15 Haziran 2018 Cuma

Sıcak paraya son, üretim ekonomisine geçiş

Vatan Partisi "Sıcak Para Diktasına Son" diyor. Ne demek istiyor?

Vatan Partisi Seçim Bildirgesi Madde 19:
Sıcak Para Diktasına Son


Sıcak para diktası Turgut Özal'ın 24 Ocak 1980 kararları ile başladı.
Bu kararlar sopasız uygulanamazdı. Sopası 12 Eylül 1980'de Kenan
Evren ile geldi. Onlardan sonra gelenler hep bu kararları uyguladı.
En vahşi şekilde uygulayan ise AKP iktidarları oldu.

Bu kararlara göre Türkiye ekonomisi dünya ekonomisi ile bütünleşe-
cekti. Gümrük duvarlarını kaldıracaktık. Bir mal dünyanın başka bir
yerinde daha ucuza üretiliyorsa o malı ithal edecektik. O malı üreten
üreticimize destek vermeyecek, ithal malla rekabet etmesine engel
olacaktık. Üretici de rekabet edemeyince o malı üretmekten vazgeçe-
cekti. Böylece üreten değil, ithal edip tüketen bir ülke haline gele-
cektik.

Zonguldak'tan çıkardığımız kömürün pahalı olduğu gerekçesiyle Zon-
guldak işçilerini işten çıkarıp üretimi azaltacak, Güney Afrika'dan ucuz
kömür ithal edecektik. Diğer sektörlerde de aynı durum meydana ge-
lecek, eti, mercimeği, tütünü, buğdayı, pamuğu, akla gelebilecek her
şeyi, hatta samanı bile ithal edecektik.Peki hangi para ile o malları ithal edecektik? Tabii borç para ile.
"Al sana borç para" diyeceklerdi. Tabii yüksek faizle. Üreten bir
ülke olmaktan çıktığımız için ithalatımız ihracatımızdan fazla olacak,
daima açık verecektik. Bundan dolayı da aldığımız borcu ve faizini
ödeyecek dövizi bir türlü bulamayacak, borcu ve faizi ödemek
için yeniden borç almak zorunda kalacaktık.

Yeni aldığımız borçlar yetmezse devletin elindeki her şeyi yaban-
cılara satacaktık. Limanlarımız, fabrikalarımız, TEKEL'lerimiz,
PETKİM'lerimiz, bankalarımız, TELEKOM'larımız, her şeyimiz yavaş
ama emin adımlarla yabancıların eline geçecekti. Bu süreç en
geniş şekliyle AKP iktidarları döneminde uygulandı, satılmadık bir
şeyimiz neredeyse kalmadı. Sıra koylarımıza, ormanlarımıza geldi.

Aldığımız borçların bir kısmını ithalata harcarken, gerisini de yol -
köprü - inşaat yoluyla betona gömecektik.

Üretim ekonomisinden vazgeçtiğimiz için işsizlik artacak, işçimiz
aç kalacak, ama iktidar yandaşı ithalatçılar zenginleşecekti.

Büyüyecektik. Ama yaptığımız üretimle değil, borç para ile ithal
ettiğimiz malları tüketerek sanal bir şekilde büyüyecektik.

Borç ödemek için yurt dışından döviz çekmek amacıyla yüksek
faiz verecektik. Amerika'da %2 faizle 100 dolarını bir yılda ancak
102 dolar yapabilen sermaye sahipleri 122-123 dolar yapabilmek
için ülkemize doluşacak, bir de böyle sömürülecektik.

İktidar yandaşları da dış piyasadan düşük faizle aldıkları parayı
devlete yüksek faizle borç vererek vurgun vuracaklardı. Yani Tayyip
Bey'in sözde şikayet ettiği faiz lobisi aslında AKP yandaşlarından
oluşuyordu. Bakınız:
http://aliserdarbolat.blogspot.com/2013/06/faiz-lobisinin-icyuzu.html
http://aliserdarbolat.blogspot.com/2013/08/faiz-lobisi-gezi-yalanlarnn-sonu-1.html 


İşte Sıcak Para Diktası dediğimiz bu idi. Sıcak Para, yani dışarıdan
alınan borç para. Bu paranın oluşturduğu yıkım. Sanayimiz, tarım ve
hayvancılığımız bu borç para (sıcak para) diktası altında ezilecek,
yok olacaktı.

İşte Vatan Partisi (sadece Vatan Partisi) ve CB adaylarından Doğu
Perinçek (sadece Doğu Perinçek) bu yıkım sürecini durdurup tekrar
üretim ekonomisine geçmemiz gerektiğini söylüyor.

Vatan Partisi Seçim Bildirgesi 2018


Madde 6:
Atatürk'ün 1930'lu yıllarda uyguladığı planlı ve karma ekonomi.
Devletin ve özel sektörün uyum içinde üretimi geliştirmesi.

Madde 7:
Borç dilenenlerin yönetimine son. Üreticilerin hükumeti.
Borcun borçla çevrilmesi uygulaması duvara dayandı. İflas noktasına
geldik. Dış borcumuzun milli gelire oranı %54'ü aştı.
Yırtığa yama arama devri bitti. Artuk elbise dikeceğiz.
Borç dilenen yöneticiler devri bitti. Üretim ekonomisine geçecek olan
yöneticilerin devri geldi.

+

Seçim Bildirgesinin tamamı:
http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/temel-belgeler/vatan-partisi-secim-bildirgesi-26769
 

++++

Vatan Partisi seçim bildirgesi arşivi:

Askeri okullar, hastaneler, yemekhaneler, emir komuta birliği13 Haziran 2018
http://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/06/askeri-okullar-hastaneler-yemekhaneler.html

Büyükşehir Yasası'nı kaldıracağız    11 Haziran 2018
http://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/06/buyuksehir-yasasn-kaldracagz.html

NATO, ABD Üsleri, Şanghay, KKTC ne olacak   7 Haziran 2018
http://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/06/nato-abd-usleri-sanghay-kktc-ne-olacak.html

İmam Hatipler, tarikat okul ve yurtları ne olacak   6 Haziran 2018
http://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/06/imam-hatipler-tarikat-okul-ve-yurtlar.html

Ülkücü ve MHP'liler Erdoğan'a oy vermeyecek   5 Haziran 2018
http://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/06/ulkucu-ve-mhpliler-erdogana-oy.html

++++

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder