9 Aralık 2011 Cuma

Kozinoğlu'nun keşfettiği yurtseverlik kalesi

Kozinoğlu yolunu Mehmet Eymür’den nerede ayırdı?
Kafalarda oluşan bu soruya Doğu Perinçek açıklık getirdi:

Kaşif Kozinoğlu’nun keşfi
++++++++++++++++++++++

Kaşif Kozinoğlu, Özel Kuvvetler’de iken,
1993 yılında bir grup arkadaşıyla Mehmet Eymür tarafından MİT’e alınıyor.
1995 yılına kadar Kozinoğlu, Eymür’ün yönetiminde görev yapıyor.
1995 yılında aralarında derin bir anlaşmazlık çıktığı eskiden beri biliniyor.Orta Asya operasyonları tecrübesi
+++++++++++++++++++++++++++++
1994 yılında Org. İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay Başkanı oluyor.  
Org. Karadayı, Çin’in Sinciang-Uygur bölgesinde  MİT'in CIA ile birlikte yaptığı operasyonların durdurulması için müdahale ediyor.
O zaman Aydınlık’ta okumuştuk.
İşçi Partisi Genel Başkanı da, bu uygulamaların Türkiye’ye büyük zarar verdiğini ve önlenmesi gereğini Çankaya’da ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Demirel’e anlatmış ve ayrıca yazılı olarak sunmuştu.
Mektubu o zaman kamuoyuna duyurmuştuk (Metni için bkz. Doğu Perinçek, Tayyip Erdoğan’ın Yüce Divan Dosyası).

Mehmet Eymür’le yol ayrımı
+++++++++++++++++++++++
Kaşif Kozinoğlu’nun yolunu Mehmet Eymür’den ayırması,  
      Org. Karadayı’nın Orta Asya’daki CIA-MİT operasyonlarına 
                                                               müdahale ettiği tarihe rastlıyor.
MİT’in Ergenekon Mahkemesine 2008 yılında yolladığı yazıda,
      Mehmet Eymür’ün başında bulunduğu Kontr-Terör Merkezi’nin
                                                     yasadışı uygulamaları nedeniyle
                                                           “Teşkilat Şemasından çıkarıldığı” bildirilmiştir.
Başka deyişle, Mehmet Eymür’ün suç işlediği
              MİT Müsteşarı’nın imzalı yazısıyla kayda geçmiş bulunuyor.

CIA’nın sırlarını biliyordu
+++++++++++++++++++++
Kozinoğlu’nun Aydınlık’a gönderdiği elyazılarının önemli kısmı daha yayımlanmadı. Orada CIA’nın önemli sırlarını bildiği görülüyor.
Hatta Asya’daki bazı operasyonlarının ABD’ye karşı bir baskı aracı olarak kullanılabileceğini de belirtiyor.
Uygulamanın ismini de veriyor. Aydınlık, herhalde yayımlayacaktır.
Bütün bu tecrübelerden sonra Kozinoğlu’nun geldiği konum,
       onun tutuklanma ve hayatını yitirme nedenini de açıklamaktadır. 
Elyazılarının merkezindeki strateji ve siyasetler, ABD’ye karşı kararlı bir direniş eksenindedir.

Kozinoğlu’nun strateji ve siyasetleri
+++++++++++++++++++++++++++++++
MİT’in Orta Asya Operasyonları Dairesi Başkan Vekili 
        E. Bnbş. Kozinoğlu’nun görüşleri madde madde şöyle özetlenebilir: 
1. Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğü,
                ancak ABD’ye karşı dik duruşla sağlanabilir. 
    Bu mücadele, doğru bir stratejiyi, siyasetleri ve aktif uygulamaları gerektirir.   
2. ABD işbirlikçisi AKP iktidarının yıkılması,
                          Türkiye için yakıcı bir yaşam sorunudur. 
3. ABD, Fethullah Gülen teşkilatı aracılığıyla Asya’da ve her yerde
                                                    CIA’nın örgütlenme ağını oluşturmuştur.  
    Bu ağın bozulması, Türkiye’nin bağımsızlığı ve
           Cumhuriyet kurumlarının devam ettirilebilmesi için zorunludur. 
4. Türkiye, ABD’nin karanlık planlarını bozmak için,  
                          Almanya’dan İran ve Çin’e kadar uzanan 
                                    bir ittifak ve işbirliği sistemi oluşturmalıdır. 
      Bunun koşulları fazlasıyla vardır ve başarı olanağı kesine yakındır. 
5. ABD’nin hedeflerine ulaşma olanakları yetersizdir; durumu zordur.  
     Türkiye’deki ABD güdümlü yönetim sonuna gelmiştir.
      Aralarında derin çatışmalar artık su yüzüne çıkmaktadır.
      Elinde son kurşunu vardır.  
      Doğru mücadele yürütülürse, AKP iktidarı yıkılır. 
      Bunun için herkes, bütün varlığını ortaya koymalıdır.

Yurtseverliğin sağlam kalesinin keşfi
+++++++++++++++++++++++++++++++
Kozinoğlu’nun elyazılarındaki strateji ve siyasetleri, görüldüğü gibi tutarlıdır ve başarıya yöneliktir.

Onun asıl büyük tutarlılığı ise, elyazılarını Aydınlık’a göndermesidir.
        Çünkü Aydınlık, bütün vatanseverlerin güvencesidir; dayanacağı kaledir.

Her kim, Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü
     ve Atatürk Cumhuriyeti için kararlı bir mücadele içine girerse, 
                                                                          keşfedeceği kale, Aydınlık’tır.
Kaşif Kozinoğlu, ismini ispatlayarak, varlığını vatanı için ortaya koymuştur.
Hiçbir büyük dava, büyük fedakarlıkları göze almadan başarıya ulaşamaz.
Kozinoğlu, hayatını boş yere ortaya koymamıştır.


Doğu Perinçek'in 1 Aralık günlü Aydınlık köşe yazısıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder