21 Haziran 2016 Salı

Ağlama koroları Danıştay Kanunu için iş başında

HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) seçimlerinden sonra
feryat figan ağlamışlar, "HSYK artık AKP'nin eline geçti" diyerek
milleti kandırmaya çalışmışlardı. (Ekim 2014)

Halbuki HSYK, Cumhuriyet yargısının kalesi haline gelmişti. Tayyip'in
atadığı isimlerle birlikte, 22 kişilik HSYK içinde sadece 9 kişilik bir
hükumet bloğu oluşmuştu. Kritik kararlar için bu 9 kişinin oyu yeterli
olmuyor.

Bakınız:
F Çetesi bozguna uğradı, CHP ve MHP ağladı  13 Ekim 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/10/f-cetesi-bozguna-ugrad-chp-ve-mhp-aglad.html

Bakınız:
HSYK seçimi: AKP'nin zafer kazanmış havaları çaresizlikten 15 Ekim 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/10/hsyk-secimi-akpnin-zafer-kazanms.html

Aynı korolar şimdi de Danıştay Kanunu için faaliyette.

"Danıştay da AKP'nin eline geçti, üyelerinin dörtte birini Tayyip atayacak"
diye yalan yanlış konuşuyorlar. Üyelerin dörtte biri kanun gereğince zaten
Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Yeni bir durum değil ki bu.

Yeni Kanun, Cumhurbaşkanı'na hiç bir yeni yetki vermiyor.

Olan şu: Yargıtay ve Danıştay'da Daire sayısı azaltılıyor, buna bağlı olarak
da Üye sayısı azaltılıyor. Amaç F tipini tasfiye etmek
.
Olan biten bu. Bilen
bilmeyen konuşuyor. 


KANUN TASARISINDA NELER VAR

1A
Yargıtay'da
Daire sayısı 46'dan 12'ye, Üye sayısı 516'dan 300'e düşürülecek

1B
Danıştay'da
Daire sayısı 17'den 10'a, Üye sayısı 195'ten 116'ya düşürülecek..

2
Yasa yürürlüğe girince Danıştay ve Yargıtay üyelerinin üyelikleri
sona erecek. Yalnız şu görevdekiler iş başında kalacak:
Yargıtay Birinci Başkanı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Yargıtay Birinci Başkanvekili
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Danıştay Başkanı
Danıştay Başsavcısı
Danıştay Başkanvekili
Daire Başkanları

3
Danıştay ve Yargıtay'a yepyeni üyeler atanmayacak.
Yeni üyeler, kanun gereğince üyelikleri sona erecek olan eski
üyeler arasından seçilecek.

Bundan önceki kanunda da olduğu gibi, yeni üyelerin dörtte üçü
HSYK tarafından, dörtte biri ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.


4
Danıştay ve Yargıtay üyeleri 12 yıl için seçilecek.
İkinci kez seçilemeyecekler.

5
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturmalar
ve yargılamalar suçun işlendiği ilin Cumhuriyet Başsavcısı ve Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından yürütülecek, ilçelerde dağınık yürütülen
soruşturma ve yargılama uygulamasına son verilecek, böylece bu
konuda uzmanlaşma sağlanacak.

F CEMAATİ YÜKSEK YARGIDAN TEMİZLENİYOR

Ekim 2014'te seçilmiş olan yeni HSYK, ilk derece mahkemelerindeki
F Cemaati kadrolarını büyük oranda tasfiye etmişti. Şimdi de Danıştay
ve Yargıtay Üyeleri azaltılırken buradaki Cemaat üye ve sempatizanları
tasfiye edilecek
.
Daire ve Üye sayısının azaltılmasındaki amaç bu.
Yaygara korolarının faaliyete geçmesinin nedeni de bu.

HSYK, UGULAMALARI İLE GÜVEN VERDİ

Ekim 2014 HSYK seçimlerini Atatürk Devrimlerine bağlı hakim ve savcılar-
dan oluşan Yargıda Birlik Gurubu kazanmıştı.

HSYK'da AKP'nin veya Tayyip'in etkisi zayıf bile değildir.

HSYK'nın uygulamalarının sonuçlarını son dönemdeki yargı kararlarında
gördük. HSYK güven kazanmıştır.

Dolayısıyla ağlama korolarının etkisinde kalıp karalar bağlamak yanlıştır.

Aydınlık, 20 Haziran 2016
arşiv:
F Çetesi bozguna uğradı, CHP ve MHP ağladı  13 Ekim 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/10/f-cetesi-bozguna-ugrad-chp-ve-mhp-aglad.html
HSYK seçimi: AKP'nin zafer kazanmış havaları çaresizlikten
15 Ekim 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/10/hsyk-secimi-akpnin-zafer-kazanms.html
F Tipini yargıdan temizleme planı  16 Ekim 2014
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2014/10/f-tipini-yargdan-temizleme-plan.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder