4 Haziran 2016 Cumartesi

4 adımda Berlin planı


Doğu Perinçek, yol haritasını açıkladı:

1
Karar alındıktan 10 dakika sonra Alman Meclisi Dilekçe Komisyonu'na
Vatan Partisi olarak ilk itiraz dilekçesini verdik.
Almanya'nın hukuku ve Alman Anayasası'nı çiğnediğini, mahkemelerin
yetkisini Meclis'in gasp edemeyeceğini belirttik ve kararın iptal edilmesini
istedik.

2
Alman Anayasa Mahkemesi'ne Vatan Partisi olarak başvuru yapacağız.
A
Alman Anayasası'nda, uluslararası hukukun bağlayıcı olduğu belirtiliyor.
O halde Almanya, AİHM Kararı'na aykırı bir karar alamaz.
B
Almanya, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni imzalamıştır.
Bu sözleşme, soykırım kararını yalnızca mahkemelerin alabileceğini
söylemektedir. O halde Alman Meclisi, bu sözleşmeye aykırı olarak
soykırım kararı alamaz.

3
Avrupa Konseyi'ne Vatan Partisi olarak başvuru yapacağız.
Almanya, Avrupa Konseyi üyesidir. AİHM (Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi) kararları Avrupa Konseyi üyeleri için bağlayıcıdır.
Alman Meclisi, AİHM'in Perinçek - İsviçre Davası kararlarına aykırı
bir karar aldı. Bu açıdan Avrupa Konseyi'ne şikayette bulunacağız.

4
Birleşmiş Milletler'e başvuru yapılmalıdır.
Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nde soykırım kararını yalnızca
yetkili mahkemelerin alabileceği belirtilmiştir.
Ancak Vatan Partisi'nin Birleşmiş Milletler'e bavuru yapma hakkı yok.
Bu başvuruyu Türkiye Devleti'nin yapması için girişimlerde bulunuyoruz.

Aydınlık, 4 Haziran 2016
arşiv:
Perinçek'ten Alman Parlamentosu'na: Sen yetkili değilsin
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/05/perincekten-alman-parlamentosuna.html
Haydi Berlin'e, Alman Meclisi'ni uyarmaya
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/05/haydi-berline-alman-meclisini-uyarmaya.html
Perinçek'in mektubu Alman Başkonsolosu'na verildi
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/05/perincekin-mektubu-alman-baskonsolosuna.html
Ankara ve İzmir Alman Konsoloslukları önünde eylem
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/05/ankara-ve-izmir-alman-konsolosluklar.html
Vatan uçağı Berlin yolunda

Berlin'i sarstık
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/05/berlini-sarstk.html
Kılıçdaroğlu nereye koşuyor, Erivan'a mı?
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/05/klcdaroglu-nereye-kosuyor-erivana-m.html
AKP iktidarı diasporadan yanadır

http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2016/06/akp-iktidar-diasporadan-yanadr.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder