var. Bakanlar Kurulu var. Meclis denetimi var.

(AKP+MHP önerisinde Cumhurbaşkanı partili, Başbakan yok, Bakanlar
Kurulu yok, Meclis denetimi yok)

Başkanın görevi genel iç ve dış siyaseti belirlemek, hükumetin birimleri
arasında eşgüdümü sağlamak. Uygulama hükumetin görevidir.

Yasama, yürütme ve yargı güçler ayrılığı var.
Yasama (kanun yapma) Parlamentonun yetkisinde. (Senatoda 39,
Mecliste 77 Milletvekili var)

Başbakan ve Bakanları Cumhurbaşkanı atıyor.
Ancak, Başbakan Yardımcıları ile Dışişleri, İçişleri, Savunma ve Maliye
Bakanları ile Devlet Güvenlik Komitesi Başkanının atanmasında parlamento
onayı gerekiyor.

Yürütme hükumetin yetkisindedir. (Başbakan + Bakanlar Kurulu)

Yargı bağımsızdır.

Anayasaya göre:
Kazakistan demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir.
Din devletten ayrılmıştır. Devlet bütün dini inançlara saygılı ve tarafsızdır.
Dini nitelikte siyasi partilerin kurulması ve faaliyeti yasaktır.
**********

Kılıçdaroğlu,

"Şangay'da hep dikta yönetimleri var"

"
Türkiye'yi dikta yönetimlerinin olduğu bir sürecin içine mi sürükleyecekler?Buna izin vermeyiz. Bir kişi bile kalsak buna izin vermeyiz."

"Türkiye'yi yönünü çevirdiği uygar dünyadan kimse alıkoyamaz.
Bunun mücadelesini yaparız.. Ölümüne yaparız."

diyordu. Ne kadar yanlış bildiği ortaya çıkıyor.
**********
Kazakistan harita
Eski başkent: Almatı (Alma Ata) Yeni başkent: Astana

**********
Arşiv:
Kazakistan okullarında başörtüsü yasağı   24 Ekim 2016
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/10/kazakistan-okullarnda-basortusu-yasag.html

Okuma parçası:
Nazarbayev'in Putin'e yanıtı
https://www.youtube.com/watch?v=DKKkA-bjZIo

**********

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder